واحد فروش : 34055-031

شنبه تا چهارشنبه08:30 الي 17
پنج شنبه8:30 الي 13:30

لوله داربستی اصفهان


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/16 ساعت: 13:27

                                                       لوله داربستی اصفهان

ردیفسایز(inch)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن(kg)واحدمحل بارگیری سایز(mm)قیمت (ریال)
111.22614کیلوگرمکارخانه - اصفهان48.3168000
211.22.5617.2کیلوگرمکارخانه - اصفهان48.3160000
311.23621کیلوگرمکارخانه - اصفهان48.3160000
411.22614کیلوگرمکارخانه - اصفهان48.32550000
511.22.5617.2کیلوگرمکارخانه - اصفهان48.32850000

لوله صنعتی اصفهان


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/16 ساعت: 13:29

                                                       لوله صنعتی سپاهان

ردیفسایز(inch)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن(kg)محل تحویل - کارخانهسایز(mm)قیمت (ریال)
13.4267.3اصفهان - کارخانه سپاهان26.7177000
21269.3اصفهان - کارخانه سپاهان33.4174500
311.22614.1اصفهان - کارخانه سپاهان48.3174500
411.42611.69اصفهان - کارخانه سپاهان42.2174500
522617.25اصفهان - کارخانه سپاهان60.3174500

قیمت لوله مبلی


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 13:33

ردیفسایز(mm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)محل تحویلقیمت(ریال)
1100.9 الی 1.256تهران220000
2130.9 الی 1.256تهران220000
3160.9 الی 1.256تهران220000
4180.9 الی 1.256تهران220000
5200.9 الی 1.256تهران220000

لوله مانیسمان چین رده 40


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/08 ساعت: 15:54

                                                        لوله مانیسمان چین رده 40

ردیفسایز(inch)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقطر بیرونیقیمت(ریال)
11/22/7767/5تهران21/3223000
23/42/87610تهران26/73630000
313/38614تهران33/46080000
411/43/56618تهران42/27080000
511/23/68622تهران48/38080000
623/91631تهران60/310080000
721/25/16647تهران7317580000
835/49664تهران88/921080000
946/02693تهران114/331080000

لوله مانیسمان چین رده 80


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/08 ساعت: 15:56

                                                        لوله مانیسمان چین رده 80

ردیفسایز(inch)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقطر بیرونیقیمت(ریال)
11/23/7369تهران21/33630000
23/43/73613تهران26/74130000
314/55619تهران33/46730000
411/44/85626تهران42/27530000
511/25/08632تهران48/39530000
625/54644تهران60/313080000
721/27/01668تهران7322080000
837/62691تهران88/927080000
948/566130تهران114/342080000

لوله گالوانیزه


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 13:32

ردیفسایز(inch)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلسایز(mm)قیمت(ریال)
11/2266/9-21/3237500
23/4268/6-26/7237500
312610/7-33/4237500
41.1/42613/4-42/2237500
51.1/22615/2-48/3237500
622618/9-60/3237500
71/22/568/2-21/3237500
83/42/5610/3-26/7235500
912/5612/9-33/4235500
101.1-42/5616/3-42/2235500
111.1/22/5618/5-48/3235500
1222/5623/160/3235500

لوله گازی روکار


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/15 ساعت: 14:50

                                                        لوله گازی روکار

ردیفسایز(inch)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلتعداد شاخه در هر بستهقیمت(ریال)
11/2268اصفهان- کارخانه سپاهان108000169000
23/42610/5اصفهان- کارخانه سپاهان108000169000
312615/5اصفهان- کارخانه سپاهان108400168400
411/22621اصفهان- کارخانه سپاهان108400168400
511/42625اصفهان- کارخانه سپاهان108400168400
622633اصفهان- کارخانه سپاهان108400168400

لوله گازی توکار


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/15 ساعت: 14:51

                                                        لوله گازی توکار

ردیفسایز(inch)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلتعداد شاخه در هر بستهوزن هر بسته(kg)قیمت(ریال)
12/82/868اصفهان-کارخانه سپاهان1691300184200
22/92/9610/5اصفهان-کارخانه سپاهان1271300184200
33/43/4615/5اصفهان-کارخانه سپاهان61950183700
43/63/6621اصفهان-کارخانه سپاهان611250183700
53/73/7625اصفهان-کارخانه سپاهان611550183700
63/93/9633اصفهان-کارخانه سپاهان371250183700

لوله درز مخفی


آخرین بروزرسانی:1398/12/14   ساعت: 13:11

ردیفسایز(inch)ضخامت(mm)وزن شاخه(kg)تعداد شاخه در هر بستهوزن هر بسته(kg)قیمت
11/22/57169126795000
23/42/59/31127120095000
3131391133379000
413/515/291141979000
51-1/43/251961114993000
61-1/43/519/561125593000
71-1/2319/561132194000
81-1/242261134293000
9232537113293000
1023/5313794093000
112-1/2541/337146593000
123451/31996687000
1345841195787000
1455104770086000
1565122784685000

لوله جدار چاه


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 13:35

ردیفسایز(inch)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)قیمت(ریال)
1666144155500
2866190152500
31066237151500
41046160151500
51266282150500
61286374151500
71466310150500
81486411151500

لوله اسپیرال


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 13:34

ردیفسایز(inch)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)قیمت(ریال)
1248122550151500
2288122940151500
33210123370151500
44010124240151500
54810125700151500