لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)

چهار شنبه : 1403/3/30
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریواحد وزنمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
10
200
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10
وزن هر شاخه 12 متری : 200
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
12
240
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 12
وزن هر شاخه 12 متری : 240
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
14
296
کیلوگرم
انبار
37,100 تومان
9000 ↑
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA) - 14, 296
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 296
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
9000 ↑
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
16
364
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 364
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
18
426
کیلوگرم
انبار
37,100 تومان
7000 ↑
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA) - 18, 426
سایز : 18
وزن هر شاخه 12 متری : 426
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
7000 ↑
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
20
510
کیلوگرم
انبار
39,100 تومان
9000 ↑
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA) - 20, 510
سایز : 20
وزن هر شاخه 12 متری : 510
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
9000 ↑
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
22
610
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 22
وزن هر شاخه 12 متری : 610
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
24
720
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 24
وزن هر شاخه 12 متری : 720
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
26
820
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 26
وزن هر شاخه 12 متری : 820
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
28
920
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 28
وزن هر شاخه 12 متری : 920
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
30
1050
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 30
وزن هر شاخه 12 متری : 1050
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
32
1170
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 32
وزن هر شاخه 12 متری : 1170
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
34
1260
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 34
وزن هر شاخه 12 متری : 1260
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
36
1344
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 36
وزن هر شاخه 12 متری : 1344
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
40
1500
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40
وزن هر شاخه 12 متری : 1500
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
45
1680
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 45
وزن هر شاخه 12 متری : 1680
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
50
1860
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 50
وزن هر شاخه 12 متری : 1860
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
55
1992
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 55
وزن هر شاخه 12 متری : 1992
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
60
2136
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 60
وزن هر شاخه 12 متری : 2136
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
65
2280
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 65
وزن هر شاخه 12 متری : 2280
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
70
2448
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 70
وزن هر شاخه 12 متری : 2448
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
90
3024
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 90
وزن هر شاخه 12 متری : 3024
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
100
3264
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 100
وزن هر شاخه 12 متری : 3264
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜

 

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA) اصفهان با بهترین قیمت در آراد آهن درج می شود. از پُرفروش‌ترین مقاطع فولادی است. قیمت تیرآهن هاش سبک به صورت به روز شده در سایت آراد آهن اصفهان قابل مشاهده است. در جدول زیر ضخامت و سایزهای مختلف هاش سبک درج شده است.

برای دسترسی به قیمت نهایی این محصول و خرید می‌توانید با کارشناسان آراد آهن تماس بگیرید.قیمت تیرآهن هاش HEA ، نسبت به قیمت تیرآهن هاش سنگین در همان ابعاد،کمتر می‌باشد. تیرآهن هاش یکی از انواع تیرآهن‌های موجود در بازار آهن است. که به دلیل شکل هندسی منحصر به فرد، از استحکام و مقاومت بالایی در برابر تنش‌ها و نیروهای وارده برخوردار است.

در صنعت ساخت و ساز، پروژه‌های عمرانی، صنعت پل سازی. سدسازی و به طور کلی در مصارفی که به تحمل و مقاومت بالایی نیاز باشد، کاربرد دارد. برای جبران محدودیت‌های تیرآهن‌های معمولی، این تیرآهن طراحی شد. تیرآهن هاش یا بال پهن، متشکل از دو بال پهن و یک جان است. در این تیرآهن عرض سطح مقطع، بیشتر از تیرآهن IPE بوده و مقدار بال‌ها و جان (ارتفاع پشت تا پشت تیرآهن) یکسان و برابر می‌باشند. قسمت جان این تیرآهن، برای مقاومت در برابر نیروهای برشی و قسمت بال‌های آن برای مقاومت در برابر نیروهای خمشی طراحی شده است.

 

تیرآهن هاش سبک _HEA

تیرآهن هاش به دو نوع هاش سبک و هاش سنگین تولید و عرضه می‌شود. تیرآهن هاش سبک HEA ضخامت کمتری دارد؛ تیرآهن هاش سنگین HEB ، ضخیم‌تر بوده و در نتیجه وزن بالاتری دارد. شکل ظاهری این نوع تیرآهن به صورت حرف انگلیسی H می‌باشد به همین جهت در بازار آهن آلات با نام‌های Hسبک، IPBL ، H beam سبک و تیرآهن بال پهن سبک نیز شناخته می‌شود.

تیرآهن هاش سبک

مشخصات فنی تیرآهن هاش سبک _HEA

به این دلیل که اندازه بال و جان در این نوع تیرآهن یکسان می‌باشد بنابراین تیرآهن در برابر نیروهای وارده در دو جهت، مقاومت یکسانی از خود نشان می‌دهد و همین ویژگی سبب می‌شود که استفاده از این تیرآهن در سازه موجب کاهش زمان کار؛ کاهش حجم فضای کار؛ کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش هزینه نهایی پروژه شود.
این تیرآهن‌ها بر اساس استانداردهای CSN42 5550 ، C-STN42 5550 ، EN10163-3 ، EN10034 ، Euronorm 53 -62 ، DIN1025 و TDP:STN42 0135 و در گریدهای ST37 و ST44 و ST52 تولید و عرضه می‌شوند. سایزهای تیرآهن هاش سبک _HEA موجود در بازار آهن آلات متنوع بوده و هر کدام کاربرد متفاوتی دارند.
تیرآهن هاش نوع سبک با طول ۱۲ متر و در سایزهای ۱۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر در بازار آهن موجود می‌باشد که پرمصرف‌ترین سایز آن در ساختمان سازی، تیرآهن ۱۴ هاش سبک می‌باشد. وزن و قیمت تیرآهن هاش سبک در سایزهای مختلف با یکدیگر، متفاوت می‌باشد.

 

قیمت روز هاش سبک|انواع هاش سبک و سنگین ذوبی و وارداتی

قیمت روز هاش سبک یا سنگین را می‌توانید در سایت آرادآهن مشاهده کنید. این نرخ‌ها بسته به عوامل یکسانی تعیین می‌شوند. قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید یا حمل‌ونقل، قیمت انرژی و غیره همگی نرخ روز این مقاطع فولادی را مشخص می‌کنند. از سوی دیگر نرخ روز ارز هم روی قیمت‌ نهایی این مقاطع اثر می‌گذارد. چرا که مقاطع فولادی مثل تیر‌های هاش جز کالاهای اصلی در اقتصاد و هم‌چنین جز محصولات وارداتی و صادراتی محسوب می‌شوند.

مشخص است که هاش سبک وارداتی که عمدتا در کشور ترکیه، کره یا اسپانیا تولید شده‌اند، اختلاف قیمتی با محصولات داخلی دارند. محصولات داخلی در ایران توسط کارخانه معروف ذوب‌آهن تولید می‌شوند. این کارخانه بهترین و باکیفیت‌ترین تیرآهن‌های هاش سبک و سنگین را در گریدهای ST37، ST44 و  ST52تولید و به بازار عرضه می‌کند. هاش سنگین ذوبی در سایزهای ۱۴ تا ۳۰ سانتی‌متر و هاش سبک ذوبی در اندازه‌های ۱۲ تا ۲۰ سانتی‌متر تولید می‌شوند. ناگفته نماند که این کارخانه در صورت دریافت سفارش، تولید تیر هاش فوق سنگین را هم در دستور کار خود قرار می‌دهد. قیمت تیرآهن‌ هاش ذوبی براساس سایز، وزن و گرید آن‌ها تعیین می‌شود.

وزن تیرآهن هاش سبک _HEA

وزن هاش سبک به سایز آن بستگی دارد. بسیاری از پیمانکاران و مهندسان قبل از خرید هاش سبک، وزن آن را محاسبه می‌کنند یا حداقل تخمین می‌زنند. چرا که وزن از مشخصه‌های مهمی است که باید با فشار و شرایط پروژه تناسب داشته باشد. از همه مهم‌تر قیمت مقاطع فولادی براساس وزن آن‌ها محاسبه می‌شود. پس وزن هاش سبک از این نظر هم اهمیت پیدا می‌کند که روی قیمت آن اثرگذار است.

برای محاسبه وزن این مقطع می‌توانید از جدول وزن اشتال کمک بگیرید. در این جدول وزن هاش سبک براساس استانداردهای جهانی و با توجه به سایز آن درج شده است. اگر هم به دنبال روش راحت‌تری هستید، می‌توانید محاسبه وزن تیرآهن را انتخاب کنید.

کیفیت تیرآهن هاش سبک _HEA

در زمان خرید تیرآهن هاش سبک _HEA، توجه داشته باشید که کیفیت تیرآهن هاش از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا به صورت مستقیم بر کیفیت سازه تاثیر می‌گذارد. از نظر ظاهری تیرآهن هاش باید ضخامت یکسان و یکنواختی در سطح تیرآهن داشته و بدنه آن تراز باشد.
برای تولید تیر آهن هاش سبک ابتدا به وسیله غلتک‌های افقی و عمودی و به روش نورد کششی و پیوسته، از ضخامت بیلت یا اسلب کم و بر طول آن افزوده می‌شود و تیرآهن هاش شکل هندسی اصلی خود را پیدا می‌کند. مرحله خنک کاری باید با دقت انجام شود زیرا بر خصوصیات مکانیکی تیرآهن هاش تاثیر می‌گذارد. در فرآیند سایزینگ با توجه به ماده اولیه، ابعاد تیرآهن هاش را تنظیم می‌کنند و به طول دلخواه برش می‌زنند. در مرحله کنترل و بسته بندی مشخصات فنی، ظاهری و کیفیت محصول بررسی شده و بعد از تایید شدن، بسته بندی می‌شود و برگه مشخصات کالا یا شناسنامه محصول بر روی آن نصب می‌شود.

تفاوت تیرآهن هاش سبک و هاش سنگین

هاش سبک و سنگین با این که از یک خانواده هستند؛ اما تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند. هاش سنگین ضخامت بال بیشتری در مقایسه با هاش سبک دارد. همین موضوع روی وزن آن هم تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل هاش سنگین نامیده می‌شود. به‌علاوه، ضخامت بیشتر بال‌ها، هاش سنگین را مقاوم‌تر و مستحکم‌تر از هاش سبک می‌سازد. مسلما وقتی که این مقطع مقاومت بیشتری داشته باشد، در سازه‌های بزرگتر و سنگین‌تر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از مهم‌ترین تفاوت‌های تیر هاش سبک و هاش سنگین قیمت آن‌هاست. هاش سبک با وزن کمتر، قیمت پایین‌تری در مقایسه با هاش سنگین دارد.

کاربرد تیرآهن هاش سبک _HEA

• به دلیل پهن بودن سطح مقطع این تیرآهن، نیروهای وارده کمتری را می‌تواند به سازه انتقال دهد و همین امر سبب افزایش کاربرد این محصول در ساختمان‌های ضد زلزله می‌شود.
• تیرآهن هاش به دلیل داشتن استحکام بالا می‌تواند در سایزهای طویل تولید شود و در برج سازی و سازه‌های مرتفع مورد استفاده قرار گیرد.
• در پالایشگاه، از تیرآهن هاش به صورت بست تیرآهنی استفاده می‌شود و یک لوله که تکیه‌گاه آن، تیرآهن هاش است به کار گرفته می‌شود.
• جهت ساخت نعل درگاه‌ها از تیرآهن هاش به صورت دو تیرآهنی که با تسمه به هم متصل شده، استفاده می‌شود.
• در ساخت خرپاها از این محصول به صورت تک یا دوبل استفاده می‌شود؛ اگر ستونی در سازه حذف شود، از خرپا به جای آن استفاده می‌کنند.
• جهت ساخت قسمت‌های فوقانی و زیرساخت‌های پل‌ها از این محصول استفاده می‌شود.
• تیرآهن هاش در سدسازی، اسکله سازی،کشتی سازی، سوله‌ها، انبارها، کارگاه‌ها، سازه‌های دریایی مانند سکوهای نفتی یا گازی، برج سازی و …. کاربرد دارد.

تیرآهن هاش سبک

قیمت روز تیرآهن هاش سبک _HEA

قبل از استعلام قیمت روز تیرآهن هاش سبک باید بدانید که قیمت این محصول، با توجه به عوامل مختلفی در بازار آهن تعیین می‌شود. قیمت تیرآهن هاش در بازار بر اساس سیاست‌های قیمت گذاری کارخانه تولیدکننده و نیز بر اساس قیمت شمش فولادی تعیین می‌شود؛ هزینه‌های تولید، حمل و نقل، نرخ دلار باعث نوسانات قیمت روز تیرآهن می‌شود.

به طور کلی دگرگونی در بازار آهن آلات، در نوسانات قیمتی این محصول تاثیر گذار می‌باشد. همچنین عوامل دیگری مانند میزان عرضه و تقاضا، کیفیت، برند تولید کننده، شرایط سیاسی و اقتصادی روز دنیا و … در نوسانات قیمت فروش تیرآهن هاش سبک _HEA موثر هستند.
مصرف کنندگان ابتدا باید بر اساس نوع کارایی و کاربرد مورد نظر؛ سایز، مقدار و نوع تیرآهن هاش مورد نیاز خود را انتخاب نمایند، سپس اقدام به خرید تیرآهن هاش سبک _HEA کنند تا بتوانند انتخاب دقیق‌تر و مطمئن‌تری داشته باشند؛ در همین راستا کارشناسان بازرگانی آرادآهن آماده‌اند تا شما را بیشتر راهنمایی کنند.

عوامل موثر بر قیمت تیرآهن هاش

در هنگام تعیین قیمت هاش عوامل بسیاری در نظر گرفته می‌شوند. از هزینه‌های ساخت مثل قیمت مواداولیه، انرژی مصرف‌شده و غیره گرفته تا عوامل سیاسی-اقتصادی. بله؛ میزان عرضه و تقاضا، نرخ جهانی فولاد، تورم، تصمیمات سیاسی-اقتصادی و غیره هم می‌توانند قیمت این مقطع فولادی را دستخوش تغییر کنند. چرا که صنعت فولاد از صنایع بسیار مهم در ایران محسوب می‌شود و تا حد زیادی اقتصاد کشور هم به آن وابسته است.

از طرف دیگر، نوع تیرآهن هاش، وزن و سایز هم روی قیمت این مقطع اثر می‌گذارند. با توجه به گستردگی این عوامل پیش‌بینی‌کردن یا تخمین‌زدن قیمت این مقطع فولادی تقریبا غیرممکن است. بنابراین، همیشه قبل از ثبت سفارشات خود با شماره ثبت شده در سایت تماس بگیرید و از قیمت دقیق این مقطع اطلاع پیدا کنید.

قیمت تیرآهن هاش سبک _HEA

قیمت فروش تیرآهن هاش سبک _HEA در هزینه‌ی تمام شده پروژه‌های ساخت و ساز بزرگ و عظیم مانند پل‌های فلزی، آسمان خراش‌ها و … تاثیرگذار می‌باشد. یکی از عواملی که می‌تواند قیمت تیرآهن هاش را دستخوش تغییر کند وزن این محصول می‌باشد؛ تیرآهن‌های هاش در سایزهای مختلف مانند تیرآهن ۱۸، وزن و قیمت متفاوتی دارند.
دشواری مراحل تولید تیرآهن هاش سبب اختلاف قیمت بین تیرآهن هاش و تیرآهن معمولی می‌شود. این اختلاف قیمت بین قیمت تیرآهن هاش سبک و انواع دیگر آن نیز دیده می‌شود، به عنوان مثال قیمت تیرآهن ۱۴ هاش سبک نسبت به نوع سنگین با همین سایز، کمتر می‌باشد.
سایز و وزن هر شاخه از تیرآهن هاش باید بر اساس جدول اشتال تیرآهن باشد در زمان خرید تیرآهن هاش سبک _HEA، باید سایز و وزن هر شاخه را مورد توجه قرار دهید زیرا قیمت تیرآهن هاش سبک تحت تاثیر این عوامل تغییر می‌کند. بهترین قیمت تیرآهن در اصفهان و سراسر کشور را می‌توانید در سایت آرادآهن مشاهده نمایید.

خرید تیرآهن هاش سبک _HEA

از نکات مهمی که در هنگام خرید تیرآهن هاش سبک _HEA باید خریدار از آن آگاهی یابد برند و نوع استانداردی است که این محصول بر اساس آن تولید شده‌است که باید جزو استانداردهای ملی یا استانداردهای بین‌المللی معتبر باشد.کیفیت تیرآهن هاش با توجه به کشور سازنده، نام کارخانه، برند و استاندارد تولید شده، متفاوت می‌باشد.
بازرگانی آرادآهن، تامین کننده انواع محصولات فولادی و مرجع فروش تیرآهن هاش سبک _HEA در سایزهای متنوع می‌باشد که انواع تیرآهن‌ هاش در دو نوع سبک و سنگین تولیدشده توسط کارخانه‌های برتر تولیدکننده فولاد ایران و دنیا را با بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت در بازار آهن به متقاضیان این محصولات ارائه می‌دهد.

کارشناسان ما در آرادآهن آماده ارائه هرگونه مشاوره تخصصی رایگان، قبل از خرید به مشتریان خود هستند. شما می‌توانید با توجه به لحظه ای بودن قیمت‌ها، جهت استعلام آخرین قیمت روز تیرآهن هاش و یا ثبت سفارش خرید تیرآهن هاش سبک از آراد آهن با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

هاش سبک

تولیدکنندگان تیرآهن هاش

تیر هاش سبک و سنگین به دلیل استحکام بسیار زیاد در پروژه‌های خاص و سنگین مورداستفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل میزان تقاضای کمتری در مقایسه با تیرآهن‌های معمولی دارند. همین موضوع باعث شده است که تنها تولیدکنندگان کمی به سراغ این محصول بروند. در حال حاضر، ذوب آهن تنها تولیدکننده هاش در ایران به شمار می‌رود.

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش