لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت توری مرغی

یک شنبه : 1402/9/12
نامطولعرضوزنچشمهمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت توری مرغیقیمت توری مرغی
45
120
8.5
3.4
تهران
420,000 تومان
ثابت −
قیمت توری مرغی
طول : 45
عرض : 120
وزن : 8.5
چشمه : 3.4
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری مرغیقیمت توری مرغی
45
120
7.2
3.4
تهران
339,900 تومان
ثابت −
قیمت توری مرغی
طول : 45
عرض : 120
وزن : 7.2
چشمه : 3.4
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری مرغیقیمت توری مرغی
45
120
6
3.4
تهران
280,000 تومان
ثابت −
قیمت توری مرغی
طول : 45
عرض : 120
وزن : 6
چشمه : 3.4
محل بارگیری : تهران
ثابت −

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش