۰۳۱-۳۴۰۵۵

قیمت محصولات مفتولی

شرکت آراد آهن قیمت محصولات مفتولی کلیه کارخانجات معتبر و مطرح کشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام این شرکت منتشر و به روز رسانی میکند. شما میتوانید قیمت انواع آرماتور تولیدی کارخانجات معتبر کشور و تمامی مجتمع های فولادی را در فروشگاه اینترنتی آهن آلات آراد به عنوان مرجع قیمت آهن آلات مشاهده و بررسی نمایید.

مش آجدار

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام محصول چشمه ضخامت (mm)
حالت
واحد
قیمت (ریال)
بدون احتساب ارزش افزوده
مش آجدار10*106 ساده
کیلوگرم
تماس بگیرید
مش آجدار15*156 آجدار
کیلوگرم
تماس بگیرید
مش آجدار 20*206 آجدار
کیلوگرم
تماس بگیرید
مش آجدار 30*306 آجدار
کیلوگرم
تماس بگیرید
مش آجدار 15*158 آجدار
کیلوگرم
تماس بگیرید
مش آجدار20*208 آجدار
کیلوگرم
تماس بگیرید
مش آجدار25*258 آجدار
کیلوگرم
تماس بگیرید
مش آجدار10*1010 آجدار
کیلوگرم
تماس بگیرید
مش آجدار15*1510 آجدار
کیلوگرم
تماس بگیرید
مش آجدار20*2010 آجدار
کیلوگرم
تماس بگیرید

مش ساده

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
ضخامت مفتول( mm)
2.5 الی 5
شبکه  cmابعاد  mمحل بار گیریواحد قیمتقیمت
مش ساده 5*56-2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش ساده 10*106-2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش ساده چشمه 15*1515*156-2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش ساده چشمه 20*2020*206-2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش ساده چشمه 30*3030*306-2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش ساده چشمه 3*55*36-2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش ساده چشمه 4*55*46-2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش ساده چشمه 6*55*66-2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش ساده چشمه 7*55*76-2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت مفتول سیاه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
ردیفضخامت (mm) حالتواحد محل تحویل وزن کلاف(kg)قیمت
11.5فابریک سلفون دارکیلوگرمانبار 15 الی 20تماس بگیرید
21.5فابریککیلوگرمانبار 25 الی35205000
32.5فابریک سلفون دارکیلوگرمانبار 15تماس بگیرید
42.5فابریککیلوگرمانبار 25 الی35205000

قیمت توری حصاری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
ردیف محصول چشمه ضخامت مفتول وزن هر متر مربع محل بارگیری حداقل سفارش واحد قیمت حداقل سفارشقیمت (ریال)
1توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.05.5 cm2.0 mm0.945 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
2توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.15.5 cm2.1 mm1.050 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
3توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.25.5 cm2.2 mm1.144 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
4توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.45.5 cm2.4 mm1.360 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
5توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.55.5 cm2.5 mm1.500 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
6توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.85.5 cm2.8 mm1.850 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
7توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 3.05.5 cm3.0 mm2.130 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
8توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.05.7 cm2.0 mm0.912 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
9توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.15.7 cm2.1 mm1.000 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
10توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.25.7 cm2.2 mm1.100 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
11توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.45.7 cm2.4 mm1.300 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
12توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.55.7 cm2.5 mm1.430 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
13توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.85.7 cm2.8 mm1.800 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
14توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 3.05.7 cm3.0 mm2.000 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
15توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.06.5 cm2.0 mm0.800 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
16توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.16.5 cm2.1 mm0.890 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
17توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.26.5 cm2.2 mm0.950 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
18توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.46.5 cm2.4 mm1.150 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
19توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.56.5 cm2.5 mm1.250 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
20توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.86.5 cm2.8 mm1.570 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
21توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 3.06.5 cm3.0 mm1.800 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
22توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.06.7 cm2.0 mm0.780 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
23توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.16.7 cm2.1 mm0.860 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
24توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.26.7 cm2.2 mm0.940 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
25توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.46.7 cm2.4 mm1.117 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
26توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.56.7 cm2.5 mm1.215 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
27توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.86.7 cm2.8 mm1.550 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
28توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 3.06.7 cm3.0 mm1.750 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
29توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.07.5 cm2.0 mm0.700 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
30توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.17.5 cm2.1 mm0.770 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
31توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.27.5 cm2.2 mm0.835 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
32توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.47.5 cm2.4 mm0.998 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
33توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.57.5 cm2.5 mm1.090 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
34توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.87.5 cm2.8 mm1.360 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
35توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 3.07.5 cm3.0 mm1.560 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
36توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.07.7 cm2.0 mm0.666 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
37توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.17.7 cm2.1 mm0.750 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
38توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.27.7 cm2.2 mm0.820 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
39توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.47.7 cm2.4 mm0.980 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
40توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.57.7 cm2.5 mm1.060 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
41توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.87.7 cm2.8 mm1.320 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید
42توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 3.07.7 cm3.0 mm1.550 kgتهران1متر مربع
1
متر مربع
تماس بگیرید

توری فرنگی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
ابعاد (inch)حالت محل تحویلواحدقیمت (ریال)
120 * 0.85رولتهرانرولتماس بگیرید
150 * 0.85رولتهرانرولتماس بگیرید
180 * 0.85رولتهرانرولتماس بگیرید

توری گابیون

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
ناممفتول(mm)چشمه(cm)محل بارگیریقیمت(ریال)
توری گابیون چشمه 6*8 مفتول 2.028*6کارخانه تهرانتماس بگیرید
توری گابیون چشمه 6*8 مفتول 2.58*6کارخانه تهرانتماس بگیرید
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 338*6کارخانه تهرانتماس بگیرید
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 1.88*10کارخانه تهرانتماس بگیرید
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول28*10کارخانه تهرانتماس بگیرید
توری گابیون چشمه 6*6 مفتول 2.58*10کارخانه تهرانتماس بگیرید
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 38*10کارخانه تهرانتماس بگیرید

توری مرغی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
ناموزن(kg)چشمه(inch)عرص(m)طول(m)حالتمحل بارگیریقیمت(ریال)
توری مرغی چشمه 3.4 نیمه سنگین6-1.2-رولکارخانه تهرانتماس بگیرید
توری مرغی چشمه 3.4 سنگین7.2-1.2-رولکارخانه تهرانتماس بگیرید
توری مرغی چشمه 3.4 سبک8.5-1.2-رولکارخانه تهرانتماس بگیرید
توری مرغی چشمه 3.4 نیمه سنگیننیمه سنگین-1.2-رولکارخانه اصفهانتماس بگیرید
توری مرغی چشمه 3.4 سنگینسنگین-1.2-رولکارخانه اصفهانتماس بگیرید
توری مرغی چشمه 3.4 سبکسبک-1.2-رولکارخانه تهرانتماس بگیرید

قیمت توری پرسی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامضخامت مفتولچشمه(cm)محل بارگیریقیمت(ریال)
توری پرسی چشمه 2*2 ابعاد 2*232*2کارخانه تهرانتماس بگیرید
توری پرسی چشمه 4*4 ابعاد 1*243*3کارخانه تهرانتماس بگیرید
توری پرسی چشمه 4*4 ابعاد 1*23.34*4کارخانه تهرانتماس بگیرید
توری پرسی چشمه 4*4 ابعاد 1*24.55*5کارخانه تهرانتماس بگیرید

خرید مفتول و محصولات مفتولی بدون واسطه و به صورت مستقیم از مراکز فروش عمده می‌تواند امکان دسترسی به کمترین قیمت‌ها را برای شما فراهم آورد. بازرگانی آرادآهن با حذف دست تمامی واسطه‌ها و تأمین مستقیم این محصولات از برترین و معتبرترین تولیدکنندگان موفق شده است که پایین‌ترین قیمت محصولات مفتولی را به مشتریان خود پیشنهاد دهد.

قیمت محصولات مفتولی را می‌توانید در این جدول از سایت آرادآهن مشاهده نمایید. در نظر داشته باشید که قیمت هر کدام از این محصولات به نوع، کیفیت، ضخامت، اندازه و سایز و … بستگی دارد. به علاوه تمامی قیمت‌ها تحت تأثیر جو اقتصادی بی‌ثبات کشور مرتب در حال تغییر است. پس لازم است که برای استعلام قیمت‌ها و خرید مفتول و انواع آن تنها به مراکز معتبر مراجعه نمایید.

قیمت سیم 1.5 و 2.5 

انواع محصولات مفتولی

محصولات مفتولی براساس آلیاژی که برای تولید آن‌ها مورد مصرف قرار می‌گیرد در انواع زیر دسته بندی خواهند شد:

  • مفتول سیاه: برای تولید مفتول سیاه که نوعی مفتول آنیل شده به شمار می‌رود، از میلگرد استفاده می‌شود. میلگرد در کوره‌هایی با دمای بسیار بالا قرار گرفته و سپس توسط فرایند کشش به سیم مفتول یا مفتول سیاه که ظاهری کدر و مات دارد، تبدیل می‌شود. از ویژگی‌های بارز مفتول سیاه می‌توان به انعطاف پذیری بالا و مقاومت زیاد اشاره کرد. این سیم‌ها با ضخامت‌های 2، 1.5 ، 2.5، 3 ، 4 و 5 میلی‌متر تولید خواهند شد. سیم مفتول براساس کاربرد خود در سه دسته‌ی زیر تقسیم بندی می‌شود:

سیم آرماتوربندی:

اگر مفتول سیاه ضخامتی بین 1.2 تا 1.7 میلی‌متر داشته باشد از آن برای آرماتور بندی استفاده شده و به آن سیم آرماتور بندی گفته می‌شود. از نظر وزنی هر کلاف از سیم آرماتور بندی به طور تقریبی 22 کیلوگرم است. برای خرید سیم آرماتور بندی به صورت اینترنتی، فرم ثبت سفارش موجود در سایت را تکمیل و ارسال کنید.

سیم قالب بندی: در صورتی که مفتول سیاه دارای ضخامتی بین 2 تا 2.5 میلی‌متر باشد، در دسته‌ی سیم‌های قالب بندی قرار گرفته و به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که وزن هر کلاف از سیم قالب بندی به 25 کیلوگرم خواهد رسید.

سیم صنعتی: در آخر اگر مفتول سیاه ضخامت 3 تا 5 میلی‌متری داشته باشد از آن در صنایع مختلف چون: ساخت و ساز، نجاری و… استفاده می‌شود. در این صورت وزن هر کلاف از مفتول سیاه به صورت تقریبی بین 60 تا 100 کیلوگرم خواهد بود.

  • سیم مفتول گالوانیزه

این نوع از سیم‌های مفتول طی فرایند گالوانیزاسیون در برابر رطوبت و خوردگی مقاوم می‌شوند. به عبارت دیگر در طول مراحل تولید، یک لایه از فلز روی، سطح این سیم‌ها را پوشش دهی کامل می‌کند تا مقاومت بسیاری بالایی پیدا کنند. قیمت سیم مفتول گالوانیزه به نوع آن بستگی دارد. در ادامه به معرفی انواع آن خواهیم پرداخت:

  • توری حصاری یا فنس: این توری از بافته شدن سیم مفتول گالوانیزه تولید شده و از آن‌ها به منظور حصار کشی مزارع، زمین‌های کشاورزی و … استفاده می‌شود. فنس در ضخامت‌های 2، 2.2، 2.4، 2.8 و 3 میلی‌متر و با چشمه‌هایی در سایزهای 5.7، 6.7 و 7.7 در بازار وجود دارد. قیمت فنس به ضخامت و سایز چشمه‌های آن بستگی دارد.
  • توری پرسی: توری پرسی یا مشبک از چیدمان شطرنجی سیم‌های مفتول موجدار به دست می‌آید که ضخامتی بین 3 تا 5 میلی‌متر دارند.
  • توری گابیون: این توری‌ها چشمه‌های شش ضلعی داشته و به شکل قفسه تولید می‌شوند. ضخامت توری گابیون 2.5 تا 5 میلی‌متر است و از آن به عنوان حفاظ در کنار جاده‌ها استفاده می‌شود. قیمت توری آهنی گابیون به ضخامت آن بستگی دارد.
  • توری مرغی: از این توری‌های فلزی برای ساخت قفسه پرندگان استفاده می‌کنند. ویژگی بارز توری‌های مرغی سبک و نازک بودن آن‌ها است.

 

خرید محصولات مفتولی

برای خرید با کمترین قیمت محصولات مفتولی باید فاکتورهایی بسیاری را در نظر داشته باشید. در واقع باید به سایز، نوع و کیفیت محصول متناسب با نیاز خود توجه کرده و تنها قیمت مفتول را ملاک قرار ندهید. به ویژه ضخامت این محصولات به دلیل نقش مستقیمی که در تعیین ویژگی‌ها و کاربری آن‌ها دارد، باید به صورت تخصصی انتخاب شود. در صورتی که برای انتخاب ضخامت و نوع سیم مفتول مورد نیاز خود سوالی دارید، می‌توانید از راهنمایی رایگان متخصصان ما بهره‌مند شوید.

خرید سیم مفتول گالوانیزه

سیم مفتول گالوانیزه به دلیل مقاومت و طول عمر بالایی که دارد، فروش بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. در واقع می‌توان گفت که خرید این نوع از سیم مفتول نسبت به قیمت آن صرفه اقتصادی دارد.

برای خرید با بهترین قیمت سیم مفتول گالوانیزه می‌توانید به صورت اینترنتی اقدام کنید. خرید آنلاین علاوه بر سهولتی که دارد می‌تواند باعث کاهش چشمگیر هزینه‌ها‌ و صرفه‌جویی در زمان شما شود. به این منظور تنها کافی است که فرم ثبت سفارش موجود در سایت آرادآهن را تکمیل و برای ما ارسال کنید.

قیمت روز توری فلزی

قیمت صنایع مفتولی به صورت روزانه تعیین می‌شود؛ چرا که تورم، قیمت دلار و عواملی از این قبیل به صورت مستقیم در تعیین قیمت این محصولات اثر گذار هستند. قیمت سیم مفتولی و انواع آن هر روزه بعد از اعلام آخرین قیمت‌ها در بازار، در سایت آرادآهن منتشر می‌شود.

قیمت توری فلزی در آراد آهن

بازرگانی آرادآهن محصولات مفتولی و توری‌های فلزی خود را بدون واسطه و به صورت مستقیم از تولیدکنندگان تأمین می‌نماید. به همین دلیل عرضه محصولات مفتولی در این شرکت بسیار با قیمت‌های بسیار پایین بوده و این امر در طی سال‌های گذشته رضایت مشتریان بسیاری را به همراه داشته است. شما می‌توانید پایین‌ترین قیمت توری فلزی را از طریق تماس با شماره‌ی درج شده در سایت استعلام نمایید.

آراد آهن، مرجع فروش انواع توری فلزی

بازرگانی آرادآهن مرجع فروش انواع مقاطع فولادی از جمله انواع توری آهنی است که علاوه بر خرید حضوری، امکان خرید اینترنتی را نیز برای مشتریان خود فراهم آورده است. شما می‌توانید پس از استعلام و مقایسه‌ی قیمت سیم مفتولی، جهت خرید آنلاین فرم ثبت سفارش موجود در سایت را تکمیل کرده و برای ما ارسال نمایید.

ثبت سفارش

"*" indicates required fields

خیر. بدلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت ها ممکن است به صورت لحظه‌ای تغییرات داشته باشد.

ارسال بار با توسط شرکت آراد آهن و با هماهنگی با معتبرترین باربری های ایران در کمترین زمان ممکن و طبق تعرفه حمل و نقل  انجام می شود.

مدت اعتبار پیش فاکتور صادر شده توسط کارشناسان فروش آراد آهن به شما اعلام می شود. اما معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری، و در زمان نوسانات قیمت،  نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد 

مدت زمان ارسال بار بستگی به نوع و تناژ آهن آلات خریداری شده توسط مشتری دارد که معمولا از 48 ساعت تا 10 روز ممکن است این فرآیند انجام شود. مدت زمان بار های سفارشی ( خم کاری و برشکاری ) توسط کارشناس فروش به مشتریان اعلام می شود.

این موضوع بستگی به نوع آهن آلات درخواستی دارد اما در شهر اصفهان حداقل سفارش آهن آلات می تواند 1 تن باشد .