لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

پنج شنبه : 1402/7/6
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریتعداد شاخه در هر بستهواحد وزنمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
12
125
44
کیلوگرم
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 12
وزن هر شاخه 12 متری : 125
تعداد شاخه در هر بسته : 44
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
14
155
36
کیلوگرم
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 155
تعداد شاخه در هر بسته : 36
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
16
190
30
کیلوگرم
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 190
تعداد شاخه در هر بسته : 30
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
18
226
24
کیلوگرم
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 18
وزن هر شاخه 12 متری : 226
تعداد شاخه در هر بسته : 24
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
20
269
18
کیلوگرم
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20
وزن هر شاخه 12 متری : 269
تعداد شاخه در هر بسته : 18
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
22
315
16
کیلوگرم
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 22
وزن هر شاخه 12 متری : 315
تعداد شاخه در هر بسته : 16
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
24
369
14
کیلوگرم
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 24
وزن هر شاخه 12 متری : 369
تعداد شاخه در هر بسته : 14
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
27
434
12
کیلوگرم
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 27
وزن هر شاخه 12 متری : 434
تعداد شاخه در هر بسته : 12
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
30
507
10
کیلوگرم
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 30
وزن هر شاخه 12 متری : 507
تعداد شاخه در هر بسته : 10
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
12
125
44
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 12
وزن هر شاخه 12 متری : 125
تعداد شاخه در هر بسته : 44
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
14
155
36
کیلوگرم
انبار
26,500 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 155
تعداد شاخه در هر بسته : 36
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
16
190
30
کیلوگرم
انبار
24,700 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 190
تعداد شاخه در هر بسته : 30
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
18
226
24
کیلوگرم
انبار
24,900 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
سایز : 18
وزن هر شاخه 12 متری : 226
تعداد شاخه در هر بسته : 24
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
20
369
18
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20
وزن هر شاخه 12 متری : 369
تعداد شاخه در هر بسته : 18
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
22
315
16
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 22
وزن هر شاخه 12 متری : 315
تعداد شاخه در هر بسته : 16
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
24
369
14
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 24
وزن هر شاخه 12 متری : 369
تعداد شاخه در هر بسته : 14
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
27
434
12
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 27
وزن هر شاخه 12 متری : 434
تعداد شاخه در هر بسته : 12
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
30
507
10
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 30
وزن هر شاخه 12 متری : 507
تعداد شاخه در هر بسته : 10
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜

قیمت تیرآهن ذوب آهن و قیمت تیرآهن کلیه کارخانجات معتبر و مطرح کشور به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت آراد آهن منتشر و به روز رسانی میشود. شما میتوانید قیمت انواع تیراهن ۱۴، تیرآهن ۲۰ و سایر سایز های تیرآهن تولیدی کارخانجاتی مانند ذوب آهن اصفهان. فولاد مبارکه اصفهان، فایکو ، آریان فولاد، ظفر بناب، ناب تبریز، گرو ه ملی و صنعتی فولاد، تیرآهن ماهان و سایر مجتمع های فولادی را در آراد آهن بزرگترین مرجع فروش و قیمت گذاری آهن آلات اصفهان. و مرکز پخش انواع تیرآهن به صورت آنلاین مشاهده و بررسی نمایید.مجموعه بزرگ آراد آهن یکی از بزرگترین نمایندگی های فروش تیر آهن ذوب آهن است و به همین دلیل است که بالاترین حجم فروش تیرآهن در بازار اصفهان در اختیار این شرکت است. آراد آهن به عنوان مرجعی معتبر که بهترین و ارزانترین قیمت تیرآهن اصفهان را به مشتریان خود ارائه میکند.

قیمت تیرآهن ذوب آهن یکی از مهمترین مسایلی است که اطلاع از آن برای بسیاری از افرادی که در کار ساخت و ساز دستی دارند، ضروری است. ساخت و ساز بدون تیرآهن غیر قابل تصور است و انتخاب تیرآهن با کیفیت از مهمترین نکات در ساخت و ساز محسوب می شود. به طور معمول انبوه سازان از تیرآهن ذوب آهن اصفهان که کیفیت بالایی دارد و استاندارهای لازم را دارا می باشد، برای پروژه های خود استفاده می کنند.

خرید تیرآهن ذوب آهن از بنگاه بزرگ آراد آهن

آراد آهن به عنوان مرجع معتبر فروش آهن آلات با بیش از دو دهه سابقه فعالیت از معتبرترین مراجع جهت خرید آهن آلات می باشد.

این شرکت دارای جواز رسمی و قانونی کسب و کار با اتکا به تیم مجرب فروش و کارشناسانی حرفه ای همواره آماده ارائه مشاوره رایگان به صورت تخصصی به مشتریان خود است. این مجموعه قادر است برای کلیه مشتریان خود فاکتور رسمی صادر نماید.

مشاهده قیمت روز تیر آهن ذوب آهن در تلگرام آراد آهن

با عضویت در کانال تلگرام آراد آهن می توانید به مشاهده و رصد  بهترین قیمت تیرآهن بپردازید این مجموعه به صورت لحظه ای و روزانه قیمت روز تیر آهن ذوب آهن را در کانال تلگرام و سایت خود بروز رسانی می کند

سوالات متداول خرید تیرآهن ذوب آهن در بنگاه آراد آهن

حداقل میزان خرید تیر آهن ذوب آهن چقدر است ؟ شرکت آراد آهن جهت جلب رضایت وسهولت خرید برای مشتری، به هر میزان مد نظر مشتری باشد می تواند سفارش دریافت نماید.

هر ظرفیت تیرآهن ذوب آهن چند شاخه می باشد؟

برای اطلاع از ظرفیت دقیق که در سایزهای متفاوت ، مختلف است می توانید با شماره های آراد آهن تماس بگیرید

مشاوره تخصصی جهت خرید آهن آلات به کلیه مشتریان عزیز توسط کارشناسان خبره ومتخصص آراد آهن صورت می گیرد

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش