قیمت انواع ورق فولادی

ليست قیمت انواع ورق فولادی

واحد فروش : 34055-031

شنبه تا چهارشنبه08:30 الي 17
پنج شنبه8:30 الي 13:30

ورق سیاه فولاد مبارکه


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/16 ساعت: 13:40

                             قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیفضخامت(mm)کارخانهحالتابعاد(m)محل بارگیریقیمت(ریال)
12فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1بنگاه اصفهان172500
22فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهان171500
32.5فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهان151500
43فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیرید
53فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهان148500
64فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهان133500
74فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهان134500
85فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیرید
95فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهان138500
106فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهان138500
116فولاد مبارکه اصفهانشیت6*1.5بنگاه اصفهان139500
128فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهان144500
138فولاد مبارکه اصفهانشیت6*1.5بنگاه اصفهان145500
1410فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهان143500
1510فولاد مبارکه اصفهانشیت1.5*6بنگاه اصفهان144500
1612فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهان150500
1712فولاد مبارکه اصفهانشیت1.5*6بنگاه اصفهان151500
1815فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهان143500
1915فولاد مبارکه اصفهانشیت1.5*6بنگاه اصفهان144500

قیمت ورق سیاه فولاد سبا


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/15 ساعت: 15:00

                             قیمت ورق سیاه فولاد سبا

ردیفضخامت(mm)کارخانهحالتابعاد(m)محل بارگیریقیمت(ریال)
12فولاد سبارولعرض 1بنگاه اصفهان171900
22فولاد سبارولعرض 1.25بنگاه اصفهان170900
32.5فولاد سبارولعرض 1.25بنگاه اصفهان147900
44فولاد سبارولعرض 1.25بنگاه اصفهان137900
54فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهان137900
65فولاد سبارولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیرید
75فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهان137900
86فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهان137900
96فولاد سباشیت1.5*6بنگاه اصفهان138900
108فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهان144900
118فولاد سباشیت1.5*6بنگاه اصفهان145900
1210فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهان143900
1310فولاد سباشیت1.5*6بنگاه اصفهان144900
1412فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهان150900
1512فولاد سباشیت1.5*6بنگاه اصفهان151900

قیمت ورق سیاه کاویان


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/15 ساعت: 15:21

                            قیمت ورق سیاه کاویان

ردیفضخامت(mm)کارخانهحالتابعاد(m)محل بارگیریقیمت(ریال)
110فولاد کاویانشیت1.5*6اهواز137900
212فولاد کاویانشیت1.15*6اهواز137900
312فولاد کاویانشیت1.20*6اهوازتماس بگیرید
415فولاد کاویانشیت1.25*6اهوازتماس بگیرید
515فولاد کاویانشیت1.5*6اهوازتماس بگیرید
620فولاد کاویانشیت1.25*6اهواز120900
720فولاد کاویانشیت1.5*6اهواز127900
825فولاد کاویانشیت1.25*6اهواز120900
925فولاد کاویانشیت1.5*6اهواز127900
1030فولاد کاویانشیت1.25*6اهواز127900
1135فولاد کاویانشیت1.15*6اهواز120900
1240فولاد کاویانشیت1.5*6اهواز127900

قیمت ورق سیاه اکسین


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/15 ساعت: 15:31

                             قیمت ورق سیاه اکسین

ردیفضخامت(mm)کارخانهحالتابعاد(m)محل بارگیریقیمت(ریال)
18فولاد اکسینشیت6*2اهوازتماس بگیرید
210فولاد اکسینشیت12*2اهواز178900
312فولاد اکسینشیت6*2اهواز172900
415فولاد اکسینشیت6*2اهوازتماس بگیرید
520فولاد اکسینشیت12*2اهواز137900
625فولاد اکسینشیت6*2اهواز137900
740فولاد اکسینشیت6*2اهواز137900
840فولاد اکسینشیت12*2اهواز137900
940فولاد اکسینشیت12*2اهوازتماس بگیرید

قیمت ورق آجدار


آخرین بروزرسانی:1399/05/14   ساعت: 16:17

ردیفضخامت(mm)کارخانهحالتابعاد(m)محل تحویلنوع ورققیمت(ریال)
12فولاد مبارکه اصفهانرول1اصفهانپرسی192900
22فولاد مبارکه اصفهانرول 1.25اصفهانپرسیتماس بگیرید
32.5فولاد مبارکه اصفهانرول1اصفهانپرسی165900
44فولاد مبارکه اصفهانرول1اصفهانپرسیتماس بگیرید
53فولاد مبارکه اصفهانرول1اصفهانپرسی155900

ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 15:03

ردیفضخامت(mm)کارخانهحالتابعاد(m)محل تحویلنوع ورققیمت(ریال)
12فولاد مبارکه اصفهانآجدار2*1اصفهانفابریکتماس بگیرید
22.5فولاد مبارکه اصفهانآجدار2*1اصفهانفابریکتماس بگیرید
33فولاد مبارکه اصفهانآجدار2*1اصفهانفابریک309900
43فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*2.5اصفهانفابریکتماس بگیرید
53فولاد مبارکه اصفهانآجدار6*1.25اصفهانفابریکتماس بگیرید
63فولاد مبارکه اصفهانآجدار6*1.5اصفهانفابریکتماس بگیرید
74فولاد مبارکه اصفهانآجدار2*1اصفهانفابریکتماس بگیرید
84فولاد مبارکه اصفهانآجدار6*1.25اصفهانفابریکتماس بگیرید
94فولاد مبارکه اصفهانآجدار6*1.5اصفهانفابریک309900
105فولاد مبارکه اصفهانآجدار6*1.25اصفهانفابریکتماس بگیرید
115فولاد مبارکه اصفهانآجدار6*1.5اصفهانفابریک309900
126فولاد مبارکه اصفهانآجدارعرض 1.5اصفهانفابریکتماس بگیرید
138فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.5*6اصفهانفابریکتماس بگیرید

قیمت ورق اسید شویی


آخرین بروزرسانی:1399/05/14   ساعت: 16:40

ردیفآنالیزضخامت(mm)کارخانهحالتابعاد(m)محل تحویلقیمت(ریال)
1stw222فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1اصفهانتماس بگیرید
2st372فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1اصفهان195900
3stw222.5فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1اصفهانتماس بگیرید

قیمت ورق روغنی


آخرین بروزرسانی:  1399/05/14   ساعت: 16:39

ردیفضخامت(mm)کارخانهحالتابعاد(m)محل تحویلقیمت(ریال)
10.50فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱ اصفهانتماس بگیرید
20.50فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25 اصفهانتماس بگیرید
30.60فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25اصفهانتماس بگیرید
40.60فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1اصفهان225400
50.70فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1اصفهانتماس بگیرید
60.80فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1اصفهانتماس بگیرید
70.90فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25اصفهانتماس بگیرید
80.90فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25اصفهانتماس بگیرید
91فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25اصفهانتماس بگیرید
101.2فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25اصفهان212400
111.5فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25اصفهان212400
121.5فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1اصفهان227900

قیمت ورق رنگی


آخرین بروزرسانی:1399/05/14   ساعت: 16:34

ردیفضخامت(mm)کارخانهحالتابعاد(m)رنگ قیمت(ریال)
10.50فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25سبزتماس بگیرید
20.50فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25قرمز310900
30.50فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25سفید308900
40.50فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25قهوه ای سوخته315900
50.50فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25آبی284900

قیمت ورق گالوانیزه


آخرین بروزرسانی:1399/05/14   ساعت: 16:10

ردیفضخامت(mm)کارخانهحالتابعاد(m)قیمت(ریال)
10.40تاراز شهرکردرولعرض 1تماس بگیرید
20.40تاراز شهرکردرولعرض 1.25تماس بگیرید
30.45تاراز شهرکردرولعرض 1تماس بگیرید
40.45تاراز شهرکردرولعرض 1.25تماس بگیرید
50.50تاراز شهرکردرولعرض 1.25229900
60.50تاراز شهرکردرولعرض 1تماس بگیرید
70.55تاراز شهرکردرولعرض 1تماس بگیرید
80.55تاراز شهرکردرولعرض 1.25تماس بگیرید
90.60تاراز شهرکردرولعرض 1تماس بگیرید
100.60تاراز شهرکردرولعرض 1.25219900
110.70تاراز شهرکردرولعرض 1تماس بگیرید
120.70تاراز شهرکردرولعرض 1.25213900
130.80تاراز شهرکردرولعرض 1تماس بگیرید
140.80تاراز شهرکردرولعرض 1.25تماس بگیرید
150.90تاراز شهرکردرولعرض 1تماس بگیرید
161تاراز شهرکردرولعرض 1.25213900
171.25تاراز شهرکردرولعرض 1.25تماس بگیرید
181.5تاراز شهرکردرولعرض 1.25تماس بگیرید
191.8تاراز شهرکردرولعرض 1.25213900
202تاراز شهرکردرولعرض 1.25215900
212.5تبریزرولعرض 1.25تماس بگیرید
222.5تبریزرولعرض 1تماس بگیرید
233تبریزرولعرض 1.25تماس بگیرید
243تبریزرولعرض 1تماس بگیرید

ورق آلیاژی سیاه st52


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 15:20

ردیفضخامت(mm)کارخانه تولید کنندهحالتابعاد(m)محل تحویلقیمت
16فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1/5اصفهان151900
28فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1/5اصفهان152900
310فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1/5اصفهان152900
412فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1/5اصفهان154900
515فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1/5انبار اهواز151900
620اکسینشیت فابریک6*2انبار اهوازتماس بگیرید
730اکسینشیت فابریک6*2انبار اهوازتماس بگیرید
825اکسینشیت فابریک6*2انبار اهوازتماس بگیرید
935اکسینشیت فابریک6*2انبار اهوازتماس بگیرید
1140اکسینشیت فابریک6*2انبار اهوازتماس بگیرید

قیمت ورق عرشه فولادی


آخرین بروزرسانی:1399/05/08   ساعت: 16:10

ردیفضخامت(mm)کارخانهمحل تحویلعرض(mm)قیمت(ریال)
10/8تارازاصفهان915تماس بگیرید
20/9تارازاصفهان915تماس بگیرید
31تارازاصفهان915تماس بگیرید
41/25تارازاصفهان915تماس بگیرید

قیمت ورق کرکره


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:52

ردیفضخامت(mm)محل تحویلابعاد(m)رنگقیمت(ریال)
10/5اصفهاندرخواستیآبیتماس بگیرید
20/5اصفهاندرخواستیپرتقالیتماس بگیرید
30/5اصفهاندرخواستیسبزتماس بگیرید
40/5اصفهاندرخواستیسفیدتماس بگیرید
50/5اصفهاندرخواستیقرمزتماس بگیرید
60/5اصفهاندرخواستیقهوه ایتماس بگیرید
70/5اصفهاندرخواستینارنجیتماس بگیرید