قیمت ناودانی


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:36

ردیفسایز ناودانی (cm)تحویلطول شاخه(m)واحدقیمت(ریال)
18-6کیلوگرم120400
28-12کیلوگرمتماس بگیرید
310-6کیلوگرم120400
410-12کیلوگرم120400
512-6کیلوگرم120400
612-12کیلوگرم120400
714-6کیلوگرمتماس بگیرید
814-12کیلوگرمتماس بگیرید
916-6کیلوگرمتماس بگیرید
1016-12کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت نبشی


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:36

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامت(mm)تحویلطول شاخه(m)واحدقیمت(ریال)
133-6کیلوگرمتماس بگیرید
243-6کیلوگرم123400
344-6کیلوگرم122400
44.54-6کیلوگرمتماس بگیرید
54.55-6کیلوگرمتماس بگیرید
653-6کیلوگرمتماس بگیرید
754-6کیلوگرمتماس بگیرید
855-6کیلوگرمتماس بگیرید
964-6کیلوگرمتماس بگیرید
1065-6کیلوگرم122900
1166-6کیلوگرم121400
1274-6کیلوگرمتماس بگیرید
1375-6کیلوگرمتماس بگیرید
1476-6کیلوگرمتماس بگیرید
1577-6کیلوگرم123400
1686-6کیلوگرمتماس بگیرید
1787-6کیلوگرمتماس بگیرید
1886-6کیلوگرمتماس بگیرید
19108-6کیلوگرمتماس بگیرید
20108-12کیلوگرمتماس بگیرید
211010-6کیلوگرم121400
221010-12کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت سپری


آخرین بروزرسانی:1399/05/14   ساعت: 14:37

ردیفسایز سپری (cm)تحویلطول (m)واحدقیمت(ریال)
14-6کیلوگرم128400
25-6کیلوگرم128400