لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

تجهیزات ساختمانی

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

تجهیزات متنوعی برای بتن ریزی و ساختمان سازی از قبیل قالب بتنجک سقفیتیرچه کرومیت و خرپا را می توانید از بازرگانی آهن آلات آراد آهن تهیه نمایید. قیمت تجهیزات ساختمانی روزانه در سایت آراد آهن بروزرسانی می شود. و شما می توانید با مراجعه به لیست قیمت روز تجهیزات ساختمانی از آنها مطلع شوید. اگر قصد خرید دارید می توانید با شماره 34055-031 تماس حاصل نمایید. و پس از گرفتن تاییدیه قیمت از کارشناسان فروش آراد آهن سفارش خرید خود را ثبت نمایید. آراد آهن ضمن ارسال کالای درخواستی به تمامی نقاط کشور، کیفیت و اصالت کالا را تضمین می نماید.

سه شنبه : 1403/3/29
نامسایز میلگرد تحتانیسایز میلگرد فوقانیمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت خرپاقیمت خرپا
2φ10
10
کارخانه
29,997 تومان
ثابت −
قیمت خرپا
سایز میلگرد تحتانی : 2φ10
سایز میلگرد فوقانی : 10
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت خرپاقیمت خرپا
2φ12
10
کارخانه
29,997 تومان
ثابت −
قیمت خرپا
سایز میلگرد تحتانی : 2φ12
سایز میلگرد فوقانی : 10
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت خرپاقیمت خرپا
2φ12
12
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز میلگرد تحتانی : 2φ12
سایز میلگرد فوقانی : 12
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت خرپاقیمت خرپا
2φ14
10
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز میلگرد تحتانی : 2φ14
سایز میلگرد فوقانی : 10
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت خرپاقیمت خرپا
2φ14
12
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز میلگرد تحتانی : 2φ14
سایز میلگرد فوقانی : 12
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت خرپاقیمت خرپا
2φ16
10
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز میلگرد تحتانی : 2φ16
سایز میلگرد فوقانی : 10
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت خرپاقیمت خرپا
2φ16
12
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز میلگرد تحتانی : 2φ16
سایز میلگرد فوقانی : 12
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت خرپاقیمت خرپا
2φ16
14
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز میلگرد تحتانی : 2φ16
سایز میلگرد فوقانی : 14
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت خرپاقیمت خرپا
2φ8
8
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز میلگرد تحتانی : 2φ8
سایز میلگرد فوقانی : 8
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/5/2
ناماندازه قسمت پاییناندازه قسمت بالاطول صلیبمشخصات رزوهضخامت لوله (میلیمتر)وزنوزنوزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت جک سقفیقیمت جک سقفی
2
2
20 سانتی دسته دار
2
12/8
12/8
12/8
تماس بگیرید
نوسان ↜
اندازه قسمت پایین : 2
اندازه قسمت بالا : 2
طول صلیب :
مشخصات رزوه : 20 سانتی دسته دار
ضخامت لوله (میلیمتر) : 2
وزن : 12/8
وزن : 12/8
وزن : 12/8
نوسان ↜
قیمت جک سقفیقیمت جک سقفی
2
3
75
20
2/5
20/5
20/5
20/5
تماس بگیرید
نوسان ↜
اندازه قسمت پایین : 2
اندازه قسمت بالا : 3
طول صلیب : 75
مشخصات رزوه : 20
ضخامت لوله (میلیمتر) : 2/5
وزن : 20/5
وزن : 20/5
وزن : 20/5
نوسان ↜
قیمت جک سقفیقیمت جک سقفی
2
3
75
20
2
17/2
17/2
17/2
تماس بگیرید
نوسان ↜
اندازه قسمت پایین : 2
اندازه قسمت بالا : 3
طول صلیب : 75
مشخصات رزوه : 20
ضخامت لوله (میلیمتر) : 2
وزن : 17/2
وزن : 17/2
وزن : 17/2
نوسان ↜
قیمت جک سقفیقیمت جک سقفی
2
2
75
20
2/5
17
17
17
تماس بگیرید
نوسان ↜
اندازه قسمت پایین : 2
اندازه قسمت بالا : 2
طول صلیب : 75
مشخصات رزوه : 20
ضخامت لوله (میلیمتر) : 2/5
وزن : 17
وزن : 17
وزن : 17
نوسان ↜
قیمت جک سقفیقیمت جک سقفی
2
2
75
20
2
14/5
14/5
14/5
تماس بگیرید
نوسان ↜
اندازه قسمت پایین : 2
اندازه قسمت بالا : 2
طول صلیب : 75
مشخصات رزوه : 20
ضخامت لوله (میلیمتر) : 2
وزن : 14/5
وزن : 14/5
وزن : 14/5
نوسان ↜
قیمت جک سقفیقیمت جک سقفی
1/5
2
75
20
2/5
15/4
15/4
15/4
تماس بگیرید
نوسان ↜
اندازه قسمت پایین : 1/5
اندازه قسمت بالا : 2
طول صلیب : 75
مشخصات رزوه : 20
ضخامت لوله (میلیمتر) : 2/5
وزن : 15/4
وزن : 15/4
وزن : 15/4
نوسان ↜
قیمت جک سقفیقیمت جک سقفی
1/5
2
75
20
2
13/3
13/3
13/3
تماس بگیرید
نوسان ↜
اندازه قسمت پایین : 1/5
اندازه قسمت بالا : 2
طول صلیب : 75
مشخصات رزوه : 20
ضخامت لوله (میلیمتر) : 2
وزن : 13/3
وزن : 13/3
وزن : 13/3
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/3/29
ناموزنباربررابطمش بندیوزنواحد وزنوزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت گریتینگقیمت گریتینگ
35
3*30
3*30
100*30
35
کیلوگرم
35
72,600 تومان
ثابت −
قیمت گریتینگ
وزن : 35
باربر : 3*30
رابط : 3*30
مش بندی : 100*30
وزن : 35
واحد وزن : کیلوگرم
وزن : 35
ثابت −
قیمت گریتینگقیمت گریتینگ
30
3*30
3*15
100*30
30
کیلوگرم
30
73,700 تومان
ثابت −
قیمت گریتینگ
وزن : 30
باربر : 3*30
رابط : 3*15
مش بندی : 100*30
وزن : 30
واحد وزن : کیلوگرم
وزن : 30
ثابت −
قیمت گریتینگقیمت گریتینگ
30
3*30
3*15
100*30
30
کیلوگرم
30
74,800 تومان
ثابت −
قیمت گریتینگ
وزن : 30
باربر : 3*30
رابط : 3*15
مش بندی : 100*30
وزن : 30
واحد وزن : کیلوگرم
وزن : 30
ثابت −
سه شنبه : 1403/5/2
ناموزنوزنوزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
21.7
21.7
21.7
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 21.7
وزن : 21.7
وزن : 21.7
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
10
10
10
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 10
وزن : 10
وزن : 10
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
20.3
20.3
20.3
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 20.3
وزن : 20.3
وزن : 20.3
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
6.7
6.7
6.7
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 6.7
وزن : 6.7
وزن : 6.7
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
19
19
19
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 19
وزن : 19
وزن : 19
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
13.9
13.9
13.9
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 13.9
وزن : 13.9
وزن : 13.9
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
16
16
16
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 16
وزن : 16
وزن : 16
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
16.3
16.3
16.3
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 16.3
وزن : 16.3
وزن : 16.3
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
14.8
14.8
14.8
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 14.8
وزن : 14.8
وزن : 14.8
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
35.7
35.7
35.7
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 35.7
وزن : 35.7
وزن : 35.7
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
13
13
13
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 13
وزن : 13
وزن : 13
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
30.8
30.8
30.8
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 30.8
وزن : 30.8
وزن : 30.8
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
11.2
11.2
11.2
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 11.2
وزن : 11.2
وزن : 11.2
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
9.8
9.8
9.8
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 9.8
وزن : 9.8
وزن : 9.8
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
38.8
38.8
38.8
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 38.8
وزن : 38.8
وزن : 38.8
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
24.5
24.5
24.5
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 24.5
وزن : 24.5
وزن : 24.5
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
8
8
8
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 8
وزن : 8
وزن : 8
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
28
28
28
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 28
وزن : 28
وزن : 28
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
12
12
12
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 12
وزن : 12
وزن : 12
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
19.4
19.4
19.4
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 19.4
وزن : 19.4
وزن : 19.4
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
21.7
21.7
21.7
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 21.7
وزن : 21.7
وزن : 21.7
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
23.5
23.5
23.5
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 23.5
وزن : 23.5
وزن : 23.5
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
27.5
27.5
27.5
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 27.5
وزن : 27.5
وزن : 27.5
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
30.3
30.3
30.3
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 30.3
وزن : 30.3
وزن : 30.3
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
12.3
12.3
12.3
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 12.3
وزن : 12.3
وزن : 12.3
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
10.5
10.5
10.5
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 10.5
وزن : 10.5
وزن : 10.5
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
15.3
15.3
15.3
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 15.3
وزن : 15.3
وزن : 15.3
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
14.9
14.9
14.9
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 14.9
وزن : 14.9
وزن : 14.9
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
7.8
7.8
7.8
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 7.8
وزن : 7.8
وزن : 7.8
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
10
10
10
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 10
وزن : 10
وزن : 10
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
13
13
13
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 13
وزن : 13
وزن : 13
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
14.5
14.5
14.5
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 14.5
وزن : 14.5
وزن : 14.5
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
10.5
10.5
10.5
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 10.5
وزن : 10.5
وزن : 10.5
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
15.4
15.4
15.4
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 15.4
وزن : 15.4
وزن : 15.4
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
9.5
9.5
9.5
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 9.5
وزن : 9.5
وزن : 9.5
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
21
21
21
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 21
وزن : 21
وزن : 21
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
27.5
27.5
27.5
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 27.5
وزن : 27.5
وزن : 27.5
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
34.5
34.5
34.5
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 34.5
وزن : 34.5
وزن : 34.5
نوسان ↜
قیمت قالب بتنقیمت قالب بتن
40.2
40.2
40.2
تماس بگیرید
نوسان ↜
وزن : 40.2
وزن : 40.2
وزن : 40.2
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/5/2
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرچه کرومیتقیمت تیرچه کرومیت
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت تیرچه کرومیتقیمت تیرچه کرومیت
41,333 تومان
ثابت −
قیمت تیرچه کرومیت
ثابت −
قیمت تیرچه کرومیتقیمت تیرچه کرومیت
42,339 تومان
ثابت −
قیمت تیرچه کرومیت
ثابت −

سوالات متداول پرسیده شده

خیر. بدلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت ها ممکن است به صورت لحظه‌ای تغییرات داشته باشد.

ارسال بار با توسط شرکت آراد آهن و با هماهنگی با معتبرترین باربری های ایران در کمترین زمان ممکن و طبق تعرفه حمل و نقل  انجام می شود.

مدت اعتبار پیش فاکتور صادر شده توسط کارشناسان فروش آراد آهن به شما اعلام می شود. اما معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری، و در زمان نوسانات قیمت،  نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد 

مدت زمان ارسال بار بستگی به نوع و تناژ آهن آلات خریداری شده توسط مشتری دارد که معمولا از 48 ساعت تا 10 روز ممکن است این فرآیند انجام شود. مدت زمان بار های سفارشی ( خم کاری و برشکاری ) توسط کارشناس فروش به مشتریان اعلام می شود.

این موضوع بستگی به نوع آهن آلات درخواستی دارد اما در شهر اصفهان حداقل سفارش آهن آلات می تواند 1 تن باشد .

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش