۰۳۱-۳۴۰۵۵

قیمت انواع ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه تولید شده توسط کارخانجات مختلف، با یکدیگر تفاوت دارند. به علاوه قیمت این نوع ورق فولادی به شاخص‌های اقتصادی روز نیز وابسته است.

هر تولیدکننده‌ای بعد از در نظر گرفتن این شاخص‌ها، قیمتی را برای محصول خود تعیین و در بازار اعلام می‌نماید. به محض اعلام نرخ‌ها توسط کارخانجات، کارشناسان بازرگانی آرادآهن کلیه قیمت‌های درج شده در جدول این صفحه از جمله: قیمت ورق گالوانیزه اصفهان، ورق گالوانیزه تاراز و … را به روز رسانی می‌نمایند.

جهت خرید ورق گالوانیزه از طریق شماره 34055-031 با کارشناسان فروش آراد آهن تماس بگیرید. همچنین می توانید در قسمت ثبت سفارش سایت آراد آهن، سفارش خرید خود را ارسال نمایید.

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.4 عرض 10.41رولکیلوگرم295000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.4 عرض 1.25 0.41.25رولکیلوگرم295000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.45 عرض 1.250.451.25رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.5 عرض 10.51رولکیلوگرم290000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.5 عرض 1.250.51.25رولکیلوگرم290000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت .55 عرض 10.551رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.55 عرض 1.250.551.25رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.6 عرض 10.61رولکیلوگرم263000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.6 عرض 1.250.61.25رولکیلوگرم263000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.7 عرض 10.71رولکیلوگرم253000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.77 عرض 1.250.71.25رولکیلوگرم253000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.8 عرض 10.81رولکیلوگرم254000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.8 عرض 1.250.81.25رولکیلوگرم254000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.9 عرض 10.91رولکیلوگرم254000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.9 عرض 1.250.91.25رولکیلوگرم254000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1 عرض 111رولکیلوگرم253000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1 عرض 1.2511.25رولکیلوگرم253000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1 عرض 1.251.21رولکیلوگرم253000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1 عرض 1.251.21.25رولکیلوگرم253000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1.25 عرض 1.251.251.25رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1.25 عرض 11.251رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1.5 عرض 11.51رولکیلوگرم253000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1.5 عرض 1.251.51.25رولکیلوگرم253000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1.8 عرض 11.81رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1.8 عرض 1.251.81.25رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 2 عرض 121رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 2 عرض 1.2521.25رولکیلوگرم257000

ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال )
1ورق گالوانیزه 2 هفت الماس2رول1.25هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
2ورق گالوانیزه 2 هفت الماس2رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
3ورق گالوانیزه1.25 هفت الماس1.25رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
4ورق گالوانیزه1.25 هفت الماس1.25رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
5ورق گالوانیزه0.9 هفت الماس0.9رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
6ورق گالوانیزه0.8 هفت الماس0.8رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
7ورق گالوانیزه0.8 هفت الماس0.8رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
8ورق گالوانیزه0.9 هفت الماس0.9رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
9ورق گالوانیزه1 هفت الماس1رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
10ورق گالوانیزه1 هفت الماس1رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
11ورق گالوانیزه1.5هفت الماس1رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
12ورق گالوانیزه1.5هفت الماس1.5رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
13ورق گالوانیزه0.7هفت الماس0.7رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
14ورق گالوانیزه0.7هفت الماس0.7رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
15ورق گالوانیزه0.6هفت الماس0.6رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
17ورق گالوانیزه0.6هفت الماس0.6رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
18ورق گالوانیزه0.5هفت الماس0.5رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
19ورق گالوانیزه0.5هفت الماس0.5رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
20ورق گالوانیزه2هفت الماس2رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
21ورق گالوانیزه2هفت الماس2رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
25ورق گالوانیزه0.55هفت الماس0.55رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
26ورق گالوانیزه0.55هفت الماس0.55رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
27ورق گالوانیزه1.1هفت الماس1.1رول1هفت الماسبنگاه تهرانتماس بگیرید
31ورق گالوانیزه2.5هفت الماس2.5رول1هفت الماسبنگاه تهرانتماس بگیرید
32ورق گالوانیزه2.5هفت الماس2.5رول1.25هفت الماسبنگاه تهرانتماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولضخامت(mm)حالتعرض(m)واحدقیمت
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 11رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 1.251رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 40 عرض 140رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 40 عرض 1.2540رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 45 عرض 145رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 45 عرض 1.2545رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 50 عرض 150رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 50 عرض 1.2550رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 60 عرض 160رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 60 عرض 1.260رول1.2کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 60 عرض 1.2560رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 70 عرض 170رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 70 عرض 1.2570رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 80 عرض 180رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 80 عرض 1.2580رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 90 عرض 190رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 90 عرض 1.2590رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصول عرض (میلیمتر)ضخامت (میلیمتر)محل بارگیری قیمت (ریال)
ورق گالوانیزه 0.35عرض 1000
10000.35کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.38عرض 1250
12500.38کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000
10000.4کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250
12500.4کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.48عرض 1000
10000.48کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.48عرض 1250
12500.48کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000
10000.5کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250
12500.5کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000
10000.6کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250
12500.6کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000
10000.7کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250
12500.7کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000
10000.8کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250
12500.8کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.90عرض 1250
12500.90کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1عرض 1000
10001.00کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1عرض 1250
12501.00کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.06عرض 1250
12501/06کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25عرض 1000
10001/25کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/25عرض 1250
12501/25کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5عرض 1000
10001/5کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5عرض 1250
12501/5کارخانهتماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه دشتستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولضخامت محصول(میلیمتر)عرض (میلیمتر)محل بارگیریقیمت (ریال )
ورق گالوانیزه دشتستان 0.4 عرض 1000
0.41000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.4 عرض 1250
0.41250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.5 عرض 1000
0.51000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.5 عرض 1250
0.51250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.52 عرض 1000
0.521000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.52 عرض 1250
0.521250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.62 عرض 10000.621000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.62 عرض 12500.621250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.6 عرض 1000
0.61000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.6 عرض 1250
0.61250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.7 عرض 1000
0.71000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.7 عرض 1250
0.71250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.69 عرض 1000
0.691000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.69 عرض 1250
0.691250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.8 عرض 1000
0.81000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.8 عرض 1250
0.81250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.9 عرض 1000
0.91000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.9 عرض 1250
0.91250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 1 عرض 1000
11000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 1 عرض 1250
11250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 1.25عرض 1000
1.251000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 1.25عرض 1250
1.251250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 1.5عرض 1000
1.51000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 1.5عرض 1250
1.51250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.59عرض 1000
0.591000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.58عرض 1000
0.581000تهرانتماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.30 عرض 10.30رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.30 عرض 1.250.30رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.35 عرض 10.35رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.35 عرض 1.250.35رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.40 عرض 10.40رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.40 عرض 1.250.40رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض 10.45رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض 1.250.45رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.50 عرض 10.50رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.30 عرض 1.250.50رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.55 عرض 10.55رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.55 عرض 1.250.55رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.60 عرض 10.60رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.60 عرض 10.60رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.70 عرض 10.70رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.70 عرض 1.250.70رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.80 عرض 10.80رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.80 عرض 1.250.80رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.90 عرض 10.90رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.90 عرض 1.250.90رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض 11رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض 1.251رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض 11.25رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض 1.251.25رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.2 عرض 1.251.2رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.5 عرض 11.5رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت روز ورق گالوانیزه

قیمت روز ورق گالوانیزه مانند هر محصول دیگری به کیفیت آن بستگی دارد. کیفیت تولیدات هر کارخانه‌ی با توجه به تکنولوژی، دانش تولید، تجهیزات و مواد اولیه‌ی مصرفی آن‌ها تعیین می‌شود. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که ورق گالوانیزه برندهای مختلف دارای کیفیت‌های متفاوت و در نتیجه قیمت‌های مختلفی خواهند بود. به همین دلیل در جدول مشاهده می‌شود که ورق گالوانیزه تاراز قیمت متفاوتی نسبت به تولیدات سایر کارخانجات دارد.

به علاوه، ضخامت و وزن ورق گالوانیزه نیز در اعلام قیمت آن ملاک قرار می‌گیرد. ضخامت و ابعاد ورق گالوانیزه تعیین کننده‌ی وزن هستند. همان طور که در جداول فوق مشاهده می‌کنید قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه و سایر برندها براساس ابعاد و وزن آنها درج شده است.

سایر عوامل موثر بر قیمت ورق گالوانیزه

وزن و برند تنها عوامل تعیین کننده قیمت ورق گالوانیزه نیستند. بلکه فاکتورهای دیگری چون: قیمت مواد اولیه، قیمت فولاد خام در جهان، میزان عرضه و تقاضا، نرخ دلار و تورم نیز از پارامترهایی به شمار می‌روند که قیمت روز انوع ورق گالوانیزه را مشخص می‌سازند.

از طرفی، میزان تولیدات داخلی به طور کامل جوابگوی نیاز بازار کشور نیست و این امر موجب شده است که بخشی از نیاز به واسطه‌ی واردات این ورق فولادی تأمین شود. این موضوع خود نوسانات قیمت را بیش از پیش در پی دارد.

اطلاع از آخرین قیمت ورق آهنی برای افراد فعال در بازار آهن آلات یک دغدغه‌ی همیشگی است. بازرگانی آرادآهن با انتشار آخرین قیمت ورق گالوانیزه سمنان، اصفهان، هفت الماس، تاراز و … در سایت خود امکان دسترسی راحت‌تری را برای این افراد فراهم آورده است. به علاوه، قیمت روز ورق گالوانیزه به صورت روزانه در کانال تلگرامی آراد آهن نیز منتشر می‌شود.

قیمت ورق گالوانیزه
آراد آهن مرجع فروش
انوع ورق گالوانیزه و قیمت ورق گالوانیزه

کاربردهای ورق گالوانیزه

بارزترین ویژگی ورق گالوانیزه مقاومت بالای آن در برابر رطوبت و شرایط محیطی مختلف است. این ویژگی بارز باعث شده است که این ورق کاربردهای فراوانی داشته باشد. برای مثال از این ورق به منظور ساخت سقف‌ها در مناطق جغرافیایی مرطوب و یا ساخت دیواره‌‌های سازه‌های فلزی چون انواع: سوله، نمایشگاه، انبار، کانکس و … استفاده می‌شود. البته سقف‌های شیروانی بیشتر با ورق کرکره گالوانیزه ساخته می‌ شوند.

ورق گالوانیزه در ساخت وسایل خانگی چون یخچال، ماشین لباسشویی و ظرفشویی و یا کابینت‌های آشپزخانه نیز کاربرد دارد. علاوه بر موارد بالا ساخت انواع تانکرها و مخازن ذخیره سازی آب و سایر مواد، ساخت تابلوهای برق شهری، تولید انواع لوله، قوطی و پروفیل، ساخت کانال‌های تهویه هوا، کانال خنک کننده، ساخت بدنه و قطعات داخلی خودرو  از موارد استفاده‌ی این ورق فولادی مستحکم به شمار می‌رود.

خرید ورق گالوانیزه

قبل از خرید ورق گالوانیزه، ابتدا باید ضخامت و ابعاد آن را متناسب با نیاز خود مشخص سازید. به طور کلی ورق گالوانیزه در عرض‌: 1000 و 1250 میلی‌متر، ضخامت 0.2 تا 6 میلی‌متر و میزان کوتینگ 100، 120، 180، 220 و 275 گرم بر متر مکعب تولید می‌شود.

منظور از کوتینگ ضخامت لایه‌ی گالوانیزه‌ای است که سطح ورق را پوشش می‌دهد و به طور مستقیم در تعیین نوع کاربری و کیفیت آن اثر می‌گذارد. در ایران کارخانه هایی ورق گالوانیزه را تولید می‌نمایند که معتبرترین آن‌ها عبارتند از: ورق گالوانیزه هفت الماس، تاراز، سمنان، فولاد مبارکه، ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان، ورق گالوانیزه دشتستان و….

ابعاد و وزن ورق گالوانیزه

ابعاد و وزن ورق گالوانیزه بر کاربرد و قیمت آهن تاثیر زیادی دارد. ورق گالوانیزه سمنان با ضخامت 0.5 تا 1.5 و در عرض 1000 میلی‌متر و با دو نوع پوشش گل ریز و گل درشت ساخته می‌شود. در صورتی که ورق گالوانیزه هفت الماس دارای ضخامتی بین 0.18 تا 2.5 میلی‌متر است که هر رول آن با عرضی بین 720 تا 1280 و هر شیت آن با عرض حداقل 450 و حداکثر 1280 میلی‌متر تولید می‌شود.

به علاوه وزن هر رول از ورق گالوانیزه نیز بسته به ضخامت و برند آن می‌تواند بین 5 تا 7 تن متغیر باشد. در نظر داشته باشید. ضخامت ورق کرکره گالوانیزه بین 0.5 تا 0.6 میلی‌متر و عرض آن 1250 میلی‌متر خواهد بود و ساخت آن معمولاً براساس سفارش مشتری صورت می‌گیرد.

فروش ورق گالوانیزه
فروش ورق گالوانیزه به پایین ترین قیمت بازار

آراد آهن؛ مرجع فروش ورق گالوانیزه

برای خرید با بهترین قیمت روز ورق گالوانیزه هر کدام از کارخانجات معتبر داخلی می‌توانید به بازرگانی آرادآهن مراجعه نمایید. این بازرگانی به عنوان مرجع عرضه کننده انواع آهن‌آلات صنعتی و ساختمانی، با سال‌ها سابقه، در زمینه‌ی تأمین نیاز پروژه‌های عمرانی و صنعتی سراسر کشور موفق عمل کرده است.

سهولت در خرید، ارائه مشاوره خرید، ارسال سریع، امکان ثبت سفارش به صورت حضوری و اینترنتی، قیمت پایین، تضمین کیفیت کالا، اطلاع رسانی دقیق و شفاف از آخرین قیمت‌های بازار، فروش با ضمانتنامه بانکی و ال سی و .. نمونه‌های از خدمات این شرکت به شمار می‌رود.

ثبت سفارش

"*" indicates required fields

خیر. بدلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت ها ممکن است به صورت لحظه‌ای تغییرات داشته باشد.

ارسال بار با توسط شرکت آراد آهن و با هماهنگی با معتبرترین باربری های ایران در کمترین زمان ممکن و طبق تعرفه حمل و نقل  انجام می شود.

مدت اعتبار پیش فاکتور صادر شده توسط کارشناسان فروش آراد آهن به شما اعلام می شود. اما معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری، و در زمان نوسانات قیمت،  نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد 

مدت زمان ارسال بار بستگی به نوع و تناژ آهن آلات خریداری شده توسط مشتری دارد که معمولا از 48 ساعت تا 10 روز ممکن است این فرآیند انجام شود. مدت زمان بار های سفارشی ( خم کاری و برشکاری ) توسط کارشناس فروش به مشتریان اعلام می شود.

این موضوع بستگی به نوع آهن آلات درخواستی دارد اما در شهر اصفهان حداقل سفارش آهن آلات می تواند 1 تن باشد .