تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

توری حصاری

شرکت آراد آهن قیمت توری حصاری کلیه کارخانجات معتبر و مطرح کشور را به صورت لحظه ای اعلام میکند. این شرکت قیمت روز کلیه توری ها را به صورت  آنلاین در سایت و کانال تلگرام منتشر و به روز رسانی میکند. شما میتوانید قیمت انواع توری ها با کیفیت و قیمت مناسب را در فروشگاه اینترنتی آهن آلات آراد به عنوان مرجع قیمت آهن آلات مشاهده و بررسی نمایید.

قیمت توری حصاری، با توجه به عرض آن. قطر مفتول و اندازه چشمه تعیین می‌شود. توری حصاری یا فنس با بافته شدن مفتول فلزی در قطرها و چشمه‌های مختلف تولید می‌شود. و یکی از پرکاربردترین محصولات در صنایع مفتولی به شمار می‌رود. از این محصول معمولاً برای محافظت و ایجاد امنیت در مکان‌های مختلف به صورت حصار کشی و فنس‌ کشی در اطراف باغ‌ میوه. کارگاه‌ها، ساختمان‌ها و … استفاده می‌شود. در ادامه این مطلب به معرفی ویژگی‌های توری حصاری و کاربرد آن می‌پردازیم. و عوامل موثر بر قیمت روز و مشخصات فنی توری حصاری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.توری حصاری از جنس‌های، مفتول سیاه. مفتول گالوانیزه گرم و مفتول گالوانیزه روکش پی‌وی‌سی تولید می‌شود.که هر کدام ویژگی‌های خاصی دارند و باید متناسب با آب و هوای محل مورد استفاده، انتخاب شوند.

چهار شنبه : 1401/11/19
نامچشمهضخامتمحل بارگیریوزن هر متر مربع قیمت / کیلوگرم نوسان
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
2.2
تهران
1.573
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.573
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
2.4
تهران
1.870
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.870
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
2.5
تهران
2.031
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.031
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
2.7
تهران
2.369
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
ضخامت : 2.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.369
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
3.0
تهران
2.925
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.925
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
3.2
تهران
3.328
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
ضخامت : 3.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.328
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
3.5
تهران
3.980
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
ضخامت : 3.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.980
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
3.8
تهران
4.693
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
ضخامت : 3.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 4.693
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
4.0
تهران
5.200
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
ضخامت : 4.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 5.200
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.5
3.0
تهران
2.600
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.5
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.600
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
2.0
تهران
1.040
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.040
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
2.2
تهران
1.250
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.250
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
2.4
تهران
1.500
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.500
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
2.5
تهران
1.625
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.625
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
2.6
تهران
1.750
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
ضخامت : 2.6
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.750
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
2.8
تهران
2.000
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.000
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
2.7
تهران
1.895
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
ضخامت : 2.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.895
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
3.0
تهران
2.700
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.700
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
3.2
تهران
2.662
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
ضخامت : 3.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.662
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
3.5
تهران
3.185
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
ضخامت : 3.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.185
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
3.8
تهران
3.750
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
ضخامت : 3.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.750
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
4.0
تهران
4.160
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
ضخامت : 4.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 4.160
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
4.5
تهران
5.265
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
ضخامت : 4.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 5.265
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.0
تهران
0.945
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.945
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.1
تهران
1.050
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.1
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.050
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.2
تهران
1.144
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.144
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.4
تهران
1.360
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.360
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.5
تهران
1.500
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.500
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.6
تهران
1.600
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.6
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.600
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.8
تهران
1.850
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.850
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.7
تهران
1.723
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.723
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.9
تهران
1.987
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.9
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.987
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
3.0
تهران
2.130
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.130
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
3.5
تهران
2.895
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
ضخامت : 3.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.895
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
3.8
تهران
3.413
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
ضخامت : 3.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.413
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
4.0
تهران
3.781
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
ضخامت : 4.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.781
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
2.0
تهران
0.912
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.7
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.912
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
2.1
تهران
1.000
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.7
ضخامت : 2.1
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.000
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
2.2
تهران
1.100
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.7
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.100
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
2.4
تهران
1.300
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.7
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.300
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
2.5
تهران
1.430
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.7
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.430
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
2.8
تهران
1.800
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.7
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.800
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
3.0
تهران
2.000
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.7
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.000
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
1.7
تهران
0.640
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.8
ضخامت : 1.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.640
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
2.2
تهران
1.080
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.8
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.080
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
2.0
تهران
0.850
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.8
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.850
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
2.4
تهران
1.270
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.8
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.270
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
2.6
تهران
1.520
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.8
ضخامت : 2.6
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.520
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
2.8
تهران
1.700
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.8
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.700
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
3.0
تهران
2.100
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.8
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.100
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
2.0
تهران
0.860
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.860
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
2.2
تهران
1.040
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.040
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
2.4
تهران
1.250
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.250
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
2.5
تهران
1.354
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.354
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
2.7
تهران
1.580
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
ضخامت : 2.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.580
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
3.8
تهران
3.128
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
ضخامت : 3.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.128
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
3.0
تهران
1.950
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.950
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
3.2
تهران
2.220
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
ضخامت : 3.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.220
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
4.0
تهران
3.466
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
ضخامت : 4.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.466
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.1
تهران
0.890
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.1
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.890
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.0
تهران
0.800
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.800
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.5
تهران
1.250
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.250
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.6
تهران
1.350
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.6
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.350
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
2.4
تهران
1.117
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.7
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.117
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.7
تهران
1.458
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.458
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
2.5
تهران
1.215
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.7
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.215
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
4.5
تهران
4.390
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
ضخامت : 4.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 4.390
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
2.8
تهران
1.550
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.7
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.550
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.8
تهران
1.570
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.570
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
3.0
تهران
1.750
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.7
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.750
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.9
تهران
1.682
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.9
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.682
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
1.7
تهران
0.550
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.8
ضخامت : 1.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.550
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.4
تهران
1.150
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.150
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
3.0
تهران
1.800
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.800
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
2.0
تهران
0.750
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.8
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.750
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
2.4
تهران
1.100
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.8
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.100
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
3.5
تهران
2.450
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
ضخامت : 3.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.450
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
2.2
تهران
0.900
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.8
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.900
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
2.6
تهران
1.300
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.8
ضخامت : 2.6
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.300
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
3.0
تهران
1.671
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.671
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
3.8
تهران
2.888
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
ضخامت : 3.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.888
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
3.2
تهران
1.900
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
ضخامت : 3.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.900
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
2.8
تهران
1.450
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.8
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.450
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
3.8
تهران
2.681
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
ضخامت : 3.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.681
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
4.0
تهران
3.200
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
ضخامت : 4.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.200
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
4.0
تهران
2.971
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
ضخامت : 4.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.971
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
3.0
تهران
1.700
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.8
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.700
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
4.5
تهران
3.760
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
ضخامت : 4.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.760
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
2.0
تهران
0.780
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.7
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.780
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.1
تهران
0.770
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.1
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.770
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
2.0
تهران
0.742
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.742
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.0
تهران
0.700
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.700
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.2
تهران
0.835
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.835
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
2.1
تهران
0.860
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.7
ضخامت : 2.1
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.860
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.4
تهران
0.998
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.998
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
2.2
تهران
0.900
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.900
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.5
تهران
1.090
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.090
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
2.2
تهران
0.940
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.7
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.940
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.6
تهران
1.170
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.6
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.170
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
4.0
تهران
2.773
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
ضخامت : 4.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.773
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
2.4
تهران
1.050
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.050
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.8
تهران
1.360
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.360
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
3.5
تهران
2.123
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
ضخامت : 3.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.123
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
2.1
تهران
0.750
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.7
ضخامت : 2.1
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.750
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.7
تهران
1.265
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.265
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.9
تهران
1.457
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.9
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.457
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
2.2
تهران
0.820
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.7
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.820
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
3.8
تهران
2.503
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
ضخامت : 3.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.503
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
2.7
تهران
1.353
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
ضخامت : 2.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.353
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
3.0
تهران
1.550
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.550
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
1.7
تهران
0.640
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.8
ضخامت : 1.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.640
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
2.0
تهران
0.666
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.7
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.666
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
2.0
تهران
0.850
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.8
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.850
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
2.2
تهران
0.800
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.8
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.800
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
2.4
تهران
0.960
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.8
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.960
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
2.8
تهران
1.250
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.8
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.250
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
3.0
تهران
1.450
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.8
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.450
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
2.4
تهران
0.980
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.7
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.980
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
2.5
تهران
1.060
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.7
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.060
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
2.8
تهران
1.320
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.7
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.320
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
3.0
تهران
1.550
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.7
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.550
ثابت −

توری حصاری

مشخصات فنی توری حصاری
توری حصاری با نام‌ فنس، حصار یا chain wire fence نیز شناخته می‌شود. سایزهای مختلف توری حصاری با قطر مفتول 2 تا 4.75 میلی‌متر و با ارتفاع‌ متغیر بین 0.5 تا 3 متر و به دو روش دستی و ماشینی اتوماتیک تولید می‌شود.
رول‌های توری حصاری معمولا با طول 15 متر عرضه می‌شوند که می‌تواند بنا به درخواست مشتری طول آن کم یا زیاد شود. وزن این محصول با توجه به قطر مفتول و اندازه چشمه آن متغیر است، هر چه قطر مفتول بیشتر و یا فاصله چشمه کمتر شود، وزن رول توری سنگین‌تر و در نتیجه قیمت توری حصاری بیشتر می‌شود.
برای تولید توری حصاری معمولا از مفتول گالوانیزه استفاده می‌کنند که به دو صورت گالوانیزه سرد و گالوانیزه گرم موجود می‌باشد. مفتول‌های گالوانیزه سرد موجود در بازار آهن ایران، اکثرا مفتول‌های چینی هستند که نسبت به برندهای دیگر دارای قیمت ارزان‌تر، کیفیت پایین‌تر و مقاومت کمتر در برابر خوردگی و زنگ زدگی می‌باشند و جهت استفاده در مکان‌های مرطوب مناسب نیستند.
مفتول‌های گالوانیزه گرم اکثراً تولید داخلی بوده و دارای مقاومت بالا در شرایط بد آب و هوایی می‌باشند و به دلیل انعطاف پذیری بالایی که دارند برای استفاده در بافت توری حصاری بسیار مناسب می‌باشند. بنابراین قیمت توری حصاری گالوانیزه گرم نسبت به گالوانیزه سرد بیشتر است.

انواع توری حصاری

• توری حصاری ساده یا مفتول سیاه جهت استفاده در مناطق گرم و خشک و مصارفی که زیبایی ظاهری اهمیت چندانی ندارد مناسب می‌باشد. این توری مقاومت بالایی در برابر رطوبت و خوردگی ندارد و عمر مفید آن حدود 20 سال است که معمولا مقرون به صرفه نمی‌باشد.
• توری حصاری با مفتول گالوانیزه جهت استفاده در مناطق مرطوب، خشک، گرم، سرد و هر نوع آب و هوایی مناسب می‌باشد. مفتول گالوانیزه به دلیل داشتن لایه محافظ روی به هیچ عنوان زنگ نمی‌زند و خرد نمی‌شود و عمر مفید آن حدود 40 سال می‌باشد. از ویژگی‌های توری حصاری گالوانیزه می‌توان به ظاهری زیبا، دوام و طول عمر بالا، کم هزینه بودن نسبت به روش رنگ آمیزی توری و … اشاره کرد. قیمت توری حصاری گالوانیزه تقریبا 30% بیشتر از قیمت توری با مفتول سیاه است.
• توری حصاری با مفتول گالوانیزه روکش پی‌وی‌سی کاملا ضد زنگ زدگی بوده و در آب و هوای گوناگون قابل استفاده می‌باشد و برای مصارفی که علاوه بر مقاومت بالا در برابر رطوبت، زیبایی ظاهری نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است، بسیار مناسب می‌باشد. قیمت روز توری حصاری پی وی سی تقریبا 20% بیشتر از قیمت توری گالوانیزه است.

کاربرد توری حصاری

توری حصاری به دلیل داشتن مزایای فراوان از جمله مناسب بودن قیمت فنس، کاربرد بسیار متنوع دارد. معمولا از این محصول جهت محافظت از محیط‌های مختلف یا ایجاد امنیت برای مکان‌های مهمی که انسان‌ها می‌خواهند از آن مراقبت کنند، استفاده می‌شود. از جمله کاربردهای توری حصاری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• ایجاد حفاظ برای فرودگاه‌ها، زمین‌های ورزشی، مراکز نظامی، اماکن امنیتی، مراکز صنعتی و پتروشیمی
• فنس کشی و حصارکشی برای مزارع، باغ، ملک شخصی، ویلا، کارگاه‌های ساختمانی، ریل راه آهن، استخر
• ساخت حفاظ ساختمان برای محافظت از سقوط کارگران در هنگام عملیات‌های ساختمانی
• جهت ساخت قفس برای حیوانات، مراقبت از گله‌های چهارپایان
• جهت حفاظت از منابع آب یا دکل‌های برق
• جایگزین مناسب برای سیم خاردار جهت حفاظت از بالای دیوار و ملک شخصی
• جهت جلوگیری از سقوط اشیا و افراد از ارتفاع و ….
شما عزیزان می‌توانید مناسب‌ترین قیمت توری حصاری امروز در بازار آهن و فولاد ایران را در جدول بالا مشاهده نمایید یا برای اطلاع از قیمت نهایی و یا ثبت سفارش خرید این محصول با کارشناسان فروش آرادآهن نمایندگی فروش توری حصاری در ایران تماس حاصل فرمایید.

قیمت توری حصاری

بیشترین میزان فروش توری حصاری در بازار آهن ایران، فنس‌هایی با قطر مفتول 2، 2.2، 2.4، 2.8 و 3 میلی‌متر و اندازه چشمه‌ 5.7، 6.7 و 7.7 میلی‌متر می‌باشد. قیمت روز این محصول به عوامل مختلفی بستگی دارد که در زیر به شرح آن می‌پردازیم.
• اولین فاکتور تاثیرگذار بر قیمت روز توری حصاری، نوع و برند مفتول مورد استفاده در بافت فنس است. کیفیت مفتول گالوانیزه، میزان نرمی مفتول، یکدست بودن سفتی یا نرمی مفتول، قطر لایه فلز روی بر روی سطح مفتول گالوانیزه از جمله عوامل موثر بر قیمت این محصول می‌باشند.
• اندازه چشمه نیز بر قیمت خرید توری حصاری تاثیر می‌گذارد. چشمه‌های فنس به شکل لوزی می‌باشد. به اندازه بین دو ضلع روبه‌روی لوزی برحسب سانتی‌متر، مقدار چشمه توری حصاری گفته می‌شود .
• نوع روکش استفاده شده در فنس، یکی دیگر از عواملی است که بر قیمت این محصول تاثیر می‌گذارد. فنس‌های با روکش پی‌وی‌سی به این علت که برروی پوشش گالوانیزه یک لایه پی‌وی‌سی هم وجود دارد، قیمت بالاتری نسبت به فنس گالوانیزه دارد .
• وزن فنس در مترمربع که رابطه مستقیمی با قطر مفتول و اندازه چشمه فنس دارد نیز قیمت این محصول را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. با کاهش ضخامت مفتول و افزایش اندازه چشمه فنس، وزن فنس کاهش می‌یابد و در نتیجه قیمت آن نیز کمتر می‌شود، عکس این قضیه نیز صادق است.
• توصیه می‌شود این محصول را از مرکز پخش توری حصاری معتبر و شناخته شده خریداری نمایید. به این دلیل که برخی از افراد سودجو با ایجاد چند میلی‌متر اختلاف در اندازه چشمه یا استفاده از مفتول نازکتر، باعث کاهش وزن نهایی این محصول می‌شوند و آن را با قیمت کاذب و مشخصات غیر واقعی به فروش می‌رسانند.
• اگر حجم و مقدار سفارش خرید توری حصاری شما بالا باشد، سرعت تولید فنس به دلیل این که فرآیند تولید به صورت سری‌کاری و یکدست صورت می‌گیرد، بالا رفته و در نتیجه قیمت نهایی آن مناسب‌تر می‌شود.

سخن پایانی
همان طور که اشاره شد فنس‌ها، محصولات مفتولی هستند که در سایزها و مدل‌های مختلفی ارائه می‌شوند که متناسب با سایزبندی، قیمت‌ متغیری نیز دارند. امروزه بیشتر شاهد تولید توری حصاری با مفتول گالوانیزه هستیم به این علت که این نوع توری دارای مزایا و کاربردهای بسیار زیادی می‌باشد. در هنگام خرید توری حصاری باید توجه داشته باشید که محصول مورد نظر برای چه مکانی مناسب است و آیا مشخصات فنی آن مانند ارتفاع، قطر مفتول و … می‌تواند نیاز شما را از لحاظ ارتفاع و استحکام جهت حفاظت و ایمنی محیط تامین نماید یا خیر؟

سوالات متداول پرسیده شده

خیر. بدلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت ها ممکن است به صورت لحظه‌ای تغییرات داشته باشد.

ارسال بار با توسط شرکت آراد آهن و با هماهنگی با معتبرترین باربری های ایران در کمترین زمان ممکن و طبق تعرفه حمل و نقل  انجام می شود.

مدت اعتبار پیش فاکتور صادر شده توسط کارشناسان فروش آراد آهن به شما اعلام می شود. اما معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری، و در زمان نوسانات قیمت،  نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد 

مدت زمان ارسال بار بستگی به نوع و تناژ آهن آلات خریداری شده توسط مشتری دارد که معمولا از 48 ساعت تا 10 روز ممکن است این فرآیند انجام شود. مدت زمان بار های سفارشی ( خم کاری و برشکاری ) توسط کارشناس فروش به مشتریان اعلام می شود.

این موضوع بستگی به نوع آهن آلات درخواستی دارد اما در شهر اصفهان حداقل سفارش آهن آلات می تواند 1 تن باشد .

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش