۰۳۱-۳۴۰۵۵

قیمت میلگرد

شرکت آراد آهن قیمت میلگرد کلیه کارخانجات معتبر و مطرح کشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام این شرکت منتشر و به روز رسانی میکند. شما میتوانید قیمت انواع میلگرد تولیدی کارخانجاتی مانند ذوب آهن اصفهان. کویر کاشان؛ راد همدان؛ بافق و ابرکوه یزد؛ فولاد خراسان (نیشابور)؛ شاهرود. آناهیتا گیلان (رشت) و سایر مجتمع های فولادی را در فروشگاه اینترنتی آهن آلات آراد آهن مشاهده و بررسی نمایید. اگر قصد خرید میلگرد دارید. پس از بررسی و مقایسه قیمت درخواست خرید خود را از طریق شماره تماس 34055-031 با کارشناسان فروش میلگرد آراد آهن مطرح نمایید. و در صورت تمایل به خرید میلگرد سفارش خود را ثبت نمایید.

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزسایزحالت شاخهواحد وزن(KG)طول شاخه(M)کارخانهمحل بارگیریقیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانA312 آجدار 11 12 متریذوب آهن اصفهانانبارتماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانA314 آجدار15 12 متریذوب آهن اصفهانانبار163000
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانA316آجدار2012 متریذوب آهن اصفهانانبار165000
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانA318آجدار2512 متریذوب آهن اصفهانانبار161000
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانA320 آجدار30 12 متریذوب آهن اصفهانانبار161000
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانA322آجدار37 12 متریذوب آهن اصفهانانبار161000
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانA325آجدار47 12 متریذوب آهن اصفهانانبار161000
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانA328 آجدار57 12 متریذوب آهن اصفهانانبار161000
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانA332 آجدار75 12 متریذوب آهن اصفهانانبارتماس بگیرید
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهانA336 آجدارکیلوگرم12 متریذوب آهن اصفهانانبارتماس بگیرید

قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامآنالیزسایزحالتواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 ظفر بناب
A28شاخه آجدارکیلوگرم169500
میلگرد 10 ظفر بناب
A210شاخه آجدارکیلوگرم167500
میلگرد 12 ظفر بناب
A312شاخه آجدارکیلوگرم167500
میلگرد 14 ظفر بناب
A314شاخه آجدارکیلوگرم164500
میلگرد 16 ظفر بناب
A316شاخه آجدارکیلوگرم164500
میلگرد 18 ظفر بناب
A318شاخه آجدارکیلوگرم164500
میلگرد 20 ظفر بناب
A320شاخه آجدارکیلوگرم164500
میلگرد 22 ظفر بناب
A322شاخه آجدارکیلوگرم164500
میلگرد 25 ظفر بناب
A325شاخه آجدارکیلوگرم164500
میلگرد 28 ظفر بناب
A328شاخه آجدارکیلوگرم164500
میلگرد 32 ظفر بناب
A332شاخه آجدارکیلوگرم164500

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامآنالیزسایزحالتواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آناهیتا گیلان
A28شاخه آجدارکیلوگرم169000
میلگرد 10 آناهیتا گیلان
A210شاخه آجدارکیلوگرم167000
میلگرد 12 آناهیتا گیلان
A312شاخه آجدارکیلوگرم167000
میلگرد 14 آناهیتا گیلان
A314شاخه آجدارکیلوگرم163000
میلگرد 16 آناهیتا گیلان
A316شاخه آجدارکیلوگرم163000
میلگرد 18 آناهیتا گیلان
A318شاخه آجدارکیلوگرم163000
میلگرد 20 آناهیتا گیلان
A320شاخه آجدارکیلوگرم163000
میلگرد 22 آناهیتا گیلان
A322شاخه آجدارکیلوگرم163000
میلگرد 25 آناهیتا گیلان
A325شاخه آجدارکیلوگرم163000
میلگرد 28 آناهیتا گیلان
A328شاخه آجدارکیلوگرم163000
میلگرد 32 آناهیتا گیلان
A332شاخه آجدارکیلوگرم163000

قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامآنالیزسایزحالتواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 راد همدان
A28شاخه آجدارکیلوگرم174250
میلگرد 10 راد همدان
A210شاخه آجدارکیلوگرم171750
میلگرد 12 راد همدان
A312شاخه آجدارکیلوگرم168250
میلگرد 14 راد همدان
A314شاخه آجدارکیلوگرم167250
میلگرد 16 راد همدان
A316شاخه آجدارکیلوگرم167250
میلگرد 18 راد همدان
A318شاخه آجدارکیلوگرم167250
میلگرد 20 راد همدان
A320شاخه آجدارکیلوگرم167250
میلگرد 22 راد همدان
A322شاخه آجدارکیلوگرم167250
میلگرد 25 راد همدان
A325شاخه آجدارکیلوگرم167750
میلگرد 28 راد همدان
A328شاخه آجدارکیلوگرم167750
میلگرد 32 راد همدان
A332شاخه آجدارکیلوگرم169250

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزسایزکارخانهطول شاخهواحد وزنحالت شاخهمحل بارگیریقیمت
میلگرد ۸ شاهین بناب A2A28شاهین بنابشاخه 12 متریکیلوگرمشاخه آجدارکارخانه165000
میلگرد ۸ شاهین بنابA38شاهین بنابشاخه 12 متریکیلوگرمشاخه آجدارکارخانه-
میلگرد ۱۰ شاهین بناب A2A210شاهین بنابشاخه 12 متریکیلوگرمشاخه آجدارکارخانه162000
میلگرد ۱۰ شاهین بنابA310شاهین بنابشاخه 12 متریکیلوگرمشاخه آجدارکارخانه-
میلگرد ۱۲ شاهین بناب A2A212شاهین بنابشاخه 12 متریکیلوگرمشاخه آجدارکارخانه-
میلگرد ۱۲ شاهین بنابA312شاهین بنابشاخه 12 متریکیلوگرمشاخه آجدارکارخانه162000
میلگرد ۱۴ شاهین بنابA314شاهین بنابشاخه 12 متریکیلوگرمشاخه آجدارکارخانه159000
میلگرد ۱۶ شاهین بنابA316شاهین بنابشاخه 12 متریکیلوگرمشاخه آجدارکارخانه159000
میلگرد ۱۸ شاهین بنابA318شاهین بنابشاخه 12 متریکیلوگرمشاخه آجدارکارخانه159000
میلگرد ۲۰ شاهین بنابA320شاهین بنابشاخه 12 متریکیلوگرمشاخه آجدارکارخانه159000
میلگرد ۲۲ شاهین بنابA322شاهین بنابشاخه 12 متریکیلوگرمشاخه آجدارکارخانه159000
میلگرد ۲۵ شاهین بنابA325شاهین بنابشاخه 12 متریکیلوگرمشاخه آجدارکارخانه159000
میلگرد ۲۸ شاهین بنابA328شاهین بنابشاخه 12 متریکیلوگرمشاخه آجدارکارخانه159000
میلگرد ۳۲ شاهین بنابA332شاهین بنابشاخه 12 متریکیلوگرمشاخه آجدارکارخانه159000

قیمت میلگرد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۱۶ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۱۸ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۰ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۲ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۵ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد قائم

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد 10 قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد 12 قائم
A3کارخانهقائمشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم157000
میلگرد 14 قائم
A3کارخانهقائمشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد 16 قائم
A3کارخانهقائمشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد 18 قائم
A3کارخانهقائمشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد 20 قائم
A3کارخانهقائمشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد 22 قائم
A3کارخانهقائمشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد 25 قائم
A3کارخانهقائمشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد 28 قائم
A3کارخانهقائمشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد 32 قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت (ریال)
میلگرد ۱۰ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم158000
میلگرد ۱۶ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم158000
میلگرد ۱۸ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم158000
میلگرد ۲۰ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم158000
میلگرد ۲۲ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم158000
میلگرد ۲۵ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم158000
میلگرد ۲۸ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامآنالیزسایزحالتواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهرودA38شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 شاهرود
A310شاخه آجدارکیلوگرم167600
میلگرد 12 شاهرود
A312شاخه آجدارکیلوگرم166600
میلگرد 14 شاهرود
A314شاخه آجدارکیلوگرم160600
میلگرد 16 شاهرود
A316شاخه آجدارکیلوگرم160600
میلگرد 18 شاهرود
A318شاخه آجدارکیلوگرم160600
میلگرد 20 شاهرود
A320شاخه آجدارکیلوگرم160600
میلگرد 22 شاهرود
A322شاخه آجدارکیلوگرم160600
میلگرد 25 شاهرود
A325شاخه آجدارکیلوگرم160600
میلگرد 28 شاهرود
A328شاخه آجدارکیلوگرم160600
میلگرد 32 شاهرود
A332شاخه آجدارکیلوگرم166600

قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ کویر کاشان A2A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم175000
میلگرد ۸ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم177000
میلگرد ۱۰ کویر کاشان A2A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم163500
میلگرد ۱۰ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم174500
میلگرد ۱۲ کویر کاشان A2A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم161500
میلگرد ۱۲ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم172500
میلگرد ۱۴ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم162500
میلگرد ۱۴ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم172500
میلگرد ۱۶ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم162500
میلگرد ۱۶ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم172500
میلگرد ۱۸ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۱۸ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم172500
میلگرد ۲۰ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۲۰ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم172500
میلگرد ۲۲ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم172500
میلگرد ۲۵ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد 25 کویر کاشان A4
A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم172500
میلگرد 28 کویر کاشان A3
A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد 28 کویر کاشان A4
A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم172500
میلگرد 30 کویر کاشان A3
A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری30شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 30 کویر کاشان A4
A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری30شاخه آجدارکیلوگرم172500
میلگرد 32 کویر کاشان A3
A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد 32 کویر کاشان A4
A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم172500
میلگرد 36 کویر کاشان A3
A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری36شاخه آجدارکیلوگرم162500
میلگرد 36 کویر کاشان A4
A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری36شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 40 کویر کاشان A3
A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری40شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 40 کویر کاشان A4
A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری40شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزسایزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ سیادن ابهرA28کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متریشاخه آجدارکیلوگرم160000
میلگرد ۱۰ سیادن ابهر A2A210کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متریشاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرA310کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متریشاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ سیادن ابهر A2A212کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متریشاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرA312کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متریشاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ سیادن ابهرA314کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متریشاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۱۶ سیادن ابهرA316کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متریشاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۱۸ سیادن ابهرA318کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متریشاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۰ سیادن ابهرA320کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متریشاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۲ سیادن ابهرA322کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متریشاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۵ سیادن ابهرA325کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متریشاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۸ سیادن ابهرA328کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متریشاخه آجدارکیلوگرم155000

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیرجان حدید جنوب
8شاخه آجدارA2کیلوگرم175000
میلگرد 10 سیرجان حدید جنوب
10شاخه آجدارA2کیلوگرم173000
میلگرد ۱۲ سیرجان حدید جنوب A2
12شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 سیرجان حدید جنوب A2
14شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 سیرجان حدید جنوب A2
16شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 سیرجان حدید جنوب A2
18شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 سیرجان حدید جنوب A2
20شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 سیرجان حدید جنوب
12شاخه آجدارA3کیلوگرم173000
میلگرد 14 سیرجان حدید جنوب
14شاخه آجدارA3کیلوگرم169000
میلگرد 16 سیرجان حدید جنوب
16شاخه آجدارA3کیلوگرم169000
میلگرد 18 سیرجان حدید جنوب
18شاخه آجدارA3کیلوگرم169000
میلگرد 20 سیرجان حدید جنوب
20شاخه آجدارA3کیلوگرم169000
میلگرد 22 سیرجان حدید جنوب
22شاخه آجدارA3کیلوگرم169000
میلگرد 25 سیرجان حدید جنوب
25شاخه آجدارA3کیلوگرم169000

قیمت میلگرد روهینا دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ روهینا دزفول A3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۱۲ روهینا دزفول A3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم159000
میلگرد ۱۴ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم157000
میلگرد ۱۶ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم157000
میلگرد ۱۸ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۲۰ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۲۲ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۲۵ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۲۸ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۳۲ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم156000

قیمت میلگرد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ نورد گرم سمنانA2کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم165000
میلگرد 8 نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم169000
میلگرد ۱۰ نورد گرم سمنانA2کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم158000
میلگرد ۱۲ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم164500
میلگرد ۱۲ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۱۴ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم157500
میلگرد ۱۶ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم157500
میلگرد ۱۸ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم157500
میلگرد ۲۰ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم157500
میلگرد ۲۲ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم157500
میلگرد ۲۵ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم157500
میلگرد ۲۸ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم157500
میلگرد ۳۲ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم157500

قیمت میلگرد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ کیان کاشان A2A2کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم167500
میلگرد ۱۰ کیان کاشان A2A2کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم166500
میلگرد ۱۲ کیان کاشان A2A2کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم166500
میلگرد ۱۴ کیان کاشانA3کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم165500
میلگرد ۱۶ کیان کاشانA3کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم165500

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سپهر ایرانیان A2
8شاخه آجدار (12متری)A2کیلوگرم166000
میلگرد 8 سپهر ایرانیان A2
8شاخه آجدار (6 متری)A2کیلوگرم166000
میلگرد 10 سپهر ایرانیان A2
10شاخه آجدارA2کیلوگرم161000
میلگرد 12 سپهر ایرانیان A2
12شاخه آجدارA2کیلوگرم161000
میلگرد 8 سپهر ایرانیان A3
8شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 سپهر ایرانیان A3
10شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 سپهر ایرانیان A3
12شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 سپهر ایرانیان A314شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم158600
میلگرد ۱۲ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم157600
میلگرد ۱۴ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم152100
میلگرد ۱۶ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم152100
میلگرد ۱۸ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم152100
میلگرد ۲۰ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم152100
میلگرد ۲۲ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم152100
میلگرد ۲۵ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم152100
میلگرد ۲۸ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم152100

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ جهان فولاد سیرجان A2A2کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم169600
میلگرد ۱۰ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم163600
میلگرد ۱۲ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم159100
میلگرد ۱۴ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم156100
میلگرد ۱۶ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم156100
میلگرد ۱۸ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم154100
میلگرد ۲۰ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم154100
میلگرد ۲۲ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم154100
میلگرد ۲۵ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم154100
میلگرد ۲۸ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم155100
میلگرد ۳۲ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم155100

قیمت میلگرد حسن رود گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 حسن رود گیلان
8شاخه آجدارA2کیلوگرم167000
میلگرد 10 حسن رود گیلان
10شاخه آجدارA2کیلوگرم163000
میلگرد 12 حسن رود گیلان
12شاخه آجدارA3کیلوگرم161000
میلگرد 14 حسن رود گیلان
14شاخه آجدارA3کیلوگرم159000
میلگرد 16 حسن رود گیلان
16شاخه آجدارA3کیلوگرم159000
میلگرد 18 حسن رود گیلان
18شاخه آجدارA3کیلوگرم159000
میلگرد 20 حسن رود گیلان
20شاخه آجدارA3کیلوگرم159000

قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ ارگ تبریز (A2)A2کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 ارگ تبریز(A2)A2کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم156500
میلگرد ۱۸ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم156500
میلگرد ۲۰ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ بردسیر کرمان A2A2کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ بردسیر کرمان A2A2کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم159500
میلگرد ۱۴ بردسیر کرمان A2A2کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم157500
میلگرد ۱۶ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم157500
میلگرد ۱۸ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ البرز غربA2کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ البرز غرب A2A2کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۱۲ البرز غربA2کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۱۴ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم154000
میلگرد ۱۶ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم154000
میلگرد ۱۸ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم154000
میلگرد ۲۰ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم154000
میلگرد ۲۲ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم154000
میلگرد ۲۵ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم154000

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 امیرکبیر خزر
8شاخه آجدارA2کیلوگرم163000
میلگرد 10 امیرکبیر خزر
10شاخه آجدارA2کیلوگرم160500
میلگرد 10 امیرکبیر خزر
10شاخه آجدارA3کیلوگرم162000
میلگرد 12 امیرکبیر خزر
12شاخه آجدارA3کیلوگرم160500
میلگرد 14 امیرکبیر خزر
14شاخه آجدارA3کیلوگرم158000
میلگرد 16 امیرکبیر خزر
16شاخه آجدارA3کیلوگرم158000
میلگرد 18 امیرکبیر خزر
18شاخه آجدارA3کیلوگرم158000
میلگرد 20 امیرکبیر خزر
20شاخه آجدارA3کیلوگرم158000
میلگرد 22 امیرکبیر خزر
22شاخه آجدارA3کیلوگرم158000
میلگرد 25 امیرکبیر خزر
25شاخه آجدارA3کیلوگرم158000
میلگرد 28 امیرکبیر خزر
28شاخه آجدارA3کیلوگرم158000
میلگرد 32 امیرکبیر خزر
32شاخه آجدارA3کیلوگرم158000

قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ احرامیان یزد A2A2کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ احرامیان یزد A2A2کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۱۲ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم159000
میلگرد ۱۴ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم157000
میلگرد ۱۶ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم157000
میلگرد ۱۸ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۲۰ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۲۲ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۲۵ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۲۸ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد 30 احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری30شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم157000
میلگرد 36 احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری36شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ درپاد تبریز A2A2کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم164000
میلگرد ۱۰ درپاد تبریز A2A2کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۱۲ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۱۴ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم160000
میلگرد ۱۶ درپاد تبریز A2A3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم160000
میلگرد ۱۸ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم160000
میلگرد ۲۰ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم160000
میلگرد ۲۲ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم160000
میلگرد ۲۵ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم160000
میلگرد ۲۸ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 نیشابور
10شاخه آجدارA3کیلوگرم166000
میلگرد 12 نیشابور
12شاخه آجدارA3کیلوگرم163000
میلگرد 14 نیشابور
14شاخه آجدارA3کیلوگرم158000
میلگرد 16 نیشابور
16شاخه آجدارA3کیلوگرم158000
میلگرد 18 نیشابور
18شاخه آجدارA3کیلوگرم158000
میلگرد 20 نیشابور
20شاخه آجدارA3کیلوگرم158000
میلگرد 22 نیشابور
22شاخه آجدارA3کیلوگرم158000
میلگرد 25 نیشابور
25شاخه آجدارA3کیلوگرم158000
میلگرد 28 نیشابور
28شاخه آجدارA3کیلوگرم158000
میلگرد 32 نیشابور
32شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ هیربد زرندیه A2A2کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ هیربد زرندیهA2کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم159000
میلگرد ۱۰ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم158000
میلگرد ۱۴ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۱۶ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۱۸ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم155500
میلگرد ۲۰ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم155500
میلگرد ۲۲ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم155500
میلگرد ۲۵ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ آذر فولاد امین A2A2کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم164000
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امین A2A2کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم163000
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم164000
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم163000
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم161000
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم161000
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم161000
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم161000
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم161000
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم161000
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم161000
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم161000

قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ آریان فولاد A2A2کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم158500
میلگرد ۱۲ آریان فولاد A2A2کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم158500
میلگرد ۱۴ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم157500
میلگرد ۲۰ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم157500
میلگرد ۲۲ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم157500
میلگرد ۲۸ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم179000
میلگرد ۱۰ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم166500
میلگرد ۱۲ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم163500
میلگرد ۱۴ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم160000
میلگرد ۱۶ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم160000
میلگرد ۱۸ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم158500
میلگرد ۲۰ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم158500
میلگرد ۲۲ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم158500
میلگرد ۲۸ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم158500
میلگرد ۳۲ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم160000

قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم164000
میلگرد ۱۲ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۱۴ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم160500
میلگرد ۱۶ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم160000
میلگرد ۱۸ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم160000
میلگرد ۲۰ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم160000
میلگرد ۲۲ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم160000
میلگرد ۲۵ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم160000
میلگرد ۲۸ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم160500
میلگرد ۳۲ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم160500

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۲ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم163000
میلگرد ۱۴ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۱۶ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۱۸ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۲۰ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۲۲ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۲۵ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم162000

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت(ریال)
میلگرد ۸ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم164000
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان A2A2کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم153000
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم157000
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستان A2A2کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم153000
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد 32 خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم157000

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ ذوب آهن مهیار اردبیل A2A2کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ ذوب آهن مهیار اردبیل A2A2کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل A2A2کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ هشترود A2A2کارخانههشترودشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم178500
میلگرد ۱۰ هشترود A2A2کارخانههشترودشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم166500
میلگرد ۱۲ هشترود A2A3کارخانههشترودشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم166500
میلگرد ۱۴ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم161500
میلگرد ۱۶ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم161500
میلگرد ۱۸ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم161500
میلگرد ۲۰ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم161500
میلگرد ۲۲ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم161500
میلگرد ۲۵ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد 8 ذوب آهن و نورد کرمانA2کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن و نورد کرمانA2کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم157000
میلگرد ۱۴ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم155500
میلگرد ۱۶ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم155500
میلگرد ۱۸ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم154000
میلگرد ۲۰ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم154000
میلگرد ۲۲ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم154000
میلگرد 25 ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم154000
میلگرد 28 ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد فولاد یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ احرامیان یزد A2A2کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ احرامیان یزد A2A2کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۱۲ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم159000
میلگرد ۱۴ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم157000
میلگرد ۱۶ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم157000
میلگرد ۱۸ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۲۰ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۲۲ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۲۵ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۲۸ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد 30 احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری30شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم157000
میلگرد 36 احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری36شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داش A2A2کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم163500
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم167500
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داش A2A2کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم163000
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم167000
میلگرد ۱۲ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم163000
میلگرد ۱۴ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۱۶ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۱۸ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۲۵ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم162000
میلگرد ۳۲ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم162000

قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۲ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم164600
میلگرد ۱۴ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم158600
میلگرد ۱۶ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم158600
میلگرد ۱۸ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم158600
میلگرد ۲۰ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم158600
میلگرد ۲۲ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم158600
میلگرد ۲۵ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم158600
میلگرد ۲۸ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم158600
میلگرد ۳۲ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم164600

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۶.۵ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری6.5کیلوگرمکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کیان فولاد ابهر A2A2کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم163000
میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهر A2A2کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهر A2A2کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم156000
میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۱۶ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۱۸ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۰ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۲ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۵ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم155000
میلگرد ۲۸ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم156000

قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ قزوین A2A2کارخانهقزوینشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ قزوین A2A2کارخانهقزوینشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ قزوین A2A2کارخانهقزوینشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ قزوینA3کارخانهقزوینشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ قزوینA3کارخانهقزوینشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ قزوینA3کارخانهقزوینشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزسایزکارخانهطول شاخهمحل بارگیریحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد 8 آریا ذوب
A28آریا ذوبشاخه 12 متریکارخانهشاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ آریا ذوبA210آریا ذوبشاخه 12 متریکارخانهشاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ آریا ذوبA312آریا ذوبشاخه 12 متریکارخانهشاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ آریا ذوبA314آریا ذوبشاخه 12 متریکارخانهشاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ آریا ذوبA316آریا ذوبشاخه 12 متریکارخانهشاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ آریا ذوبA318آریا ذوبشاخه 12 متریکارخانهشاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ آریا ذوبA320آریا ذوبشاخه 12 متریکارخانهشاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ آریا ذوبA322آریا ذوبشاخه 12 متریکارخانهشاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ آریا ذوبA325آریا ذوبشاخه 12 متریکارخانهشاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ آریا ذوبA328آریا ذوبشاخه 12 متریکارخانهشاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 آریا ذوبA332آریا ذوبشاخه 12 متریکارخانهشاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد معراج گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۲ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ گلستان8شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 گلستان10شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 گلستان12شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 گلستان14شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 گلستان16شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 گلستان18شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 گلستان20شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 گلستان22شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 گلستان25شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ کوثر اهواز A2A2کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۰ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری30شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۴ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۶ نورد نوین ابهرA3کارخانهنورد نوین ابهرشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ نورد نوین ابهرA3کارخانهنورد نوین ابهرشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ نورد نوین ابهرA3کارخانهنورد نوین ابهرشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ نورد نوین ابهرA3کارخانهنورد نوین ابهرشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد پارس آرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ پارس آرمان A2A2کارخانهپارس آرمانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ پارس آرمان A2A2کارخانهپارس آرمانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ پارس آرمان A2A2کارخانهپارس آرمانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد شمس سپهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ شمس سپهر A2
8شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 شمس سپهر A2
10شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهر A2
12شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 شمس سپهر A2
14شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 شمس سپهر A2
16شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 شمس سپهر A2
18شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 شمس سپهر A2
20شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 شمس سپهر A3
8شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 شمس سپهر A3
10شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهر A3
12شاخه آجدارA3کیلوگرم157000
میلگرد 14 شمس سپهر A3
14شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 شمس سپهر A3
16شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 شمس سپهر A3
18شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 شمس سپهر A3
20شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت روز میلگرد

قیمت روز میلگرد و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که کوچک‌ترین نوسانات قیمت میلگرد می‌تواند افزایش یا کاهش قابل توجهی در هزینه‌های نهایی یک پروژه ساختمانی یا عمرانی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل است که بسیاری از پیمانکاران به صورت لحظه‌ای قیمت میلگرد را زیر نظر می‌گیرند تا در بهترین زمان برای ثبت سفارش خرید میلگرد اقدام نمایند.

بسیاری هم در تلاش هستند تا با پیگیری روند تغییرات قیمت میلگرد، پیش‌بینی‌هایی از این بازار داشته باشند. البته بسیار مهم است که برای زیر نظر داشتن قیمت میلگرد تنها از مراجع معتبر و به‌روز کمک بگیرند. سایت آرادآهن یکی از مراجع اصلی فروش و تعیین قیمت میلگرد است که به صورت لحظه‌ای قیمت میلگرد کارخانجات مختلف را در این صفحه از سایت خود منتشر می‌کند تا خریداران همواره در جریان آخرین قیمت‌ها قرار بگیرند و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری داشته باشند.

 

مشخصات فنی میلگرد

در رابطه با مشخصات فنی میلگرد ساختمانی می توان به سایز و نوع آج آنها اشاره کرد. مهم ترین سایز های میلگرد، میلگرد 12،میلگرد 14، میلگرد 16و میلگرد 18 هستند. در زیر به مشخصات و استانداردهای میلگرد اشاره کرده ایم:

  1. 1. میلگرد ساده: علامت مشخصه میلگرد ساده طبق استاندارد ایران س240 و طبق  استاندار روسیه A1 می باشد.

این نوع از میلگرد ها همان طور که از نام آنها پیدا است کاملا ساده هستند و  سطح آنها نیز به طور کامل صاف و هموار است. سایز این نوع از میلگرد ها  از 6 میلی متر شروع شده و تا 50 میلی متر  ساخته شده و به بازار عرضه می گردد.

  1. میلگرد آجدار مارپیچ: علامت مشخصه ی این میلگرد طبق استاندارد ایران آج 340  و آج 350  و طبق استاندارد روسیه  A2 می باشد.

این میلگرد ها کاملا مخالف میلگرد های ساده می باشند. به طوری که در سطح رویی خود دارای یک سری برجستگی هایی می باشند.

  1. میلگرد آجدار جناقی:طبق استاندارد ملی ایران، علامت مشخصه ی آن  آج 400 و آج 420  و طبق  استاندارد روسیه A3 می باشد.

این میلگرد ها نیز همانند میلگرد های مارپیچی  دارای یک سری آج هستند  که آج جناقی نامیده می شوند.

  1. 4. میلگرد آجدار مرکب: علامت مشخصه ی آن طبق استاندارد ملی ایران آج 500 و یا آج 520  و طبق استاندارد روسیه  A4 می باشد.

طرح آج این نوع از میلگرد ها ترکیبی از میلگرد های آجدار جناقی و مارپیچ می باشند.

قیمت انواع میلگرد
خرید انواع میلگرد های آجدار

عوامل موثر بر قیمت میلگرد

میلگردها انواع مختلفی دارند که هر کدام آلیاژ، مشخصات و کاربردی متفاوتی خواهند داشت. به همین دلیل قیمت میلگرد به نوع آن‌ بستگی دارد. برای مثال، قیمت میلگرد آجدار به دلیل دارا بودن استحکام و مقاومت بیشتر و مراحل تولید پیچیده‌تر از قیمت میلگرد ساده بیشتر است.

از طرفی، میزان تقاضای خرید میلگرد ساده و آجدار هم در طول روز یکسان نیست و این امر هم روی قیمت میلگرد اثر می‌گذارد. معمولا از میلگردهای آج‌دار به دلیل استحکام بیشتر در ساخت سازه‌های بتنی آن‌ هم در حجم‌های انبوه استفاده می‌شود. در صورتی که میلگردهای ساده کمتر در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. همین امر در کنار آلیاژ و نحوه ساخت متفاوت، باعث اختلاف قیمت میلگرد ساده با میلگرد آ‌جدار در بازار خواهد شد. البته قیمت روز میلگرد تنها به نوع آن بستگی ندارد و نوسانات آن از عوامل دیگری تأثیر می‌پذیرد. در ادامه به کلیه عوامل موثر بر قیمت میلگرد خواهیم پرداخت.

 

سایز میلگرد

میلگردها علاوه بر این که در انواع متفاوتی تولید می‌شوند، از نظر ابعادی هم تنوع بالایی دارند و قیمت میلگرد در سایزهای مختلف آن، متفاوت است. ضخامت میلگرد مهم‌ترین مشخصه ابعادی آن به شمار می‌رود که با قیمت میلگرد رابطه مستقیمی دارد. میلگردها از نظر قطر می‌توانند بین 8 تا 38 میلی‌متر ضخامت داشته باشند. مسلم است که هرچه ضخامت این مقطع فولادی بیشتر باشد، برای تولید نیاز به مواد اولیه و انرژی بیشتری خواهد داشت که این موضوع باعث افزایش قیمت میلگرد خواهد شد.

البته قیمت روز میلگرد همیشه هم در سایزهای بزرگ‌تر، بالاتر نیست؛ قیمت میلگرد علاوه بر ضخامت، متاثر از میزان تقاضای آن هم خواهد بود. در بیشتر پروژه‌های عمرانی از میلگرد سایز 12، 14 و 16 استفاده می‌شود و همین موضوع باعث شده است که قیمت میلگرد در این سه سایز متداول متفاوت اعلام شود.

 

وزن میلگرد

قبل از خرید میلگرد لازم است که وزن آن را محاسبه کنید. این فاکتور هم در تعیین قیمت میلگرد و هم در هنگام ثبت سفارش بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل توصیه می‌کنیم که از طریق جداول وزنی اشتال که در سایت آرادآهن هم دسترسی به آن‌ها امکان دارد، وزن میلگرد را براساس سایز و قطر آن محاسبه کنید. سپس با توجه به این که قیمت میلگرد هم براساس شاخه و هم وزن اعلام می‌شود، بودجه لازم برای خرید میلگرد موردنیاز خود را به دست آورید.

 

کارخانه تولیدکننده میلگرد

تعداد کارخانجات تولیدکننده میلگرد در ایران بسیار زیاد است. در این میان محصولات کارخانجات ظفر بناب، آناهیتا گیلان، راد همدان، شاهین بناب، ابرکوه، صبا فولاد زاگرس، کویر کاشان و غیره از کیفیت‌های بالاتری برخوردارند. البته کارخانه ذوب آهن اصفهان در کل کشور و حتی منطقه حرف اول را می‌زند. قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان هم به دلیل برخورداری از بالاترین کیفیت ممکن بسیار موردتوجه اهالی صنعت قرار می‌گیرد.

از جمله عواملی که می‌تواند روی درجه کیفی و در نتیجه قیمت میلگرد کارخانجات مختلف اثر بگذارد، می‌توان به مواردی چون: نوع آلیاژ، مواد اولیه مصرفی، دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های مورد استفاده اشاره کرد. پس بسیار اهمیت دارد که در هنگام خرید میلگرد از اصالت کالای دریافت شده اطمینان داشته باشید. به همین منظور توصیه می‌کنیم علاوه بر استعلام قیمت میلگرد از مراجع معتبر، سفارشات خود را هم تنها در مراکز با سابقه و مطمئن ثبت کنید. چرا که متاسفانه در برخی موارد دیده شده که میلگردهای فاقدکیفیت را به جای محصولات اصلی و با همان قیمت میلگرد مرغوب به فروش رسانده‌اند.

 

نوسانات قیمت میلگرد

قیمت روز میلگرد در بسیاری از مواقع غیرقابل پیش‌بینی است. این مقطع فولادی یکی از مهم‌ترین کالاهای صنعتی در ایران و جهان به شمار می‌رود و از این رو نه تنها تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، بلکه سیاست‌گذاری‌های کل جهان است. این موضوع باعث می‌شود نوسانات قیمت میلگرد گاهی روندی برخلاف تصور داشته باشد.

به طور کلی می‌توان گفت که نرخ ارز و به ویژه دلار بیشترین اثرگذاری را روی قیمت میلگرد می‌گذارند. پس در صورتی که قصد خرید میلگرد را دارید، بهتر است این موضوع را مدنظر قرار دهید. به ویژه که این فاکتور روی میزان صادرات مقاطع فولادی هم اثرگذار است. در صورتی که قیمت دلار افزایش داشته باشد، تولیدکنندگان داخلی تمایل بیشتری به صادرات خواهند داشت که این موضوع همزمان با کاهش عرضه در کشور، افزایش قیمت میلگرد را در بازارهای داخلی به همراه دارد.

علاوه بر نرخ دلار، قیمت نفت هم که یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی مهم در ایران و جهان محسوب می‌شود، به صورت غیرمحسوس می‌تواند قیمت روز میلگرد را تحت تاثیر قرار دهد. چرا که به طور کلی اوضاع اقتصادی ایران به این کالا بستگی دارد. تعرفات گمرکی، حمل و نقل، افزایش فشار تحریم‌ها و غیره هم از دیگر عوامل موثر بر قیمت میلگرد به شمار می‌روند.

 

روش‌های استعلام قیمت میلگرد

با توجه به این نوسانات روزانه قیمت میلگرد و مقاطع فولادی، بسیار مهم است که از چه روش‌هایی برای استعلام آخرین قیمت‌ روز میلگرد اقدام نمایید. بازرگانی آرادآهن به منظور کاهش دغدغه فعالان این حوزه، روش‌های استعلام آخرین قیمت میلگرد کارخانجات را تنوع بخشیده است. شما می‌توانید برای اطلاع از آخرین قیمت روز میلگرد از روش‌های زیر اقدام کنید:

  • روزانه به این صفحه از سایت آرادآهن مراجعه کرده و قیمت میلگرد کارخانجات مختلف را مشاهده کنید. شایان ذکر است که زمان اعلام قیمت روز میلگرد به کارخانه تولیدکننده بستگی دارد؛ اما معمولا حدود ساعت 11 صبح هر روز قیمت‌ میلگرد توسط تولیدکننده اعلام می‌شود.
  • عضویت در کانال تلگرام آرادآهن هم یکی از روش‌های آسان اطلاع از قیمت میلگرد به صورت روزانه است. در کانال این بازرگانی، هرگونه تغییر قیمت میلگرد و سایر مقاطع فولادی از سوی کارخانجات بلافاصله اعلام می‌شود.
  • در صورتی که به هر دلیلی ارتباط اینترنتی شما قطع شد، نگران نباشید. می‌توانید از ساعت 8 تا 17 هر روز، با شماره‌ی این بازرگانی تماس بگیرید و قیمت میلگرد موردنظر خود را از همکاران ما بپرسید.
قیمت میلگرد ساختمانی
خرید میلگرد ساختمانی

خرید میلگرد با بهترین قیمت

کارخانجات تنها مراجعی هستند که میلگردها را با کم‌ترین قیمت ممکن در بازار آهن و فولاد کشور عرضه می‌کنند. برای دسترسی به بهترین قیمت میلگرد باید به سراغ دفاتر فروش کارخانجات مراجعه کرد. البته به دلیل متقاضیان زیاد خرید میلگرد به این روش، معمولا باید مراحل متعددی را برای ثبت سفارش پشت سر گذاشت که در بسیاری مواقع با وجود مناسب‌ بودن قیمت میلگرد، خرید آن را به صرفه نخواهد کرد.

به علاوه، در صورتی خرید با بهترین قیمت روز میلگرد از کارخانجات امکان پذیر است که حجم سفارش حداقل 20 تن باشد. چرا که هیچ تولیدکننده‌ای، محصولات خود را به صورت خرده فروشی در بازار عرضه نمی‌کند. با وجود این شرایط معمولا خرید با بهترین قیمت میلگرد از کارخانه بسیار دشوار خواهد بود و باید به سراغ روش‌های دیگر رفت.

 

خرید میلگرد از بنگاه‌ها و بازرگانی‌ها

برای خرید میلگرد با بهترین قیمت می‌توانید به شرکت‌های بازرگانی هم مراجعه کنید. چرا که این شرکت‌ها محصولات را به صورت مستقیم از کارخانجات تأمین کرده و به دست مشتریان خود در سراسر کشور می‌رسانند. در صورتی که بتوانید شرکت‌های با سابقه و معتبر را شناسایی کنید، می‌توانید به کمترین قیمت میلگرد هم دسترسی پیدا کنید. چرا که به دلیل همکاری دراز مدت این شرکت‌ها با کارخانجات و حذف دست واسطه گران، قیمت میلگرد پیشنهادی توسط این مراکز بسیار مناسب خواهد بود.

 

خرید اینترنتی میلگرد

علاوه بر استعلام قیمت میلگرد به صورت اینترنتی، ثبت سفارش به صورت آنلاین هم امکان پذیر است که باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های شما خواهد شد. برای این کار بعد از اطمینان از آخرین قیمت میلگرد، کافی است که فرم ثبت سفارش موجود در سایت بازرگانی آرادآهن را تکمیل و در انتها روی دکمه ثبت سفارش کلیک کنید. به محض دریافت فرم همکاران ما با شما تماس گرفته و شما را برای خریدی آگاهانه‌تر راهنمایی می‌کنند. سپس، براساس قیمت میلگرد در آن لحظه، پیش فاکتوری برای شما ارسال خواهد شد تا برای تکمیل مراحل خرید میلگرد اقدام کنید. در نظر داشته باشید که به دلیل نوسانات زیاد قیمت روز میلگرد، مدت زمان کوتاهی برای پرداخت مبلغ پیش فاکتور مهلت دارید.

در آخر با توجه به حجم و نوع بار، سفارش شما از کارخانه دریافت، بارگیری و به آدرس اعلام شده شما ارسال خواهد شد. تلاش بازرگانی آرادآهن در تمامی مراحل بر این است که با کمترین قیمت میلگرد و بهترین کیفیت و سریعترین زمان ممکن سفارش شما را به دست‌تان برساند.

ثبت سفارش

"*" indicates required fields

خیر. بدلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت ها ممکن است به صورت لحظه‌ای تغییرات داشته باشد.

ارسال بار با توسط شرکت آراد آهن و با هماهنگی با معتبرترین باربری های ایران در کمترین زمان ممکن و طبق تعرفه حمل و نقل  انجام می شود.

مدت اعتبار پیش فاکتور صادر شده توسط کارشناسان فروش آراد آهن به شما اعلام می شود. اما معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری، و در زمان نوسانات قیمت،  نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد 

مدت زمان ارسال بار بستگی به نوع و تناژ آهن آلات خریداری شده توسط مشتری دارد که معمولا از 48 ساعت تا 10 روز ممکن است این فرآیند انجام شود. مدت زمان بار های سفارشی ( خم کاری و برشکاری ) توسط کارشناس فروش به مشتریان اعلام می شود.

این موضوع بستگی به نوع آهن آلات درخواستی دارد اما در شهر اصفهان حداقل سفارش آهن آلات می تواند 1 تن باشد .