لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت ورق سیاه کارخانه‌جات معتبر

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

شرکت آراد آهن  قیمت ورق سیاه کلیه کارخانجات معتبر و مطرح کشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام این شرکت منتشر و به روز رسانی میکند. شما میتوانید ارزانترین قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه، ورق سیاه فولاد سبا و تمامی مجتمع های فولادی معتبر _تولید کننده ورق سیاه کشور_ را در فروشگاه اینترنتی آهن آلات آراد به عنوان مرجع قیمت آهن آلات مشاهده و بررسی نمایید.برای اطلاع از قیمت نهایی و خرید انواع ورق سیاه و کلیه آهن آلات با کارشناسان آرادآهن تماس بگیرید.

سه شنبه : 1403/5/2
نامضخامتحالتابعاداستانداردمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
2
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
37,400 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت : 2
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
2
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
36,300 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت : 2
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
2
شیت
1.25*2.5
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 2
حالت : شیت
ابعاد : 1.25*2.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
2.5
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
36,600 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت : 2.5
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
3
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
36,400 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت : 3
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
3
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 3
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
4
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
36,200 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت : 4
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
4
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 4
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
5
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
36,100 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت : 5
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
5
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 5
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
6
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 6
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
6
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 6
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
8
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
36,100 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت : 8
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
8
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 8
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
10
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 10
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
10
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 10
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
12
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
36,100 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت : 12
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
12
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 12
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
15
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
36,400 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت : 15
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
15
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 15
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/5/2
نامضخامتحالتابعاداستانداردمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت ورق سیاه فولاد سباقیمت ورق سیاه فولاد سبا
15
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 15
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه فولاد سباقیمت ورق سیاه فولاد سبا
12
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
37,300 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سبا - 12, عرض 1.5
ضخامت : 12
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سباقیمت ورق سیاه فولاد سبا
10
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
38,400 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سبا - 10, عرض 1.5
ضخامت : 10
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سباقیمت ورق سیاه فولاد سبا
8
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
36,400 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سبا - 8, عرض 1.5
ضخامت : 8
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سباقیمت ورق سیاه فولاد سبا
6
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
36,400 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سبا - 6, عرض 1.5
ضخامت : 6
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سباقیمت ورق سیاه فولاد سبا
5
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
36,400 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سبا - 5, عرض 1.5
ضخامت : 5
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سباقیمت ورق سیاه فولاد سبا
4
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 4
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه فولاد سباقیمت ورق سیاه فولاد سبا
3
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 3
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه فولاد سباقیمت ورق سیاه فولاد سبا
3
رول
عرض 1.5
ST37
کارخانه
36,800 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سبا - 3, عرض 1.5
ضخامت : 3
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سباقیمت ورق سیاه فولاد سبا
2.5
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
36,800 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سبا - 2.5, عرض 1.25
ضخامت : 2.5
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سباقیمت ورق سیاه فولاد سبا
2
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
36,600 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه فولاد سبا - 2, عرض 1.25
ضخامت : 2
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
سه شنبه : 1403/5/2
نامضخامتحالتابعاداستانداردمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت ورق سیاه اکسین اهوازقیمت ورق سیاه اکسین اهواز
10
شیت
6*2
ST37
کارخانه
41,000 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
ضخامت : 10
حالت : شیت
ابعاد : 6*2
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهوازقیمت ورق سیاه اکسین اهواز
12
شیت
6*2
ST37
کارخانه
37,500 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
ضخامت : 12
حالت : شیت
ابعاد : 6*2
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهوازقیمت ورق سیاه اکسین اهواز
15
شیت
6*2
ST37
کارخانه
37,500 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
ضخامت : 15
حالت : شیت
ابعاد : 6*2
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهوازقیمت ورق سیاه اکسین اهواز
20
شیت
6*2
ST37
کارخانه
34,100 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
ضخامت : 20
حالت : شیت
ابعاد : 6*2
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهوازقیمت ورق سیاه اکسین اهواز
25
شیت
6*2
ST37
کارخانه
33,500 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
ضخامت : 25
حالت : شیت
ابعاد : 6*2
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهوازقیمت ورق سیاه اکسین اهواز
30
شیت
6*2
ST37
کارخانه
34,500 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
ضخامت : 30
حالت : شیت
ابعاد : 6*2
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهوازقیمت ورق سیاه اکسین اهواز
35
شیت
6*2
ST37
کارخانه
33,800 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
ضخامت : 35
حالت : شیت
ابعاد : 6*2
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهوازقیمت ورق سیاه اکسین اهواز
40
شیت
6*2
ST37
کارخانه
34,500 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
ضخامت : 40
حالت : شیت
ابعاد : 6*2
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه اکسین اهوازقیمت ورق سیاه اکسین اهواز
45
شیت
6*2
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 45
حالت : شیت
ابعاد : 6*2
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه اکسین اهوازقیمت ورق سیاه اکسین اهواز
50
شیت
6*2
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 50
حالت : شیت
ابعاد : 6*2
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه اکسین اهوازقیمت ورق سیاه اکسین اهواز
60
شیت
6*2
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 60
حالت : شیت
ابعاد : 6*2
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه اکسین اهوازقیمت ورق سیاه اکسین اهواز
70
شیت
6*2
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 70
حالت : شیت
ابعاد : 6*2
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/5/2
نامضخامتحالتابعاداستانداردمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت ورق سیاه گیلانقیمت ورق سیاه گیلان
15
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 15
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه گیلانقیمت ورق سیاه گیلان
12
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
33,500 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه گیلان
ضخامت : 12
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه گیلانقیمت ورق سیاه گیلان
10
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
35,500 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه گیلان
ضخامت : 10
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه گیلانقیمت ورق سیاه گیلان
8
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
35,400 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه گیلان
ضخامت : 8
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه گیلانقیمت ورق سیاه گیلان
6
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
35,400 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه گیلان
ضخامت : 6
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
سه شنبه : 1403/5/2
نامضخامتحالتابعاداستانداردمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
8
شیت
1.25*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 8
حالت : شیت
ابعاد : 1.25*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
10
شیت
1.25*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 10
حالت : شیت
ابعاد : 1.25*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
10
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 10
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
12
شیت
1.25*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 12
حالت : شیت
ابعاد : 1.25*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
12
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 12
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
15
شیت
1.25*6
ST37
کارخانه
33,000 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه کاویان
ضخامت : 15
حالت : شیت
ابعاد : 1.25*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
15
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 15
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
20
شیت
1.25*6
ST37
کارخانه
32,000 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه کاویان
ضخامت : 20
حالت : شیت
ابعاد : 1.25*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
20
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
32,000 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه کاویان
ضخامت : 20
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
25
شیت
1.25*6
ST37
کارخانه
32,000 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه کاویان
ضخامت : 25
حالت : شیت
ابعاد : 1.25*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
25
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
32,000 تومان
ثابت −
قیمت ورق سیاه کاویان
ضخامت : 25
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
40
شیت
1.25*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 40
حالت : شیت
ابعاد : 1.25*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
40
شیت
1.5*طول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 40
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*طول
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
45
شیت
1.5*طول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 45
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*طول
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
50
شیت
1.5*طول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 50
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*طول
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
55
شیت
1.5*طول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 55
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*طول
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
60
شیت
1.5*طول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 60
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*طول
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه کاویانقیمت ورق سیاه کاویان
65
شیت
1.5*طول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 65
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*طول
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/5/2
نامضخامتحالتاستانداردمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت ورق سیاه اهواز (شرکت نورد و لوله اهواز)قیمت ورق سیاه اهواز (شرکت نورد و لوله اهواز)
2
رول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 2
حالت : رول
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه اهواز (شرکت نورد و لوله اهواز)قیمت ورق سیاه اهواز (شرکت نورد و لوله اهواز)
2.3
رول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 2.3
حالت : رول
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه اهواز (شرکت نورد و لوله اهواز)قیمت ورق سیاه اهواز (شرکت نورد و لوله اهواز)
2.5
رول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 2.5
حالت : رول
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه اهواز (شرکت نورد و لوله اهواز)قیمت ورق سیاه اهواز (شرکت نورد و لوله اهواز)
2.8
رول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 2.8
حالت : رول
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه اهواز (شرکت نورد و لوله اهواز)قیمت ورق سیاه اهواز (شرکت نورد و لوله اهواز)
3
رول
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 3
حالت : رول
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/5/2
نامضخامتحالتابعاداستانداردمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکه
8
شیت
1.5
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 8
حالت : شیت
ابعاد : 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکه
8
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 8
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکه
6
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 6
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکه
6
شیت
1.5
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 6
حالت : شیت
ابعاد : 1.5
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکه
5
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 5
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکه
5
شیت
طول درخواستی *1/25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 5
حالت : شیت
ابعاد : طول درخواستی *1/25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکه
4
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 4
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکه
3
شیت
طول درخواستی *1/25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 3
حالت : شیت
ابعاد : طول درخواستی *1/25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکه
3
شیت
1.5*6
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 3
حالت : شیت
ابعاد : 1.5*6
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکهقیمت ورق سیاه برشی فولاد مبارکه
2.5
شیت
طول درخواستی *1/30
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 2.5
حالت : شیت
ابعاد : طول درخواستی *1/30
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/5/2
نامضخامتاستانداردمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت ورق هاردوکسقیمت ورق هاردوکس
10
اروپا
بنگاه تهران
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 10
استاندارد : اروپا
محل بارگیری : بنگاه تهران
نوسان ↜
قیمت ورق هاردوکسقیمت ورق هاردوکس
40
Hardox
بنگاه تهران
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 40
استاندارد : Hardox
محل بارگیری : بنگاه تهران
نوسان ↜
قیمت ورق هاردوکسقیمت ورق هاردوکس
40
Hardox
بنگاه تهران
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 40
استاندارد : Hardox
محل بارگیری : بنگاه تهران
نوسان ↜

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه به دلیل کاربردی بودن این مقطع فولادی روزانه توسط افراد بسیاری استعلام می شود. به ویژه که قیمت این ورق به صورت مرتب در حال تغییر و نوسان است و  افراد فعال در بازار آهن آلات کاملا به این موضوع واقف هستند.

این مقطع فولادی نه تنها در صنایع مختلف مورد مصرف قرار می‌‌گیرد، بلکه حتی به منظور سرمایه‌گذاری هم توسط برخی از افراد خریداری می‌شود. به همین دلیل قیمت ورق سیاه از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان قیمت ورق سیاه گیلان و فولاد مبارکه به دلیل کیفیت بالاتر بیشتر زیر ذره‌بین اهالی صنعت فولاد قرار دارد.

برای اطلاع از قیمت ورق به صفحه قیمت ورق بروید یا روی لینک کلیک کنید .

ورق سیاه
ورق سیاه

عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه

در بازار نه تنها قیمت خرید ورق سیاه، بلکه نرخ تمامی مقاطع فولادی و آهن‌آلات تحت تاثیر عوامل تقریبا یکسانی قرار می‌گیرد. این عوامل از مشخصات فنی ورق گرفته تا میزان عرضه و تقاضا و غیره گستردگی فراوانی دارند. حتی در بعضی از روزها قیمت این مقاطع فولادی به دلیل عواملی غیر مربوط تغییر می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که پیش‌بینی نرخ‌ها مقاطع فولادی و از جمله ورق سیاه در بیشتر مواقع کاری بسیار دشوار یا حتی غیرممکن باشد. با این وجود مولفه‌های زیر، مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه خواهند بود:

مشخصات فنی ورق سیاه

هنگامی که برای خرید ورق سیاه اقدام می‌کنید، متوجه خواهید شد که مشخصات فنی چه تاثیر مهمی در تعیین قیمت این مقطع فولادی دارد. چرا که به طور کلی قیمت مقاطع مختلف فولادی براساس میزان وزن آن‌ها محاسبه می‌شود. میزان وزن هم با مشخصات فنی رابطه مستقیمی دارد.

برای مثال قیمت ورق سیاه 2 میل در ابعاد مختلف متفاوت است. به طور کلی ورق‌ سیاه می‌تواند با ضخامتی بین 1 تا 100 میلیمتر تولید شود. همان‌طور که اشاره شد، ضخامت ورق به دلیل اثرگذاری روی وزن از جمله عوامل تعیین کننده قیمت ورق سیاه خواهد بود؛ اما علاوه بر ضخامت، طول و عرض هم روی قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه، گیلان و غیره اثر می‌گذارند.

به همین دلیل است که قیمت ورق سیاه 2 میل با عرض 1 متر تفاوت فاحشی با قیمت این ورق در عرض 2 متر دارد. شایان ذکر است که عرض ورق‌های سیاه می‌تواند 1، 1.25، 1.5 و 2 متر باشد. در هنگام خرید ورق سیاه باید علاوه بر ضخامت، عرض و طول آن را هم مشخص کنید. جالب است بدانید که این ورق‌ها براساس ضخامت در دو نوع متفاوت بسته بندی می‌شوند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

قیمت انواع مختلف ورق سیاه

ورق سیاه براساس ضخامت در دو نوع مختلف بسته بندی و در بازار عرضه می‌شوند. هر کدام از این انواع در صنایع متفاوتی کاربرد دارند. به طور کلی از ورق‌های سیاه برای ساخت تانکر، تولید انواع پروفیل ساختمانی، بدنه خودروهای سبک و سنگین، سوله سازی و غیره استفاده می‌شود.

ورق سیاه رول شده

در صورتی که ورق ضخامتی بین 1 تا 15 میلیمتر داشته باشد، معمولا در طول‌های سفارشی و به صورت رول یا کلاف بسته‌بندی می‌شود. عرض این کلاف‌ها معمولا بین 1000 تا 2000 میلی‌متر است. قیمت ورق سیاه رول شده براساس وزن آن محاسبه خواهد شد.

ورق سیاه شیت شده

در صورتی که ضخامت ورق بیش از 15 میلیمتر باشد، رول کردن آن سخت خواهد شد. به همین دلیل ورق‌ها با این ضخامت را در ابعاد مشخصی برش می‌دهند. این ورق‌ها معمولا در عرض‌های 1000 تا 2000 میلی‌متر و طول‌های 2000 تا 12000 میلی‌متر تولید می‌شوند. متداول‌ترین ابعاد ورق‌های شیت شده شامل: 1*2 ، 1.25*2.5، 1*6، 1.5*6، 2*6 و 2*12 و غیره است.

کارخانه تولید کننده 

دومین عاملی که در لیست عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه قرار می‌گیرد، کارخانه تولیدکننده آن است. هر کارخانه‌ای با توجه به هزینه‌های تولید و میزان کیفیت، قیمت متفاوتی را برای محصولات خود در نظر می‌گیرد. به همین دلیل است که قیمت ورق سیاه گیلان با قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه متفاوت است.

در ایران کارخانه‌های فولاد مبارکه، ورق کاویان، نورد لوله اهواز، فولاد اکسین، گیلان و غیره از مطرح‌ترین تولیدکنندگان داخلی این محصول به شمار می‌روند و محصولات خود را با کیفیت‌های قابل قبولی در بازار عرضه می‌کنند.

قیمت ورق سیاه هر کدام از این کارخانجات، متفاوت و براساس شرایط تولید، دستگاه‌ها و تکنولوژی مورد استفاده و میزان کیفیت آن‌ها اعلام می‌شود. برای مثال به دلیل کیفیت بسیار بالا، قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه در مقایسه با محصولات سایر کارخانجات بالاتر تعیین خواهد شد. در جداول این صفحه می‌توانید قیمت انواع ورق کارخانجات مختلف را در تمامی ابعاد مشاهده کنید.

ورق سیاه
ورق سیاه

قیمت مواد اولیه

برای تولید ورق سیاه از شمش فولادی استفاده می‌شود. در طی روند تولید، شمش فولادی تحت تاثیر دمای بسیار بالا و در حدود 1200 درجه سانتی گراد قرار می‌گیرد. این حرارت دهی بالا باعث می‌شود که ورق تولید شده، کیفیت ظاهری مطلوبی نداشته باشد و مات به نظر برسد. با این وجود به دلیل این‌که قیمت ورق سیاه در مقایسه با سایر ورق‌های فولادی مثل گالوانیزه، ورق اسیدشویی و غیره کمتر است؛ از این محصول به صورت گسترده در صنایع استفاده می‌شود.

مشخص است که در صورت هر گونه افزایش یا کاهش نرخ شمش فولادی، قیمت ورق سیاه هم تغییر پیدا می‌کند. این تغییر قیمت چه در سطح جهانی و چه در سطح داخلی می‌تواند نوسانات محصول به دنبال داشته باشد.

