لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

شنبه : 1403/1/25
نامسایزطول شاخهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت ناودانیقیمت ناودانی
6
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 6
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت ناودانیقیمت ناودانی
8
6
انبار
کیلوگرم
29,500 تومان
ثابت −
قیمت ناودانی - 8, 51
سایز : 8
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت ناودانیقیمت ناودانی
10
6
انبار
کیلوگرم
29,500 تومان
ثابت −
قیمت ناودانی - 10, 50
سایز : 10
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت ناودانیقیمت ناودانی
12
6
انبار
کیلوگرم
29,500 تومان
ثابت −
قیمت ناودانی - 12, 62
سایز : 12
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت ناودانیقیمت ناودانی
14
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 14
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت ناودانیقیمت ناودانی
16
6
انبار
کیلوگرم
29,500 تومان
ثابت −
قیمت ناودانی - 16, 85
سایز : 16
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش