لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت مفتول سیاه

پنج شنبه : 1402/9/16
نامضخامتمحل بارگیریوزن کلاف قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت مفتول سیاهقیمت مفتول سیاه
2.5
انبار
15
30,500 تومان
ثابت −
قیمت مفتول سیاه - 2.5
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : انبار
وزن کلاف : 15
ثابت −
قیمت مفتول سیاهقیمت مفتول سیاه
1.5
انبار
15
30,500 تومان
ثابت −
قیمت مفتول سیاه - 1.5
ضخامت : 1.5
محل بارگیری : انبار
وزن کلاف : 15
ثابت −

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش