تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت لوله گازی روکار

چهار شنبه : 1401/11/12
نامسایز (اینچ)ضخامتطول شاخهوزن شاخهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان
قیمت لوله گازی روکارقیمت لوله گازی روکار
1/1.2
2.65
6
8
انبار
کیلوگرم
38,400 تومان
4400 ↑
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 2.65
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 8
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
4400 ↑
قیمت لوله گازی روکارقیمت لوله گازی روکار
1/1.2
2.65
6
10
انبار
کیلوگرم
38,400 تومان
4400 ↑
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 2.65
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 10
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
4400 ↑
قیمت لوله گازی روکارقیمت لوله گازی روکار
1/1.2
3.25
6
15
انبار
کیلوگرم
38,400 تومان
4400 ↑
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 3.25
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 15
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
4400 ↑
قیمت لوله گازی روکارقیمت لوله گازی روکار
1/1.2
3.25
6
19
انبار
کیلوگرم
38,400 تومان
4400 ↑
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 3.25
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 19
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
4400 ↑
قیمت لوله گازی روکارقیمت لوله گازی روکار
1/1.2
3.25
6
22
انبار
کیلوگرم
38,400 تومان
4400 ↑
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 3.25
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 22
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
4400 ↑
قیمت لوله گازی روکارقیمت لوله گازی روکار
1/1.2
3.65
6
31
انبار
کیلوگرم
38,400 تومان
4400 ↑
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 3.65
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 31
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
4400 ↑

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش