لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت میلگرد

قیمت تیرآهن

قیمت ورق

قیمت لوله فولادی

قیمت نبشی و ناودانی

قیمت قوطی و پروفیل

قیمت شمش فولادی

قیمت محصولات مفتولی

قیمت لوازم سوله

قیمت تجهیزات راهداری

قیمت تجهیزات ساختمانی

قیمت لوازم گلخانه

قیمت میلگرد

قیمت تیرآهن

قیمت ورق

قیمت لوله فولادی

قیمت نبشی و ناودانی

قیمت قوطی و پروفیل

قیمت شمش فولادی

قیمت محصولات مفتولی

قیمت لوازم سوله

قیمت تجهیزات راهداری

قیمت تجهیزات ساختمانی

قیمت لوازم گلخانه

کارشناسان فروش

تخفیف های ویژه آراد آهن

واحد فروش تیرآهن و میلگرد

داخلی ۱۰۰-۱۰۱

۰۳۱-۳۴۰۵۵

واحد فروش انواع ورق فولادی

داخلی ۱۵۵-۱۵۶

۰۳۱-۳۴۰۵۵

واحد فروش قوطی و پروفیل 

داخلی ۱۲۰-۱۲۳

۰۳۱-۳۴۰۵۵

فروش های ویژه

تخفیف های ویژه آراد آهن

رضا عباد | کارشناس فروش

۰۹۱۳۳۲۹۵۶۸۷

رضا عباد | کارشناس فروش

۰۹۱۳۳۲۹۵۶۸۷

رضا عباد | کارشناس فروش

۰۹۱۳۳۲۹۵۶۸۷

قیمت روز آهن آلات

  • قیمت میلگرد
  • قیمت تیرآهن
  • قیمت ورق فولادی
  • قیمت پروفیل
  • قیمت قوطی آهنی
  • قیمت لوله
  • قیمت نبشی ناودانی
  • قیمت شمش
  • تجهیزات ساختمانی
  • لوازم سوله
میلگرد ذوب آهن اصفهان میلگرد ذوب آهن اصفهان

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز ۱۲ تا ۳۲ شروع قیمت از ۲۴,۹۰۰ تومان

سایز ۱۲ تا ۳۲

قیمت میلگرد ظفر بناب قیمت میلگرد ظفر بناب

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز ۸ تا ۳۲ شروع قیمت از ۲۵,۴۰۰ تومان

سایز ۱۰ تا ۸

میلگرد آناهیتا گیلان میلگرد آناهیتا گیلان

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز ۸ تا ۳۲ شروع قیمت از ۲۵,۹۰۰ تومان

سایز ۱۰ تا ۸

قیمت میلگرد راد همدان قیمت میلگرد راد همدان

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز ۸ تا ۳۲ شروع قیمت از ۲۵,۸۷۵ تومان

سایز ۱۰ تا ۸

قیمت میلگرد شاهین بناب قیمت میلگرد شاهین بناب

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز ۸ تا ۳۲ شروع قیمت از ۲۵,۰۰۰ تومان

سایز ۱۰ تا ۸

قیمت میلگرد ابرکوه قیمت میلگرد ابرکوه

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز ۱۰ تا ۳۲ شروع قیمت از ۲۳,۶۰۰ تومان

سایز ۱۰ تا ۳۲

قیمت میلگرد قائم قیمت میلگرد قائم

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز ۱۲ تا ۳۲ شروع قیمت از ۲۴,۰۰۰ تومان

سایز ۱۲ تا ۳۲

قیمت میلگرد کویر کاشان قیمت میلگرد کویر کاشان

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز ۸ تا ۴۰ شروع قیمت از ۲۴,۴۵۰ تومان

سایز ۱۰ تا ۸

قیمت میلگرد سیادن ابهر قیمت میلگرد سیادن ابهر

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز ۸ تا ۲۸ شروع قیمت از ۲۵,۱۰۰ تومان

سایز ۱۰ تا ۸

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز ۸ تا ۲۵ شروع قیمت از ۲۵,۳۰۰ تومان

سایز ۱۰ تا ۸

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز ۱۲ تا ۳۰ شروع قیمت از ۲۴,۹۰۰ تومان

سایز ۱۲ تا ۳۰

قیمت تیرآهن ظفر بناب قیمت تیرآهن ظفر بناب

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز ۱۴ تا ۲۰ شروع قیمت از ۲۵,۱۰۰ تومان

سایز ۱۴ تا ۲۰

قیمت تیرآهن آریان فولاد قیمت تیرآهن آریان فولاد

۱۴۰۱/۱۰/۲۰

۱۴۰۱/۱۰/۲۰ سایز ۱۲ تا ۳۰ تماس بگیرید

سایز ۱۲ تا ۳۰

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

۱۴۰۲/۷/۵

۱۴۰۲/۷/۵ سایز ۱۴ تا ۱۸ شروع قیمت از ۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان

سایز ۱۴ تا ۱۸

قیمت تیرآهن فایکو قیمت تیرآهن فایکو

۱۴۰۲/۷/۵

۱۴۰۲/۷/۵ سایز ۱۴ تا ۲۲ شروع قیمت از ۲۵,۶۰۰ تومان

سایز ۱۴ تا ۲۲

قیمت تیرآهن لانه زنبوری قیمت تیرآهن لانه زنبوری

۱۴۰۱/۱۰/۲۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۱ سایز ۱۴ تا ۳۰ تماس بگیرید

سایز ۱۴ تا ۳۰

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان) قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

۱۴۰۲/۷/۵

۱۴۰۲/۷/۵ سایز ۱۴ تا ۲۴ شروع قیمت از ۲۵,۶۰۰ تومان

سایز ۱۴ تا ۲۴

قیمت تیرآهن ناب تبریز قیمت تیرآهن ناب تبریز

۱۴۰۲/۶/۲۶

۱۴۰۲/۶/۲۶ سایز ۱۴ تا ۲۴ شروع قیمت از ۰ تومان

سایز ۱۴ تا ۲۴

قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران

۱۴۰۲/۷/۵

۱۴۰۲/۷/۵ سایز ۱۴ تا ۲۴ شروع قیمت از ۲۴,۸۰۰ تومان

سایز ۱۴ تا ۲۴

قیمت تیرآهن وارداتی قیمت تیرآهن وارداتی

۱۴۰۱/۱۰/۲۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۱ سایز ۳۳ تا ۶۰ تماس بگیرید

سایز ۳۳ تا ۶۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

۱۴۰۲/۵/۱۵

۱۴۰۲/۵/۱۵ ضخامت ۲ تا ۱۵ شروع قیمت از ۰ تومان

ضخامت ۱۰ تا ۸

قیمت ورق سیاه فولاد سبا قیمت ورق سیاه فولاد سبا

۱۴۰۱/۱۰/۲۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ضخامت ۲ تا ۱۵ تماس بگیرید

ضخامت ۱۰ تا ۸

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ ضخامت ۱۰ تا ۷۰ شروع قیمت از ۲۹,۹۰۰ تومان

ضخامت ۱۰ تا ۷۰

قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق سیاه گیلان

۱۴۰۲/۷/۷

۱۴۰۲/۷/۷ ضخامت ۶ تا ۱۵ شروع قیمت از ۰ تومان

ضخامت ۱۰ تا ۸

قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه کاویان

۱۴۰۲/۷/۷

۱۴۰۲/۷/۷ ضخامت ۸ تا ۶۵ شروع قیمت از ۰ تومان

ضخامت ۱۰ تا ۸

قیمت ورق سیاه اهواز (شرکت نورد و لوله اهواز) قیمت ورق سیاه اهواز (شرکت نورد و لوله اهواز)

۱۴۰۲/۷/۷

۱۴۰۲/۷/۷ ضخامت ۲ تا ۳ تماس بگیرید

ضخامت ۲ تا ۳

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

۱۴۰۲/۷/۷

۱۴۰۲/۷/۷ ضخامت ۰.۵ تا ۰.۶ تماس بگیرید

ضخامت ۰.۵ تا ۰.۶

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

۱۴۰۲/۷/۷

۱۴۰۲/۷/۷ ضخامت ۰.۴ تا ۲ تماس بگیرید

ضخامت ۰.۴ تا ۲

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

۱۴۰۲/۷/۷

۱۴۰۲/۷/۷ ضخامت ۰.۵ تا ۲ تماس بگیرید

ضخامت ۰.۵ تا ۲

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

۱۴۰۲/۷/۷

۱۴۰۲/۷/۷ ضخامت ۰.۴ تا ۲ تماس بگیرید

ضخامت ۰.۴ تا ۲

قیمت پروفیل زد قیمت پروفیل زد

۱۴۰۲/۷/۴

۱۴۰۲/۷/۴ ارتفاع ۱۸ تا ۲۲ شروع قیمت از ۰ تومان

ارتفاع ۱۸ تا ۲۲

قیمت پروفیل آبرو قیمت پروفیل آبرو

۱۴۰۲/۷/۴

۱۴۰۲/۷/۴ ارتفاع ۱۸ تا ۱۸ شروع قیمت از ۰ تومان

ارتفاع ۱۸ تا ۱۸

قیمت پروفیل C قیمت پروفیل C

۱۴۰۲/۷/۴

۱۴۰۲/۷/۴ ارتفاع ۱۶ تا ۲۴ شروع قیمت از ۰ تومان

ارتفاع ۱۶ تا ۲۴

قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل درب و پنجره

۱۴۰۲/۷/۴

۱۴۰۲/۷/۴ شروع قیمت از ۰ تومان
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادی قیمت قوطی آهنی با ورق فولادی

۱۴۰۲/۷/۴

۱۴۰۲/۷/۴ سایز ۱۰*۲۰ تا ۹۰*۹۰ شروع قیمت از ۰ تومان

سایز ۱۰*۲۰ تا ۹۰*۹۰

قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی

۱۴۰۲/۷/۴

۱۴۰۲/۷/۴ سایز ۱۰*۲۰ تا ۹۰*۹۰ شروع قیمت از ۰ تومان

سایز ۱۰*۲۰ تا ۹۰*۹۰

قیمت قوطی گالوانیزه قیمت قوطی گالوانیزه

۱۴۰۲/۷/۴

۱۴۰۲/۷/۴ سایز ۱۰*۲۰ تا ۸۰*۸۰ شروع قیمت از ۴۶,۰۰۰ تومان

سایز ۱۰*۲۰ تا ۸۰*۸۰

قیمت لوله داربستی قیمت لوله داربستی

۱۴۰۲/۷/۴

۱۴۰۲/۷/۴ سایز (اینچ) ۱/۱.۲ تا ۱/۱.۲ شروع قیمت از ۰ تومان

سایز (اینچ) ۱/۱.۲ تا ۱/۱.۲

قیمت مانیسمان رده 80 قیمت مانیسمان رده ۸۰

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز (اینچ) ۱ تا ۴ شروع قیمت از ۲,۹۷۸,۰۰۰ تومان

سایز (اینچ) ۱ تا ۴

قیمت مانیسمان رده 40 قیمت مانیسمان رده ۴۰

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز (اینچ) ۱ تا ۴ شروع قیمت از ۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان

سایز (اینچ) ۱ تا ۴

قیمت لوله گازی روکار قیمت لوله گازی روکار

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز (اینچ) ۱/۱.۲ تا ۱/۱.۲ شروع قیمت از ۴۰,۳۰۰ تومان

سایز (اینچ) ۱/۱.۲ تا ۱/۱.۲

قیمت لوله گازی توکار قیمت لوله گازی توکار

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز (اینچ) ۱/۱.۲ تا ۱/۱.۲ شروع قیمت از ۴۱,۹۰۰ تومان

سایز (اینچ) ۱/۱.۲ تا ۱/۱.۲

قیمت لوله مبلی قیمت لوله مبلی

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز (اینچ) ۱/۱.۲ تا ۱/۱.۲ شروع قیمت از ۴۴,۵۰۰ تومان

سایز (اینچ) ۱/۱.۲ تا ۱/۱.۲

قیمت لوله گالوانیزه قیمت لوله گالوانیزه

۱۴۰۲/۷/۴

۱۴۰۲/۷/۴ سایز (اینچ) ۱ تا ۳.۴ شروع قیمت از ۵۴,۵۰۰ تومان

سایز (اینچ) ۱ تا ۳.۴

قیمت لوله جدارچاه قیمت لوله جدارچاه

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز (اینچ) ۶ تا ۱۴ شروع قیمت از ۳۸,۶۰۰ تومان

سایز (اینچ) ۱۰ تا ۸

قیمت لوله اسپیرال قیمت لوله اسپیرال

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز (اینچ) ۲۴ تا ۴۸ شروع قیمت از ۳۸,۶۰۰ تومان

سایز (اینچ) ۲۴ تا ۴۸

قیمت نبشی قیمت نبشی

۱۴۰۱/۱۱/۲۳

۱۴۰۱/۱۱/۲۳ سایز ۳ تا ۱۰ شروع قیمت از ۰ تومان

سایز ۱۰ تا ۸

قیمت ناودانی قیمت ناودانی

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز ۶ تا ۱۶ شروع قیمت از ۲۶,۷۰۰ تومان

سایز ۱۰ تا ۸

قیمت سپری آهنی قیمت سپری آهنی

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ سایز ۳ تا ۶ شروع قیمت از ۳۲,۰۰۰ تومان

سایز ۳ تا ۶

قیمت نبشی لقمه ای قیمت نبشی لقمه ای

۱۴۰۲/۷/۷

۱۴۰۲/۷/۷ سایز ۱۰۰*۱۰۰ تا ۸۰*۸۰ تماس بگیرید

سایز ۱۰۰*۱۰۰ تا ۸۰*۸۰

قیمت شمش قیمت شمش

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ شروع قیمت از ۲۱,۱۰۰ تومان
قیمت خرپا قیمت خرپا

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ شروع قیمت از ۲۵,۲۳۵ تومان
قیمت جک سقفی قیمت جک سقفی

۱۴۰۲/۷/۷

۱۴۰۲/۷/۷ تماس بگیرید
قیمت گریتینگ قیمت گریتینگ

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ شروع قیمت از ۶۱,۰۴۰ تومان
قیمت قالب بتن قیمت قالب بتن

۱۴۰۲/۷/۷

۱۴۰۲/۷/۷ سایز ۱ تا ۳ تماس بگیرید

سایز ۱ تا ۳

قیمت تیرچه کرومیت قیمت تیرچه کرومیت

۱۴۰۲/۷/۷

۱۴۰۲/۷/۷ تماس بگیرید
قیمت ورق کرکره قیمت ورق کرکره

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ شروع قیمت از ۵۶,۷۰۰ تومان
قیمت پروفیل زد قیمت پروفیل زد

۱۴۰۲/۷/۴

۱۴۰۲/۷/۴ شروع قیمت از ۰ تومان
قیمت پروفیل آبرو قیمت پروفیل آبرو

۱۴۰۲/۷/۴

۱۴۰۲/۷/۴ شروع قیمت از ۰ تومان
قیمت پشم شیشه قیمت پشم شیشه

۱۴۰۲/۷/۷

۱۴۰۲/۷/۷ تماس بگیرید
قیمت پروفیل C قیمت پروفیل C

۱۴۰۲/۷/۴

۱۴۰۲/۷/۴ شروع قیمت از ۰ تومان
قیمت پیچ سرمته قیمت پیچ سرمته

۱۴۰۲/۷/۷

۱۴۰۲/۷/۷ تماس بگیرید
قیمت عرشه فولادی قیمت عرشه فولادی

۱۴۰۲/۷/۶

۱۴۰۲/۷/۶ شروع قیمت از ۴۲,۴۰۰ تومان
قیمت زدبند قیمت زدبند

۱۴۰۲/۷/۷

۱۴۰۲/۷/۷ تماس بگیرید

نمودار تغییر میلگرد ذوب آهن اصفهان در ۳ ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در ۳ ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه در ۳ ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت لوله داربستی - ۲.۵, ۱۷.۵ در ۳ ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت نبشی - ۴, ۴ در ۳ ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت قوطی آهنی با ورق فولادی در ۳ ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت پروفیل زد در ۳ ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت مفتول سیاه - ۱.۵ در ۳ ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت شمش در ۳ ماه گذشته

فروش های ویژه

تخفیف های ویژه آراد آهن

رضا عباد | کارشناس فروش

۰۹۱۳۳۲۹۵۶۸۷

رضا عباد | کارشناس فروش

۰۹۱۳۳۲۹۵۶۸۷

۰۳۱-۳۴۰۵۵

تماس با مشاورین

۰۳۱-۳۴۰۵۵

تماس با مشاورین

مشاوره آنلاین خرید

توسط مشاورین متخصص

پرداخت امن

به همراه ارائه فاکتور رسمی 

بارگیری و حمل و کالا

صدور حواله و ارسال بار

مشاوره آنلاین خرید

مشاوره خرید محصول

پرداخت امن

به همراه ارائه فاکتور رسمی

بارگیری و حمل کالا

صدور حواله و ارسال بار

۰۳۱-۳۴۰۵۵

تماس با مشاوران

کارخانه های فولادی

آشنایی با تولیدکنندگان فولاد

تعرفه باربری

مشاهده هزینه حمل و نقل

جدول وزنی

جداول وزنی مقاطع فولادی

دانشنامه آراد آهن

آشنایی با محصولات فولادی