عوامل روز

نرخ دلار و ارز در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی در کشور همواره روندی رو به رشد داشته است. این موضوع از اثرگذارترین عوامل بر قیمت ورق سیاه به شمار می‌رود و کوچک‌ترین تغییرات این فاکتور روی نرخ نهایی این مقطع فولادی اعمال می‌شود.

علاوه بر نرخ دلار؛ نرخ تعرفات کمرگی، قیمت نفت، قیمت جهانی آهن آلات، رخدادهای روز اقتصادی و سیاسی در کشور و حتی جهان همگی می‌توانند روی قیمت ورق سیاه اثر بگذارند. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت امکان خرید ورق سیاه را به روزهایی موکول کنید که بازار جهانی و داخلی آهن آلات با تلاطم کمتری همراه باشد.

میزان عرضه و تقاضا

از دیگر فاکتورهایی که در هنگام تعیین قیمت ورق سیاه مطرح خواهد شد، میزان عرضه و تقاضا است. به این معنی که اگر به هر دلیلی مثل: کاهش تولید کارخانجات داخلی یا کاهش واردات این مقطع فولادی و غیره میزان عرضه ورق سیاه در بازار کمتر از میزان تقاضای صنایع باشد، قیمت ورق سیاه با افزایش‌ همراه خواهد شد.

در مقابل، اگر به دلایلی میزان تقاضا بدون تغییر در روند تولید یا واردات کاهش پیدا کند، قیمت ورق سیاه هم در مقایسه با روزهای گذشته با کاهش همراه خواهد شد.

از طرفی، مشخص است که میزان کیفیت محصول هم روی میزان عرضه و تقاضا اثر می‌گذارد. برای مثال به دلیل کیفیت بالای محصولات فولاد مبارکه، میزان تقاضای ورق سیاه این کارخانه در مقایسه با سایر تولیدکنندگان بیشتر است و همین امر باعث افزایش قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه خواهد شد. البته این تفاوت قیمت در بیشتر مواقع ناچیز است؛ اما می‌تواند تاثیر چشم گیری روی قیمت نهایی خرید ورق سیاه در حجم‌های انبوه بگذارد.

شایان ذکر است، قیمت ورق سیاه 2 میل هم به دلیل این‌که در مقایسه با سایر ضخامت‌های این ورق فولادی مصرف بیشتری در صنایع دارد، متفاوت اعلام می‌شود.

ورق سیاه
ورق سیاه

خرید ورق سیاه

به دلیل نوسانات قیمت ورق سیاه بسیار اهمیت دارد که قبل از خرید، قیمت دقیق آن را از مراجع معتبر مطلع شوید. سایت آرادآهن یکی از بزرگ‌ترین مراجع قیمت گذاری انواع مقاطع فولادی صنعتی و ساختمانی به شمار می‌رود که کلیه نرخ‌ها را بلافاصله بعد از اعلام در بازار در جداول سایت خود به‌روزرسانی می‌کند. به علاوه، امکان ثبت سفارش محصولات هر کدام از این کارخانجات به صورت آنلاین یا تلفنی هم برای مشتریان محترم فراهم شده است.

در صورتی که برای خرید ورق سیاه نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، می‌توانید با شماره 34055-031 تماس بگیرید و به صورت رایگان از کارشناسان آرادآهن اطلاعات لازم را دریافت کنید.

انواع ورق سیاه

برای تولید ورق سیاه از آلیاژهای متفاوتی استفاده می‌شود. این امر باعث خواهد شد که ورق سیاه در انواع مختلفی به دست آید که هر کدام ویژگی‌های متفاوتی دارند. در میان ویژگی‌های ورق، میزان استحکام آن، اهمیت بیشتری برای اهالی صنعت دارد. به همین دلیل انواع ورق سیاه را براساس مقاومت آن در گریدهای مختلف دسته بندی می‌کنند و از علامت اختصاری ST مخفف Strength برای نام‌گذاری آن‌ها استفاده می‌شود. در کنار این علامت عددی درج خواهد شد که میزان سختی ورق را برحسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع نشان می‌دهد. گریدهای ST52، ST37   و ST44 پرکاربردترین انواع ورق سیاه در صنعت به شمار می‌روند که در ادامه با آن‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

ورق ST37   

عدد 37 که در کنار نام این ورق نوشته می‌شود، نشان می‌دهد که برای تولید این نوع ورق سیاه  از میزان کمی عنصر کربن استفاده شده است. از آن‌جایی که میزان عنصر کربن به کار رفته در آلیاژ مقاطع فولادی با میزان استحکام آن‌ها رابطه‌ای مستقیمی دارد، ورق سیاه ST37  از سختی نسبی برخوردار است. با این وجود مقاومت این ورق به اندازه‌ای است که در بسیاری از صنایع مانند ساختمان و سوله سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق که در صنعت با نام ورق سیاه معمولی شناخته می‌شود، انعطاف و خاصیت جوش پذیری خوبی دارد. جهت آشنایی با بیشتر ورق ST37 به دانشنامه آرادآهن مراجعه نمایید.

ورق ST44

درصد کربن به کار رفته در ورق ST44 در مقایسه با ورق ST37 بیشتر است. همین موضوع باعث شده که میزان استحکام بالاتر؛ اما فرم‌پذیری و خاصیت جوش‌پذیری کمتری داشته باشد. این گرید از ورق سیاه در ضخامت‌های 2 تا 15 میلی‌متر و در عرض‌های 1 و 1.5 متر تولید می‌شود. ورق ST44 در صنایع مختلف مثل ساخت و ساز، ریل سازی، هواپیما سازی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ورق ST52

ورق ST52، نوع دیگری از ورق‌ فولادی سیاه است که بیشترین میزان کربن را در آلیاژ خود دارد. مقاومت بسیار بالای این ورق، روی میزان نرمی آن اثر منفی می‌گذارد و آن را سخت و غیرمنعطف می‌کند. به دلیل داشتن این ویژگی‌ها از ورق ST52 تنها در صنایع سنگین استفاده می‌شود. سدسازی، پتروشیمی و غیره نمونه‌هایی از کاربرد این ورق به شمار می‌روند که به ورق صنعتی هم معروف است.

قیمت ورق سیاه گیلان

کارخانه ورق فولاد گیلان یکی از معتبرترین تولیدکنندگان ورق سیاه در کشور است که مقاطع فولادی خود را با کیفیت‌های بالایی تولید می‌کند. قیمت ورق سیاه گیلان به ضخامت آن بستگی دارد که 2 تا 20 میلی‌متر است. علاوه بر ضخامت، عرض ورق هم در تعیین قیمت آن لحاظ می‌شود. ورق‌های سیاه گیلان در عرض‌های استاندارد 1 یا 1.25 متر تولید می‌شوند. شما می‌توانید در این صفحه از سایت آرادآهن قیمت ورق سیاه گیلان را مشاهده کنید.

قیمت ورق سیاه 2 میلی متر

ورق سیاه 2 میل به دلیل ضخامت کم، انعطاف و شکل پذیری بالایی دارد. از این ورق در آلیاژهای کم کربن آن در صنایع سبک و در آلیاژهای پرکربن در صنایع سنگین استفاده می‌شود. ورق سیاه 2 میل، هم به صورت کویل و هم برش خورده بسته بندی شده و به بازار عرضه می‌شود. قیمت ورق سیاه 2 میل هم با توجه به نوع بسته‌بندی، گرید و عرض آن تعیین خواهد شد.

سوالات متداول پرسیده شده

خیر. بدلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت ها ممکن است به صورت لحظه‌ای تغییرات داشته باشد.

ارسال بار با توسط شرکت آراد آهن و با هماهنگی با معتبرترین باربری های ایران در کمترین زمان ممکن و طبق تعرفه حمل و نقل  انجام می شود.

مدت اعتبار پیش فاکتور صادر شده توسط کارشناسان فروش آراد آهن به شما اعلام می شود. اما معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری، و در زمان نوسانات قیمت،  نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد 

مدت زمان ارسال بار بستگی به نوع و تناژ آهن آلات خریداری شده توسط مشتری دارد که معمولا از 48 ساعت تا 10 روز ممکن است این فرآیند انجام شود. مدت زمان بار های سفارشی ( خم کاری و برشکاری ) توسط کارشناس فروش به مشتریان اعلام می شود.

این موضوع بستگی به نوع آهن آلات درخواستی دارد اما در شهر اصفهان حداقل سفارش آهن آلات می تواند 1 تن باشد .

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش