تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت پروفیل آبرو

سه شنبه : 1401/11/18
نامنوعضخامتوزن شاخهطول شاخهمحل بارگیریارتفاعواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان
قیمت پروفیل آبروقیمت پروفیل آبرو
یک طرفه
3
90
6
انبار
18
کیلوگرم
34,000 تومان
500 ↑
نوع : یک طرفه
ضخامت : 3
وزن شاخه : 90
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
ارتفاع : 18
واحد وزن : کیلوگرم
500 ↑
قیمت پروفیل آبروقیمت پروفیل آبرو
دوطرفه
3
115
6
انبار
18
کیلوگرم
34,000 تومان
500 ↑
نوع : دوطرفه
ضخامت : 3
وزن شاخه : 115
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
ارتفاع : 18
واحد وزن : کیلوگرم
500 ↑

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش