لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

بزرگ ترین مرجع فروش
و قیمت گذاری آهن آلات

قیمت میلگرد

قیمت تیرآهن

قیمت ورق

قیمت لوله فولادی

قیمت نبشی و ناودانی

قیمت قوطی و پروفیل

قیمت شمش فولادی

قیمت محصولات مفتولی

قیمت لوازم سوله

قیمت تجهیزات راهداری

قیمت تجهیزات ساختمانی

قیمت لوازم گلخانه

قیمت میلگرد

قیمت تیرآهن

قیمت ورق

قیمت لوله فولادی

قیمت نبشی و ناودانی

قیمت قوطی و پروفیل

قیمت شمش فولادی

قیمت محصولات مفتولی

قیمت لوازم سوله

قیمت تجهیزات راهداری

قیمت تجهیزات ساختمانی

قیمت لوازم گلخانه

کارشناسان فروش

تخفیف های ویژه آراد آهن

واحد فروش تیرآهن و میلگرد

داخلی 100-101

031-34055

واحد فروش انواع ورق فولادی

داخلی 123-120

031-34055

واحد فروش قوطی و پروفیل 

داخلی 160-155

031-34055

فروش های ویژه

تخفیف های ویژه آراد آهن

رضا عباد | کارشناس فروش

09133295687

رضا عباد | کارشناس فروش

09133295687

رضا عباد | کارشناس فروش

09133295687

قیمت روز آهن آلات

  • قیمت میلگرد
  • قیمت تیرآهن
  • قیمت ورق فولادی
  • قیمت پروفیل
  • قیمت قوطی آهنی
  • قیمت لوله
  • قیمت نبشی ناودانی
  • قیمت شمش
  • تجهیزات ساختمانی
  • لوازم سوله
میلگرد ذوب آهن اصفهان میلگرد ذوب آهن اصفهان

1402/9/16

1402/9/16 سایز 12 تا 32 شروع قیمت از 24,400 تومان

سایز 12 تا 32

قیمت میلگرد ظفر بناب قیمت میلگرد ظفر بناب

1402/9/15

1402/9/15 سایز 8 تا 32 شروع قیمت از 24,700 تومان

سایز 10 تا 8

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

1402/9/16

1402/9/16 سایز 8 تا 32 شروع قیمت از 24,400 تومان

سایز 10 تا 8

قیمت میلگرد راد همدان قیمت میلگرد راد همدان

1402/9/16

1402/9/16 سایز 8 تا 32 شروع قیمت از 24,095 تومان

سایز 10 تا 8

قیمت میلگرد شاهین بناب قیمت میلگرد شاهین بناب

1402/9/16

1402/9/16 سایز 8 تا 32 شروع قیمت از 24,000 تومان

سایز 10 تا 8

قیمت میلگرد ابرکوه قیمت میلگرد ابرکوه

1402/9/16

1402/9/16 سایز 10 تا 32 شروع قیمت از 22,200 تومان

سایز 10 تا 32

قیمت میلگرد قائم قیمت میلگرد قائم

1402/9/16

1402/9/16 سایز 12 تا 32 شروع قیمت از 22,300 تومان

سایز 12 تا 32

قیمت میلگرد کویر کاشان قیمت میلگرد کویر کاشان

1402/9/16

1402/9/16 سایز 8 تا 40 شروع قیمت از 23,200 تومان

سایز 10 تا 8

قیمت میلگرد سیادن ابهر قیمت میلگرد سیادن ابهر

1402/9/15

1402/9/15 سایز 8 تا 28 شروع قیمت از 23,200 تومان

سایز 10 تا 8

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

1402/9/16

1402/9/16 سایز 8 تا 25 شروع قیمت از 22,700 تومان

سایز 10 تا 8

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

1402/9/16

1402/9/16 سایز 12 تا 30 شروع قیمت از 25,900 تومان

سایز 12 تا 30

قیمت تیرآهن ظفر بناب قیمت تیرآهن ظفر بناب

1402/9/15

1402/9/15 سایز 14 تا 20 شروع قیمت از 24,800 تومان

سایز 14 تا 20

قیمت تیرآهن آریان فولاد قیمت تیرآهن آریان فولاد

1401/10/20

1401/10/20 سایز 12 تا 30 تماس بگیرید

سایز 12 تا 30

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

1402/9/7

1402/9/7 سایز 14 تا 18 شروع قیمت از 2,880,000 تومان

سایز 14 تا 18

قیمت تیرآهن فایکو قیمت تیرآهن فایکو

1402/9/11

1402/9/11 سایز 14 تا 22 شروع قیمت از 24,150 تومان

سایز 14 تا 22

قیمت تیرآهن لانه زنبوری قیمت تیرآهن لانه زنبوری

1401/10/21

1401/10/21 سایز 14 تا 30 تماس بگیرید

سایز 14 تا 30

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان) قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

1402/9/13

1402/9/13 سایز 14 تا 24 شروع قیمت از 24,200 تومان

سایز 14 تا 24

قیمت تیرآهن ناب تبریز قیمت تیرآهن ناب تبریز

1402/6/26

1402/6/26 سایز 14 تا 24 شروع قیمت از تومان

سایز 14 تا 24

قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران

1402/9/11

1402/9/11 سایز 14 تا 24 شروع قیمت از 23,400 تومان

سایز 14 تا 24

قیمت تیرآهن وارداتی قیمت تیرآهن وارداتی

1401/10/21

1401/10/21 سایز 33 تا 60 تماس بگیرید

سایز 33 تا 60

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

1402/9/16

1402/9/16 ضخامت 2 تا 15 شروع قیمت از 36,500 تومان

ضخامت 10 تا 8

قیمت ورق سیاه فولاد سبا قیمت ورق سیاه فولاد سبا

1401/10/21

1401/10/21 ضخامت 2 تا 15 شروع قیمت از تومان

ضخامت 10 تا 8

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

1402/9/16

1402/9/16 ضخامت 10 تا 70 شروع قیمت از 32,000 تومان

ضخامت 10 تا 70

قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق سیاه گیلان

1402/9/17

1402/9/17 ضخامت 6 تا 15 شروع قیمت از تومان

ضخامت 10 تا 8

قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه کاویان

1402/9/17

1402/9/17 ضخامت 8 تا 65 شروع قیمت از تومان

ضخامت 10 تا 8

قیمت ورق سیاه اهواز (شرکت نورد و لوله اهواز) قیمت ورق سیاه اهواز (شرکت نورد و لوله اهواز)

1402/9/17

1402/9/17 ضخامت 2 تا 3 تماس بگیرید

ضخامت 2 تا 3

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

1402/9/17

1402/9/17 ضخامت 0.5 تا 0.6 تماس بگیرید

ضخامت 0.5 تا 0.6

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

1402/9/16

1402/9/16 ضخامت 0.4 تا 2 شروع قیمت از 41,100 تومان

ضخامت 0.4 تا 2

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

1402/9/17

1402/9/17 ضخامت 0.5 تا 2 تماس بگیرید

ضخامت 0.5 تا 2

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

1402/9/17

1402/9/17 ضخامت 0.4 تا 2 تماس بگیرید

ضخامت 0.4 تا 2

قیمت پروفیل زد قیمت پروفیل زد

1402/9/16

1402/9/16 ارتفاع 18 تا 22 شروع قیمت از 35,400 تومان

ارتفاع 18 تا 22

قیمت پروفیل آبرو قیمت پروفیل آبرو

1402/9/16

1402/9/16 ارتفاع 18 تا 18 شروع قیمت از 37,500 تومان

ارتفاع 18 تا 18

قیمت پروفیل C قیمت پروفیل C

1402/9/16

1402/9/16 ارتفاع 16 تا 24 شروع قیمت از 37,500 تومان

ارتفاع 16 تا 24

قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل درب و پنجره

1402/9/16

1402/9/16 شروع قیمت از 36,600 تومان
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادی قیمت قوطی آهنی با ورق فولادی

1402/9/16

1402/9/16 سایز 10*20 تا 90*90 شروع قیمت از 37,500 تومان

سایز 10*20 تا 90*90

قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی

1402/9/16

1402/9/16 سایز 10*20 تا 90*90 شروع قیمت از 35,600 تومان

سایز 10*20 تا 90*90

قیمت قوطی گالوانیزه قیمت قوطی گالوانیزه

1402/8/6

1402/8/6 سایز 10*20 تا 80*80 شروع قیمت از 46,500 تومان

سایز 10*20 تا 80*80

قیمت لوله داربستی قیمت لوله داربستی

1402/9/16

1402/9/16 سایز (اینچ) 1/1.2 تا 1/1.2 شروع قیمت از 35,600 تومان

سایز (اینچ) 1/1.2 تا 1/1.2

قیمت مانیسمان رده 80 قیمت مانیسمان رده 80

1402/9/16

1402/9/16 سایز (اینچ) 1 تا 4 شروع قیمت از 2,980,000 تومان

سایز (اینچ) 1 تا 4

قیمت مانیسمان رده 40 قیمت مانیسمان رده 40

1402/9/16

1402/9/16 سایز (اینچ) 1 تا 4 شروع قیمت از 1,740,000 تومان

سایز (اینچ) 1 تا 4

قیمت لوله گازی روکار قیمت لوله گازی روکار

1402/9/16

1402/9/16 سایز (اینچ) 1/1.2 تا 1/1.2 شروع قیمت از 41,150 تومان

سایز (اینچ) 1/1.2 تا 1/1.2

قیمت لوله گازی توکار قیمت لوله گازی توکار

1402/9/16

1402/9/16 سایز (اینچ) 1/1.2 تا 1/1.2 شروع قیمت از 42,800 تومان

سایز (اینچ) 1/1.2 تا 1/1.2

قیمت لوله مبلی قیمت لوله مبلی

1402/9/16

1402/9/16 سایز (اینچ) 1/1.2 تا 1/1.2 شروع قیمت از 44,500 تومان

سایز (اینچ) 1/1.2 تا 1/1.2

قیمت لوله گالوانیزه قیمت لوله گالوانیزه

1402/9/16

1402/9/16 سایز (اینچ) 1 تا 3.4 شروع قیمت از 56,000 تومان

سایز (اینچ) 1 تا 3.4

قیمت لوله جدارچاه قیمت لوله جدارچاه

1402/9/16

1402/9/16 سایز (اینچ) 6 تا 14 شروع قیمت از 38,900 تومان

سایز (اینچ) 10 تا 8

قیمت لوله اسپیرال قیمت لوله اسپیرال

1402/9/16

1402/9/16 سایز (اینچ) 24 تا 48 شروع قیمت از 38,900 تومان

سایز (اینچ) 24 تا 48

قیمت نبشی قیمت نبشی

1401/11/23

1401/11/23 سایز 3 تا 10 شروع قیمت از تومان

سایز 10 تا 8

قیمت ناودانی قیمت ناودانی

1402/9/16

1402/9/16 سایز 6 تا 16 شروع قیمت از 23,900 تومان

سایز 10 تا 8

قیمت سپری آهنی قیمت سپری آهنی

1402/9/16

1402/9/16 سایز 3 تا 6 شروع قیمت از 32,000 تومان

سایز 3 تا 6

قیمت نبشی لقمه ای قیمت نبشی لقمه ای

1402/9/17

1402/9/17 سایز 100*100 تا 80*80 تماس بگیرید

سایز 100*100 تا 80*80

قیمت شمش قیمت شمش

1402/9/16

1402/9/16 شروع قیمت از 19,800 تومان
قیمت خرپا قیمت خرپا

1402/9/16

1402/9/16 شروع قیمت از 24,770 تومان
قیمت جک سقفی قیمت جک سقفی

1402/9/17

1402/9/17 تماس بگیرید
قیمت گریتینگ قیمت گریتینگ

1402/9/16

1402/9/16 شروع قیمت از 59,950 تومان
قیمت قالب بتن قیمت قالب بتن

1402/9/17

1402/9/17 سایز 1 تا 3 تماس بگیرید

سایز 1 تا 3

قیمت تیرچه کرومیت قیمت تیرچه کرومیت

1402/9/17

1402/9/17 تماس بگیرید
قیمت ورق کرکره قیمت ورق کرکره

1402/9/16

1402/9/16 شروع قیمت از 55,700 تومان
قیمت پروفیل زد قیمت پروفیل زد

1402/9/16

1402/9/16 شروع قیمت از 35,400 تومان
قیمت پروفیل آبرو قیمت پروفیل آبرو

1402/9/16

1402/9/16 شروع قیمت از 37,500 تومان
قیمت پروفیل C قیمت پروفیل C

1402/9/16

1402/9/16 شروع قیمت از 37,500 تومان
قیمت پشم شیشه قیمت پشم شیشه

1402/9/17

1402/9/17 تماس بگیرید
قیمت پیچ سرمته قیمت پیچ سرمته

1402/9/17

1402/9/17 تماس بگیرید
قیمت عرشه فولادی قیمت عرشه فولادی

1402/9/16

1402/9/16 شروع قیمت از 42,500 تومان
قیمت زدبند قیمت زدبند

1402/9/17

1402/9/17 تماس بگیرید

نمودار تغییر میلگرد ذوب آهن اصفهان در 3 ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در 3 ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه در 3 ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت لوله داربستی - 2.5, 17.5 در 3 ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت نبشی - 4, 4 در 3 ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت قوطی آهنی با ورق فولادی در 3 ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت پروفیل زد در 3 ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت مفتول سیاه - 1.5 در 3 ماه گذشته

نمودار تغییر قیمت شمش در 3 ماه گذشته

کارشناسان فروش آراد آهن

واحد فروش تیرآهن و میلگرد

داخلی 101-100

031-34055

واحد فروش تیرآهن و میلگرد

داخلی 101-100

09133295687

واحد فروش تیرآهن و میلگرد

داخلی 101-100

09133295687

تماس با مشاورین

031-34055

تماس با مشاورین

مشاوره آنلاین خرید

توسط مشاورین متخصص

پرداخت امن

به همراه ارائه فاکتور رسمی 

بارگیری و حمل و کالا

صدور حواله و ارسال بار

مشاوره آنلاین خرید

مشاوره خرید محصول

پرداخت امن

به همراه ارائه فاکتور رسمی

بارگیری و حمل کالا

صدور حواله و ارسال بار

آشنایی با تولیدکنندگان فولاد

مشاهده هزینه حمل و نقل

جداول وزنی مقاطع فولادی

آشنایی با محصولات فولادی