لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت روز میلگرد کلاف

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

شرکت آراد آهن قیمت میلگرد کلاف کلیه کارخانجات معتبر و مطرح کشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام این شرکت منتشر و به روز رسانی میکند. شما میتوانید قیمت انواع میلگرد تولیدی کارخانجات معتبر کشور و تمامی مجتمع های فولادی را در سایت اینترنتی آراد آهن به عنوان مرجع قیمت آهن آلات مشاهده و بررسی نمایید.

شنبه : 1402/7/8
نامسایزآنالیزحالتمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهنقیمت میلگرد کلاف ذوب آهن
6.5
1008
کشش
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 6.5
آنالیز : 1008
حالت : کشش
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهنقیمت میلگرد کلاف ذوب آهن
8
1008
کشش
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 8
آنالیز : 1008
حالت : کشش
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهنقیمت میلگرد کلاف ذوب آهن
9
1008
کشش
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 9
آنالیز : 1008
حالت : کشش
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهنقیمت میلگرد کلاف ذوب آهن
10
1008
کشش
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10
آنالیز : 1008
حالت : کشش
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهنقیمت میلگرد کلاف ذوب آهن
6.5
1006
فوق کشش
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 6.5
آنالیز : 1006
حالت : فوق کشش
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهنقیمت میلگرد کلاف ذوب آهن
8
1006
فوق کشش
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 8
آنالیز : 1006
حالت : فوق کشش
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهنقیمت میلگرد کلاف ذوب آهن
9
1006
فوق کشش
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 9
آنالیز : 1006
حالت : فوق کشش
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهنقیمت میلگرد کلاف ذوب آهن
10
1006
فوق کشش
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10
آنالیز : 1006
حالت : فوق کشش
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهنقیمت میلگرد کلاف ذوب آهن
6.5
RST34
نیمه کشش
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 6.5
آنالیز : RST34
حالت : نیمه کشش
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهنقیمت میلگرد کلاف ذوب آهن
8
RST34
نیمه کشش
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 8
آنالیز : RST34
حالت : نیمه کشش
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهنقیمت میلگرد کلاف ذوب آهن
9
RST34
نیمه کشش
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 9
آنالیز : RST34
حالت : نیمه کشش
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهنقیمت میلگرد کلاف ذوب آهن
10
RST34
نیمه کشش
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10
آنالیز : RST34
حالت : نیمه کشش
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
شنبه : 1402/7/8
نامسایزمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
5.5
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 5.5
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
6
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 6
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
6.5
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 6.5
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
7
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 7
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
8
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 8
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
8.5
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 8.5
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
9
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 9
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
10
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
11
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 11
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
12
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 12
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
8
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 8
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
12.5
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 12.5
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
10
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
14
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 14
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
16
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 16
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
16.5
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 16.5
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
10
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
20
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
12
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 12
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
8
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 8
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
12
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 12
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
14
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 14
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشانقیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
14
کاشان
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 14
محل بارگیری : کاشان
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜

قیمت روز میلگرد کلاف

قیمت روز میلگرد کلاف به عوامل مختلفی بستگی دارد که نوسان هر کدام، می‌تواند باعث کاهش یا افزایش قیمت روز این محصول ‌شود. میلگرد یکی از مقاطع فولادی بسیار مهم و کاربردی در صنعت ساختمان سازی محسوب می‌شود که برای مسلح کردن بتن، مورد استفاده قرار می‌گیرد. میلگرد، در دو نوع ساده یا آجدار تولید و به دو شکل شاخه‌ای یا کلاف بسته بندی و عرضه می‌شوند. میلگرد کلاف به صورت کلاف پیچیده شده، فروخته می‌شود.

 

مشخصات فنی میلگرد کلاف

زمانی که طول میلگرد زیاد باشد امکان بسته‌بندی آن به صورت شاخه‌ای نمیباشد، بنابراین به صورت کلاف پیچیده می‌شود. معمولا میلگردهایی که به روش نورد گرم تولید شده و ضخامت خیلی کمی داشته باشند و حداکثر ضخامت قطر آن‌ها ۱۲ میلی‌متر باشد، به صورت کلاف عرضه می‌شوند. البته بنا به درخواست مشتری، امکان سفارش کلاف ضخیم‌تر هم در کارخانجات تولیدکننده میلگرد وجود دارد.

کلاف‌ میلگرد، در سایزهای مختلفی تولید می‌شود؛ کلاف سایز درشت با ضخامت قطر ۸ تا ۱۲ میلی‌متر و کلاف سایز کوچک یا مفتول یا وایر تا ضخامت قطر ۵.۵ عرضه می‌شود. میلگرد کلاف در دو نوع کلاف ساده و کلاف آجدار موجود است که قیمت خرید میلگرد کلاف بر اساس ساده یا آجدار بودن آن، متفاوت و همچنین کاربرد هر کدام نیز، منحصر به فرد میباشد.

میلگرد کلاف با دو گرید A2 و A3 تولید می‌شود که هرکدام درصد کربن و استحکام متفاوتی دارند. وزن میلگرد کلاف موجود در بازار آهن آلات تا ۲۰۰ کیلوگرم نیز می‌رسد؛ اما برخی تولید کنندگان، در صورت سفارش مشتری، میلگرد کلاف را با وزن بالاتر از این عدد نیز، تولید می‌کنند.

قیمت روز انواع میلگرد کلاف
قیمت روز انواع میلگرد کلاف

میلگرد کلاف ساده

قیمت میلگرد کلاف ساده کارخانه های مختلف را می‌توانید در سایت آراد آهن مشاهده نمایید. میلگرد کلاف ساده، همان میلگرد ساده است که بر اساس استانداردهای  A1 ، 1006 ، 1008 ، USD7 ، S2  و RST34 و در سایزهای پایین و در طول زیاد تولید می‌شود، بنابراین می‌توان آن را به صورت کلاف بسته بندی و عرضه کرد. میلگرد کلاف ساده، نرم و انعطاف پذیر بوده و در سایزهای ۵.۵ تا ۱۴ میلی‌متر تولید می‌شود؛ از جمله کارخانه‌های معتبر تولید کننده این محصول در ایران می‌توان از کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان، فولاد کویر کاشان، ابهر، پرشین فولاد آریا ، نورد کوثر اهواز ، فولاد کاران افق ، ملایر و یزد نام برد. میلگرد کلاف ذوب آهن به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالا، نسبت به سایر رقبا بیشتر است.

پرکاربردترین سایز میلگرد کلاف ساده، سایزهای ۶ و ۶.۵  میلی‌متر میباشد که به آن میلگرد حرارتی نیز گفته می‌شود. برای اطلاع از قیمت میلگرد کلاف حرارتی ابتدا سایز مورد نیاز خود را انتخاب نمایید و سپس قیمت آن را، بر اساس نام کارخانه‌ از جداول فوق، مشاهده کنید.

 

میلگرد کلاف آجدار

میلگرد کلاف آجدار، همان میلگرد آجدار با طول زیاد است که بر اساس استانداردهای A2 و A3 و در سایزهای 8 ، 10 ، 12 ، 14 و 16 میلی‌متر تولید و به صورت یک کلاف در هم پیچیده عرضه می‌شود. از میلگرد کلاف آجدار در سازه‌های ساختمانی و صنعتی استفاده می‌شود. قیمت میلگرد کلاف آجدار با توجه به سایز، کارخانه تولید کننده، نوع و کیفیت آن متغیر میباشد.

انواع مختلف میلگردهای کلاف آجدار، در کارخانه‌های فولاد کویر کاشان، نورد فولاد گلستان، نورد کوثر اهواز، فولاد یزد، نطنز و شیراز تولید می‌شوند. هر کدام از انواع این محصول، در سایزهای مختلفی در بازار وجود دارد که مشخصات فنی هر یک از آن‌ها نسبت به دیگری متفاوت است. شما می‌توانید برای خرید میلگرد کلاف آجدار کارخانه‌های مختلف، از جمله میلگرد کلاف کویر کاشان با کارشناسان فروش میلگرد در آراد آهن تماس بگیرید.

 

کاربردهای میلگرد کلاف

از جمله کاربردهای میلگرد کلاف می‌توان به ساختمان‌سازی، صنایع جوشکاری، صنایع فنرسازی، صنعت تایر و لاستیک، سیم خاردار، سیم بکسل، خرپا، زنجیر فلزی، مفتول خوش تراش، محکم کردن اتصالات گازی، ساخت توری فلزی و گابیون و غیره اشاره کرد.

از میلگرد حرارتی در سقف‌های تیرچه بلوک، جهت جلوگیری از ترک خوردن بتن استفاده می‌شود. میلگردهای حرارتی از مهم‌ترین و پرکاربردترین سایز میلگردهای کلاف ساده هستند که برای جلوگیری از تنش‌های حاصل از جمع شدگی و حرارت بتن، کاربرد دارند به همین علت به این نام معروف شده‌اند. معمولا میلگرد حرارتی را در یک سوم بالای ضخامت دال بتنی و عمود بر تیرچه‌ها بر روی سقف و به صورت چپ و راست قرار می‌دهند. این میلگردها، علاوه بر جلوگیری از انقباض و انبساط حرارتی بتن و ترک خوردن آن، نقش باربر را نیز به عهده دارند.

خرید انواع میلگرد کلاف
خرید انواع میلگرد کلاف آجدار و ساده

بهترین قیمت میلگرد کلاف

قیمت میلگرد کلاف آجدار و ساده به عوامل مختلفی از جمله سایز میلگرد، نوع استاندارد آن، آجدار یا ساده بودن، کارخانه تولید کننده و کیفیت آن بستگی دارد. به عنوان مثال هرچقدر سایز میلگرد کلاف بیشتر باشد، متناسب با آن، قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت. همچنین کیفیت این محصول، بسته به کارخانه تولید کننده آن متفاوت است از این رو قیمت تولیدات هر کارخانه با دیگری متفاوت میباشد.

قیمت جهانی آهن و نوسانات ارز، دو فاکتور بسیار مهم و تاثیر گذار بر قیمت روز این محصول می باشند که‌ می‌توانند به شدت قیمت میلگرد کلاف را تحت تاثیر خود قرار دهند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص، کارشناسان و مشاوران آراد آهن مرجع فروش انواع میلگرد کلاف می‌توانند به شما کمک کنند و سوالات شما را به صورت تخصصی و دقیق پاسخگو باشند.

 

مرجع فروش میلگرد کلاف

خرید میلگرد کلاف از آراد آهن به دو صورت کیلویی و بندیل کلاف صورت می‌گیرد که در هر دو صورت قیمت آن، بر حسب کیلوگرم محاسبه می‌شود. به عنوان مثال شما می‌توانید برای خرید میلگرد کلاف ساده نمره 5.5 به صورت کلاف و یا کیلویی اقدام نمایید. در این صورت بر اساس وزن مورد درخواست شما، از بندیل جدا شده و وزن کشی می‌شود.

در صورتی که شما مقدار میلگرد کلاف خود را بر حسب طول می‌دانید، به عنوان مثال قصد خرید 30 متر کلاف نمره 6 را دارید، می‌توانید با کارشناسان آراد آهن تماس بگیرید و از آن‌ها بخواهید تا میلگرد کلاف مورد نظر شما را بر حسب وزن محاسبه کنند تا بتوانید خرید مطمئن و آگاهانه‌ای داشته باشید.

همچنین شما می‌توانید برای استعلام قیمت و موجودی محصولات و مشاوره گرفتن در خصوص انتخاب درست سایز و نوع محصولات و کارخانه‌های برتر تولیدی با کارشناسان واحد فروش میلگرد کلاف آراد آهن تماس بگیرید.

سوالات متداول پرسیده شده

خیر. بدلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت ها ممکن است به صورت لحظه‌ای تغییرات داشته باشد.

ارسال بار با توسط شرکت آراد آهن و با هماهنگی با معتبرترین باربری های ایران در کمترین زمان ممکن و طبق تعرفه حمل و نقل  انجام می شود.

مدت اعتبار پیش فاکتور صادر شده توسط کارشناسان فروش آراد آهن به شما اعلام می شود. اما معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری، و در زمان نوسانات قیمت،  نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد 

مدت زمان ارسال بار بستگی به نوع و تناژ آهن آلات خریداری شده توسط مشتری دارد که معمولا از 48 ساعت تا 10 روز ممکن است این فرآیند انجام شود. مدت زمان بار های سفارشی ( خم کاری و برشکاری ) توسط کارشناس فروش به مشتریان اعلام می شود.

این موضوع بستگی به نوع آهن آلات درخواستی دارد اما در شهر اصفهان حداقل سفارش آهن آلات می تواند 1 تن باشد .

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش