لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

فولاد آذرگستر سدید

قیمت میلگرد ساده

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

شرکت آراد آهن قیمت میلگرد ساده کلیه کارخانجات معتبر و مطرح کشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام این شرکت منتشر و به روز رسانی میکند. شما میتوانید قیمت انواع آرماتور تولیدی کارخانجات معتبر کشور و تمامی مجتمع های فولادی را در فروشگاه اینترنتی آهن آلات آراد به عنوان مرجع قیمت آهن آلات مشاهده و بررسی نمایید.

سه شنبه : 1403/5/2
نامسایزآنالیزحالتمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
10
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
12
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 12
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
14
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 14
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
16
A1
ساده
کارخانه
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید - 16
سایز : 16
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
18
A1
ساده
کارخانه
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید - 18
سایز : 18
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
20
A1
ساده
کارخانه
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید - 20
سایز : 20
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
22
A1
ساده
کارخانه
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید - 22
سایز : 22
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
25
A1
ساده
کارخانه
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید - 25
سایز : 25
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
28
A1
ساده
کارخانه
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید - 28
سایز : 28
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
30
A1
ساده
کارخانه
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید - 30
سایز : 30
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
32
A1
ساده
کارخانه
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید - 32
سایز : 32
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
34
A1
ساده
کارخانه
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید - 34
سایز : 34
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
36
A1
ساده
کارخانه
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید - 36
سایز : 36
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
38
A1
ساده
کارخانه
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید - 38
سایز : 38
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
40
A1
ساده
کارخانه
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید - 40
سایز : 40
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
42
A1
ساده
کارخانه
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید - 42
سایز : 42
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
سه شنبه : 1403/5/2
نامسایزآنالیزحالتمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
12
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 12
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
14
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 14
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
16
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 16
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
18
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 18
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
20
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
22
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 22
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
23
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 23
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
25
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 25
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
26
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 26
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
28
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 28
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
30
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 30
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
32
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 32
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
34
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 34
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
36
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 36
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
38
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 38
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
40
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
45
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 45
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد ساده کویر کاشانقیمت میلگرد ساده کویر کاشان
50
A1
ساده
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 50
آنالیز : A1
حالت : ساده
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜

قیمت میلگرد ساده در بیشتر صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واقع، برخلاف تصور این مقطع فولادی نه تنها در ساخت و ساز؛ بلکه در صنایع دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو، قیمت میلگرد ساده به دلیل کاربردهای فراوان آن توسط افراد بسیاری پیگیری می‌شود.

راه‌های زیادی برای استعلام قیمت میلگرد بدون آج وجود دارد. یکی از آسان‌ترین و مطمئن‌ترین روش‌ها برای اطلاع از قیمت میلگرد ساده، مراجعه به سایت مرجع آراد آهن است. در این سایت قیمت میلگرد ساده کویر کاشان و قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید، از مهم‌ترین کارخانجات معتبر داخلی، به صورت روزانه منتشر می‌شود. دلیل اعلام روزانه قیمت میلگرد بدون آج نوسانات فراوانی است که بازار آهن‌آلات و در نتیجه قیمت میلگرد ساده را دچار تلاطم می‌کند. در این مقاله قصد داریم نگاهی به فاکتورهای موثر بر قیمت میلگرد ساده و نکات مهم خرید میلگرد ساده داشته باشیم.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده، یکی از انواع مقاطع فولادی که قطعاً نمونه‌های آن را در پروژه های صنعتی و ساختمانی دیده‌اید، مورد توجه کاربران فراوانی قرار دارد. این مقطع مانند دیگر میلگردها استوانه‌ای شکل و توپر است؛ با این تفاوت که برخلاف میلگردهای آجدار سطح کاملا صاف و صیقلی دارد. اگر در بازار قیمت میلگرد ساده را استعلام کنید، متوجه تفاوت قیمت آن با انواع میلگرد آجدار می شوید. این امر دلایل مختلفی دارد و به طور کلی مناسب بودن قیمت میلگرد بدون آج نشان از کیفیت کمتر آن در مقایسه با مقاطع آجدار نیست.

میلگردهای ساده از آلیاژ متفاوتی به دست می‌آیند تا مشخصات متمایزی پیدا کرده و برای کاربردهای خاص مناسب باشند. در واقع مناسب بودن قیمت میلگرد ساده به دلیل متفاوت بودن ساختار شیمیایی آن‌ها است و همین موضوع به عنوان اولین پارامتر موثر بر قیمت میلگرد بدون آج به شمار می‌رود. در ادامه ویژگی‌هایی که این مقطع فولادی به دلیل داشتن ساختار خاص پیدا می‌کند، بررسی خواهیم کرد، چرا که حتما در هنگام خرید میلگرد ساده باید به آن‌ها توجه داشته باشید.

میلگرد ساده
میلگرد ساده

مشخصات میلگرد ساده

تنش تسلیم در میلگرد بدون آج، برابر با 240 نیوتن بر میلیمتر مربع و مقاومت کششی آن معادل با 360 نیوتن بر میلیمتر مربع است. این خواص مکانیکی در هنگام تعیین کاربرد میلگرد مد نظر قرار می‌گیرند و به صورت غیرمستقیم روی قیمت میلگرد ساده اثر می‌گذارند. نرخ پلاستیسته این مقطع فولادی۲۵ درصد است که نشان از میزان انعطاف پذیری بالای آن دارد. این مشخصه کاربرد میلگرد در صنایع مختلف را به عنوان ماده پایه امکان‌پذیر می‌کند که افزایش خرید میلگرد ساده را به همراه دارد. به همین دلیل است که قیمت میلگرد بدون آج برای اهالی صنایع مختلف حائز اهمیت است.

سایز میلگرد بدون آج

یکی دیگر از فاکتورهایی که به شدت روی قیمت میلگرد ساده اثر می‌گذارد، سایز آن است. منظور از سایز، میزان ضخامت میلگرد است که در فاکتور خرید میلگرد ساده درج می‌شود. کارخانجات مختلف این مقاطع فولادی را در سایزهای متفاوتی تولید می‌کنند و قیمت میلگرد ساده خود را در سایز‌های مختلف با اندکی تفاوت اعلام می‌کنند. برای مثال قیمت میلگرد ساده کویر کاشان با توجه به ابعاد آن که بین 12 تا 50 میلی‌متر است، تعیین می‌شود و قیمت میلگرد ساده نمره 12 این کارخانه با میلگرد ساده نمره 50 آن اختلاف بسیاری دارد.

این قاعده برا قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید که ابعادی بین 10 تا 38 میلی‌متر دارند، هم برقرار است. به طور کلی این مقاطع فولادی در ابعاد بین 6 تا 60 میلی‌متر توسط کارخانجات مختلف تولید می‌شوند. وزن این مقاطع فولادی با ضخامت آن‌ها رابطه مستقیمی دارد و قیمت میلگرد بدون آج هم براساس وزن آن‌ اعلام می‌شود.

قیمت میلگرد ساده سایز 6

از کم‌ترین سایزهای میلگرد ساده در بازار، میلگرد نمره 6 است که با توجه به ضخامت بسیار کم آن، استحکام چندانی ندارد. قیمت میلگرد ساده سایز 6 هم به دلیل وزن سبک آن، زیاد نیست؛ اما به دلیل این‌که کارخانجات بسیار کمی این محصول را تولید می‌کنند، قیمت میلگرد بدون آج در این سایز نسبت به سایر نمره‌ها کمی بیشتر است. در واقع، عرضه کم روی قیمت میلگرد ساده نمره 6 اثر می‌گذارد. بد نیست بدانید که از این میلگرد بیشتر برای ساخت انواع توری و مفتول استفاده می‌شود و از این رو قیمت میلگرد ساده را علاوه بر صنایع؛ کارگاه‌های مختلف هم استعلام می‌کنند.

قیمت میلگرد بدون آج سایز 8

میلگرد ساده سایز 8 در صنایع بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد تا ساختمان‌سازی. قیمت میلگرد ساده با ضخامت 8 براساس میزان تقاضای بالای آن اعلام می‌شود. در واقع میزان انعطاف و خاصیت جوش پذیری این مقطع فولادی بسیار زیاد است که کاربردهای فراوان آن را به همراه دارد. این موضوع باعث افزایش تقاضای این محصول می‌شود و روی قیمت میلگرد ساده سایز 8 اثر می‌گذارد. البته علاوه بر میزان تقاضا، شاخص‌های اقتصادی روز هم روی قیمت میلگرد ساده نمره 8 را دستخوش تغییر خواهند کرد.

قیمت خرید میلگرد ساده سایز 10

قیمت میلگرد بدون آج سایز 10 به دلیل وزن بیشتر آن، بیشتر از قیمت میلگرد ساده سایز 6 و 8 است. این میلگرد که فولاد تقویت شده هم نامیده می‌شود، بیشتر در ساخت و ساز به کار می‌رود. در بسیاری از سازه‌های بتنی از این میلگرد برای مقاومت در برابر نیروهای خمشی استفاده می‌کنند. قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید در سایز 10 را می‌توانید در سایت آرادآهن مشاهده کنید.

میلگرد ساده
میلگرد ساده

تاثیر هزینه‌های تولید بر قیمت میلگرد بدون آج

هزینه‌های تولید شامل: تأمین و حمل و نقل مواد اولیه، نگهداری تجهیزات و دستگاه‌ها، منابع انسانی، کنترل کیفیت و غیره می‌شود. قیمت میلگرد ساده بعد از درنظر گرفتن تمامی هزینه‌های تولید محاسبه خواهد شد. از این رو کارخانجات مختلف قیمت میلگرد بدون آج را در سایزهای مشابه متفاوت اعلام می‌کنند. برای مثال قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید در سایز 12 با قیمت میلگرد ساده کویر کاشان در همین سایز تفاوت دارد.

البته این موضوع به کیفیت این محصولات هم بستگی دارد. به بیان دیگر دلیل اختلاف قیمت میلگرد ساده کارخانجات مختلف می‌تواند درجات کیفی متفاوت آن‌ها باشد. به همین دلیل بسیار مهم است که قبل از خرید میلگرد ساده برند آن را هم مشخص نمایید.

شاخص های اقتصادی روز و تاثیر آن‌ها بر مقاطع فولادی

تا اینجای مطلب با عوامل موثر بر قیمت میلگرد آشنا شدید؛ این عوامل باعث ایجاد نوسان در قیمت میلگرد بدون آج نمی‌شوند؛ بلکه فقط در تعیین قیمت میلگرد ساده در نظر گرفته خواهند شد. در نوسانات قیمت این میلگرد عوامل ثانویه دخیل هستند. از مهم‌ترین دلایل افزایش یا کاهش قیمت میلگرد ساده نوسانات روزانه نرخ دلار در کشور است. نرخ دلار به ویژه در سال‌های گذشته که ایران تحت فشار تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته، به صورت روزانه تغییر می‌کند. این موضوع روی نرخ تمامی کالاها و محصولات از جمله مقاطع فولادی و قیمت میلگرد بدون آج هم اثر می‌گذارد.

علاوه بر این فاکتور، میزان عرضه و تقاضا هم قیمت میلگرد ساده را تغییر ‌دهد. برای مثال در فصل‌های گرم سال که پروژه‌های عمرانی بیشتری در کشور کلید می‌خورند و شاهد افزایش میزان خرید میلگرد ساده در بازار هستیم؛ قیمت میلگرد ساده هم اندکی بیشتر از سایر فصول در بازار اعلام می‌شود.

افزون بر این، هرگونه کاهش تولید و عرضه توسط کارخانجات مختلف هم می‌تواند قیمت میلگرد بدون آج را دستخوش تغییرات کند. برای مثال، قیمت میلگرد ساده کویر کاشان در صورت کاهش تولید این کارخانه به هر دلیلی افزایش پیدا می‌کند. این موضوع باعث افزایش قیمت میلگرد ساده سایر برندها هم خواهد شد.

میلگرد ساده
میلگرد ساده

نکات مهم برای خرید میلگرد ساده

 بعد از این‌که با عوامل موثر بر قیمت میلگرد ساده آشنا شدید، نوبت به خرید آن می‌رسد. قبل از خرید باید مشخصات فنی و ابعادی محصول موردنظر خود را تعیین کنید. مشخص است که برای این کار باید شرایط پروژه خود را در نظر بگیرید. بهتر است میزان انعطاف، قابلیت کشسانی، میزان مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و غیره را هم مورد توجه قرار دهید. این مشخصات را می‌توانید از کارخانه یا حتی فروشنده خود درخواست کنید. کارخانجات معتبر معمولا این مشخصات را در برگه شناسنامه محصول خود قید می‌کنند.

در آخر قیمت میلگرد بدون آج را هم استعلام کنید. در نظر داشته باشید که برای این کار باید تنها به مراجع معتبر و به‌روز مراجعه کنید که از آخرین قیمت‌های اعلام شده توسط کارخانه اطلاع دارند. در غیر این صورت در هنگام پرداخت فاکتور قیمت میلگرد ساده با مشکل مواجه خواهید شد. توصیه می‌کنیم پس از استعلام قیمت، خرید خود را به تعویق نیندازید؛ چرا که احتمال نوسان قیمت‌ها در لحظه هم وجود دارد.

برای استعلام قیمت میلگرد ساده باید کارخانه مورد نظر خود را هم انتخاب کرده باشید. قیمت میلگرد ساده کویر کاشان یا قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید مناسب و کیفیت این محصولات هم قابل قبول است. به همین دلیل توصیه می‌کنیم در صورت همخوانی مشخصات میلگردهای این دو کارخانه خرید آن‌ها را در اولویت قرار دهید.

در آخر باید سفارش خرید میلگرد ساده را نهایی کنید. در صورتی که به دنبال بهترین قیمت میلگرد ساده هستید و قصد خرید در حجم‌های بسیار زیاد را دارید، می توانید به صورت مستقیم به کارخانجات تولیدکننده مراجعه کنید؛ در غیر این صورت اگر حجم درخواستی شما خیلی زیاد نیست و خرید از کارخانه به دلیل شرایط خاصی که برای فروش در نظر ‌می‌گیرند، برای شما مشکل است، می‌توانید به شرکت‌های بازرگانی مراجعه کنید. قیمت میلگرد ساده در بازرگانی آرادآهن به دلیل سال‌ها سابقه همکاری مستقیم با کارخانجات داخلی بسیار مناسب است. شما می‌توانید برای ثبت سفارش خرید میلگرد ساده در این بازرگانی به صورت اینترنتی یا تلفنی اقدام کنید. برای این کار کافی است که فرم ثبت سفارش موجود در سایت را تکمیل و ارسال کرده یا با شماره‌ی درج شده در سایت تماس بگیرید.

سوالات متداول پرسیده شده

خیر. بدلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت ها ممکن است به صورت لحظه‌ای تغییرات داشته باشد.

ارسال بار با توسط شرکت آراد آهن و با هماهنگی با معتبرترین باربری های ایران در کمترین زمان ممکن و طبق تعرفه حمل و نقل  انجام می شود.

مدت اعتبار پیش فاکتور صادر شده توسط کارشناسان فروش آراد آهن به شما اعلام می شود. اما معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری، و در زمان نوسانات قیمت،  نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد 

مدت زمان ارسال بار بستگی به نوع و تناژ آهن آلات خریداری شده توسط مشتری دارد که معمولا از 48 ساعت تا 10 روز ممکن است این فرآیند انجام شود. مدت زمان بار های سفارشی ( خم کاری و برشکاری ) توسط کارشناس فروش به مشتریان اعلام می شود.

این موضوع بستگی به نوع آهن آلات درخواستی دارد اما در شهر اصفهان حداقل سفارش آهن آلات می تواند 1 تن باشد .

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش