لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت مفتول سیاه

یک شنبه : 1403/2/30
نامضخامتمحل بارگیریوزن کلاف قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت مفتول سیاهقیمت مفتول سیاه
2.5
انبار
15
30,000 تومان
500 ↓
قیمت مفتول سیاه - 2.5
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : انبار
وزن کلاف : 15
500 ↓
قیمت مفتول سیاهقیمت مفتول سیاه
1.5
انبار
15
30,000 تومان
500 ↓
قیمت مفتول سیاه - 1.5
ضخامت : 1.5
محل بارگیری : انبار
وزن کلاف : 15
500 ↓

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش