لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت لوله اسپیرال

پنج شنبه : 1402/9/9
نامسایز (اینچ)ضخامتطول شاخهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت لوله اسپیرالقیمت لوله اسپیرال
24
8
12
انبار
کیلوگرم
38,900 تومان
ثابت −
قیمت لوله اسپیرال
سایز (اینچ) : 24
ضخامت : 8
طول شاخه : 12
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله اسپیرالقیمت لوله اسپیرال
28
8
12
انبار
کیلوگرم
38,900 تومان
ثابت −
قیمت لوله اسپیرال
سایز (اینچ) : 28
ضخامت : 8
طول شاخه : 12
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله اسپیرالقیمت لوله اسپیرال
32
10
12
انبار
کیلوگرم
38,900 تومان
ثابت −
قیمت لوله اسپیرال
سایز (اینچ) : 32
ضخامت : 10
طول شاخه : 12
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله اسپیرالقیمت لوله اسپیرال
40
10
12
انبار
کیلوگرم
38,900 تومان
ثابت −
قیمت لوله اسپیرال
سایز (اینچ) : 40
ضخامت : 10
طول شاخه : 12
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله اسپیرالقیمت لوله اسپیرال
48
10
12
انبار
کیلوگرم
38,900 تومان
ثابت −
قیمت لوله اسپیرال
سایز (اینچ) : 48
ضخامت : 10
طول شاخه : 12
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش