لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

شنبه : 1403/1/25
نامچشمهضخامتنوع گالوانیزهمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت توری گابیونقیمت توری گابیون
8x6
2.0
گرم
تهران
37,700 تومان
1700 ↓
قیمت توری گابیون
چشمه : 8x6
ضخامت : 2.0
نوع گالوانیزه : گرم
محل بارگیری : تهران
1700 ↓
قیمت توری گابیونقیمت توری گابیون
8x6
2.5
گرم
تهران
تماس بگیرید
نوسان ↜
چشمه : 8x6
ضخامت : 2.5
نوع گالوانیزه : گرم
محل بارگیری : تهران
نوسان ↜
قیمت توری گابیونقیمت توری گابیون
8x6
3.0
گرم
تهران
تماس بگیرید
نوسان ↜
چشمه : 8x6
ضخامت : 3.0
نوع گالوانیزه : گرم
محل بارگیری : تهران
نوسان ↜
قیمت توری گابیونقیمت توری گابیون
10x8
1.8
گرم
تهران
28,100 تومان
ثابت −
قیمت توری گابیون
چشمه : 10x8
ضخامت : 1.8
نوع گالوانیزه : گرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری گابیونقیمت توری گابیون
10x8
2.0
گرم
تهران
32,400 تومان
5000 ↓
قیمت توری گابیون
چشمه : 10x8
ضخامت : 2.0
نوع گالوانیزه : گرم
محل بارگیری : تهران
5000 ↓
قیمت توری گابیونقیمت توری گابیون
10x8
2.5
گرم
تهران
35,700 تومان
3200 ↓
قیمت توری گابیون
چشمه : 10x8
ضخامت : 2.5
نوع گالوانیزه : گرم
محل بارگیری : تهران
3200 ↓
قیمت توری گابیونقیمت توری گابیون
10x8
3.0
گرم
تهران
35,700 تومان
3200 ↓
قیمت توری گابیون
چشمه : 10x8
ضخامت : 3.0
نوع گالوانیزه : گرم
محل بارگیری : تهران
3200 ↓

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش