لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت ورق کرکره

چهار شنبه : 1403/3/23
نامضخامترنگابعاداستانداردمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت ورق کرکرهقیمت ورق کرکره
0.5
نارنجی
عرض 1.25
ST37
انبار
51,260 تومان
ثابت −
قیمت ورق کرکره
ضخامت : 0.5
رنگ : نارنجی
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت ورق کرکرهقیمت ورق کرکره
0.5
قهوه ای
عرض 1.25
ST37
انبار
53,350 تومان
ثابت −
قیمت ورق کرکره
ضخامت : 0.5
رنگ : قهوه ای
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت ورق کرکرهقیمت ورق کرکره
0.5
سفید
عرض 1.25
ST37
انبار
51,260 تومان
ثابت −
قیمت ورق کرکره
ضخامت : 0.5
رنگ : سفید
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت ورق کرکرهقیمت ورق کرکره
0.5
قرمز
عرض 1.25
ST37
انبار
51,260 تومان
ثابت −
قیمت ورق کرکره
ضخامت : 0.5
رنگ : قرمز
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت ورق کرکرهقیمت ورق کرکره
0.5
آبی
عرض 1.25
ST37
انبار
51,260 تومان
ثابت −
قیمت ورق کرکره
ضخامت : 0.5
رنگ : آبی
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : انبار
ثابت −

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش