لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت ورق گالوانیزه سمنان

چهار شنبه : 1403/3/30
نامضخامتحالتابعاداستانداردمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.35
رول
1
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.35
حالت : رول
ابعاد : 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.38
رول
1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.38
حالت : رول
ابعاد : 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.4
رول
1
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.4
حالت : رول
ابعاد : 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.4
رول
1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.4
حالت : رول
ابعاد : 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.48
رول
1
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.48
حالت : رول
ابعاد : 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.48
رول
1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.48
حالت : رول
ابعاد : 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.5
رول
1
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.5
حالت : رول
ابعاد : 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.5
رول
1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.5
حالت : رول
ابعاد : 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.6
رول
1
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.6
حالت : رول
ابعاد : 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.6
رول
1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.6
حالت : رول
ابعاد : 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.7
رول
1
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.7
حالت : رول
ابعاد : 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.7
رول
1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.7
حالت : رول
ابعاد : 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.8
رول
1
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.8
حالت : رول
ابعاد : 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.8
رول
1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.8
حالت : رول
ابعاد : 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
0.90
رول
1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.90
حالت : رول
ابعاد : 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
1
رول
1
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 1
حالت : رول
ابعاد : 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
1
رول
1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 1
حالت : رول
ابعاد : 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
1.06
رول
1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 1.06
حالت : رول
ابعاد : 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
1.25
رول
1
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 1.25
حالت : رول
ابعاد : 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
1.25
رول
1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 1.25
حالت : رول
ابعاد : 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
1.5
رول
1
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 1.5
حالت : رول
ابعاد : 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه سمنانقیمت ورق گالوانیزه سمنان
1.5
رول
1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 1.5
حالت : رول
ابعاد : 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜

قیمت ورق گالوانیزه سمنان، یکی از محصولات شرکت کارخانجات نورد و لوله سمنان را می‌توانید در این صفحه از سایت آرادآهن مشاهده نمایید. شایان ذکر است هر روز قیمت‌های جدید توسط کارخانه به مراجع اصلی اعلام می‌شود. پس از اعلام قیمت توسط کارخانه، قیمت روز ورق گالوانیزه سمنان در این جدول نیز به روز رسانی می‌شود.

در صورتی که برای خرید ورق گالوانیزه سمنان سوال و یا ابهامی دارید، می‌توانید از مشاوره‌ی رایگان متخصصان ما در این زمینه کمک بگیرید. بازرگانی آراد آهن در این مطلب خلاصه‌ ای از نکات مهم را که باید قبل از خرید در نظر بگیرید، یادآور شده است.

قیمت روز ورق گالوانیزه سمنان

قیمت روز ورق گالوانیزه سمنان در این صفحه از سایت آرادآهن هر روزه قابل مشاهده است. در صورتی که شما قصد خرید این ورق با پایین ترین قیمت را دارید، باید زمانی اقدام نمایید که نرخ دلار و نفت روند کاهشی را در پیش گرفته باشند. البته تنها در صورتی که میزان تقاضای ورق گالوانیزه به دلایل مختلف افزایش پیدا نکرده باشد؛ چون در این صورت اثر کاهش نرخ دلار را خنثی می‌نماید و می‌تواند مجدداً قیمت ورق گالوانیزه سمنان را با افزایش روبرو کند.

به بیان دیگر میزان عرضه کارخانه سمنان باید با میزان تقاضای ورق گالوانیزه در بازار همخوانی داشته باشد. در غیر این صورت قیمت‌ها روندی خلاف جهت شاخص‌های اصلی اقتصاد چون قیمت دلار را در پیش خواهند گرفت.

به طور کلی پیش‌بینی قیمت روز ورق گالوانیزه سمنان و خرید در بهترین زمان کاری بسیار دشوار و نیازمند تخصص و تجربه‌ی بالا است. به همین دلیل توصیه می‌کنیم برای خرید با بهترین قیمت ورق گالوانیزه سمنان از مشاوره‌ی رایگان متخصصان ما در بازرگانی آرادآهن کمک بگیرید.

مشخصات فنی ورق گالوانیزه سمنان

ورق گالوانیزه در شرکت کارخانجات نورد و لوله سمنان با فرایند غوطه‌وری گرم در خطوط گالوانیزه پیوسته، تولید می‌گردد. شایان ذکر است که ورق گالوانیزه با ضخامت ۳ میلیمتر برای اولین بار در ایران توسط این شرکت تولید شده است. ورق گالوانیزه سمنان در دو نوع گل ریز و گل درشت وجود دارند.

به طور کلی ورق گالوانیزه سمنان در ضخامت‌های ۰.۲۵ تا ۳ میلیمتر و با عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ میلیمتر تولید می‌شوند. ضخامت لایه‌ی گالوانیزه در این ورق‌ها بین ۹۰ تا ۲۷۵ میلیمتر است. شایان ذکر است که هرچه ضخامت این لایه بیشتر باشد، استحکام و مقاومت ورق گالوانیزه و در نتیجه قیمت آن بیشتر خواهد بود. وزن ورق گالوانیزه سمنان در ابعاد و ضخامت‌های گوناگون، متفاوت و در بازه‌ی ۳۰ تا ۹۴ گرم بر متر مربع متغیر است.

کیفیت ورق گالوانیزه سمنان

در تولید ورق گالوانیزه سمنان از دانش متخصصان با تجربه، پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های تولید و خطوط گالوانیزه پیوسته استفاده می‌شود. همچنین تمامی تولیدات نهایی قبل از ترخیص از کارخانه لوله و نورد سمنان، توسط آزمایشگاه‌های متعدد کنترل کیفیت، مورد آزمون قرار خواهند گرفت. و تنها در صورتی که کاملاً با استانداردهای ملی و بین المللی تطابق داشته باشند، مجوز خروج از کارخانه و  عرضه در بازار را دریافت خواهند کرد. تولید مطابق با معیارهای تدوین شده در استانداردها و رعایت کلیه موارد بالا موجب شده است که ورق گالوانیزه سمنان از کیفیت بالا و تضمین‌ شده‌ ای برخوردار باشد.

در نتیجه می‌توان گفت که قیمت ورق گالوانیزه سمنان نسبت به کیفیت آن مناسب بوده و خرید آن مقرون به صرفه است.

فروش ورق گالوانیزه سمنان

فروش ورق گالوانیزه سمنان در اصفهان و سایر استان‌های کشور توسط مراکز مختلفی صورت می‌گیرد. در این میان باید مراکزی را انتخاب کنید که ورق گالوانیزه سمنان را با کمترین واسطه تأمین کرده باشند تا بتوانند این ورق‌ها را با کمترین قیمت نیز عرضه نمایند. البته تنها ملاک قرار دادن قیمت پایین نباید شما را از اصالت محصول غافل سازد. به بیان دیگر حتماً باید از مراکزی خرید خود را انجام دهید که مطمئن هستید ورق گالوانیزه ناشناسی را به عنوان ورق گالوانیزه سمنان به شما نمی‌فروشند.

پیشنهاد ما خرید از مراجع معتبر فروش ورق گالوانیزه است که به دلیل تأمین مستقیم از کارخانه؛ ورق گالوانیزه سمنان را با پایین‌ترین قیمت و تضمین اصالت عرضه می‌نمایند. بازرگانی آراد آهن مرجع فروش ورق گالوانیزه سمنان نیز با تأمین مستمر، مستقیم و عمده از کارخانه، اقدام به عرضه ورق گالوانیزه سمنان با بهترین قیمت در سراسر کشور نموده است.

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش