۰۳۱-۳۴۰۵۵

قیمت ورق سیاه کارخانه‌جات معتبر

شرکت آراد آهن  قیمت ورق سیاه کلیه کارخانجات معتبر و مطرح کشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام این شرکت منتشر و به روز رسانی میکند. شما میتوانید ارزانترین قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه، ورق سیاه فولاد سبا و تمامی مجتمع های فولادی معتبر _تولید کننده ورق سیاه کشور_ را در فروشگاه اینترنتی آهن آلات آراد به عنوان مرجع قیمت آهن آلات مشاهده و بررسی نمایید.برای اطلاع از قیمت نهایی و خرید انواع ورق سیاه و کلیه آهن آلات با کارشناسان آرادآهن تماس بگیرید.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
نامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۲ عرض ۱2رولعرض 1فولادمبارکهبنگاه اصفهان210000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۲ عرض 1.252رول1.25فولادمبارکهبنگاه اصفهان210000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۲.۵ عرض ۱.۲۵2.5رول1.25فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۳ عرض ۱.۲۵3رول1.25فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۳ عرض ۱.۵ 3رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهان214000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۴ عرض ۱.۲۵4رول1.25فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۴ عرض ۱.۵4رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهان211000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۵ عرض ۱.۲۵5رول1.25فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۵ عرض ۱.۵5رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهان214000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۶ عرض ۱.۵6رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهان214000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۸ عرض ۱.۵8رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهان215000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۰ عرض ۱.۵10رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهان213000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۲ عرض ۱.۵12رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهان213000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۵ عرض ۱.۵15رول1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهان213000
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۶ ابعاد ۶*۱.۵6شیت6*1.5فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۸ ابعاد ۶*۱.۵8شیت1.5*6فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۰ ابعاد ۶*۱.۵10شیت1.5*6فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۲ ابعاد ۶*۱.۵12شیت1.5*6فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۵ ابعاد ۶*۱.۵15شیت1.5*6فولادمبارکهبنگاه اصفهانتماس بگیرید

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
نامضخامت(mm)حالتعرض(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 2 عرض 1
2رول عرض 1فولاد سبابنگاه فولاد سبا217000
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 2 عرض 1.25
2رول

عرض ۱.۲۵ فولاد سبابنگاه فولاد سبا212000
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 2.5 عرض 1.25
2.5رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 3عرض 1
۳رول عرض ۱ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 3عرض 1.25
۳رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبابنگاه فولاد سبا213000
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 3 عرض 1.5
۳رول عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 4 عرض 1
۴رول عرض 1فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 4 عرض 1.25
۴رول عرض 1.25 فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 4 عرض 1.54رول عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 5 عرض 1۵رول عرض 1فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 5 عرض 1.25۵رول عرض 1.25فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 5 عرض 1.5
۵رول عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 6 عرض 1.5
۶رول عرض 1.5فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 8عرض 1.5
۸رول عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 10عرض 1.5
۱۰رول عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 12 عرض 1.5
۱۲رول عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 15 عرض 1.5
15رولعرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 6 عرض 1.5
۶ شیت عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 8 عرض 1.5
۸شیت عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 10 عرض 1.5
۱۰شیت عرض ۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد سبا ضخامت 12 عرض 1.5
۱۲شیتعرض۱.۵ فولاد سبابنگاه فولاد سباتماس بگیرید

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
نامضخامت (mm)حالتعرض(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 8 عرض 2*68شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 10 عرض 2*610شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز248000
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 10 عرض 2*1210شیت (فابریک)12 * 2کیلوگرمکارخانه اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 12 عرض ۱12شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز247000
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 12 عرض ۱12شیت (فابریک)12 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 15 عرض ۱15شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز250000
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 20 عرض 2*620شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز239000
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 25 عرض 2*625شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز234000
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 25 ابعاد 2*1225شیت (فابریک)12 * 2کیلوگرمکارخانه اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 30 عرض 2*630شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز247000
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 30 عرض 2*1230شیت (فابریک)12 * 2کیلوگرمکارخانه اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 35 عرض 2*635شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز234000
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 40 عرض 2*640شیت (فابریک)6 * 2کیلوگرمکارخانه اهواز234000
ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 40 عرض 2*1240شیت (فابریک)12 * 2کیلوگرمکارخانه اهوازتماس بگیرید

قیمت ورق سیاه گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
ردیفضخامت(mm)عرض رول (m)استانداردمحل بارگیریقيمت(ریال)
ورق سیاه گیلان ضخامت 2 عرض 121ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 2.5 عرض 12.51ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 3 عرض 131ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 4 عرض 141ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 5 عرض 151ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 6 عرض 161ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 8 عرض 181ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 8 عرض 181.25ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 10 عرض 1101ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 10 عرض 1.25101.25ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 12 عرض 1121ST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه گیلان ضخامت 15 عرض 1151ST37کارخانهتماس بگیرید

قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
نام محصول
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
برند کارخانه
قیمت (ریال)
ورق سیاه کاویان 6*1.25 ضخامت 8 ۸
۶*۱.۲۵
فولاد کاویان
تماس بگیرید
ورق سیاه کاویان 6*1.25 ضخامت 10 ۱۰
۶*۱.۲۵
فولاد کاویان
تماس بگیرید
ورق سیاه کاویان 6*1.5 ضخامت 10 ۱۰
۶*۱.۵
فولاد کاویان
تماس بگیرید
ورق سیاه کاویان 6*1.5 ضخامت 12 ۱۲
۶*۱.5
فولاد کاویان
تماس بگیرید
ورق سیاه کاویان 6*1.25 ضخامت 15 ۱۵
۶*۱.۲۵
فولاد کاویان
206000
ورق سیاه کاویان 6*1.5 ضخامت 15 ۱۵
۶*۱.۵
فولاد کاویان
221000
ورق سیاه کاویان 6*1.25 ضخامت 20 ۲۰
۶*۱.۲۵
فولاد کاویان
206000
ورق سیاه کاویان 6*1.5 ضخامت 20 ۲۰
۶*۱.۵
فولاد کاویان
221000
ورق سیاه کاویان 6*1.25 ضخامت 25 ۲۵
۶*۱.۲۵
فولاد کاویان
206000
ورق سیاه کاویان 6*1.5 ضخامت 25 ۲۵
۶*۱.۵
فولاد کاویان
221000
ورق سیاه کاویان طول*1.25 ضخامت 30 ۳۰
طول*1.25 فولاد کاویان
206000
ورق سیاه کاویان طول*1.5 ضخامت 30 ۳۰
طول*1.5 فولاد کاویان
221000
ورق سیاه کاویان طول*1.25 ضخامت 35 ۳۵
طول*1.25 فولاد کاویان
206000
ورق سیاه کاویان طول*1.5 ضخامت 35 ۳۵
طول*1.5 فولاد کاویان
221000
ورق سیاه کاویان طول*1.25 ضخامت 40 ۴۰
طول*1.25 فولاد کاویان
206000
ورق سیاه کاویان طول*1.5 ضخامت 40 ۴۰
طول*1.5 فولاد کاویان
221000

قیمت ورق سیاه اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
نام محصولضخامت(mm)عرض(cm)حالتاستانداردمحل بارگیریقیمت(ریال)
ورق سیاه اهواز ضخامت2 عرض60260رولST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه اهواز ضخامت2.3 عرض602.360رولST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه اهواز ضخامت2.5 عرض602.560رولST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه اهواز ضخامت2.8 عرض602.860رولST37کارخانهتماس بگیرید
ورق سیاه اهواز ضخامت3 عرض60360رولST37کارخانهتماس بگیرید

ورق هاردوکس(ضد سایش)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
محصولقيمت (ریال )
ورق ضد سایش هاردوکس 400 ضخامت 3

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

3

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450 ضخامت 3

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

3

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 3

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

3

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 400ضخامت 4

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

4

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450ضخامت 4

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

4

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 4

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

4

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 400ضخامت 5

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

5

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450ضخامت 5

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

5

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 5

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

5

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 400ضخامت 6

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

6

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450ضخامت 6

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

6

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 6

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

6

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 400ضخامت 8

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

8

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450ضخامت 8

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

8

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 8

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

8

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 400ضخامت 10

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

10

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450ضخامت 10

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

10

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 10

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

10

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 400ضخامت 12

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

12

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450ضخامت 12

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

12

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 12

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

12

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 450ضخامت 15

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

15

تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس 500ضخامت 15

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

15

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه، به دلیل کاربردی بودن این مقطع فولادی روزانه توسط افراد بسیاری استعلام میشود. به ویژه که قیمت این ورق به صورت مرتب در حال تغییر و نوسان است و  افراد فعال در بازار آهن آلات کاملا به این موضوع واقف هستند.

این مقطع فولادی نه تنها در صنایع مختلف مورد مصرف قرار می‌‌گیرد، بلکه حتی به منظور سرمایه‌گذاری هم توسط برخی از افراد خریداری می‌شود. به همین دلیل قیمت ورق سیاه از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان قیمت ورق سیاه گیلان و فولاد مبارکه به دلیل کیفیت بالاتر بیشتر زیر ذره‌بین اهالی صنعت فولاد قرار دارد.

برای اطلاع از قیمت ورق به صفحه قیمت ورق بروید یا روی لینک کلیک کنید .

قیمت ورق سیاه
قیمت ورق سیاه

عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه

در بازار نه تنها قیمت خرید ورق سیاه، بلکه نرخ تمامی مقاطع فولادی و آهن‌آلات تحت تاثیر عوامل تقریبا یکسانی قرار می‌گیرد. این عوامل از مشخصات فنی ورق گرفته تا میزان عرضه و تقاضا و غیره گستردگی فراوانی دارند. حتی در بعضی از روزها قیمت این مقاطع فولادی به دلیل عواملی غیر مربوط تغییر می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که پیش‌بینی نرخ‌ها مقاطع فولادی و از جمله ورق سیاه در بیشتر مواقع کاری بسیار دشوار یا حتی غیرممکن باشد. با این وجود مولفه‌های زیر، مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه خواهند بود:

مشخصات فنی:

هنگامی که برای خرید ورق سیاه اقدام می‌کنید، متوجه خواهید شد که مشخصات فنی چه تاثیر مهمی در تعیین قیمت این مقطع فولادی دارد. چرا که به طور کلی قیمت مقاطع مختلف فولادی براساس میزان وزن آن‌ها محاسبه می‌شود. میزان وزن هم با مشخصات فنی رابطه مستقیمی دارد.

برای مثال قیمت ورق سیاه 2 میل در ابعاد مختلف متفاوت است. به طور کلی ورق‌ سیاه می‌تواند با ضخامتی بین 1 تا 100 میلیمتر تولید شود. همان‌طور که اشاره شد، ضخامت ورق به دلیل اثرگذاری روی وزن از جمله عوامل تعیین کننده قیمت ورق سیاه خواهد بود؛ اما علاوه بر ضخامت، طول و عرض هم روی قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه، گیلان و غیره اثر می‌گذارند.

به همین دلیل است که قیمت ورق سیاه 2 میل با عرض 1 متر تفاوت فاحشی با قیمت این ورق در عرض 2 متر دارد. شایان ذکر است که عرض ورق‌های سیاه می‌تواند 1، 1.25، 1.5 و 2 متر باشد. در هنگام خرید ورق سیاه باید علاوه بر ضخامت، عرض و طول آن را هم مشخص کنید. جالب است بدانید که این ورق‌ها براساس ضخامت در دو نوع متفاوت بسته بندی می‌شوند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

قیمت انواع مختلف ورق سیاه

ورق سیاه براساس ضخامت در دو نوع مختلف بسته بندی و در بازار عرضه می‌شوند. هر کدام از این انواع در صنایع متفاوتی کاربرد دارند. به طور کلی از ورق‌های سیاه برای ساخت تانکر، تولید انواع پروفیل ساختمانی، بدنه خودروهای سبک و سنگین، سوله سازی و غیره استفاده می‌شود.

ورق سیاه رول شده:

در صورتی که ورق ضخامتی بین 1 تا 15 میلیمتر داشته باشد، معمولا در طول‌های سفارشی و به صورت رول یا کلاف بسته‌بندی می‌شود. عرض این کلاف‌ها معمولا بین 1000 تا 2000 میلی‌متر است. قیمت ورق سیاه رول شده براساس وزن آن محاسبه خواهد شد.

ورق سیاه شیت شده:

در صورتی که ضخامت ورق بیش از 15 میلیمتر باشد، رول کردن آن سخت خواهد شد. به همین دلیل ورق‌ها با این ضخامت را در ابعاد مشخصی برش می‌دهند. این ورق‌ها معمولا در عرض‌های 1000 تا 2000 میلی‌متر و طول‌های 2000 تا 12000 میلی‌متر تولید می‌شوند. متداول‌ترین ابعاد ورق‌های شیت شده شامل: 1*2 ، 1.25*2.5، 1*6، 1.5*6، 2*6 و 2*12 و غیره است.

کارخانه تولید کننده:

دومین عاملی که در لیست عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه قرار می‌گیرد، کارخانه تولیدکننده آن است. هر کارخانه‌ای با توجه به هزینه‌های تولید و میزان کیفیت، قیمت متفاوتی را برای محصولات خود در نظر می‌گیرد. به همین دلیل است که قیمت ورق سیاه گیلان با قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه متفاوت است.

در ایران کارخانه‌های فولاد مبارکه، ورق کاویان، نورد لوله اهواز، فولاد اکسین، گیلان و غیره از مطرح‌ترین تولیدکنندگان داخلی این محصول به شمار می‌روند و محصولات خود را با کیفیت‌های قابل قبولی در بازار عرضه می‌کنند.

قیمت ورق سیاه هر کدام از این کارخانجات، متفاوت و براساس شرایط تولید، دستگاه‌ها و تکنولوژی مورد استفاده و میزان کیفیت آن‌ها اعلام می‌شود. برای مثال به دلیل کیفیت بسیار بالا، قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه در مقایسه با محصولات سایر کارخانجات بالاتر تعیین خواهد شد. در جداول این صفحه می‌توانید قیمت انواع ورق کارخانجات مختلف را در تمامی ابعاد مشاهده کنید.

قیمت ورق سیاه رول شده
قیمت ورق سیاه رول شده

قیمت مواد اولیه

برای تولید ورق سیاه از شمش فولادی استفاده می‌شود. در طی روند تولید، شمش فولادی تحت تاثیر دمای بسیار بالا و در حدود 1200 درجه سانتی گراد قرار می‌گیرد. این حرارت دهی بالا باعث می‌شود که ورق تولید شده، کیفیت ظاهری مطلوبی نداشته باشد و مات به نظر برسد. با این وجود به دلیل این‌که قیمت ورق سیاه در مقایسه با سایر ورق‌های فولادی مثل گالوانیزه، ورق اسیدشویی و غیره کمتر است؛ از این محصول به صورت گسترده در صنایع استفاده می‌شود.

مشخص است که در صورت هر گونه افزایش یا کاهش نرخ شمش فولادی، قیمت ورق سیاه هم تغییر پیدا می‌کند. این تغییر قیمت چه در سطح جهانی و چه در سطح داخلی می‌تواند نوسانات محصول به دنبال داشته باشد.

عوامل روز

نرخ دلار و ارز در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی در کشور همواره روندی رو به رشد داشته است. این موضوع از اثرگذارترین عوامل بر قیمت ورق سیاه به شمار می‌رود و کوچک‌ترین تغییرات این فاکتور روی نرخ نهایی این مقطع فولادی اعمال می‌شود.

علاوه بر نرخ دلار؛ نرخ تعرفات کمرگی، قیمت نفت، قیمت جهانی آهن آلات، رخدادهای روز اقتصادی و سیاسی در کشور و حتی جهان همگی می‌توانند روی قیمت ورق سیاه اثر بگذارند. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت امکان خرید ورق سیاه را به روزهایی موکول کنید که بازار جهانی و داخلی آهن آلات با تلاطم کمتری همراه باشد.

میزان عرضه و تقاضا

از دیگر فاکتورهایی که در هنگام تعیین قیمت ورق سیاه مطرح خواهد شد، میزان عرضه و تقاضا است. به این معنی که اگر به هر دلیلی مثل: کاهش تولید کارخانجات داخلی یا کاهش واردات این مقطع فولادی و غیره میزان عرضه ورق سیاه در بازار کمتر از میزان تقاضای صنایع باشد، قیمت ورق سیاه با افزایش‌ همراه خواهد شد.

در مقابل، اگر به دلایلی میزان تقاضا بدون تغییر در روند تولید یا واردات کاهش پیدا کند، قیمت ورق سیاه هم در مقایسه با روزهای گذشته با کاهش همراه خواهد شد.

از طرفی، مشخص است که میزان کیفیت محصول هم روی میزان عرضه و تقاضا اثر می‌گذارد. برای مثال به دلیل کیفیت بالای محصولات فولاد مبارکه، میزان تقاضای ورق سیاه این کارخانه در مقایسه با سایر تولیدکنندگان بیشتر است و همین امر باعث افزایش قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه خواهد شد. البته این تفاوت قیمت در بیشتر مواقع ناچیز است؛ اما می‌تواند تاثیر چشم گیری روی قیمت نهایی خرید ورق سیاه در حجم‌های انبوه بگذارد.

شایان ذکر است، قیمت ورق سیاه 2 میل هم به دلیل این‌که در مقایسه با سایر ضخامت‌های این ورق فولادی مصرف بیشتری در صنایع دارد، متفاوت اعلام می‌شود.

قیمت انواع مختلف ورق سیاه
قیمت انواع مختلف ورق سیاه

خرید ورق سیاه

به دلیل نوسانات قیمت ورق سیاه بسیار اهمیت دارد که قبل از خرید، قیمت دقیق آن را از مراجع معتبر مطلع شوید. سایت آرادآهن یکی از بزرگ‌ترین مراجع قیمت گذاری انواع مقاطع فولادی صنعتی و ساختمانی به شمار می‌رود که کلیه نرخ‌ها را بلافاصله بعد از اعلام در بازار در جداول سایت خود به‌روزرسانی می‌کند. به علاوه، امکان ثبت سفارش محصولات هر کدام از این کارخانجات به صورت آنلاین یا تلفنی هم برای مشتریان محترم فراهم شده است.

در صورتی که برای خرید ورق سیاه نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، می‌توانید با شماره 34055-031 تماس بگیرید و به صورت رایگان از کارشناسان آرادآهن اطلاعات لازم را دریافت کنید.

ثبت سفارش

"*" indicates required fields

خیر. بدلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت ها ممکن است به صورت لحظه‌ای تغییرات داشته باشد.

ارسال بار با توسط شرکت آراد آهن و با هماهنگی با معتبرترین باربری های ایران در کمترین زمان ممکن و طبق تعرفه حمل و نقل  انجام می شود.

مدت اعتبار پیش فاکتور صادر شده توسط کارشناسان فروش آراد آهن به شما اعلام می شود. اما معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری، و در زمان نوسانات قیمت،  نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد 

مدت زمان ارسال بار بستگی به نوع و تناژ آهن آلات خریداری شده توسط مشتری دارد که معمولا از 48 ساعت تا 10 روز ممکن است این فرآیند انجام شود. مدت زمان بار های سفارشی ( خم کاری و برشکاری ) توسط کارشناس فروش به مشتریان اعلام می شود.

این موضوع بستگی به نوع آهن آلات درخواستی دارد اما در شهر اصفهان حداقل سفارش آهن آلات می تواند 1 تن باشد .