لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت نبشی لقمه ای

سه شنبه : 1403/3/29
نامسایزضخامتمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت نبشی لقمه ایقیمت نبشی لقمه ای
60*60
دلخواه
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 60*60
ضخامت : دلخواه
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت نبشی لقمه ایقیمت نبشی لقمه ای
80*80
دلخواه
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 80*80
ضخامت : دلخواه
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت نبشی لقمه ایقیمت نبشی لقمه ای
100*100
دلخواه
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 100*100
ضخامت : دلخواه
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت نبشی لقمه ایقیمت نبشی لقمه ای
120*120
دلخواه
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 120*120
ضخامت : دلخواه
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش