قیمت میلگرد (آجدار ، ساده ، کلاف)

قیمت انواع میلگرد آجدار از کارخانه های تولید کننده مختلف را می توانید در لیست های قیمتی زیر ببینید . این قیمت ها هر روزه بروز رسانی می شوند با این حال به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت لحظه ای و سفارش خرید می توانید با کارشناسان آراد آهن تماس بگیرید .

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان


آخرین بروزرسانی :  1399/05/16   ساعت: 12:33

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
112A3شاخه آجدارکارخانه - اصفهان11کیلوگرمتماس بگیرید
214A3شاخه آجدارکارخانه - اصفهان15کیلوگرم102000
316A3شاخه آجدارکارخانه - اصفهان20کیلوگرم102000
418A3شاخه آجدارکارخانه - اصفهان25کیلوگرم101000
520A3شاخه آجدارکارخانه - اصفهان30کیلوگرم101000
622A3شاخه آجدارکارخانه - اصفهان37کیلوگرم98000
725A3شاخه آجدارکارخانه - اصفهان47کیلوگرم98000
828A3شاخه آجدارکارخانه - اصفهان57کیلوگرم98000
932A3شاخه آجدارکارخانه - اصفهان75کیلوگرم98000

قیمت میلگرد فولاد راد همدان


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 12:25

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارکارخانه - همدان4.200 الی 4.300کیلوگرم107400
210A2شاخه آجدارکارخانه - همدان6.200 الی 6.300کیلوگرم105400
312A3شاخه آجدارکارخانه - همدان9.5کیلوگرم103000
414A3شاخه آجدارکارخانه - همدان13.5کیلوگرم102400
516A3شاخه آجدارکارخانه - همدان17.5کیلوگرم102400
618A3شاخه آجدارکارخانه - همدان21.5کیلوگرم102400
720A3شاخه آجدارکارخانه - همدان27کیلوگرم102400
822A3شاخه آجدارکارخانه - همدان31کیلوگرم102400
925A3شاخه آجدارکارخانه - همدان42کیلوگرم102700
1028A3شاخه آجدارکارخانه - همدان55کیلوگرم102700
1132A3شاخه آجدارکارخانه - همدان-کیلوگرم103600

قیمت میلگرد حسن رود گیلان


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 12:37

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارکارخانه - گیلان4.3کیلوگرم103500
210A2شاخه آجدارکارخانه - گیلان6.9کیلوگرم100500
312A3شاخه آجدارکارخانه - گیلان10کیلوگرم100500
414A3شاخه آجدارکارخانه - گیلان13.8کیلوگرم100500
516A3شاخه آجدارکارخانه - گیلان18کیلوگرم100500
618A3شاخه آجدارکارخانه - گیلان22.5کیلوگرم100500
720A3شاخه آجدارکارخانه - گیلان28کیلوگرم100500

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان


آخرین بروزرسانی:1399/05/13   ساعت: 15:08

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارکارخانه - گیلان4.2کیلوگرم106900
210A2شاخه آجدارکارخانه - گیلان6.5کیلوگرم104900
312A3شاخه آجدارکارخانه - گیلان9.8کیلوگرم102900
414A3شاخه آجدارکارخانه - گیلان13.7کیلوگرم102900
516A3شاخه آجدارکارخانه - گیلان18کیلوگرم102900
618A3شاخه آجدارکارخانه - گیلان22.7کیلوگرم102900
720A3شاخه آجدارکارخانه - گیلان28کیلوگرم102900
822A3شاخه آجدارکارخانه - گیلان34کیلوگرم102900
925A3شاخه آجدارکارخانه - گیلان44.2کیلوگرم102900
1028A3شاخه آجدارکارخانه - گیلان55.5کیلوگرم102900
1132A3شاخه آجدارکارخانه - گیلان71کیلوگرم102900

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 12:35

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارکارخانه - تهران4.800کیلوگرم105000
28A3شاخه آجدارکارخانه - تهران-کیلوگرمتماس بگیرید
310A2شاخه آجدارکارخانه - تهران-کیلوگرمتماس بگیرید
410A3شاخه آجدارکارخانه - تهران-کیلوگرمتماس بگیرید
512A2شاخه آجدارکارخانه - تهران-کیلوگرمتماس بگیرید
612A3شاخه آجدارکارخانه - تهران-کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 12:33

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارکارخانه - سیرجان4کیلوگرم105500
210A2شاخه آجدارکارخانه - سیرجان6کیلوگرم104000
312A2شاخه آجدارکارخانه - سیرجانکیلوگرم103500
412A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان8.5 الی 9کیلوگرم103500
514A2شاخه آجدارکارخانه - سیرجانکیلوگرم103000
614A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان11.5 الی 12کیلوگرم103000
716A2شاخه آجدارکارخانه - سیرجانکیلوگرم103000
816A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان15.5 الی 16کیلوگرم103000
918A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان20.5 الی 21کیلوگرم103000
1020A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان23 الی 23.5کیلوگرم103000
1122A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجانکیلوگرم103000
1225A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجانکیلوگرم103000

قیمت میلگرد شمس سپهر


آخرین بروزرسانی:1399/02/08   ساعت: 13:45

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارکارخانه - تهران-کیلوگرمتماس بگیرید
212A2شاخه آجدارکارخانه - تهران10.2کیلوگرمتماس بگیرید
312A3شاخه آجدارکارخانه - تهران10.2کیلوگرمتماس بگیرید
414A3شاخه آجدارکارخانه - تهران13.9کیلوگرمتماس بگیرید
516A3شاخه آجدارکارخانه - تهران18.3کیلوگرمتماس بگیرید
618A3شاخه آجدارکارخانه - تهران23.2کیلوگرمتماس بگیرید
720A3شاخه آجدارکارخانه - تهران28.4کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد شاهرود


آخرین بروزرسانی:  1399/05/16   ساعت: 12:41

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
110A3شاخه آجدارکارخانه - شاهرود7.200کیلوگرم101500
212A3شاخه آجدارکارخانه - شاهرود11کیلوگرم100500
314A3شاخه آجدارکارخانه - شاهرود15کیلوگرم99500
416A3شاخه آجدارکارخانه - شاهرود20کیلوگرم99500
518A3شاخه آجدارکارخانه - شاهرود25کیلوگرم99500
620A3شاخه آجدارکارخانه - شاهرود30کیلوگرم99500
722A3شاخه آجدارکارخانه - شاهرود37کیلوگرم99500
825A3شاخه آجدارکارخانه - شاهرود48کیلوگرم99500
928A3شاخه آجدارکارخانه - شاهرود58کیلوگرمتماس بگیرید
1032A3شاخه آجدارکارخانه - شاهرود75کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد نیشابور(فولاد خراسان)


آخرین بروزرسانی:1399/05/16     ساعت: 12:45

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
110A3شاخه آجدارکارخانه - نیشابور-کیلوگرمتماس بگیرید
212A3شاخه آجدارکارخانه - نیشابور10.656کیلوگرمتماس بگیرید
314A3شاخه آجدارکارخانه - نیشابور14.52کیلوگرمتماس بگیرید
416A3شاخه آجدارکارخانه - نیشابور18.96کیلوگرم97700
518A3شاخه آجدارکارخانه - نیشابور24کیلوگرمتماس بگیرید
620A3شاخه آجدارکارخانه - نیشابور29.64کیلوگرم97700
722A3شاخه آجدارکارخانه - نیشابور35.76کیلوگرمتماس بگیرید
825A3شاخه آجدارکارخانه - نیشابور46.2کیلوگرم97700
928A3شاخه آجدارکارخانه - نیشابور57.96کیلوگرم97700
1032A3شاخه آجدارکارخانه - نیشابور75.72کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد ظفربناب


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 12:48

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارکارخانه - بناب4کیلوگرم102500
210A2شاخه آجدارکارخانه - بناب6.5کیلوگرم101000
312A3شاخه آجدارکارخانه - بناب10کیلوگرم101000
414A3شاخه آجدارکارخانه - بناب13.5کیلوگرم99500
516A3شاخه آجدارکارخانه - بناب18کیلوگرم99500
618A3شاخه آجدارکارخانه - بناب22.5کیلوگرم99500
720A3شاخه آجدارکارخانه - بناب28کیلوگرم99500
822A3شاخه آجدارکارخانه - بناب33.5کیلوگرم99500
925A3شاخه آجدارکارخانه - بناب44کیلوگرم99500
1028A3شاخه آجدارکارخانه - بناب55کیلوگرم99500
1132A3شاخه آجدارکارخانه - بنابکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد نورد فولاد گلستان


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 12:51

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A3شاخه آجدارکارخانه - مینودشت گلستان4.300 الی 4.500کیلوگرم114500
210A3شاخه آجدارکارخانه - مینودشت گلستان6.500 الی 6.900کیلوگرم112500
312A3شاخه آجدارکارخانه - مینودشت گلستان10کیلوگرم110500
414A3شاخه آجدارکارخانه - مینودشت گلستان13.600 الی 13.800کیلوگرم109500
516A3شاخه آجدارکارخانه - مینودشت گلستان18 الی 18.200کیلوگرم109500
618A3شاخه آجدارکارخانه - مینودشت گلستان22.700 الی 22.900کیلوگرم109500
720A3شاخه آجدارکارخانه - مینودشت گلستان28 الی 29کیلوگرم109500
822A3شاخه آجدارکارخانه - مینودشت گلستان33.900 الی 37.400کیلوگرم109500
925A3شاخه آجدارکارخانه - مینودشت گلستان44.300 الی 45کیلوگرم109500

قیمت میلگرد امیر کبیر خزر


آخرین بروزرسانی:1399/03/21   ساعت: 13:51

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2آجدارکارخانه - رشتکیلوگرم72900
210A3شاخه آجدارکارخانه - رشت7.400کیلوگرم69900
310A3آجدارکارخانه - رشتکیلوگرم69900
412A3شاخه آجدارکارخانه - رشت9.800کیلوگرم68900
514A3شاخه آجدارکارخانه - رشت13.500کیلوگرم68400
616A3شاخه آجدارکارخانه - رشت17.800کیلوگرم68400
718A3شاخه آجدارکارخانه - رشت22.700کیلوگرم68400
820A3شاخه آجدارکارخانه - رشت27.800کیلوگرم68400
922A3شاخه آجدارکارخانه - رشت34کیلوگرم68400
1025A3شاخه آجدارکارخانه - رشت43کیلوگرم68400
1128A3شاخه آجدارکارخانه - رشت55کیلوگرم68400
1232A3شاخه آجدارکارخانه - رشت72کیلوگرم68400

قیمت میلگرد سیادن ابهر


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 12:53

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارکارخانه - ابهر5.500کیلوگرم106500
210A2شاخه آجدارکارخانه - ابهر7.440کیلوگرم100000
310A3شاخه آجدارکارخانه - ابهر7.440کیلوگرم101500
412A2شاخه آجدارکارخانه - ابهر10.680کیلوگرم100000
512A3شاخه آجدارکارخانه - ابهر10.680کیلوگرم101500
614A3شاخه آجدارکارخانه - ابهر14.500کیلوگرم100000
716A3شاخه آجدارکارخانه - ابهر18.900کیلوگرم100000
818A3شاخه آجدارکارخانه - ابهر23.900کیلوگرم100000
920A3شاخه آجدارکارخانه - ابهر29.600کیلوگرم100000
1022A3شاخه آجدارکارخانه - ابهر35.640کیلوگرم100000
1125A3شاخه آجدارکارخانه - ابهر45.600کیلوگرم100000
1228A3شاخه آجدارکارخانه - ابهر45کیلوگرم100000

قیمت میلگرد ارگ تبریز


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 12:56

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارکارخانه - ارگ تبریز-کیلوگرم102500
110A3شاخه آجدارکارخانه - ارگ تبریز7.5کیلوگرم102500
212A3شاخه آجدارکارخانه - ارگ تبریز10.5کیلوگرمتماس بگیرید
314A3شاخه آجدارکارخانه - ارگ تبریز14.5کیلوگرم97500
416A3شاخه آجدارکارخانه - ارگ تبریز18 الی 19کیلوگرم97500
518A3شاخه آجدارکارخانه - ارگ تبریز23 الی 23.5کیلوگرم97500
620A3شاخه آجدارکارخانه - ارگ تبریز29 الی 29.5کیلوگرمتماس بگیرید
722A3شاخه آجدارکارخانه - ارگ تبریز35 الی 35.5کیلوگرم97500
825A3شاخه آجدارکارخانه - ارگ تبریز49.5کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب


آخرین بروزرسانی:  1399/05/15   ساعت: 13:59

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
112A3شاخه آجدارکارخانه - کرمانشاه10 الی 10.3کیلوگرم105200
214A3شاخه آجدارکارخانه - کرمانشاه13.5 الی 14کیلوگرم105200
316A3شاخه آجدارکارخانه - کرمانشاه17.5کیلوگرم105200
418A3شاخه آجدارکارخانه - کرمانشاه18کیلوگرم105200
520A3شاخه آجدارکارخانه - کرمانشاه28کیلوگرم105200
622A3شاخه آجدارکارخانه - کرمانشاه33کیلوگرم105200
725A3شاخه آجدارکارخانه - کرمانشاه43کیلوگرم105200

قیمت میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 12:57

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
114A2شاخه آجدارکارخانه - ذوب کرمان14 الی 14.5کیلوگرم97200
316A3شاخه آجدارکارخانه - ذوب کرمان18 الی 18.5کیلوگرم97200
418A3شاخه آجدارکارخانه - ذوب کرمان23کیلوگرم97200
520A3شاخه آجدارکارخانه - ذوب کرمان28کیلوگرمتماس بگیرید
622A3شاخه آجدارکارخانه - ذوب کرمان35کیلوگرم97200

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 12:58

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
112A3شاخه آجدارکارخانه - طوس10.5کیلوگرم100500
214A3شاخه آجدارکارخانه - طوس13.92کیلوگرم99500
316A3شاخه آجدارکارخانه - طوس18کیلوگرم99500
418A3شاخه آجدارکارخانه - طوس22.92کیلوگرم99500
520A3شاخه آجدارکارخانه - طوس29.4کیلوگرم99500
622A3شاخه آجدارکارخانه - طوس34.56کیلوگرم99500
725A3شاخه آجدارکارخانه - طوس45.6کیلوگرم99500
828A3شاخه آجدارکارخانه - طوس57کیلوگرم99500
932A3شاخه آجدارکارخانه - طوس75کیلوگرم100500

قیمت میلگرد میانه(فولاد آذربایجان)


آخرین بروزرسانی: 1399/05/16   ساعت: 12:59

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
110A3شاخه آجدارکارخانه - میانه8کیلوگرمتماس بگیرید
212A3شاخه آجدارکارخانه - میانه11کیلوگرمتماس بگیرید
314A3شاخه آجدارکارخانه - میانه15کیلوگرمتماس بگیرید
416A3شاخه آجدارکارخانه - میانه20کیلوگرمتماس بگیرید
518A3شاخه آجدارکارخانه - میانه25کیلوگرمتماس بگیرید
620A3شاخه آجدارکارخانه - میانه30کیلوگرم99000
722A3شاخه آجدارکارخانه - میانه37کیلوگرم99000
825A3شاخه آجدارکارخانه - میانه47کیلوگرم99000
928A3شاخه آجدارکارخانه - میانه58کیلوگرم99000
1032A3شاخه آجدارکارخانه - میانه75کیلوگرم99000

قیمت میلگرد بردسیر کرمان


آخرین بروزرسانی:1399/02/29   ساعت: 14:12

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
110A2شاخه آجدارکارخانه - بردسیر 7 الی 7.5کیلوگرمتماس بگیرید
210A3شاخه آجدارکارخانه - بردسیر 7 الی 7.5کیلوگرمتماس بگیرید
312A2شاخه آجدارکارخانه - بردسیر 10 الی 10.5کیلوگرمتماس بگیرید
412A3شاخه آجدارکارخانه - بردسیر 10 الی 10.5کیلوگرمتماس بگیرید
514A2شاخه آجدارکارخانه - بردسیر 14 الی 14.5کیلوگرمتماس بگیرید
614A3شاخه آجدارکارخانه - بردسیر کیلوگرمتماس بگیرید
716A2شاخه آجدارکارخانه - بردسیر 18 الی 18.5کیلوگرمتماس بگیرید
818A3شاخه آجدارکارخانه - بردسیر 23کیلوگرم64700
920A3شاخه آجدارکارخانه - بردسیر 28کیلوگرم64700
1022A3شاخه آجدارکارخانه - بردسیر 35کیلوگرمتماس بگیرید
1125A3شاخه آجدارکارخانه - بردسیر 57کیلوگرمتماس بگیرید
1232A3شاخه آجدارکارخانه - بردسیر 73کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:03

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارکارخانه - اردبیل -کیلوگرم108400
28A3شاخه آجدارکارخانه - اردبیل -کیلوگرم109400
310A2شاخه آجدارکارخانه - اردبیل 7.5کیلوگرم107400
410A3شاخه آجدارکارخانه - اردبیل 7.5کیلوگرم108400
512A2شاخه آجدارکارخانه - اردبیل 9کیلوگرم106900
612A3شاخه آجدارکارخانه - اردبیل 9کیلوگرم107100
714A3شاخه آجدارکارخانه - اردبیل 13.5کیلوگرم106400
816A3شاخه آجدارکارخانه - اردبیل 18.5کیلوگرم106400
918A3شاخه آجدارکارخانه - اردبیل -کیلوگرم106400
1020A3شاخه آجدارکارخانه - اردبیل -کیلوگرم106400
1122A3شاخه آجدارکارخانه - اردبیل -کیلوگرم106400
1225A3شاخه آجدارکارخانه - اردبیل -کیلوگرم106400
1328A3شاخه آجدارکارخانه - اردبیل -کیلوگرم106400
1432A3شاخه آجدارکارخانه - اردبیل -کیلوگرم106400

قیمت میلگرد شاهین بناب


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:03

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارکارخانه - بناب4.55کیلوگرم107400
28A3شاخه آجدارکارخانه - بناب4.55کیلوگرمتماس بگیرید
310A2شاخه آجدارکارخانه - بناب7.19کیلوگرم105900
410A3شاخه آجدارکارخانه - بناب7.19کیلوگرمتماس بگیرید
512A2شاخه آجدارکارخانه - بناب10.37کیلوگرمتماس بگیرید
612A3شاخه آجدارکارخانه - بناب10.37کیلوگرم105900
714A3شاخه آجدارکارخانه - بناب14.12کیلوگرم104400
816A3شاخه آجدارکارخانه - بناب18.53کیلوگرم104400
918A3شاخه آجدارکارخانه - بناب23.46کیلوگرم104400
1020A3شاخه آجدارکارخانه - بناب28.98کیلوگرم104400
1122A3شاخه آجدارکارخانه - بناب34.96کیلوگرم104400
1225A3شاخه آجدارکارخانه - بناب45.16کیلوگرم104400
1328A3شاخه آجدارکارخانه - بناب56.66کیلوگرم104400
1432A3شاخه آجدارکارخانه - بناب74.20کیلوگرم104400

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان


آخرین بروزرسانی:1399/04/03   ساعت: 14:51

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارکارخانه - سیرجان4کیلوگرمتماس بگیرید
28A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان6کیلوگرمتماس بگیرید
310A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان-کیلوگرم79400
412A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان8.5 الی 9کیلوگرم79200
514A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان-کیلوگرم79200
616A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان11.5 الی 12کیلوگرم78900
718A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان-کیلوگرم78900
820A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان15.5 الی 16کیلوگرمتماس بگیرید
922A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان20.5 الی 21کیلوگرم78900
1025A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان23 الی 23.5کیلوگرم78900
1128A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان-کیلوگرمتماس بگیرید
1232A3شاخه آجدارکارخانه - سیرجان-کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد کویر کاشان

 


آخرین بروزرسانی:1399/03/19   ساعت: 16:45

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارکارخانه - کاشان4.74کیلوگرم77300
28A3شاخه آجدارکارخانه - کاشان4.74کیلوگرمتماس بگیرید
310A2شاخه آجدارکارخانه - کاشان7.93کیلوگرم72800
410A3شاخه آجدارکارخانه - کاشان7.93کیلوگرم73800
510A4شاخه آجدارکارخانه - کاشان7.93کیلوگرمتماس بگیرید
612A2شاخه آجدارکارخانه - کاشان10.66کیلوگرم72800
712A2شاخه آجدارکارخانه - کاشان10.66کیلوگرمتماس بگیرید
812A4شاخه آجدارکارخانه - کاشان10.66کیلوگرمتماس بگیرید
914A3شاخه آجدارکارخانه - کاشان14.5کیلوگرمتماس بگیرید
1014A4شاخه آجدارکارخانه - کاشان14.5کیلوگرم70800
1116A3شاخه آجدارکارخانه - کاشان18.96کیلوگرمتماس بگیرید
1216A4شاخه آجدارکارخانه - کاشان18.96کیلوگرم70800
1318A3شاخه آجدارکارخانه - کاشان24کیلوگرمتماس بگیرید
1418A4شاخه آجدارکارخانه - کاشان24کیلوگرم69800
1520A3شاخه آجدارکارخانه - کاشان29.6کیلوگرمتماس بگیرید
1620A4شاخه آجدارکارخانه - کاشان29.6کیلوگرم69800
1722A3شاخه آجدارکارخانه - کاشان35.76کیلوگرمتماس بگیرید
1822A4شاخه آجدارکارخانه - کاشان35.76کیلوگرم69800
1925َA3شاخه آجدارکارخانه - کاشان46.2کیلوگرمتماس بگیرید
2025A4شاخه آجدارکارخانه - کاشان46.2کیلوگرمتماس بگیرید
2128A3شاخه آجدارکارخانه - کاشان57.96کیلوگرمتماس بگیرید
2228A4شاخه آجدارکارخانه - کاشان57.96کیلوگرمتماس بگیرید
2330A3شاخه آجدارکارخانه - کاشان62کیلوگرمتماس بگیرید
2432A3شاخه آجدارکارخانه - کاشان75.72کیلوگرمتماس بگیرید
2532A4شاخه آجدارکارخانه - کاشان75.72کیلوگرمتماس بگیرید
2636A3شاخه آجدارکارخانه - کاشان95.88کیلوگرمتماس بگیرید
2736A4شاخه آجدارکارخانه - کاشان95.88کیلوگرمتماس بگیرید
2840A3شاخه آجدارکارخانه - کاشان118.44کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد کیان کاشان


آخرین بروزرسانی:1399/05/12   ساعت: 15:14

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارکارخانه - کاشان4.5کیلوگرم110400
210A2شاخه آجدارکارخانه - کاشان8کیلوگرم109400
312A2شاخه آجدارکارخانه - کاشان8.5 الی 9کیلوگرم109400
414A3شاخه آجدارکارخانه - کاشان11.5کیلوگرمتماس بگیرید
516A3شاخه آجدارکارخانه - کاشان15.5 الی 16کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد خرمدشت


آخرین بروزرسانی:1399/04/21   ساعت: 15:10

ردیفسایز(mm)آنالیزتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A3کارخانه - تاکستان5کیلوگرمتماس بگیرید
210A2کارخانه - تاکستان7.4کیلوگرم97900
310A3کارخانه - تاکستان7.4کیلوگرم97900
412A2کارخانه - تاکستان10.5کیلوگرم97900
512A3کارخانه - تاکستان10.5کیلوگرم97900
614A3کارخانه - تاکستان14کیلوگرم98900
716A3کارخانه - تاکستان18کیلوگرم98900
818A3کارخانه - تاکستان23کیلوگرم98900
920A3کارخانه - تاکستان29کیلوگرم98900
1022A3کارخانه - تاکستان34کیلوگرم98900
1125A3کارخانه - تاکستان45کیلوگرم98900
1228A3کارخانه - تاکستان57کیلوگرم98900

قیمت میلگرد آذر فولاد امین


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:04

ردیفسایز(mm)آنالیزتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2کارخانه - بستان آباد4.41کیلوگرم104400
210A2کارخانه - بستان آباد7کیلوگرم103400
312A3کارخانه - بستان آباد10.13کیلوگرم104400
410A3کارخانه - بستان آبادکیلوگرم103400
514A3کارخانه - بستان آباد13.9کیلوگرم101900
616A3کارخانه - بستان آباد18.13کیلوگرم101900
718A3کارخانه - بستان آباد23کیلوگرم101900
820A3کارخانه - بستان آباد28.3کیلوگرم101900
922A3کارخانه - بستان آباد34.2کیلوگرم101900
1025A3کارخانه - بستان آباد44.6کیلوگرم101900
1128A3کارخانه - بستان آباد56کیلوگرم101900
1232A3کارخانه - بستان آباد73.1کیلوگرم101900

قیمت میلگرد قائم


آخرین بروزرسانی:1399/05/11   ساعت: 15:55

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
112A3شاخه آجدارکارخانه - شهرضا10.600کیلوگرم102900
214A3شاخه آجدارکارخانه - شهرضا14کیلوگرم101900
316A3شاخه آجدارکارخانه - شهرضا18.700کیلوگرم101900
418A3شاخه آجدارکارخانه - شهرضا23.700کیلوگرم101900
520A3شاخه آجدارکارخانه - شهرضا29.400کیلوگرم101900
622A3شاخه آجدارکارخانه - شهرضا35.500کیلوگرم101900
725A3شاخه آجدارکارخانه - شهرضا45.900کیلوگرم101900

قیمت میلگرد پرشین فولاد


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:05

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخه(kg)واحدقیمت(ریال)
110A3شاخه آجدارکارخانه - تاکستان7.5کیلوگرم104400
212A3شاخه آجدارکارخانه - تاکستان11کیلوگرم102400
314A3شاخه آجدارکارخانه - تاکستان14کیلوگرم100900
416A3شاخه آجدارکارخانه - تاکستان18کیلوگرم100400
518A3شاخه آجدارکارخانه - تاکستان24کیلوگرم100400
620A3شاخه آجدارکارخانه - تاکستان29کیلوگرم100400
722A3شاخه آجدارکارخانه - تاکستان34کیلوگرم100400
825A3شاخه آجدارکارخانه - تاکستان45کیلوگرم100400
928A3شاخه آجدارکارخانه - تاکستان57کیلوگرم100900
1032A3شاخه آجدارکارخانه - تاکستان74کیلوگرم100900

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه


آخرین بروزرسانی:1399/05/13   ساعت: 15:57

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخه(kg)واحدقیمت(ریال)
110A3شاخه آجدارکارخانه - ابرکوه7.800کیلوگرم104900
212A3شاخه آجدارکارخانه - ابرکوه10.500کیلوگرم103900
314A3شاخه آجدارکارخانه - ابرکوه14.500کیلوگرم102900
416A3آجدارکارخانه - ابرکوه-کیلوگرم102900
518A3شاخه آجدارکارخانه - ابرکوه24.500کیلوگرم101900
620A3شاخه آجدارکارخانه - ابرکوه29.500کیلوگرم101900
722A3شاخه آجدارکارخانه - ابرکوه35.500کیلوگرم101900
825A3شاخه آجدارکارخانه - ابرکوه45.600کیلوگرم101900
928A3شاخه آجدارکارخانه - ابرکوه-کیلوگرم101900
1032A3شاخه آجدارکارخانه - ابرکوه-کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد آریان فولاد


آخرین بروزرسانی:1399/04/31   ساعت: 13:17

ردیفسایز(mm)آنالیزتحویلوزن شاخه(kg)واحدقیمت(ریال)
110A2کارخانه - بویین زهرا6 الی 7کیلوگرم115900
210A3کارخانه - بویین زهرا6 الی 7کیلوگرم116400
312A2کارخانه - بویین زهرا10کیلوگرم114900
412A3کارخانه - بویین زهرا10کیلوگرم115400
518A3کارخانه - بویین زهرا23 الی 24کیلوگرم114900
620A3کارخانه - بویین زهرا28 الی 29کیلوگرم114900
714A3کارخانه - بویین زهرا14کیلوگرم114900
816A3کارخانه - بویین زهرا18 الی 19کیلوگرم114900
922A3کارخانه - بویین زهرا34 الی 35کیلوگرمتماس بگیرید
1025A3کارخانه - بویین زهرا44کیلوگرمتماس بگیرید
1128A3کارخانه - بویین زهرا55.5کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار فولاد صائب


آخرین بروزرسانی:1399/03/06   ساعت: 14:44

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A3شاخه آجدارتبریز - فولاد صائب-کیلوگرمتماس بگیرید
210A3شاخه آجدارتبریز - فولاد صائب-کیلوگرمتماس بگیرید
312A3شاخه آجدارتبریز - فولاد صائب-کیلوگرمتماس بگیرید
414A3شاخه آجدارتبریز - فولاد صائب-کیلوگرم70200
516A3شاخه آجدارتبریز - فولاد صائب-کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار فایکو (البرز ایرانیان)


آخرین بروزرسانی:    1399/05/15   ساعت: 14:06

 

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
110A3شاخه آجدارساری - فایکو-کیلوگرمتماس بگیرید
212A3شاخه آجدارساری - فایکو7.4کیلوگرم101900
314A3شاخه آجدارساری - فایکو10.7کیلوگرم98900
416A3شاخه آجدارساری - فایکو14.5کیلوگرم98900
518A2شاخه آجدارساری - فایکو19کیلوگرمتماس بگیرید
620A3شاخه آجدارساری - فایکو24کیلوگرم98900
722A3شاخه آجدارساری - فایکو29.5کیلوگرم98900
825A3شاخه آجدارساری - فایکو35.8کیلوگرم98900
928A3شاخه آجدارساری - فایکو46.2کیلوگرمتماس بگیرید
1032A3شاخه آجدارساری - فایکو75.7کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار درپاد تبریز


آخرین بروزرسانی:1399/05/08   ساعت: 14:57

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجداراهواز4.2کیلوگرم113400
210A2شاخه آجداراهواز7.2کیلوگرم112900
312A3شاخه آجداراهواز11کیلوگرم112900
414A3شاخه آجداراهواز15کیلوگرم111400
516A2شاخه آجداراهواز20کیلوگرم111400
618A3شاخه آجداراهواز25کیلوگرم111400
720A3شاخه آجداراهواز30کیلوگرمتماس بگیرید
822A3شاخه آجداراهواز37کیلوگرم111400
925A3شاخه آجداراهواز48کیلوگرم111400
1028A3شاخه آجداراهواز58کیلوگرمتماس بگیرید
1132A3شاخه آجداراهواز75کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار کوثر اهواز


آخرین بروزرسانی:1399/03/26   ساعت: 15:01

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
110A2شاخه آجداراهواز7.5کیلوگرمتماس بگیرید
212A3شاخه آجداراهواز10.5کیلوگرمتماس بگیرید
314A3شاخه آجداراهواز14.3کیلوگرم72400
416A3شاخه آجداراهواز18.5کیلوگرم72400
518A3شاخه آجداراهواز-کیلوگرم72400
620A3شاخه آجداراهواز29کیلوگرم72400
722A3شاخه آجداراهواز-کیلوگرم72400
825A3شاخه آجداراهواز46کیلوگرم72400
928A3شاخه آجداراهواز-کیلوگرم72400
1030A3شاخه آجداراهواز-کیلوگرم72400
1132A3شاخه آجداراهواز76کیلوگرم72400

میلگرد آجدار البرز غرب


آخرین بروزرسانی:1399/05/07   ساعت: 15:01

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
110A3شاخه آجدارابهر - البرز غرب7.5کیلوگرمتماس بگیرید
212A2شاخه آجدارابهر - البرز غرب10.5کیلوگرمتماس بگیرید
312A3شاخه آجدارابهر - البرز غرب10.5کیلوگرمتماس بگیرید
414A3شاخه آجدارابهر - البرز غرب14کیلوگرمتماس بگیرید
516A3شاخه آجدارابهر - البرز غرب18کیلوگرمتماس بگیرید
618A3شاخه آجدارابهر - البرز غرب23کیلوگرمتماس بگیرید
720A3شاخه آجدارابهر - البرز غرب29کیلوگرمتماس بگیرید
822A3شاخه آجدارابهر - البرز غرب34کیلوگرمتماس بگیرید
925A3شاخه آجدارابهر - البرز غرب46کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار قزوین


آخرین بروزرسانی:1399/04/08   ساعت: 14:28

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارتاکستان - پارس آرمان-کیلوگرم81000
210A2شاخه آجدارتاکستان - پارس آرمان-کیلوگرم77500
312A2شاخه آجدارتاکستان - پارس آرمان-کیلوگرم77500
414A3شاخه آجدارتاکستان - پارس آرمان-کیلوگرم77500
516A3شاخه آجدارتاکستان - پارس آرمان-کیلوگرم77500
618A3شاخه آجدارتاکستان - پارس آرمان-کیلوگرم77500

میلگرد آجدار پارس آرمان


آخرین بروزرسانی:1399/04/08   ساعت: 13:36

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارتاکستان - پارس آرمان4.8 الی 5کیلوگرم81500
210A2شاخه آجدارتاکستان - پارس آرمان7 الی 7.2کیلوگرم78000
312A2شاخه آجدارتاکستان - پارس آرمان9.5 الی 9.8کیلوگرم78000

میلگرد آجدار هیربد زرندیه


آخرین بروزرسانی: 1399/05/13   ساعت: 15:59

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارزرندیه - هیربد4.74کیلوگرمتماس بگیرید
210A3شاخه آجدارزرندیه - هیربد7.39کیلوگرمتماس بگیرید
312A3شاخه آجدارزرندیه - هیربد10.65کیلوگرمتماس بگیرید
414A3شاخه آجدارزرندیه - هیربد14.52کیلوگرمتماس بگیرید
516A3شاخه آجدارزرندیه - هیربد18.96کیلوگرمتماس بگیرید
618A3شاخه آجدارزرندیه - هیربد23.4کیلوگرمتماس بگیرید
720A3شاخه آجدارزرندیه - هیربد28.92کیلوگرمتماس بگیرید
822A3شاخه آجدارزرندیه - هیربد35.76کیلوگرمتماس بگیرید
925A3شاخه آجدارزرندیه - هیربد46.2کیلوگرمتماس بگیرید
1025A4شاخه آجدارزرندیه - هیربد46.2کیلوگرمتماس بگیرید
1128A3شاخه آجدارزرندیه - هیربد57.96کیلوگرمتماس بگیرید
1232A3شاخه آجدارزرندیه - هیربد75.72کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس


آخرین بروزرسانی:1399/04/03   ساعت: 13:39

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
110A3شاخه آجداربافق7.5کیلوگرمتماس بگیرید
212A3شاخه آجداربافق11کیلوگرمتماس بگیرید
314A3شاخه آجداربافق15کیلوگرم80700
416A3شاخه آجداربافق18.5.2کیلوگرم80700
518A3شاخه آجداربافق23.5کیلوگرم80700
620A3شاخه آجداربافق29کیلوگرم80700
722A3شاخه آجداربافق35.5کیلوگرم80700
825A3شاخه آجداربافق45.5کیلوگرم80700
928A3شاخه آجداربافق58.5کیلوگرمتماس بگیرید
1032A3شاخه آجداربافق73کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار یزد (احرامیان)


آخرین بروزرسانی:1399/02/31   ساعت: 15:05

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجداریزد - احرامیان18کیلوگرمتماس بگیرید
210A2شاخه آجداریزد - احرامیان18کیلوگرمتماس بگیرید
310A3شاخه آجداریزد - احرامیان-کیلوگرمتماس بگیرید
412A3شاخه آجداریزد - احرامیان10.2کیلوگرمتماس بگیرید
514A3شاخه آجداریزد - احرامیان-کیلوگرمتماس بگیرید
616A3شاخه آجداریزد - احرامیان18.8کیلوگرمتماس بگیرید
718A3شاخه آجداریزد - احرامیان23.9کیلوگرمتماس بگیرید
820A3شاخه آجداریزد - احرامیان29.4کیلوگرمتماس بگیرید
922A3شاخه آجداریزد - احرامیان35.4کیلوگرمتماس بگیرید
1025A3شاخه آجداریزد - احرامیان46کیلوگرمتماس بگیرید
1128A3شاخه آجداریزد - احرامیان-کیلوگرمتماس بگیرید
1230A3شاخه آجداریزد - احرامیان-کیلوگرمتماس بگیرید
1332A3شاخه آجداریزد - احرامیان-کیلوگرمتماس بگیرید
1436A3شاخه آجداریزد - احرامیان-کیلوگرمتماس بگیرید
1540A3شاخه آجداریزد - احرامیان-کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار بافق یزد


آخرین بروزرسانی:1399/04/10   ساعت: 15:10

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A3شاخه آجداربافق-کیلوگرم87900
210A3شاخه آجداربافق-کیلوگرم85400
312A3شاخه آجداربافق-کیلوگرم81400
414A3شاخه آجداربافق-کیلوگرم80100
516A3شاخه آجداربافق-کیلوگرم80100
618A3شاخه آجداربافق-کیلوگرم78900
720A3شاخه آجداربافق-کیلوگرم78900
822A3شاخه آجداربافق-کیلوگرم78900
928A3شاخه آجداربافق-کیلوگرم78900
1032A3شاخه آجداربافق-کیلوگرم78900

میلگرد آجدار آتیه خلیج فارس


آخرین بروزرسانی:1399/03/19   ساعت: 14:58

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
114A3شاخه آجداراهواز - آتیه14.2کیلوگرمتماس بگیرید
216A3شاخه آجداراهواز - آتیه18.5کیلوگرمتماس بگیرید
318A3شاخه آجداراهواز - آتیه23.4کیلوگرم67900
420A3شاخه آجداراهواز - آتیه28.8کیلوگرم67900
522A3شاخه آجداراهواز - آتیه34.8کیلوگرم67900
625A3شاخه آجداراهواز - آتیه44.4کیلوگرمتماس بگیرید
728A3شاخه آجداراهواز - آتیه56.2کیلوگرمتماس بگیرید
832A3شاخه آجداراهواز - آتیه73.2کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر


آخرین بروزرسانی:  1399/05/15   ساعت: 14:08

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارابهر - کارخانه-کیلوگرمتماس بگیرید
210A2شاخه آجدارابهر - کارخانه-کیلوگرمتماس بگیرید
310A3شاخه آجدارابهر - کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
412A2شاخه آجدارابهر - کارخانه-کیلوگرمتماس بگیرید
512A3شاخه آجدارابهر - کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
614A3شاخه آجدارابهر - کارخانه-کیلوگرم100400
716A3شاخه آجدارابهر - کارخانه-کیلوگرم100400
818A3شاخه آجدارابهر - کارخانه-کیلوگرم100400
920A3شاخه آجدارابهر - کارخانه-کیلوگرم100400
1022A3شاخه آجدارابهر - کارخانه-کیلوگرم100400
1125A3شاخه آجدارابهر - کارخانه-کیلوگرم100400
1228A3شاخه آجدارابهر - کارخانه-کیلوگرم100400

میلگرد آجدار روهینا دزفول


آخرین بروزرسانی:  1399/05/13   ساعت: 15:59

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجداربستان آباد4.5کیلوگرمتماس بگیرید
210A3شاخه آجداربستان آباد7.5کیلوگرمتماس بگیرید
312A2شاخه آجداربستان آباد10.5کیلوگرمتماس بگیرید
414A3شاخه آجداربستان آباد14.5کیلوگرمتماس بگیرید
516A3شاخه آجداربستان آباد18.5کیلوگرمتماس بگیرید
618A3شاخه آجداربستان آباد23.5کیلوگرمتماس بگیرید
720A3شاخه آجداربستان آباد29کیلوگرمتماس بگیرید
822A3شاخه آجداربستان آباد35کیلوگرمتماس بگیرید
925A3شاخه آجداربستان آباد45کیلوگرمتماس بگیرید
1028A3شاخه آجداربستان آباد57کیلوگرمتماس بگیرید
1132A3شاخه آجداربستان آباد74کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:08

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجداربستان آباد4.5کیلوگرم103900
28A3شاخه آجداربستان آباد4.5کیلوگرمتماس بگیرید
310A2شاخه آجداربستان آباد7کیلوگرم102900
410A3شاخه آجداربستان آباد7کیلوگرم103900
512A3شاخه آجداربستان آباد10کیلوگرم102900
614A3شاخه آجداربستان آباد13کیلوگرم101400
716A3شاخه آجداربستان آباد18.5کیلوگرم101400
818A3شاخه آجداربستان آباد23کیلوگرم101400
920A3شاخه آجداربستان آباد28.5کیلوگرم101400
1022A3شاخه آجداربستان آباد34.5کیلوگرم101400
1125A3شاخه آجداربستان آباد44.5کیلوگرم101400
1228A3شاخه آجداربستان آباد56.5کیلوگرم101400
1332A3شاخه آجداربستان آباد74کیلوگرم101400

میلگرد آجدار آریا ذوب


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:10

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
110A3شاخه آجداراشتهارد - آریا ذوب7کیلوگرمتماس بگیرید
212A3شاخه آجداراشتهارد - آریا ذوب11کیلوگرمتماس بگیرید
314A3شاخه آجداراشتهارد - آریا ذوب13.5کیلوگرم99900
416A3شاخه آجداراشتهارد - آریا ذوب19.5کیلوگرم99900
518A3شاخه آجداراشتهارد - آریا ذوب23.5کیلوگرم99900
620A3شاخه آجداراشتهارد - آریا ذوب29کیلوگرم99900
722A3شاخه آجداراشتهارد - آریا ذوب34.2کیلوگرم99900
825A3شاخه آجداراشتهارد - آریا ذوب44.2کیلوگرم99900

میلگرد آجدار هشترود


آخرین بروزرسانی:1399/05/14   ساعت: 15:56

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A2شاخه آجدارهشترود-کیلوگرم109900
210A2شاخه آجدارهشترود-کیلوگرم105900
312A2شاخه آجدارهشترود-کیلوگرم105900
414A2شاخه آجدارهشترود13.5کیلوگرم102900
516A2شاخه آجدارهشترود17.5کیلوگرم102900
618A2شاخه آجدارهشترود22.5کیلوگرم102900
720A2شاخه آجدارهشترود27.5کیلوگرم102900
822A2شاخه آجدارهشترود33کیلوگرم102900
925A2شاخه آجدارهشترود-کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار نورد نوین ابهر


آخرین بروزرسانی:1399/03/19   ساعت: 17:16

ردیفسایز(mm)آنالیزوزن شاخهحالتتحویلواحدقیمت(ریال)
116A3-شاخه آجدارابهر - نورد نوینکیلوگرمتماس بگیرید
218A3-شاخه آجدارابهر - نورد نوینکیلوگرمتماس بگیرید
320A3-شاخه آجدارابهر - نورد نوینکیلوگرمتماس بگیرید
422A3-شاخه آجدارابهر - نورد نوینکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد اجدار معراج البرز گلستان


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:11

ردیفسایز(mm)آنالیزطول شاخه(m)حالتتحویلواحدقیمت(ریال)
112A3شاخه آجدارگلستان - کارخانهکیلوگرم105900
214A3شاخه آجدارگلستان - کارخانهکیلوگرم105900
316A3شاخه آجدارگلستان - کارخانهکیلوگرم105900
418A3شاخه آجدارگلستان - کارخانهکیلوگرم105900
520A3شاخه آجدارگلستان - کارخانهکیلوگرم105900

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان


آخرین بروزرسانی:1399/05/16   ساعت: 13:00

ردیفسایز(mm)آنالیزحالتتحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
18A3شاخه آجدارسمنان4.598کیلوگرم104500
210A3شاخه آجدارسمنان7.188کیلوگرم103000
312A3شاخه آجدارسمنان10.248کیلوگرمتماس بگیرید
414A3شاخه آجدارسمنان14.280کیلوگرمتماس بگیرید
516A3شاخه آجدارسمنان18.252کیلوگرمتماس بگیرید
618A3شاخه آجدارسمنان23.400کیلوگرمتماس بگیرید
720A3شاخه آجدارسمنان28.392کیلوگرمتماس بگیرید
822A3شاخه آجدارسمنان34.212کیلوگرمتماس بگیرید
925A3شاخه آجدارسمنان44.592کیلوگرمتماس بگیرید
1028A3شاخه آجدارسمنان-کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار

تولید میلگرد آجدار

تولید میلگرد آجدار عمدتاً به دو روش نورد گرم و سرد انجام می پذیرد .  در روش نورد فولاد از بین غلتک هایی که دارای شیارهای فرورفته ای می باشد عبور داده شده و در اثر فشار، سطح آن تغییر شکل پیدا کرده و تبدیل به میلگرد آجدار می شود . در نورد سرد این فرایند در دمای پایین و نزدیک به دمای محیط و در نورد گرم این فرایند در دمای بالاتر و نزدیک به دمای ذوب فلز انجام می شود. برای تولید میلگرد آجدار ، به غیر از آهن که عنصر اصلی سازنده آن است ، عناصری چون منگنز ، کربن و سیلسیم (سیلیکون) به کار رفته است . هر چه میزان کربن در آلیاژ افزایش یابد سختی میلگرد افزایش می یابد. میلگرد آجدار در ایران در کارخانه های مختلفی تولید می شود. کارخانه ذوب آهن اصفهان بزرگترین و مهمترین مرکز تولید میلگرد آجدار در ایران است.

انواع میلگرد آجدار

انواع میلگرد آجدار بر اساس شکل هندسی ، جنس و سایز طبقه بندی می شوند  . میلگرد های آجدار به سه دسته A3 , A2 و  A4 تقسیم می شوند . A2 که مطابق استاندارد 3132 ملی ایران آج 340 نیز نامیده می شود از نظر جنس نیمه سخت و از نظر شکل هندسی دارای آج های مارپیچ می باشد A3 که به آن  آج 400 نیز گفته می شود، سخت و دارای آج های جناقی بوده و A4  یا آج 500 ، سخت و دارای آج های مرکب است . در بازار ایران پرمصرف ترین میلگردها نوع A2 و A3  هستند . شکل آج تاثیر زیادی در به کار گیری انواع میلگرد آجدار دارد چرا که در میزان گیرایی میلگرد در بتن تاثیر بسزایی دارد. بر اساس سایز نیز ، از سایز 8 تا 40  انواع میلگرد آجدار در بازار ایران موجود بوده و  مورد استفاده قرار میگیرد .

کاربرد میلگرد آجدار

کاربرد میلگرد آجدار بیشتر در موارد ساختمانی و عمرانی است . در ساختمان ، میلگرد آجدار در بتن ، برای افزایش مقاومت آن استفاده می شود چرا که به علت داشتن آج سبب پیوند محکم تری بین بتن و فولاد می شود و به این صورت از ترک خوردن بتن در برابر فشار و لرزه جلوگیری به عمل می آید . یکی از مواردی که باید در کاربرد میلگرد آجدار به آن توجه کرد خودداری از انجام عملیات جوشکاری بر روی آن است هرچند برخی از میلگردها جوش پذیری فوق العاده ای دارند. در استفاده از میلگرد آجدار برای مناطق مرطوب نیز باید با احتیاط عمل کرد یا از گونه های مقاوم نسبت به رطوبت باید استفاده نمود چرا که خوردگی و زنگ زدن میلگرد در مناطق مرطوب مقاومت بتن را کاهش داده و کاربرد میلگرد آجدار را در این مناطق محدود می کند.

قیمت میلگرد ساختمانی

قیمت میلگرد ساختمانی همواره یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت تمام شده ساختمان بوده و در نوسانات قیمت بازار مسکن نیز تاثیر فراوانی داشته است.  ایران بر روی یکی از فعال ترین کمربند های زلزله جهان قرار گرفته است و از کشورهای زلزله خیز جهان محسوب می گردد و این امر لزوم استفاده از مصالح ساختمانی استحکام بخش مانند میلگرد آجدار ساختمانی را برای احداث ساختمان های ایمن در برابر زلزله دو چندان می کند.این باعث شده تا قیمت میلگرد ساختمانی به عنوان یکی از پرمصرف ترین محصولات در بازار آهن ، نه تنها بر بازار مسکن ،بلکه بر بازار محصولات فولادی ایران تاثیر گذار باشد.

http://aradahan.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af/

قیمت میلگرد آجدار

قیمت روز میلگرد آجدار

http://aradahan.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af/

قیمت روز میلگرد آجدار تابع عوامل مختلفی از جمله حمل و نقل ، انرژی ، مسائل سیاسی و بین المللی می باشد. میلگرد آجدار در سه گرید A4, A3,A2 عرضه می شود که تفاوت هایی در سختی و نوع آلیاژ به کار رفته در ساخت با یکدیگر دارند . بهترین راه برای اطلاع از قیمت روز میلگرد آجدار استعلام گرفتن از مراکز فروش و توزیع آن است .شرکت آراد آهن اسپادانا به عنوان مرجع تامین کننده و توزیع کننده میلگرد ، اقدام به توزیع میلگرد برترین تولید کنندگان میلگرد ایران نموده است. برای اطلاع از قیمت روز میلگرد آجدار به سایت این شرکت مراجعه نموده و لیست های قیمت آن را ببینید .همچنین جهت خرید و ثبت سفارش از طریق شماره 34055-031 با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

قیمت انواع میلگرد

قیمت انواع میلگرد تابع عواملی از جمله سایز، حالت و شرکت تولید کننده می باشد میلگرد در دو نوع ساده (A1) و آجدار تولید و توزیع می گردد میلگرد ساده همان طور که از نامش پیداست سطحی صاف داشته و برای نماکاری ، قالب بندی و شفت های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد . میلگرد آجدار دارای سطحی شیار دار بوده و بیشتر به عنوان مصالح ساختمانی در پی ریزی و بتن ریزی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس آنالیز ، میلگرد دارای چهار حالت می باشد که در قسمت های بالا به آنها اشاره شده است . هر یک از این چهار حالت ار نظر آلیاژی تفاوت های کمی با هم دارند که البته بر قیمت آنها بی تاثیر نیست .

نوسانات قیمت میلگرد

نوسانات قیمت میلگرد تابع عوامل متعددی بوده هرچند این نوسانات همواره در جهت افزایش قیمت این کالای مهم حرکت کرده است.از جمله عوامل مهم بر نوسانات قیمت میلگرد می توان به موارد زیر اشاده کرد:

  • نوسانات قیمت ارز : بی ثباتی بازار ارز و تاثیر آن بر ارزش ریال بر تمامی کالاهای مصرفی در کشور تاثیر گذار بوده و میگرد ساختمانی نیز از این قائله مستثنی نبوده است. قیمت ارز بر میزان عرضه و تقاضا اثر داشته و نوسانات قیمت میلگرد را به همراه داشته است.
  • حمل و نقل : حمل و نقل از مرحله انتقال مواد خام گرفته تا توزیع محصول تولید شده همیشه پای ثابت تمامی صنایع بوده است. با توجه به وزن و حجم بالای مواد خام مانند سنگ آهن و ذغال سنگ ،حمل و نقل تاثیر فراوانی بر قیمت تمام شده محصولات فولادی از جمله میلگرد خواهد داشت.
  • انرژی : آب ،برق ، گاز ، ذغال سنگ و سوخت های مایع از مرحله استخراج گرفته تا آماده سازی و انتقال مواد خام  در جهت تولید محصولات فولادی مورد استفاده قرار میگیرد. میزان انرژی مورد استفاده برای انجام فرایند های شیمیایی در جهت استخراج آهن از سنگ آهن اولیه بسیار بیشتر از تولید فولاد ثانویه است .متاسفانه عدم استفاده از روش ها و تکنولوژی های بروز و استهلاک دستگاهی در صنایع فولادی ایران باعث هدر رفت بالای انرژی در این بخش شده و مقدار بسیار زیادی از انرژی مصرف شده عملا از فرایند تولید خارج می شود. این امر تاثیر فراوانی بر قیمت تمام شده آهن خام داشته و نوسانات قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی را به همراه خواهد داشت .