ذوب آهن اصفهان

قیمت ورق گالوانیزه

شرکت آراد آهن قیمت ورق گالوانیزه کلیه کارخانجات معتبر و مطرح کشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام این شرکت منتشر و به روز رسانی میکند. شما میتوانید ارزانترین قیمت انواع ورق گالوانیزه تولیدی کارخانجات معتبر کشور و تمامی مجتمع های فولادی را در فروشگاه اینترنتی آهن آلات آراد به عنوان مرجع قیمت آهن آلات مشاهده و بررسی نمایید.

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
نام محصولضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.4 عرض 10.41رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.4 عرض 1.25 0.41.25رولکیلوگرم330000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.5 عرض 10.51رولکیلوگرم314000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.5 عرض 1.250.51.25رولکیلوگرم314000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت .55 عرض 10.551رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.55 عرض 1.250.551.25رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.6 عرض 10.61رولکیلوگرم300000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.6 عرض 1.250.61.25رولکیلوگرم300000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.7 عرض 10.71رولکیلوگرم296000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.77 عرض 1.250.71.25رولکیلوگرم295000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.8 عرض 10.81رولکیلوگرم293000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.8 عرض 1.250.81.25رولکیلوگرم293000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.9 عرض 10.91رولکیلوگرم293000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.9 عرض 1.250.91.25رولکیلوگرم293000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1 عرض 111رولکیلوگرم290000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1 عرض 1.2511.25رولکیلوگرم290000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1.5 عرض 11.51رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1.5 عرض 1.251.51.25رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 2 عرض 11.81رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 2 عرض 121رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 2 عرض 1.2521.25رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1.25 عرض 1.251.251.25رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1.25 عرض 11.251رولکیلوگرمتماس بگیرید

ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال )
1ورق گالوانیزه 2 هفت الماس2رول1.25هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
2ورق گالوانیزه 2 هفت الماس2رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
3ورق گالوانیزه1.25 هفت الماس1.25رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
4ورق گالوانیزه1.25 هفت الماس1.25رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
5ورق گالوانیزه0.9 هفت الماس0.9رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
6ورق گالوانیزه0.8 هفت الماس0.8رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
7ورق گالوانیزه0.8 هفت الماس0.8رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
8ورق گالوانیزه0.9 هفت الماس0.9رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
9ورق گالوانیزه1 هفت الماس1رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
10ورق گالوانیزه1 هفت الماس1رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
11ورق گالوانیزه1.5هفت الماس1رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
12ورق گالوانیزه1.5هفت الماس1.5رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
13ورق گالوانیزه0.7هفت الماس0.7رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
14ورق گالوانیزه0.7هفت الماس0.7رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
15ورق گالوانیزه0.6هفت الماس0.6رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
17ورق گالوانیزه0.6هفت الماس0.6رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
18ورق گالوانیزه0.5هفت الماس0.5رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
19ورق گالوانیزه0.5هفت الماس0.5رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
20ورق گالوانیزه2هفت الماس2رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
21ورق گالوانیزه2هفت الماس2رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
25ورق گالوانیزه0.55هفت الماس0.55رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
26ورق گالوانیزه0.55هفت الماس0.55رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
27ورق گالوانیزه1.1هفت الماس1.1رول1هفت الماسبنگاه تهرانتماس بگیرید
31ورق گالوانیزه2.5هفت الماس2.5رول1هفت الماسبنگاه تهرانتماس بگیرید
32ورق گالوانیزه2.5هفت الماس2.5رول1.25هفت الماسبنگاه تهرانتماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
نام محصولضخامت(mm)حالتعرض(m)واحدقیمت
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 11رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 1.251رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 40 عرض 140رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 40 عرض 1.2540رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 45 عرض 145رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 45 عرض 1.2545رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 50 عرض 150رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 50 عرض 1.2550رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 60 عرض 160رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 60 عرض 1.260رول1.2کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 60 عرض 1.2560رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 70 عرض 170رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 70 عرض 1.2570رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 80 عرض 180رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 80 عرض 1.2580رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 90 عرض 190رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 90 عرض 1.2590رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
نام محصول عرض (میلیمتر)ضخامت (میلیمتر)محل بارگیری قیمت (ریال)
ورق گالوانیزه 0.35عرض 1000
10000.35کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.38عرض 1250
12500.38کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000
10000.4کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250
12500.4کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.48عرض 1000
10000.48کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.48عرض 1250
12500.48کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000
10000.5کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250
12500.5کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000
10000.6کارخانه-
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250
12500.6کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000
10000.7کارخانه-
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250
12500.7کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000
10000.8کارخانه-
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250
12500.8کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.90عرض 1250
12500.90کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1عرض 1000
10001.00کارخانه-
ورق گالوانیزه 1عرض 1250
12501.00کارخانه-
ورق گالوانیزه 1.06عرض 1250
12501/06کارخانه-
ورق گالوانیزه 1/25عرض 1000
10001/25کارخانه-
ورق گالوانیزه 1/25عرض 1250
12501/25کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5عرض 1000
10001/5کارخانه-
ورق گالوانیزه 1/5عرض 1250
12501/5کارخانه-

