ليست قیمت انواع تیرآهن

واحد فروش : 34055-031

شنبه تا چهارشنبه08:30 الي 17
پنج شنبه8:30 الي 13:30

قیمت تیرآهن ذوب آهن


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/16 ساعت: 13:00

                                                        قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

ردیفسایز(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)تحویلتعداد در هر بستهواحدقیمت(ریال)
11212125کارخانه44کیلوگرم-
21412155کارخانه36کیلوگرم137000
31612190کارخانه30کیلوگرم121000
41812226کارخانه24کیلوگرم125500
52012269کارخانه18کیلوگرم140000
62212315کارخانه16کیلوگرم-
72412369کارخانه14کیلوگرم113500
82712434کارخانه12کیلوگرم147500
93012507کارخانه10کیلوگرم-

قیمت تیرآهن H (هاش)


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/16 ساعت: 13:17

                                                        قیمت تیرآهن هاش وارداتی

ردیفسایز(mm)کارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه(kg)محل تحویل - کارخانهواحداستانداردقیمت(ریال)
110وارداتی12200انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
210وارداتی12240انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
312وارداتی12240انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
412وارداتی12320انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
514وارداتی12296انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
614وارداتی12400انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
716وارداتی12364انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)161500
816وارداتی12500انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)141500
918وارداتی12426انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
1018وارداتی12590انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)166500
1120وارداتی12510انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
1220وارداتی12730انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
1322وارداتی12620انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
1422وارداتی12850انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
1524وارداتی12720انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
1624وارداتی12998انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
1726وارداتی12820انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
1826وارداتی121120انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
1928وارداتی12920انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
2028وارداتی121240انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
2130وارداتی121050انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
2230وارداتی121400انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
2332وارداتی121170انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
2432وارداتی121530انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
2534وارداتی121260انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
2634وارداتی121600انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
2736وارداتی121350انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
2836وارداتی121700انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
2940وارداتی121500انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)146500
3040وارداتی121860انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)146500
3145وارداتی121680انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)146500
3245وارداتی122050انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)146500
3350وارداتی121860انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
3450وارداتی122250انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
3555وارداتی121992انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
3655وارداتی122400انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
3760وارداتی122140انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
3860وارداتی122550انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
3965وارداتی122290انبار - تهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
4065وارداتی122700انبار - تهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید

قیمت تیرآهن هاش (H) داخلی


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/15 ساعت: 13:18

                                                        قیمت تیرآهن هاش (H) داخلی

ردیفسایز(mm)طول شاخه (m)وزن شاخه(kg)محل تحویل - کارخانهقیمت(ریال)
11412400انبار - تهرانتماس بگیرید
21612500انبار - تهرانتماس بگیرید
31812590انبار - تهرانتماس بگیرید
42012730انبار - تهرانتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ناب تبریز


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/15 ساعت: 14:17

                                                        قیمت تیرآهن ناب تبریز

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)محل تحویل واحدقیمت(ریال)
114132کارخانه - تبریزکیلوگرم116900
216170کارخانه - تبریزکیلوگرم117900
318212کارخانه - تبریزکیلوگرم-

تیرآهن زنبوری اصفهان


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/16 ساعت: 13:18

                                                        قیمت تیرآهن زنبوری اصفهان

ردیفسایز(mm)طول (m)محل تحویل - کارخانهواحدقیمت(ریال)
11412انبار - اصفهانشاخه22750000
21612انبار - اصفهانشاخه24650000
31812انبار - اصفهانشاخه30250000
42012انبار - اصفهانشاخه40750000
52212انبار - اصفهانشاخه49950000
62412انبار - اصفهانشاخه46850000
72712انبار - اصفهانشاخه72250000
83012انبار - اصفهانشاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ظفر بناب


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/16 ساعت: 13:08

                                                        قیمت تیرآهن ظفر بناب

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)محل تحویل واحدقیمت(ریال)
114130کارخانه - بنابکیلوگرم110000
220242کارخانه - بنابکیلوگرم-

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/16 ساعت: 13:09

                                                        قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)محل تحویل واحدقیمت(ریال)
114125کارخانه پروفیل صعت ماهانشاخه14950000
214130کارخانه پروفیل صعت ماهانشاخه-
316170کارخانه پروفیل صعت ماهانشاخه20550000
418205کارخانه پروفیل صعت ماهانشاخه24950000

قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/15 ساعت:
14:19

                                                        قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)محل تحویل واحدقیمت(ریال)
114130اهواز - گروه ملیکیلوگرم119900
216167اهواز - گروه ملیکیلوگرم119900
318213اهواز - گروه ملیکیلوگرم119900

قیمت تیرآهن شاهین بناب


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/06 ساعت: 15:41

                                                        قیمت تیرآهن شاهین بناب

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)محل تحویل واحدقیمت به ازای هر کیلوگرم (ریال)
114126کارخانه - بنابکیلوگرم89900
216165کارخانه - بنابکیلوگرم90000
318210کارخانه - بنابکیلوگرم90000

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان(فایکو)


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/16 ساعت: 13:11

                                                        قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)محل تحویل واحدقیمت(ریال)
114132کارخانه - ساریشاخه105500
216170کارخانه - ساریشاخه-
320242کارخانه (ساری)کیلوگرم114500

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/15 ساعت: 14:22

                                                        قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)محل تحویل واحدقیمت(ریال)
114121کارخانه - کرمانشاهکیلوگرم-
214130کارخانه - کرمانشاهکیلوگرم119900
314140کارخانه - کرمانشاهکیلوگرم119900
414150کارخانه - کرمانشاهکیلوگرم119900
516170کارخانه - کرمانشاهکیلوگرم-

قیمت تیرآهن یزد (احرامیان)


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/14 ساعت: 16:05

                                                        قیمت تیرآهن یزد (احرامیان)

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)محل تحویل واحدقیمت(ریال)
114132کارخانه - یزدکیلوگرم111900
214147کارخانه - یزدکیلوگرم-
316180کارخانه - یزدکیلوگرم-
418215کارخانه - یزدکیلوگرم-
520255کارخانه - یزدکیلوگرم-
62300کارخانه - یزدکیلوگرم-

قیمت تیرآهن آریان فولاد


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/06 ساعت: 15:41

                                                        قیمت تیرآهن آریان فولاد

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)محل تحویل واحدقیمت(ریال)
114135کارخانه - بویین زهراکیلوگرم-
216185کارخانه - بویین زهراکیلوگرم-
318215کارخانه - بویین زهراکیلوگرم-
420265کارخانه - بویین زهراکیلوگرم-
522325کارخانه - بویین زهراکیلوگرم-
624360کارخانه - بویین زهراکیلوگرم-
727435کارخانه - بویین زهراکیلوگرم-