فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق فولادی

شرکت آراد آهن قیمت ورق فولادی کلیه کارخانجات معتبر و مطرح کشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام این شرکت منتشر و به روز رسانی میکند. شما میتوانید ارزانترین قیمت انواع ورق فولادی تولیدی کارخانجات معتبر کشور و تمامی مجتمع های فولادی را در فروشگاه اینترنتی آهن آلات آرادآهن به عنوان مرجع قیمت آهن آلات مشاهده و بررسی نمایید.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
نامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۲ عرض ۱2رولعرض 1فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۲ عرض 1.252رول1.25فولادمبارکهبنگاه اصفهان265000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۲.۵ عرض ۱.۲۵2.5رول1.25فولادمبارکهبنگاه اصفهان248000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۳ عرض ۱.۲۵3رول1.25فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۳ عرض ۱.۵ 3رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهان344000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۴ عرض ۱.۲۵4رول1.25فولادمبارکهبنگاه اصفهان243000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۴ عرض ۱.۵4رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۵ عرض ۱.۲۵5رول1.25فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۵ عرض ۱.۵5رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهان240000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۶ عرض ۱.۵6رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۸ عرض ۱.۵8رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۰ عرض ۱.۵10رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۲ عرض ۱.۵12رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهان249000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۵ عرض ۱.۵15رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۶ ابعاد ۶*۱.۵6شیت6*1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۸ ابعاد ۶*۱.۵8شیت1.5*6فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۰ ابعاد ۶*۱.۵10شیت1.5*6فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۲ ابعاد ۶*۱.۵12شیت1.5*6فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۵ ابعاد ۶*۱.۵15شیت1.5*6فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
نامضخامت(mm)حالتعرض(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 2 عرض 1.25
2رول عرض 1فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 2 عرض 1
2رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبابنگاه فولاد سبا266000
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 2.5 عرض 1.25
2.5رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبابنگاه فولاد سبا248000
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 3عرض 1.25
۳رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 3 عرض 1.5
۳رول عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سبا344000
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 4 عرض 1.25
۴رول عرض 1.25 فولاد سبابنگاه فولاد سبا243000
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 4 عرض 1.54رول عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 5 عرض 1.5
۵رول عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سبا240000
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 6 عرض 1.5
۶رول عرض 1.5فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 8عرض 1.5
۸رول عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 10عرض 1.5
۱۰رول عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 12 عرض 1.5
۱۲رول عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سبا249000
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 15 عرض 1.5
15رولعرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 6 عرض 1.5
۶ شیت عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 8 عرض 1.5
۸شیت عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 10 عرض 1.5
۱۰شیت عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 12 عرض 1.5
۱۲شیتعرض۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
نامضخامت (mm)حالتعرض(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 8 عرض 2*68شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 10 عرض 2*610شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز275000
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 10 عرض 2*1210شیت (فابریک)12 * 2کیلوگرمکارخانه اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 12 عرض ۱12شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز275000
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 12 عرض ۱12شیت (فابریک)12 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 15 عرض ۱15شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز275000
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 20 عرض 2*620شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 25 عرض 2*625شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز266000
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 25 ابعاد 2*1225شیت (فابریک)12 * 2کیلوگرمکارخانه اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 30 عرض 2*630شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز266000
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 30 عرض 2*1230شیت (فابریک)12 * 2کیلوگرمکارخانه اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 40 عرض 2*640شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز266000
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 40 عرض 2*1240شیت (فابریک)12 * 2کیلوگرمکارخانه اهوازتماس بگیرید

قیمت ورق سیاه گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
ردیفضخامت(mm)عرض رول (m)استانداردمحل بارگیریقيمت(ریال)
ورق سیاه گیلان ضخامت 2 عرض 121ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 2.5 عرض 12.51ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 3 عرض 131ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 4 عرض 141ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 5 عرض 151ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 6 عرض 161ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 8 عرض 181ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 8 عرض 181.25ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 10 عرض 1101ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 10 عرض 1.25101.25ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 12 عرض 1121ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 15 عرض 1151ST37کارخانهتماس بگیرید

قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
ردیف
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
برند کارخانه
قیمت (ریال)
1 ۸
۶*۱.۲۵
فولاد کاویان
237000
2 ۱۰
۶*۱.۲۵
فولاد کاویان
237000
3 ۱۰
۶*۱.۵
فولاد کاویان
تماس بگیرید
4 ۱۲
۶*۱.۲۵
فولاد کاویان
تماس بگیرید
5 ۱۵
۶*۱.۲۵
فولاد کاویان
237000
6 ۱۵
۶*۱.۵
فولاد کاویان
250000
7 ۲۰
۶*۱.۲۵
فولاد کاویان
237000
8 ۲۰
۶*۱.۵
فولاد کاویان
255000
9 ۲۵
۶*۱.۲۵
فولاد کاویان
تماس بگیرید
10 ۲۵
۶*۱.۵
فولاد کاویان
245000
11 ۳۰
۶*۱.۲۵
فولاد کاویان
تماس بگیرید
12 ۳۰
عرض ۱.۵
فولاد کاویان
245000
13 ۳۵
۶*۱.۲۵
فولاد کاویان
تماس بگیرید
14 ۳۵
عرض ۱.۵
فولاد کاویان
245000
15 ۴۰
۶*۱.۲۵
فولاد کاویان
تماس بگیرید
16 ۴۰
عرض ۱.۵
فولاد کاویان
245000

قیمت ورق سیاه اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
نام محصولضخامت(mm)عرض(cm)حالتاستانداردمحل بارگیریقیمت(ریال)
ورق سیاه اهواز ضخامت2 عرض60260رولST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه اهواز ضخامت2.3 عرض602.360رولST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه اهواز ضخامت2.5 عرض602.560رولST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه اهواز ضخامت2.8 عرض602.860رولST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه اهواز ضخامت3 عرض60360رولST37کارخانهتماس بگیرید

ورق هاردوکس(ضد سایش)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
محصولقيمت (ریال )
ورق ضد سایش هاردوکس 400 ضخامت 3

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

3

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450 ضخامت 3

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

3

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 3

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

3

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 400ضخامت 4

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

4

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450ضخامت 4

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

4

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 4

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

4

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 400ضخامت 5

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

5

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450ضخامت 5

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

5

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 5

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

5

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 400ضخامت 6

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

6

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450ضخامت 6

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

6

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 6

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

6

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 400ضخامت 8

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

8

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450ضخامت 8

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

8

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 8

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

8

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 400ضخامت 10

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

10

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450ضخامت 10

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

10

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 10

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

10

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 400ضخامت 12

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

12

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450ضخامت 12

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

12

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 12

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

12

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450ضخامت 15

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

15

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 15

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

15

تماس بگیرید

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
نام ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق اسیدشویی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 1.251st37عرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق اسیدشویی فولاد مبارکه ضخامت 2.5 عرض 12st37عرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق اسیدشویی فولاد مبارکه ضخامت 2.5 عرض 12.5stw22عرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم297000

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
نامضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق رنگی فولاد مبارکه - قرمز0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم354000
ورق بنفش فولاد مبارکه اصفهان0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق رنگی فولاد مبارکه - سفید
0.5رولعرض1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم354000
ورق رنگی فولاد مبارکه - نارنجی
0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم350000
ورق رنگی فولاد مبارکه - آبی
0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم350000
ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان0.6رولعرض 1.25انبار شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید
ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان0.6رولعرض 1.25انبار شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان0.6رولعرض 1.25انبار شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید
ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان0.6رولعرض 1.25انبار شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سبز فولاد مبارکه اصفهان0.6رولعرض 1.25انبار شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید
ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان0.6رولعرض 1.25انبار شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
نامضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.5 عرض 1.250.50رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1.250.60رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم280000
ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.7 عرض 1.250.70رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.8 عرض 1.250.80رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.9 عرض 10.90رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1عرض 12501رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.5 عرض 11.5رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
نام محصولضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.4 عرض 10.41رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.4 عرض 1.25 0.41.25رولکیلوگرم330000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.5 عرض 10.51رولکیلوگرم314000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.5 عرض 1.250.51.25رولکیلوگرم314000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت .55 عرض 10.551رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.55 عرض 1.250.551.25رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.6 عرض 10.61رولکیلوگرم300000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.6 عرض 1.250.61.25رولکیلوگرم300000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.7 عرض 10.71رولکیلوگرم296000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.77 عرض 1.250.71.25رولکیلوگرم295000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.8 عرض 10.81رولکیلوگرم293000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.8 عرض 1.250.81.25رولکیلوگرم293000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.9 عرض 10.91رولکیلوگرم293000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 0.9 عرض 1.250.91.25رولکیلوگرم293000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1 عرض 111رولکیلوگرم290000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1 عرض 1.2511.25رولکیلوگرم290000
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1.5 عرض 11.51رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1.5 عرض 1.251.51.25رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 2 عرض 11.81رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 2 عرض 121رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 2 عرض 1.2521.25رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1.25 عرض 1.251.251.25رولکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت 1.25 عرض 11.251رولکیلوگرمتماس بگیرید

ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال )
1ورق گالوانیزه 2 هفت الماس2رول1.25هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
2ورق گالوانیزه 2 هفت الماس2رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
3ورق گالوانیزه1.25 هفت الماس1.25رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
4ورق گالوانیزه1.25 هفت الماس1.25رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
5ورق گالوانیزه0.9 هفت الماس0.9رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
6ورق گالوانیزه0.8 هفت الماس0.8رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
7ورق گالوانیزه0.8 هفت الماس0.8رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
8ورق گالوانیزه0.9 هفت الماس0.9رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
9ورق گالوانیزه1 هفت الماس1رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
10ورق گالوانیزه1 هفت الماس1رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
11ورق گالوانیزه1.5هفت الماس1رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
12ورق گالوانیزه1.5هفت الماس1.5رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
13ورق گالوانیزه0.7هفت الماس0.7رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
14ورق گالوانیزه0.7هفت الماس0.7رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
15ورق گالوانیزه0.6هفت الماس0.6رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
17ورق گالوانیزه0.6هفت الماس0.6رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
18ورق گالوانیزه0.5هفت الماس0.5رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
19ورق گالوانیزه0.5هفت الماس0.5رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
20ورق گالوانیزه2هفت الماس2رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
21ورق گالوانیزه2هفت الماس2رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
25ورق گالوانیزه0.55هفت الماس0.55رول1هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
26ورق گالوانیزه0.55هفت الماس0.55رول1.25هفت الماسبنگاه اصفهانتماس بگیرید
27ورق گالوانیزه1.1هفت الماس1.1رول1هفت الماسبنگاه تهرانتماس بگیرید
31ورق گالوانیزه2.5هفت الماس2.5رول1هفت الماسبنگاه تهرانتماس بگیرید
32ورق گالوانیزه2.5هفت الماس2.5رول1.25هفت الماسبنگاه تهرانتماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
نام محصولضخامت(mm)حالتعرض(m)واحدقیمت
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 11رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 1.251رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 40 عرض 140رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 40 عرض 1.2540رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 45 عرض 145رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 45 عرض 1.2545رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 50 عرض 150رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 50 عرض 1.2550رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 60 عرض 160رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 60 عرض 1.260رول1.2کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 60 عرض 1.2560رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 70 عرض 170رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 70 عرض 1.2570رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 80 عرض 180رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 80 عرض 1.2580رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 90 عرض 190رول1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ضخامت 90 عرض 1.2590رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
نام محصول عرض (میلیمتر)ضخامت (میلیمتر)محل بارگیری قیمت (ریال)
ورق گالوانیزه 0.35عرض 1000
10000.35کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.38عرض 1250
12500.38کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000
10000.4کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250
12500.4کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.48عرض 1000
10000.48کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.48عرض 1250
12500.48کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000
10000.5کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250
12500.5کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000
10000.6کارخانه-
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250
12500.6کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000
10000.7کارخانه-
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250
12500.7کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000
10000.8کارخانه-
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250
12500.8کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.90عرض 1250
12500.90کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1عرض 1000
10001.00کارخانه-
ورق گالوانیزه 1عرض 1250
12501.00کارخانه-
ورق گالوانیزه 1.06عرض 1250
12501/06کارخانه-
ورق گالوانیزه 1/25عرض 1000
10001/25کارخانه-
ورق گالوانیزه 1/25عرض 1250
12501/25کارخانهتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1/5عرض 1000
10001/5کارخانه-
ورق گالوانیزه 1/5عرض 1250
12501/5کارخانه-

قیمت ورق گالوانیزه دشتستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
نام محصولضخامت محصول(میلیمتر)عرض (میلیمتر)محل بارگیریقیمت (ریال )
ورق گالوانیزه دشتستان 0.4 عرض 1000
0.41000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.4 عرض 1250
0.41250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.5 عرض 1000
0.51000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.5 عرض 1250
0.51250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.52 عرض 1000
0.521000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.52 عرض 1250
0.521250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.62 عرض 10000.621000تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.62 عرض 12500.621250تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه دشتستان 0.6 عرض 1000
0.61000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.6 عرض 1250
0.61250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.7 عرض 1000
0.71000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.7 عرض 1250
0.71250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.69 عرض 1000
0.691000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.69 عرض 1250
0.691250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.8 عرض 1000
0.81000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.8 عرض 1250
0.81250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.9 عرض 1000
0.91000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.9 عرض 1250
0.91250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 1 عرض 1000
11000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 1 عرض 1250
11250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 1.25عرض 1000
1.251000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 1.25عرض 1250
1.251250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 1.5عرض 1000
1.51000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 1.5عرض 1250
1.51250تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.59عرض 1000
0.591000تهران-
ورق گالوانیزه دشتستان 0.58عرض 1000
0.581000تهران-

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
نامضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.30 عرض 10.30رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.30 عرض 1.250.30رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.35 عرض 10.35رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.35 عرض 1.250.35رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.40 عرض 10.40رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.40 عرض 1.250.40رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض 10.45رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.45 عرض 1.250.45رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.50 عرض 10.50رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.30 عرض 1.250.50رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.55 عرض 10.55رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.55 عرض 1.250.55رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.60 عرض 10.60رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.60 عرض 10.60رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.70 عرض 10.70رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.70 عرض 1.250.70رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.80 عرض 10.80رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.80 عرض 1.250.80رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.90 عرض 10.90رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.90 عرض 1.250.90رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض 11رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 عرض 1.251رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض 11.25رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 عرض 1.251.25رولعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.5 عرض 11.5رولعرض 1کیلوگرمتماس بگیرید
 • جست‌وجو
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in excerpt
 • سفارش آنلاین آهن آلات
  مقالات
  ورق
  مقالات ورق
  قیمت تیرآهن
  مقالات تیرآهن
  قیمت میلگرد
  مقالات میلگرد
  قیمت قوطی در آراد آهن
  مقالات قوطی
  قیمت پروفیل زد (Z)
  مقالات پروفیل
  قیمت لوله مبلی
  مقالات لوله
  قیمت محصولات مفتولی
  مقالات مفتولی
  قیمت نبشی
  مقالات نبشی

  خیر بدلیل نوسانات نرخ ارز قیمتها ممکن است به صورت روزانه و ساعتی تغییرات داشته باشد

  ارسال بار با هماهنگی شرکت آراد آهن با باربری در کمترین زمان ممکن انجام می شود

  معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری  است  و در زمان نوسانات قیمت نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد

  بستگی به نوع بار و شرایط مختلف، بین 48 ساعت تا 7 روز می باشد

  این موضوع بستگی به نوع آهن آلات دارد اما حداقل وزن خرید 1 تن می باشد