قیمت انواع قوطی و پروفیل

واحد فروش : 34055-031

شنبه تا چهارشنبه08:30 الي 17
پنج شنبه8:30 الي 13:30

قوطی گالوانیزه قزوین


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/15 ساعت: 14:25

                                                        قیمت قوطی گالوانیزه قزوین

ردیفسایز قوطی(mm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت(ریال)
120*20268.2کارخانه - قزوین237900
240*402616.2کارخانه - قزوین237900
340*802624.4کارخانه - قزوین237900
460*602624.4کارخانه - قزوین237900
570*702628.5کارخانه - قزوین237900
680*802632.5کارخانه - قزوین237900
720*202.5610.25کارخانه - قزوین235900
840*402.5620.25کارخانه - قزوین235900
940*802.5630.5کارخانه - قزوین235900
1060.602.5630.5کارخانه - قزوین235900
1170*702.5635.6کارخانه - قزوین235900
1280*802.5640.6کارخانه - قزوین235900

قوطی صنعتی با ورق روغنی کارخانه


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/15 ساعت: 14:25

                                                        قوطی صنعتی با ورق روغنی کارخانه

ردیفسایز قوطی(mm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)محل تحویلقیمت(ریال)
120*200.9 الی 1.256کارخانه220400
230*200.9 الی 1.256کارخانه220400
330*300.9 الی 1.256کارخانه220400
440*200.9 الی 1.256کارخانه220400
540*400.9 الی 1.256کارخانه220400
650*500.9 الی 1.256کارخانه220400
760*400.9 الی 1.256کارخانه220400
860*600.9 الی 1.256کارخانه220400
980*400.9 الی 1.256کارخانه220400

قوطی ستونی اصفهان


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/16 ساعت: 10:18

                                                        قوطی ستونی اصفهان

ردیفسایز قوطی(mm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت(ریال)
1140*140412200کارخانه - اصفهان143000
2140*1403.812188کارخانه - اصفهان143000
3140*1403.512175کارخانه - اصفهان143000
4140*140312148کارخانه - اصفهان143000
5140*1402.812140کارخانه - اصفهان143000
6140*1402.6512130کارخانه - اصفهان143000

قوطی صنعتی اصفهان


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/16 ساعت: 10:16

                                                        قوطی صنعتی اصفهان

ردیفسایز قوطی(mm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلمحل بارگیریقیمت(ریال)
120*10265.7اصفهانکارخانه168000
220*30269.5اصفهانکارخانه168000
330*302611.5اصفهانکارخانه168000
440*202611.5اصفهانکارخانه168000
520*20267.7اصفهانکارخانه168000
650*502619اصفهانکارخانه168000
760*602623اصفهانکارخانه168000
840*402615اصفهانکارخانه168000
970*702627اصفهانکارخانه168000
1040*802623اصفهانکارخانه168000
1190*902634اصفهانکارخانه168000
1220*202.5610اصفهانکارخانه160000
1330*202.5612اصفهانکارخانه160000
1440*202.5615اصفهانکارخانه160000
1530*302.5615اصفهانکارخانه160000
1640*402.5619اصفهانکارخانه160000
1770*702.5633اصفهانکارخانه160000
1860*402.5624اصفهانکارخانه160000
1980*802.5638اصفهانکارخانه160000
2080*402.5629اصفهانکارخانه160000
21100*402.5633اصفهانکارخانه160000
2290*902.5642اصفهانکارخانه160000
2350*1002.5634اصفهانکارخانه160000
2450*1003641اصفهانکارخانه160000
2540*1003639اصفهانکارخانه160000
2690*903651اصفهانکارخانه160000
27100*1003656اصفهانکارخانه160000
2840*803634اصفهانکارخانه160000
29120*120(ستونی)312136اصفهانکارخانه160000
30130*130(ستونی)312147اصفهانکارخانه160000

پروفیل درب وپنجره اصفهان


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/16 ساعت: 10:16

                                                        پروفیل درب و پنجره اصفهان

ردیفنوع پروفیلضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویل - کارخانهکد محصولقیمت (ریال)
1پروفیل لنگه دری 2614.8کارخانه - اصفهان508168000
2پروفیل لنگه دری 2614.8انبار - اصفهان508168000
3پروفیل سپری2614.8کارخانه - اصفهان507168000
4پروفیل سپری2614.8انبار - اصفهان507168000
5پروفیل چهارچوبی2614.8انبار - اصفهان509168000
6پروفیل چهارچوبی2614.8کارخانه - اصفهان509168000
7چهارچوب ساده فلزی26.624کارخانه - اصفهان86.1168000
8چهارچوب فلزی فرانسوی26.626کارخانه - اصفهان86.11168000
9چهارچوب فلزی فرانسوی26.626انبار - اصفهان86.11168000
10چهارچوب فلزی نگینی26.630کارخانه - اصفهان-168000

پروفیل آبرو اصفهان


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/15 ساعت: 10:10

                                                        پروفیل آبرو اصفهان

ردیفنوع پروفیلارتفاع (cm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویل - کارخانهقیمت (ریال)
1یک طرفه183690کارخانه - اصفهان155000
2دو طرفه1836115کارخانه - اصفهان155000

پروفیل Z (زد)


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/16 ساعت: 10:04

                                                        پروفیل Z (زد) اصفهان

ردیفارتفاع زد(cm) (z)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویل - کارخانهقیمت (ریال)
1182630کارخانه - اصفهان160000
2182.5638کارخانه - اصفهان147000
3183646کارخانه - اصفهان143000
4202.5641کارخانه - اصفهان147000
5203649کارخانه - اصفهان143000
6222.5643کارخانه - اصفهان147000
7223652کارخانه - اصفهان143000

پروفیل C (سی پرلین)


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/15 ساعت: 14:17

                                                        پروفیل C (سی پرلین) اصفهان

ردیفارتفاع (cm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویل - کارخانهقیمت (ریال)
11603623کارخانه - اصفهان150900
21803645کارخانه - اصفهان150900
32003648کارخانه - اصفهان150900
42203651کارخانه - اصفهان150900
52403655کارخانه - اصفهان150900

قیمت ناودانی


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:36

ردیفسایز ناودانی (cm)تحویلطول شاخه(m)واحدقیمت(ریال)
18-6کیلوگرم120400
28-12کیلوگرمتماس بگیرید
310-6کیلوگرم120400
410-12کیلوگرم120400
512-6کیلوگرم120400
612-12کیلوگرم120400
714-6کیلوگرمتماس بگیرید
814-12کیلوگرمتماس بگیرید
916-6کیلوگرمتماس بگیرید
1016-12کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت نبشی


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:36

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامت(mm)تحویلطول شاخه(m)واحدقیمت(ریال)
133-6کیلوگرمتماس بگیرید
243-6کیلوگرم123400
344-6کیلوگرم122400
44.54-6کیلوگرمتماس بگیرید
54.55-6کیلوگرمتماس بگیرید
653-6کیلوگرمتماس بگیرید
754-6کیلوگرمتماس بگیرید
855-6کیلوگرمتماس بگیرید
964-6کیلوگرمتماس بگیرید
1065-6کیلوگرم122900
1166-6کیلوگرم121400
1274-6کیلوگرمتماس بگیرید
1375-6کیلوگرمتماس بگیرید
1476-6کیلوگرمتماس بگیرید
1577-6کیلوگرم123400
1686-6کیلوگرمتماس بگیرید
1787-6کیلوگرمتماس بگیرید
1886-6کیلوگرمتماس بگیرید
19108-6کیلوگرمتماس بگیرید
20108-12کیلوگرمتماس بگیرید
211010-6کیلوگرم121400
221010-12کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت سپری


آخرین بروزرسانی:1399/05/14   ساعت: 14:37

ردیفسایز سپری (cm)تحویلطول (m)واحدقیمت(ریال)
14-6کیلوگرم128400
25-6کیلوگرم128400