قیمت ورق گالوانیزه دشتستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
نام محصولضخامت محصول(میلیمتر)عرض (میلیمتر)محل بارگیریقیمت (ریال )
ورق گالوانیزه دشتستان 0.4 عرض 1000
0.41000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.4 عرض 1250
0.41250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.5 عرض 1000
0.51000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.5 عرض 1250
0.51250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.52 عرض 1000
0.521000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.52 عرض 1250
0.521250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.62 عرض 10000.621000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.62 عرض 12500.621250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.6 عرض 1000
0.61000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.6 عرض 1250
0.61250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.7 عرض 1000
0.71000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.7 عرض 1250
0.71250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.69 عرض 1000
0.691000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.69 عرض 1250
0.691250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.8 عرض 1000
0.81000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.8 عرض 1250
0.81250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.9 عرض 1000
0.91000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.9 عرض 1250
0.91250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 1 عرض 1000
11000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 1 عرض 1250
11250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 1.25عرض 1000
1.251000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 1.25عرض 1250
1.251250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 1.5عرض 1000
1.51000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 1.5عرض 1250
1.51250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.59عرض 1000
0.591000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.58عرض 1000
0.581000تهران-

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
نامضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.30 عرض 10.30رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.30 عرض 1.250.30رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.35 عرض 10.35رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.35 عرض 1.250.35رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.40 عرض 10.40رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.40 عرض 1.250.40رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض 10.45رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض 1.250.45رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.50 عرض 10.50رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.30 عرض 1.250.50رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.55 عرض 10.55رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.55 عرض 1.250.55رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.60 عرض 10.60رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.60 عرض 10.60رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.70 عرض 10.70رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.70 عرض 1.250.70رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.80 عرض 10.80رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.80 عرض 1.250.80رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.90 عرض 10.90رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.90 عرض 1.250.90رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض 11رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض 1.251رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض 11.25رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض 1.251.25رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.5 عرض 11.5رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
 • جست‌وجو
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in excerpt
 • سفارش آنلاین آهن آلات
  مقالات
  ورق
  مقالات ورق
  قیمت تیرآهن
  مقالات تیرآهن
  قیمت میلگرد
  مقالات میلگرد
  قیمت قوطی در آراد آهن
  مقالات قوطی
  قیمت پروفیل زد (Z)
  مقالات پروفیل
  قیمت لوله مبلی
  مقالات لوله
  قیمت محصولات مفتولی
  مقالات مفتولی
  قیمت نبشی
  مقالات نبشی

  خیر بدلیل نوسانات نرخ ارز قیمتها ممکن است به صورت روزانه و ساعتی تغییرات داشته باشد

  ارسال بار با هماهنگی شرکت آراد آهن با باربری در کمترین زمان ممکن انجام می شود

  معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری  است  و در زمان نوسانات قیمت نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد

  بستگی به نوع بار و شرایط مختلف، بین 48 ساعت تا 7 روز می باشد

  این موضوع بستگی به نوع آهن آلات دارد اما حداقل وزن خرید 1 تن می باشد