لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

جدول وزن تیرآهن هاش سنگین

سایزارتفاع تیر (H)ضخامت بال (B)ضخامت جان (D)طول بال (A)وزن شاخه (KG)قیمت
۱۰۰۱۰۰۱۰۶۱۰۰۲۴۰تماس بگیرید
۱۲۰۱۲۰۱۱۶.۵۱۲۰۳۲۰تماس بگیرید
۱۴۰۱۴۰۱۲۷۱۴۰۴۰۰تماس بگیرید
۱۶۰۱۶۰۱۳۸۱۶۰۵۰۰تماس بگیرید
۱۸۰۱۸۰۱۴۸.۵۱۸۰۵۹۰تماس بگیرید
۲۰۰۲۰۰۱۵۹۲۰۰۷۳۰تماس بگیرید
۲۲۰۲۲۰۱۶۹.۵۲۲۰۸۵۰تماس بگیرید
۲۴۰۲۴۰۱۷۱۰۲۴۰۹۹۸تماس بگیرید
۲۶۰۲۶۰۱۷.۵۱۰۲۶۰۱۱۲۰تماس بگیرید
۲۸۰۲۸۰۱۸۱۰.۵۲۸۰۱۲۴۰تماس بگیرید
۳۰۰۳۰۰۱۹۱۱۳۰۰۱۴۰۰تماس بگیرید
۳۲۰۳۲۰۲۰.۵۱۱.۵۳۰۰۱۵۳۰تماس بگیرید
۳۴۰۳۴۰۲۱.۵۱۲۳۰۰۱۶۰۰تماس بگیرید
۳۶۰۳۶۰۲۲.۵۱۲.۵۳۰۰۱۷۰۰تماس بگیرید
۴۰۰۴۰۰۲۴۱۳.۵۳۰۰۱۸۶۰تماس بگیرید
۴۵۰۴۵۰۲۶۱۴۳۰۰۲۰۵۰تماس بگیرید
۵۰۰۵۰۰۲۸۱۴.۵۳۰۰۲۲۵۰تماس بگیرید
۵۵۰۵۵۰۲۹۱۵۳۰۰۲۴۰۰تماس بگیرید
۶۰۰۶۰۰۳۰۱۵.۵۳۰۰۲۵۵۰تماس بگیرید
اشتراک گذاری این مطلب:

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش