۰۳۱-۳۴۰۵۵
قیمت پروفیل زد (Z)
سایز تیرآهنطول شاخهوزن شاخه سنگین ( kg )وزن شاخه سبک ( kg )قیمت(ریال)
۱۰۱۲۲۴۴۲۰۰تماس بگیرید
۱۲۱۲۳۲۲۲۳۴تماس بگیرید
۱۴۱۲۳۹۰۲۹۹تماس بگیرید
۱۶۱۲۵۰۰۳۶۵تماس بگیرید
۱۸۱۲۵۹۰۴۲۶تماس بگیرید
۲۰۱۲۷۲۰۵۰۸تماس بگیرید
۲۲۱۲۸۲۸۶۰۶تماس بگیرید
۲۴۱۲۹۶۰۷۲۴تماس بگیرید
۲۶۱۲۱۰۷۵۸۱۸تماس بگیرید
۲۸۱۲۱۲۱۰۹۱۷تماس بگیرید
۳۰۱۲۱۳۷۰۱۰۶۰تماس بگیرید
۳۲۱۲۱۵۵۱۱۱۷۱تماس بگیرید
۳۴۱۲۱۶۰۳۱۲۶۰تماس بگیرید
۳۶۱۲۱۷۵۴۱۳۴۲تماس بگیرید
اشتراک گذاری این مطلب:
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
آخرین اخبار آهن آلات
تقویم فروردین
انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال نمایید