تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت لوله اسپیرال

سه شنبه : 1401/11/18
نامسایز (اینچ)ضخامتطول شاخهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان
قیمت لوله اسپیرالقیمت لوله اسپیرال
24
8
12
انبار
کیلوگرم
36,700 تومان
500 ↑
سایز (اینچ) : 24
ضخامت : 8
طول شاخه : 12
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
500 ↑
قیمت لوله اسپیرالقیمت لوله اسپیرال
28
8
12
انبار
کیلوگرم
36,700 تومان
500 ↑
سایز (اینچ) : 28
ضخامت : 8
طول شاخه : 12
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
500 ↑
قیمت لوله اسپیرالقیمت لوله اسپیرال
32
10
12
انبار
کیلوگرم
36,700 تومان
500 ↑
سایز (اینچ) : 32
ضخامت : 10
طول شاخه : 12
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
500 ↑
قیمت لوله اسپیرالقیمت لوله اسپیرال
40
10
12
انبار
کیلوگرم
36,700 تومان
500 ↑
سایز (اینچ) : 40
ضخامت : 10
طول شاخه : 12
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
500 ↑
قیمت لوله اسپیرالقیمت لوله اسپیرال
48
10
12
انبار
کیلوگرم
36,700 تومان
500 ↑
سایز (اینچ) : 48
ضخامت : 10
طول شاخه : 12
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
500 ↑

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش