شش پر و چهار پهلو

ليست قیمت شش پر و چهار پهلو

واحد فروش : 34055-031

شنبه تا چهارشنبه08:30 الي 17
پنج شنبه8:30 الي 13:30

شش پر ترانس کارخانه کشش علم و صنعت


آخرین بروزرسانی:1399/04/01   ساعت: 16:38

ردیفسایز(mm)طول(متر)محل تحویلواحدقیمت(ریال)
16 الی 14درخواستیپاکدشتکیلوگرم130000
26 الی 100درخواستیپاکدشتکیلوگرم120000

چهار پهلو ترانس کارخانه کشش علم و صنعت


آخرین بروزرسانی:1399/04/01   ساعت: 16:37

ردیفسایز(mm)طول(متر)محل تحویلواحدقیمت(ریال)
190*90درخواستیپاکدشتکیلوگرم161900
290*90درخواستیپاکدشتکیلوگرم161900
36*6 الی 80*80درخواستیپاکدشتکیلوگرم104900