ضمانت کالا آراد آهن

شرکت آراد آهن اسپادانا کیفیت و اصالت کلیه کالاهای خریداری شده از این شرکت را ضمانت می کند.

در صورت معیوب بودن کالا یا مغایرت کالای ارسالی با مشخصات کالای خریداری شده از شرکت آراد آهن ، شما می توانید

قبل از تخلیه بار در محل با تلفن   34055 _ 031  تماس حاصل نمایید تا در اسرع وقت درخواست شما توسط آراد آهن تحت بررسی قرار گیرد و در صورت تایید ، اقدام به ارسال کالای جایگزین نماید.