تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت لوله گازی توکار

چهار شنبه : 1401/11/12
نامسایز (اینچ)ضخامتطول شاخهوزن شاخهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان
قیمت لوله گازی توکارقیمت لوله گازی توکار
1/1.2
3.9
6
34
انبار
کیلوگرم
39,500 تومان
4400 ↑
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 3.9
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 34
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
4400 ↑
قیمت لوله گازی توکارقیمت لوله گازی توکار
1/1.2
3.7
6
25
انبار
کیلوگرم
39,500 تومان
4400 ↑
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 3.7
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 25
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
4400 ↑
قیمت لوله گازی توکارقیمت لوله گازی توکار
1/1.2
3.6
6
19
انبار
کیلوگرم
39,500 تومان
4400 ↑
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 3.6
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 19
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
4400 ↑
قیمت لوله گازی توکارقیمت لوله گازی توکار
1/1.2
3.4
6
15
انبار
کیلوگرم
39,500 تومان
4400 ↑
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 3.4
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 15
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
4400 ↑
قیمت لوله گازی توکارقیمت لوله گازی توکار
1/1.2
2.9
6
10
انبار
کیلوگرم
39,500 تومان
4400 ↑
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 2.9
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 10
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
4400 ↑
قیمت لوله گازی توکارقیمت لوله گازی توکار
1/1.2
2.8
6
8
انبار
کیلوگرم
39,500 تومان
4400 ↑
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 2.8
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 8
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
4400 ↑

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش