ليست قیمت محصولات مفتولی

واحد فروش : 34055-031

شنبه تا چهارشنبه08:30 الي 17
پنج شنبه8:30 الي 13:30

سیم مفتولی سیاه


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 15:32

ردیفضخامت(mm)حالتمحل تحویلوزن کلاف(kg)واحدقیمت(ریال)
31.5کلاف(فابریک)اصفهان15کیلوگرم126600
42.5کلاف(فابریک)اصفهان15کیلوگرم138500
51.5کلاف فابریک(سلفون دار)اصفهان15کیلوگرم138600
62.5کلاف فابریک(سلفون دار)اصفهان15کیلوگرم138600

سیم مفتولی گالوانیزه


آخرین بروزرسانی:1399/05/12   ساعت: 15:52

ردیفضخامت(mm)محل تحویلواحدقیمت
10/5کیلوگرم268100
20/7کیلوگرمتماس بگیرید
30/8کیلوگرمتماس بگیرید
40/9کیلوگرمتماس بگیرید
51کیلوگرمتماس بگیرید
61/2(رابیتس بندی)کیلوگرم187800
71/5(اسکوپ)کیلوگرمتماس بگیرید
82/2کیلوگرم168700
92/5کیلوگرم168700
103کیلوگرم168700
114کیلوگرم168700

سیم مفتولی مسوار


آخرین بروزرسانی:1399/04/08   ساعت: 15:05

ردیفضخامت(mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت
11/2شاخهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
21/5شاخهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
32شاخهتهرانکیلوگرم91900
42/5شاخهتهرانکیلوگرم106900
53 الی 8شاخهتهرانکیلوگرم106900

توری پرسی


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 15:40

ردیفضخامت(mm)چشمه(cm)محل تحویلواحدقیمت
13 الی 5چشمه استانداردتهرانکیلوگرم159400

توری حصاری(فنس)


آخرین بروزرسانی:1399/04/17   ساعت: 15:53

ردیفضخامت(mm)چشمه(cm)محل تحویلواحدقیمت
12.26.5تهرانمتر مربع121900
22.46.5تهرانمتر مربعتماس بگیرید
32.55.5تهرانمتر مربع145900
42.85.5تهرانمتر مربع145900
535.5تهرانمتر مربع145900
645تهرانمتر مربع145900

توری فرنگی


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 15:42

ردیفابعاد(inch)حالتمحل تحویلواحدقیمت
1120*1.5رولتهرانحلقه1802000
2150*1.5رولتهرانحلقه2090000
3180*1.5رولتهرانحلقه2375000

توری گابیون


آخرین بروزرسانی:1399/04/15   ساعت: 15:44

ردیفضخامت(mm)محل تحویلواحدجنسقیمت(ریال)
12.5تهرانکیلوگرمگالوانیزهتماس بگیرید
13تهرانکیلوگرمگالوانیزه177400

توری مرغی


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 15:45

ردیفعرض(cm)محل تحویلواحدتولید کنندهوزن(کیلوگرم)قیمت(ریال)
19تهرانرولایران4/8تماس بگیرید
2120تهرانرولایران6/3تماس بگیرید
3120تهرانرولایران7/51660000
4120تهرانرولایران6/5تماس بگیرید
5120تهرانرولایران9/52380000

رابیتس گالوانیزه


آخرین بروزرسانی:1399/04/17   ساعت: 14:30

ردیفستونوزن هر برگ(گرم)کارخانهمحل تحویلتعداد چشمهقیمت(ریال)
19 ستون400--مختلف119900
29 ستون720--مختلفتماس بگیرید
311 ستون930--مختلف221900
413 ستون570--مختلفتماس بگیرید
513 ستون880--مختلف211900

سیم خاردار خطی


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 15:46

ردیفحالتمحل تحویلواحدقیمت(ریال)
1رولتهرانکیلوگرم173900

سیم خاردار حلقوی تبری


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 15:48

ردیفقطر حلقه(cm)محل تحویلواحدقیمت(ریال)
160تهرانحلقه2330000
290تهرانحلقه2830000

سیم خاردار حلقوی


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 15:47

ردیفقطر حلقه(cm)محل تحویلواحدقیمت(ریال)
160تهرانحلقه2230000
290تهرانحلقهتماس بگیرید

تیر حصار یک سر خم


آخرین بروزرسانی:1399/03/17   ساعت: 13:47

ردیفطول(متر)حالتمحل تحویلواحدقطر(cm)قیمت(ریال)
12/4نو - گالوانیزهاصفهانشاخه5تماس بگیرید
23نو - رنگ شدهاصفهانشاخه5تماس بگیرید
33دست دوم - رنگ شدهاصفهانشاخه5تماس بگیرید

تیر حصار دو سر خم


آخرین بروزرسانی:1399/02/25   ساعت: 15:30

ردیفطول(متر)حالت محل تحویلواحدقطر(cm)قیمت(ریال)
13نو - رنگ شدهاصفهانشاخه5تماس بگیرید
23دست دوم - رنگ شدهاصفهانشاخه5تماس بگیرید

قیمت مش آجدار


آخرین بروزرسانی:1399/04/17   ساعت: 15:57

ردیفضخامت(mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت(ریال)
16آجدارتهرانکیلوگرم104800
28آجدارتهرانکیلوگرم103400
310آجدارتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
412آجدارتهرانکیلوگرم90800

قیمت مش ساده


آخرین بروزرسانی:1399/04/08   ساعت: 15:12

ردیفضخامت(mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت(ریال)
12.5سادهتهرانکیلوگرم126900
23سادهتهرانکیلوگرم126900
34سادهتهرانکیلوگرم126900
45سادهتهرانکیلوگرم126900
56سادهتهرانکیلوگرم126900

قیمت زیگزاگ


آخرین بروزرسانی:1399/04/17   ساعت: 15:58

ردیفضخامت(mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت(ریال)
14.8کلافاصفهانکیلوگرم119700
25کلافاصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
35شاخه(55 سانتی)اصفهانکیلوگرم119700
45شاخه(65 سانتی)اصفهانکیلوگرم119700
55شاخه(75سانتی)اصفهانکیلوگرم119700