لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت پروفیل آبرو

جمعه : 1402/7/7
نامنوعضخامتوزن شاخهطول شاخهمحل بارگیریارتفاعواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت پروفیل آبروقیمت پروفیل آبرو
یک طرفه
3
90
6
انبار
18
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوع : یک طرفه
ضخامت : 3
وزن شاخه : 90
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
ارتفاع : 18
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت پروفیل آبروقیمت پروفیل آبرو
دوطرفه
3
115
6
انبار
18
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوع : دوطرفه
ضخامت : 3
وزن شاخه : 115
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
ارتفاع : 18
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش