لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

جدول وزن نبشی بال مساوی

سایز نبشی (mm)طول بال (h/mm)ضخامت بال (t/mm)وزن هر یک متر (Kg/m)وزن شاخه ۶ متری (Kg/m)وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m)
L30×۳۰×۳۳۰۳۱.۳۶۸.۱۶۱۶.۳۲
L30×۳۰×۴۳۰۴۱.۷۸۱۰.۶۸۲۱.۳۶
L35×۳۵×۴۳۵۴۲.۰۹۱۲.۵۴۲۵.۰۸
L40×۴۰×۴۴۰۴۲.۰۴۲۱۴.۵۲۲۹.۰۴
L40×۴۰×۵۴۰۵۲.۹۷۱۷.۸۲۳۵.۶۴
L45×۴۵×۴.۵۴۵۴.۵۳.۰۶۱۸.۳۶۳۶.۷۲
L50×۵۰×۴۵۰۴۳.۷۷۱۸.۳۶۳۶.۷۲
L50×۵۰×۵۵۰۵۴.۴۷۲۲.۶۲۴۵.۲۴
L50×۵۰×۶۵۰۶۴.۵۷۲۲.۸۲۵۳.۶۴
L60×۶۰×۵۶۰۵۵.۴۲۲۷.۴۲۵۴.۸۴
L60×۶۰×۶۶۰۶۷.۰۹۳۲.۵۲۶۵.۰۴
L60×۶۰×۸۶۰۸۶.۸۳۴۲.۵۴۸۵.۰۸
L65×۶۵×۷۶۵۷۶.۳۸۴۰.۹۸۸۱.۹۶
L70×۷۰×۶۷۰۶۷.۳۸۳۸.۲۸۷۶.۵۶
L70×۷۰×۷۷۰۷۶.۸۵۴۴.۲۸۸۸.۵۶
L75×۷۵×۶۷۵۶۸.۹۹۴۱.۱۸۲.۲
L75×۷۵×۸۷۵۸۹.۶۳۵۳.۹۴۱۰۷.۸۸
L80×۸۰×۸۸۰۸۱۱.۹۵۷.۷۸۱۱۵.۵۶
L80×۸۰×۱۰۸۰۱۰۹.۶۱۷۱.۴۱۴۲.۸
L90×۹۰×۷۹۰۷۱۰.۹۵۷.۶۶۱۱۵.۳۲
L90×۹۰×۸۹۰۸۱۲.۲۶۵.۴۱۳۰.۸
L90×۹۰×۹۹۰۹۱۳.۴۷۳.۲۱۴۶.۴
L90×۹۰×۱۰۹۰۱۰۱۲.۲۸۰.۴۱۶۰.۸
L100×۱۰۰×۸۱۰۰۸۱۵۷۳.۲۱۴۶.۴
L100×۱۰۰×۱۰۱۰۰۱۰۱۷.۸۹۰۱۸۰
L100×۱۰۰×۱۲۱۰۰۱۲۱۰۶.۸۲۱۳.۶
اشتراک گذاری این مطلب:

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش