لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت پروفیل آبرو

سه شنبه : 1403/3/29
نامنوعضخامتوزن شاخهطول شاخهمحل بارگیریارتفاعواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت پروفیل آبروقیمت پروفیل آبرو
یک طرفه
3
90
6
انبار
18
کیلوگرم
41,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل آبرو
نوع : یک طرفه
ضخامت : 3
وزن شاخه : 90
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
ارتفاع : 18
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت پروفیل آبروقیمت پروفیل آبرو
دوطرفه
3
115
6
انبار
18
کیلوگرم
41,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل آبرو
نوع : دوطرفه
ضخامت : 3
وزن شاخه : 115
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
ارتفاع : 18
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش