آراد آهن اسپادانا

بازار آهن در دستان شماست

031-34055

جدول اشتال تیراهن

جدول اشتال تیراهن
۵/۵ - (۲ امتیاز)

چرا دانستن جدول اشتال تیراهن مهم است؟

همانطور که می‌دانید تیرآهن‌ها از جمله محصولات مهم در حوزه صنایع فولادی به حساب می‌آیند، چراکه این نوع مقاطع در اکثر حوزه‌ها کاربرد فراوانی دارند. از طرفی دیگر، کاربرد این محصولات در صنعت ساختمان‌سازی از اهمیت فراوانی برخوردار است که ما قصد داریم در ادامه، ابتدا حروف جدول اشتال تیرآهن را بیان کنیم و در ادامه به بیان جدول اشتال تیرآهن در انواع مختلف و اهمیت داشتن آن بپردازیم.

معرفی حروف جدول اشتال تیرآهن‌

احتمالا در همان ابتدای محاسبه اشتال تیرآهن، سطر اولیه جدول نظر شما را هم به خود جلب کرده است. در این سطر علایم اختصاری زیادی نوشته شده است. علایمی مثل: s، h، r، A، RT و غیره. در بین این موارد مهم‌ترین پارامترهایی که برای شروع محاسبات به آن‌ها نیاز پیدا می‌کنید، عبارتند از:

ارتفاع جان تیرآهن (h)؛

عرض بال (b)؛

ضخامت جان (s) 

و ضخامت جان بال (t).

این پارامترها بیشترین تاثیر را در مشخصات مکانیکی و عملکرد تیرآهن در برابر نیروهای جانبی دارند. در واقع، با کمک این پارامترها می‌توان تاحدودی میزان مقاومت تیرآهن در برابر نیروهای خمشی و تنشی را در دو محور افقی و عمودی تخمین زد. مهندسان باتجربه و متخصص با کمک این پارامترهای اولیه و انجام محاسبات وزن تیرآهن را محاسبه می‌کنند. سپس براساس اطلاعات به دست آمده مناسب‌ترین و اقتصادی‌ترین تیرآهن را برای تکمیل پروژه‌های خود انتخاب می‌کنند.

 اما قبل از نمایش جداول، باید نسبت به حروف جدول اشتال تیراهن آگاهی پیدا کنید که مفهوم این حروف برای تمام ۴ دسته تیرآهن‌ به یک معنا است.

مفهوم حروف جدول اشتال تیراهن به شرح زیر است:

h: ارتفاع جان تیرآهن

c : ضخامت بال + انحنا داخلی

Jx: ممان اینرسی محور x

WY : مدول مقطع محور y

b : عرض بال

h-2c : ارتفاع جان – ضخامت دوبال

Wx : مدول مقطع محور x

IY : شعاع چرخش محور y (ژیراسیون)

s : ضخامت جان

A : محیط سطح مقطع

Ix : شعاع چرخش در محور x (ژیراسیون)

A1 : مساحت سطح مقطع

r : شعاع انحناء داخل جان به بال

G : وزن یک متر

JY : ممان اینرسی محور y

RT : شعاع تنش

جدول اشتال تیرآهن‌های مختلف:

مانطور که می‌دانید تیرآهن‌ها به چهار دسته تیرآهن نیم بال پهن موازی(IPE)، تیرآهن بال باریک شیب‌دار(INP)، تیرآهن بال پهن موازی(IPB) و تیرآهن لانه زنبوری(CNP) تقسیم می‌شوند که در ادامه، جدول اشتال تیرآهن مربوط به هر یک از آنها را نشان خواهیم داد.حال که با مفهوم حروف جدول اشتال تیرآهن آشنا شدید، اکنون به جدول اشتال تیراهن دسته‌های مختلف می‌پردازیم که به قرار زیر است:

جدول اشتال تیرآهن IPE

نام دیگر این نوع تیرآهن در بازار، تیرآهن معمولی است که شکل سطح مقطع آن شبیه به I انگلیسی بوده و در ابعادی بین ۸ تا ۱۶ متر با ارتفاع ۸۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر در مراکز فروش تیرآهن یافت می‌شود. جدول اشتال تیرآهن این محصولات که بیشترین کاربرد را به عنوان استفاده در ستون یا خرپا، ساخت پل لانه زنبوری و تیر در پوشش سقف‌ را دارد، به شرح زیر است:

IPEb
(mm)
h
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
r
(mm)
c
(mm)
H2c
(mm)
A
(m2/c)
G
(kg/m)
Jx
(cm4)
Wx
(cm3)
Ix
(cm)
Jy
(cm4)
Wy
(cm3)
Iy
(cm)
A1
(mm)
Rt
(mm)
۸۰۸۰۴۶۳.۸۵.۲۵۱۰.۲۵۹۷.۶۴۶۸۰.۱۲۰۳.۲۴۸.۴۹۳.۶۹۱.۰۵۶۳۱۲.۲
۱۰۰۱۰۰۵۵۴.۱۵.۷۷۱۲.۷۷۴۱۰.۳۸.۱۱۷۱۳۴.۲۴.۰۷۱۵.۹۵.۷۹۱.۲۴۷۹۱۴.۶
۱۲۰۱۲۰۶۴۴.۴۶.۳۷۱۳.۳۹۳۱۳.۲۱۰.۴۳۱۸۵۳۴.۹۲۷.۷۸.۶۵۱.۴۵۹۶۱۶.۹
۱۴۰۱۴۰۷۳۴.۷۶.۹۷۱۳.۹۱۱۲۱۶.۴۱۲.۹۵۴۱۷۷.۳۵.۷۴۴۴.۹۱۲.۳۱.۶۵۱۱۲۱۹.۳
۱۶۰۱۶۰۸۲۵۷.۴۹۱۶.۴۱۲۷۲۰.۱۱۵.۸۸۶۹۱۰۹۶.۵۸۶۸.۳۱۶.۷۱.۸۴۱۲۹۲۱.۷
۱۸۰۱۸۰۹۱۵.۳۸۹۱۷۱۴۶۲۳.۹۱۸.۸۱۳۲۰۱۴۶۷.۴۲۱۰۱۲۲.۲۲.۰۶۱۴۵۲۴
۲۰۰۲۰۰۱۰۰۵.۶۸.۵۱۲۲۰.۵۱۵۹۲۸.۵۲۲.۴۱۹۴۰۱۹۴۸.۲۶۱۴۲۲۸.۵۲.۲۴۱۶۲۲۶.۴
۲۲۰۲۲۰۱۱۰۵.۹۹.۲۱۲۲۱.۲۱۷۷۳۳.۴۲۶.۲۲۷۷۰۲۵۲۹.۱۱۲۰۵۳۷.۳۲.۴۸۱۷۹۲۹.۱
۲۴۰۲۴۰۱۲۰۶.۲۹.۸۱۵۲۴.۸۱۹۰۳۹.۱۳۰.۷۳۸۹۰۳۲۴۹.۹۷۲۸۴۴۷.۳۲.۶۱۹۶۳۱.۸
۲۷۰۲۷۰۱۳۵۶.۶۱۰.۲۱۵۲۵.۲۲۱۹۴۵.۹۳۶.۱۵۷۹۰۴۲۹۱۱.۲۴۲۰۶۲.۲۳.۰۲۲۲۰۳۵.۶
۳۰۰۳۰۰۱۵۰۷.۱۱۰.۷۱۵۲۵.۷۲۴۸۵۳.۸۴۲.۲۸۳۶۰۵۵۷۱۲.۵۶۰۴۸۰.۵۳.۳۵۲۴۵۳۹.۵
۳۳۰۳۳۰۱۶۰۷.۵۱۱.۵۱۸۲۹.۵۲۷۱۶۲.۶۴۹.۱۱۱۷۷۰۷۱۳۱۳.۷۷۸۸۹۸.۵۳.۵۵۲۷۰۴۲.۱
۳۶۰۳۶۰۱۷۰۸۱۲.۷۱۸۳۰.۷۲۹۸۷۲.۷۵۷.۱۱۶۲۷۰۹۰۴۱۵۱۰۴۰۱۲۳۳.۷۹۲۹۴۴۴.۷
۴۰۰۴۰۰۱۸۰۸.۶۱۳.۵۲۱۳۴.۵۳۳۱۸۴.۵۶۶.۳۲۳۱۳۰۱۱۶۰۱۶.۵۱۳۲۰۱۴۶۳.۹۵۳۲۶۴۷.۱
۴۵۰۴۵۰۱۹۰۹.۴۱۴.۶۲۱۳۵.۶۳۷۸۹۸.۸۷۷.۶۳۳۷۴۰۱۵۰۰۱۸.۵۱۶۸۰۱۷۶۴.۱۲۳۶۵۴۹.۴
۵۰۰۵۰۰۲۰۰۱۰.۲۱۶۲۱۳۷۴۲۶۱۱۶۹۰.۷۴۸۲۰۰۱۹۳۰۲۰.۴۲۱۴۰۲۱۴۴.۳۱۴۰۴۵۱.۸
۵۵۰۵۵۰۲۱۰۱۱.۱۱۷.۲۲۴۴۱.۲۴۶۷۱۳۴۱۰۶۶۷۱۲۰۲۴۴۰۲۲.۳۲۶۷۰۲۵۴۴.۴۵۴۴۲۵۴
۶۰۰۶۰۰۲۲۰۱۲۱۹۲۴۴۳۵۱۴۱۵۶۱۲۲۹۲۰۸۰۳۰۷۰۲۴.۳۳۳۹۰۳۰۸۴.۶۶۴۸۱۵۶.۵

آراد آهن مرکز فروش انواع تیرآهن معتبر به قیمت درب کارخانه. 

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن بر روی دکمه زیر کلیک کنید. همچنین جهت دریافت مشاوره رایگان کارشناسان فروش ما با شماره ۳۴۰۵۵-۰۳۱ تماس بگیرید .

جدول اشتال تیرآهن IPB

جالب است بدانید تیرآهن IPB که تیرآهن هاش نیز نامیده می‌شود،  خود دارای سه نوع سبک، سنگین و فوق سنگین است. شکل سطح مقطع این محصول شبیه به H انگلیسی بوده و تفاوت نوع سبک و سنگین این تیرآهن مربوط به ضخامت جان آن‌ها می‌شود. به همین دلیل ما جدول اشتال تیرآهن مربوط به هریک از انواع آن را در ادامه برای شما بیان می‌کنیم که به شرح زیر است:

اشتال تیراهن IPB
IPB(mm)b(mm)h(mm)s(mm)t(mm)r(mm)c(mm)H2c(c)A(kg/m)G(cm4)Jx(cm3)Wx(cm)Ix(cm4)Jy(cm3)Wy(cm)Iy(mm)A1
۱۰۰۱۰۰۱۰۰۶۱۰۱۲۲۲۵۶۲۶۲۰.۴۴۵۰۸۹.۹۴.۱۶۱۶۷۳۳.۵۲.۵۳۲۷.۸
۱۲۰۱۲۰۱۲۰۶.۵۱۱۱۲۲۳۷۴۳۴۲۶.۷۸۶۴۱۴۴۵.۰۴۳۱۸۵۲.۹۳.۰۶۳۳.۴
۱۴۰۱۴۰۱۴۰۷۱۲۱۲۲۴۹۲۴۳۳۳.۷۱۵۱۰۲۱۶۵.۹۳۵۵۰۷۸.۵۳.۵۸۳۸.۹
۱۶۰۱۶۰۱۶۰۸۱۳۱۵۲۸۱۰۴۵۴.۳۴۲.۶۲۴۹۰۳۱۱۶.۷۸۸۸۹۱۱۱۴.۰۵۴۴.۴
۱۸۰۱۸۰۱۸۰۸.۵۱۴۱۵۲۹۱۲۲۶۵.۳۵۱.۲۳۸۳۰۴۲۶۷.۶۶۱۳۶۰۱۵۱۴.۵۷۴۹.۹
۲۰۰۲۰۰۲۰۰۹۱۵۱۸۳۳۱۳۴۷۸.۱۶۱.۳۵۷۰۰۵۷۰۸.۵۴۲۰۰۰۲۰۰۵.۰۷۵۵.۵
۲۲۰۲۲۰۲۲۰۹.۵۱۶۱۸۳۴۱۵۲۹۱۷۱.۵۸۰۹۰۷۳۶۹.۴۳۲۸۴۰۲۵۸۵.۵۹۶۱
۲۴۰۲۴۰۲۴۰۱۰۱۷۲۱۳۸۱۶۴۱۰۶۸۳.۲۱۱۲۶۰۹۳۸۱۰.۳۳۹۲۰۳۲۷۶.۰۸۶۶.۶
۲۶۰۲۶۰۲۶۰۱۰۱۷.۵۲۴۴۱.۵۱۷۷۱۱۸۹۳۱۴۹۲۰۱۱۵۰۱۱.۲۵۱۳۰۳۹۵۶.۵۸۷۲.۲
۲۸۰۲۸۰۲۸۰۱۰.۵۱۸۲۴۴۲۱۹۶۱۳۱۱۰۳۱۹۲۷۰۱۳۸۰۱۲.۱۶۵۹۰۴۷۱۷.۰۹۷۷.۶
۳۰۰۳۰۰۳۰۰۱۱۱۹۲۷۴۶۲۰۸۱۴۹۱۱۷۲۵۱۷۰۱۶۸۰۱۳۸۵۶۰۵۷۱۷.۵۸۸۳.۲
۳۲۰۳۲۰۳۰۰۱۱.۵۲۰.۵۲۷۴۷.۵۲۲۵۱۶۱۱۲۷۳۰۸۲۰۱۹۳۰۱۳.۸۹۲۴۰۶۱۶۷.۵۷۸۳.۱
۳۴۰۳۴۰۳۰۰۱۲۲۱.۵۲۷۴۸.۵۲۴۳۱۷۱۱۳۴۳۶۶۶۰۲۱۶۰۱۴.۶۹۶۹۰۶۴۶۷.۵۳۸۲.۹
۳۶۰۳۶۰۳۰۰۱۲.۵۲۲.۵۲۷۴۹.۵۲۶۱۱۸۱۱۴۲۴۳۱۹۰۲۴۰۰۱۵.۵۱۰۱۴۰۶۷۶۷.۴۹۸۲.۷
۴۰۰۴۰۰۳۰۰۱۳.۵۲۴۲۷۵۱۲۹۸۱۹۸۱۵۵۵۷۶۸۰۲۸۸۰۱۷.۱۱۰۸۲۰۷۲۱۷.۴۸۲.۳
۴۵۰۴۵۰۳۰۰۱۴۲۶۲۷۵۳۳۴۴۲۱۸۱۷۱۷۹۸۹۰۳۵۵۰۱۹.۱۱۱۷۲۰۷۸۱۷.۳۳۸۱.۹
۵۰۰۵۰۰۳۰۰۱۴.۵۲۸۲۷۵۵۳۹۰۲۳۹۱۸۷۱۰۷۲۰۰۴۲۹۰۲۱.۲۱۲۶۲۰۸۴۲۷.۲۷۸۱.۶
۵۵۰۵۵۰۳۰۰۱۵۲۹۲۷۵۶۴۳۸۲۵۴۱۹۹۱۳۶۷۰۰۴۹۷۰۲۳.۲۱۳۰۸۰۸۷۲۷.۱۷۸۱.۱
۶۰۰۶۰۰۳۰۰۱۵.۵۳۰۲۷۵۷۴۸۶۲۷۰۲۱۲۱۷۱۰۰۰۵۷۰۰۲۵.۲۱۳۵۳۰۹۰۲۷.۰۸۸۰.۷
۶۵۰۶۵۰۳۰۰۱۶۳۱۲۷۵۸۵۳۴۲۸۶۲۲۵۲۱۰۶۰۰۶۴۸۰۲۷.۱۱۳۹۸۰۹۳۲۶.۹۹۸۰.۲
۷۰۰۷۰۰۳۰۰۱۷۳۲۲۷۵۹۵۸۲۳۰۶۲۴۱۲۵۶۹۰۰۷۳۴۰۲۹۱۴۴۴۰۹۶۳۶.۸۷۷۹.۶
۸۰۰۸۰۰۳۰۰۱۷.۵۳۳۳۰۶۳۶۷۴۳۳۴۲۶۲۳۵۹۱۰۰۸۹۸۰۳۲.۸۱۴۹۰۰۹۹۴۶.۶۸۷۸.۷
۹۰۰۹۰۰۳۰۰۱۸.۵۳۵۳۰۶۵۷۷۰۳۷۱۲۹۱۴۹۴۱۰۰۱۰۹۸۰۳۶.۵۱۵۸۲۰۱۰۵۰۶.۵۳۷۷.۹
۱۰۰۰۱۰۰۰۳۰۰۱۹۳۶۳۰۶۶۸۶۸۴۰۰۳۱۴۶۴۴۷۰۰۱۲۸۹۰۴۰.۱۱۶۲۸۰۱۰۹۰۶.۳۸۷۷

جدول اشتال تیرآهن HEB

از تیرآهن هاش سنگین در بخش‌هایی چون ساخت ستون‌ها، تیر، خرپا، صنعت سدسازی، پل سازی و هر مکانی که نیاز به مقاومت بالا باشد، استفاده و با نام‌های IPBV یا HEB  نیز شناخته می‌شود. جدول اشتال تیرآهن مربوط به هاش سنگین به شرح زیر است:

اشتال تیراهن HEB
HEB(mm)b(mm)h(mm)s(mm)t(mm)r(mm)c(mm)H2c(c)A(kg/m)G(cm4)Jx(cm3)Wx(cm)Ix(cm4)Jy(cm3)Wy(cm)Iy(mm)A1(mm)Rt
۱۰۰۱۰۰۱۰۰۶۱۰۱۲۲۲۵۶۲۶۲۰.۴۴۵۰۸۹.۹۴.۱۶۱۶۷۳۳.۵۲.۵۳۲۷.۸۲۷.۸
۱۲۰۱۲۰۱۲۰۶.۵۱۱۱۲۲۳۷۴۳۴۲۶.۷۸۶۴۱۴۴۵.۰۴۳۱۸۵۲.۹۳.۰۶۳۳.۴۳۳.۴
۱۴۰۱۴۰۱۴۰۷۱۲۱۲۲۴۹۲۴۳۳۳.۷۱۵۱۰۲۱۶۵.۹۳۵۵۰۷۸.۵۳.۵۸۳۸.۹۳۸.۹
۱۶۰۱۶۰۱۶۰۸۱۳۱۵۲۸۱۰۴۵۴.۳۴۲.۶۲۴۹۰۳۱۱۶.۷۸۸۸۹۱۱۱۴.۰۵۴۴.۴۴۴.۴
۱۸۰۱۸۰۱۸۰۸.۵۱۴۱۵۲۹۱۲۲۶۵.۳۵۱.۲۳۸۳۰۴۲۶۷.۶۶۱۳۶۰۱۵۱۴.۵۷۴۹.۹۴۹.۹
۲۰۰۲۰۰۲۰۰۹۱۵۱۸۳۳۱۳۴۷۸.۱۶۱.۳۵۷۰۰۵۷۰۸.۵۴۲۰۰۰۲۰۰۵.۰۷۵۵.۵۵۵.۵
۲۲۰۲۲۰۲۲۰۹.۵۱۶۱۸۳۴۱۵۲۹۱۷۱.۵۸۰۹۰۷۳۶۹.۴۳۲۸۴۰۲۵۸۵.۵۹۶۱۶۱
۲۴۰۲۴۰۲۴۰۱۰۱۷۲۱۳۸۱۶۴۱۰۶۸۳.۲۱۱۲۶۰۹۳۸۱۰.۳۳۹۲۰۳۲۷۶.۰۸۶۶.۶۶۶.۶
۲۶۰۲۶۰۲۶۰۱۰۱۷.۵۲۴۴۱.۵۱۷۷۱۱۸۹۳۱۴۹۲۰۱۱۵۰۱۱.۲۵۱۳۰۳۹۵۶.۵۸۷۲.۲۷۲.۲
۲۸۰۲۸۰۲۸۰۱۰.۵۱۸۲۴۴۲۱۹۶۱۳۱۱۰۳۱۹۲۷۰۱۳۸۰۱۲.۱۶۵۹۰۴۷۱۷.۰۹۷۷.۶۷۷.۶
۳۰۰۳۰۰۳۰۰۱۱۱۹۲۷۴۶۲۰۸۱۴۹۱۱۷۲۵۱۷۰۱۶۸۰۱۳۸۵۶۰۵۷۱۷.۵۸۸۳.۲۸۳.۲
۳۲۰۳۲۰۳۰۰۱۱.۵۲۰.۵۲۷۴۷.۵۲۲۵۱۶۱۱۲۷۳۰۸۲۰۱۹۳۰۱۳.۸۹۲۴۰۶۱۶۷.۵۷۸۳.۱۸۳.۱
۳۴۰۳۴۰۳۰۰۱۲۲۱.۵۲۷۴۸.۵۲۴۳۱۷۱۱۳۴۳۶۶۶۰۲۱۶۰۱۴.۶۹۶۹۰۶۴۶۷.۵۳۸۲.۹۸۲.۹
۳۶۰۳۶۰۳۰۰۱۲.۵۲۲.۵۲۷۴۹.۵۲۶۱۱۸۱۱۴۲۴۳۱۹۰۲۴۰۰۱۵.۵۱۰۱۴۰۶۷۶۷.۴۹۸۲.۷۸۲.۷
۴۰۰۴۰۰۳۰۰۱۳.۵۲۴۲۷۵۱۲۹۸۱۹۸۱۵۵۵۷۶۸۰۲۸۸۰۱۷.۱۱۰۸۲۰۷۲۱۷.۴۸۲.۳۸۲.۳
۴۵۰۴۵۰۳۰۰۱۴۲۶۲۷۵۳۳۴۴۲۱۸۱۷۱۷۹۸۹۰۳۵۵۰۱۹.۱۱۱۷۲۰۷۸۱۷.۳۳۸۱.۹۸۱.۹
۵۰۰۵۰۰۳۰۰۱۴.۵۲۸۲۷۵۵۳۹۰۲۳۹۱۸۷۱۰۷۲۰۰۴۲۹۰۲۱.۲۱۲۶۲۰۸۴۲۷.۲۷۸۱.۶۸۱.۶
۵۵۰۵۵۰۳۰۰۱۵۲۹۲۷۵۶۴۳۸۲۵۴۱۹۹۱۳۶۷۰۰۴۹۷۰۲۳.۲۱۳۰۸۰۸۷۲۷.۱۷۸۱.۱۸۱.۱
۶۰۰۶۰۰۳۰۰۱۵.۵۳۰۲۷۵۷۴۸۶۲۷۰۲۱۲۱۷۱۰۰۰۵۷۰۰۲۵.۲۱۳۵۳۰۹۰۲۷.۰۸۸۰.۷۸۰.۷
۶۵۰۶۵۰۳۰۰۱۶۳۱۲۷۵۸۵۳۴۲۸۶۲۲۵۲۱۰۶۰۰۶۴۸۰۲۷.۱۱۳۹۸۰۹۳۲۶.۹۹۸۰.۲۸۰.۲
۷۰۰۷۰۰۳۰۰۱۷۳۲۲۷۵۹۵۸۲۳۰۶۲۴۱۲۵۶۹۰۰۷۳۴۰۲۹۱۴۴۴۰۹۶۳۶.۸۷۷۹.۶۷۹.۶
۸۰۰۸۰۰۳۰۰۱۷.۵۳۳۳۰۶۳۶۷۴۳۳۴۲۶۲۳۵۹۱۰۰۸۹۸۰۳۲.۸۱۴۹۰۰۹۹۴۶.۶۸۷۸.۷۷۸.۷
۹۰۰۹۰۰۳۰۰۱۸.۵۳۵۳۰۶۵۷۷۰۳۷۱۲۹۱۴۹۴۱۰۰۱۰۹۸۰۳۶.۵۱۵۸۲۰۱۰۵۰۶.۵۳۷۷.۹۷۷.۹
۱۰۰۰۱۰۰۰۳۰۰۱۹۳۶۳۰۶۶۸۶۸۴۰۰۳۱۴۶۴۴۷۰۰۱۲۸۹۰۴۰.۱۱۶۲۸۰۱۰۹۰۶.۳۸۷۷۷۷

آراد آهن مرکز فروش تیراهن زنبوری با بهترین قیمت بازار 

برای مشاهده لیست قیمت تیراهن زنبوری و مقایسه قیمت ها بر روی دکمه زیر کلیک کنید. همچنین جهت دریافت مشاوره رایگان کارشناسان فروش ما با شماره ۳۴۰۵۵-۰۳۱ تماس بگیرید .

جدول اشتال تیرآهن HEA

تیرآهن هاش سبک که در ساخت ساختمان‌های فولادی، پل‌ها و پروژه‌های عمرانی کاربرد دارد، با نام‌های IPBL یا HEA  شناخته شده و در مقایسه با دو نوع تیرآهن هاش دیگر، از وزن کمتری برخوردار هستند. پس جدول اشتال تیرآهن این محصول به شرح زیر است:

اشتال تیراهن HEA
HEA(mm)b(mm)h(mm)s(mm)t(mm)r(mm)c(mm)H2c(c)A(kg/m)G(cm4)Jx(cm3)Wx(cm)Ix(cm4)Jy(cm3)Wy(cm)Iy(mm)A1(mm)Rt
۱۰۰۱۰۰۹۶۵۸۱۲۲۰۸۰۲۱.۲۱۶.۷۳۴۹.۲۷۲.۷۶۴.۰۶۱۳۳.۸۴۱.۱۴۲.۵۱۳۳.۶۸۳۵.۰۶
۱۲۰۱۲۰۱۱۴۵۸۱۲۲۰۹۸۲۵.۳۱۹.۹۶۰۶.۲۱۰۶.۳۴.۸۹۲۳۰.۹۵۸.۸۵۳.۰۲۳۴.۰۶۳۵.۰۶
۱۴۰۱۴۰۱۳۳۵.۵۸.۵۱۲۲۰.۵۱۱۶۳۱.۴۲۴.۷۱۰۳۳۱۵۵.۴۵.۷۳۳۸۹.۳۸۴.۸۵۳.۵۲۳۲.۲۱۳۶.۵۶
۱۶۰۱۶۰۱۵۲۶۹۱۵۲۴۱۳۴۳۸.۸۳۰.۴۱۶۷۳۲۲۰.۱۶.۵۷۶۱۵.۶۱۱۷.۶۳.۹۸۲۹.۷۸۴۱.۵۷
۱۸۰۱۸۰۱۷۱۶۹.۵۱۵۲۴.۵۱۵۲۴۵.۳۳۵.۵۲۵۱۰۲۹۳.۶۷.۴۵۹۲۴.۶۱۵۶.۵۴.۵۲۲۸.۸۳۴۲.۵۷
۲۰۰۲۰۰۱۹۰۶.۵۱۰۱۸۲۸۱۷۰۵۳.۸۴۲.۳۳۶۹۲۳۸۸.۶۸.۲۸۱۳۳۶۲۰۳.۸۴.۹۸۲۶.۸۹۴۷.۵۹
۲۲۰۲۲۰۲۱۰۷۱۱۱۸۲۹۱۸۸۶۴.۳۵۰.۵۵۴۱۰۵۱۵.۲۹.۱۷۱۹۵۵۲۷۰.۶۵.۵۱۲۴.۸۵۵۰.۰۹
۲۴۰۲۴۰۲۳۰۷.۵۱۲۲۱۳۳۲۰۶۷۶.۸۶۰.۳۷۷۶۳۶۷۵.۱۱۰.۰۵۲۷۶۹۳۵۱.۷۶۲۲.۷۵۶.۱
۲۶۰۲۶۰۲۵۰۷.۵۱۲.۵۲۴۳۶.۵۲۲۵۸۶.۸۶۸.۲۱۰۴۵۰۸۳۶.۴۱۰.۹۷۳۶۶۸۴۳۰.۲۶.۵۲۱.۷۷۶۰.۶۲
۲۸۰۲۸۰۲۷۰۸۱۳۲۴۳۷۲۴۴۹۷.۳۷۶.۴۱۳۶۷۰۱۰۱۳۱۱.۸۶۴۷۶۳۵۱۸.۱۷۲۰.۹۹۶۲.۱۲
۳۰۰۳۰۰۲۹۰۸.۵۱۴۲۷۴۱۲۶۲۱۱۲.۵۸۸.۳۱۸۲۶۰۱۲۶۰۱۲.۷۴۶۳۱۰۶۴۱.۲۷.۴۹۱۹.۴۳۶۸.۱۳
۳۲۰۳۰۰۳۱۰۹۱۵.۵۲۷۴۲.۵۲۷۹۱۲۴.۴۹۷.۶۲۲۹۳۰۱۴۷۹۱۳.۵۸۶۹۸۵۷۰۹.۷۷.۴۹۱۷.۹۸۷۱.۶۳
۳۴۰۳۰۰۳۳۰۹.۵۱۶.۵۲۷۴۳.۵۲۹۷۱۳۳.۵۱۰۵۲۷۶۹۰۱۶۷۸۱۴.۴۷۴۳۶۷۵۵.۹۷.۴۶۱۷.۱۳۷۴.۱۳
۳۶۰۳۰۰۳۵۰۱۰۱۷.۵۲۷۴۴.۵۳۱۵۱۴۲.۸۱۱۲۳۳۰۹۰۱۸۹۱۱۵.۲۲۷۸۸۷۸۰۲.۳۷.۴۳۱۶.۳۶۷۶.۶۳
۴۰۰۳۰۰۳۹۰۱۱۱۹۲۷۴۶۳۵۲۱۵۹۱۲۵۴۵۰۷۰۲۳۱۱۱۶.۸۴۸۵۶۴۸۷۲.۹۷.۳۴۱۵.۳۲۸۰.۶۳
۴۵۰۳۰۰۴۴۰۱۱.۵۲۱۲۷۴۸۳۹۸۱۷۸۱۴۰۶۳۷۲۰۲۸۹۶۱۸.۹۲۹۴۶۵۹۶۵.۵۷.۲۹۱۴.۳۹۸۵.۱۳
۵۰۰۳۰۰۴۹۰۱۲۲۳۲۷۵۰۴۴۴۱۹۷.۵۱۵۵۸۶۹۷۰۳۵۵۰۲۰.۹۸۱۰۳۷۰۱۰۵۹۷.۲۴۱۳.۶۸۹.۶۳
۵۵۰۳۰۰۵۴۰۱۲.۵۲۴۲۷۵۱۴۹۲۲۱۱.۸۱۶۶۱۱۱۹۰۰۴۱۴۶۲۲.۹۹۱۰۸۲۰۱۱۰۷۷.۱۵۱۳.۲۹۹۲.۱۳
۶۰۰۳۰۰۵۹۰۱۳۲۵۲۷۵۲۵۴۰۲۲۶.۵۱۷۸۱۴۱۲۰۰۴۷۸۷۲۴.۹۷۱۱۲۷۰۱۱۵۶۷.۰۵۱۲.۹۸۹۴.۶۳
۶۵۰۳۰۰۶۴۰۱۳.۵۲۶۲۷۵۳۵۸۸۲۴۱.۶۱۹۰۱۷۵۲۰۰۵۴۷۴۲۶.۹۳۱۱۷۲۰۱۲۰۵۶.۹۷۱۲.۶۹۹۷.۱۳
۷۰۰۳۰۰۶۹۰۱۴.۵۲۷۲۷۵۴۶۳۶۲۶۰.۵۲۰۴۲۱۵۳۰۰۶۲۴۱۲۸.۷۵۱۲۱۸۰۱۲۵۷۶.۸۴۱۲.۲۵۱۰۰.۱
۸۰۰۳۰۰۷۹۰۱۵۲۸۳۰۵۸۷۳۴۲۸۵.۸۲۲۴۳۰۳۴۰۰۷۶۸۲۳۲.۵۸۱۲۶۴۰۱۳۱۲۶.۶۵۱۲.۰۳۱۰۶.۱
۹۰۰۳۰۰۸۹۰۱۶۳۰۳۰۶۰۸۳۰۳۲۰.۵۲۵۲۴۲۲۱۰۰۹۴۸۵۳۶.۲۹۱۳۵۵۰۱۴۱۴۶.۵۱۱.۵۱۱۱۱.۱
۱۰۰۰۳۰۰۹۹۰۱۶.۵۳۱۳۰۶۱۹۲۸۳۴۶.۸۲۷۲۵۵۳۸۰۰۱۱۱۹۰۳۹.۹۶۱۴۰۰۰۱۴۷۰۶.۳۵۱۱.۳۷۱۱۳.۶

آراد آهن مرکز فروش تیراهن اصفهان در همه سایزهابه قیمت درب کارخانه. 

برای مشاهده لیست قیمت تیراهن اصفهان بر روی دکمه زیر کلیک کنید. همچنین جهت دریافت مشاوره رایگان کارشناسان فروش ما با شماره ۳۴۰۵۵-۰۳۱ تماس بگیرید .

جدول اشتال تیرآهن INP

این نوع تیرآهن که مشخصاتی شبیه به تیرآهن معمولی یا همان IPE دارد، تنها تفاوت آن با تیرآهن معمولی در ضخامت جان می‌باشد و این یعنی با فاصله گرفتن از جان تیرآهن، ضخامت بال کاهش می‌یابد، در نتیجه جدول اشتال تیرآهن، به شرح زیر است:

اشتال تیراهن INP
INP(mm)b(mm)h(mm)s(mm)t(mm)r(mm)c(mm)H2c(c)A(kg/m)G(cm4)Jx(cm3)Wx(cm)Ix(cm4)Jy(cm3)Wy(cm)Iy(mm)A1(mm)Rt
۸۰۸۰۴۲۳.۹۵.۹۲.۳۱۰.۵۵۹۷.۵۷۵.۹۴۷۷.۸۱۹.۵۳.۲۶.۲۹۳۰.۹۱۶۲۱۱.۲
۱۰۰۱۰۰۵۰۴.۵۶.۸۲.۷۱۲.۵۷۵۱۰.۶۸.۳۴۱۷۱۳۴.۲۴.۰۱۱۲.۲۴.۸۸۱.۰۷۷۸۱۳.۳
۱۲۰۱۲۰۵۸۵.۱۷.۷۳.۱۱۴۹۲۱۴.۲۱۱.۱۳۲۸۵۴.۷۴.۸۱۲۱.۵۷.۴۱۱.۲۳۹۴۱۵.۴
۱۴۰۱۴۰۶۶۵.۷۸.۶۳.۴۱۵.۵۱۰۹۱۸.۲۱۴.۳۵۷۳۸۱.۹۵.۶۱۳۵.۲۱۰.۷۱.۴۱۰۸۱۷.۴
۱۶۰۱۶۰۷۴۶.۳۹.۵۳.۸۱۷.۵۱۲۵۲۲.۸۱۷.۹۹۳۵۱۱۷۶.۴۵۴.۷۱۴.۸۱.۵۵۱۲۴۱۹.۵
۱۸۰۱۸۰۸۲۶.۹۱۰.۴۴.۱۱۹۱۴۲۲۷.۹۲۱.۹۱۴۵۰۱۶۱۷.۲۸۱.۳۱۹.۸۱.۷۱۱۴۰۲۱.۶
۲۰۰۲۰۰۹۰۷.۵۱۱.۳۴.۵۲۰.۵۱۵۹۳۳.۴۲۶.۲۲۱۴۰۲۱۴۸۱۱۷۲۶۱.۸۷۱۵۶۲۳.۶
۲۲۰۲۲۰۹۸۸.۱۱۲.۲۴.۹۲۲۱۷۶۳۹.۵۳۱.۱۳۰۶۰۲۷۸۸.۸۱۶۲۳۳.۱۲.۰۲۱۷۲۲۵.۷
۲۴۰۲۴۰۱۰۶۸.۷۱۳.۱۵.۲۲۴۱۹۲۴۶.۱۳۶.۲۴۲۵۰۳۵۴۹.۵۹۲۲۱۴۱.۷۲.۲۱۸۸۲۷.۸
۲۶۰۲۶۰۱۱۳۹.۴۱۴.۱۵.۶۲۶۲۰۸۵۳.۳۴۱.۹۵۷۴۰۴۴۲۱۰.۴۲۸۸۵۱۲.۳۲۲۰۲۲۹.۶
۲۸۰۲۸۰۱۱۹۱۰.۱۱۵.۲۶.۱۲۷.۵۲۲۵۶۱۴۷.۹۷۵۹۰۵۴۲۱۱.۱۳۶۴۶۱.۲۲.۴۵۲۱۸۳۱.۱
۳۰۰۳۰۰۱۲۵۱۰.۸۱۶.۲۶.۵۲۹.۵۲۴۱۶۹۵۴.۲۹۸۰۰۶۵۳۱۱.۹۴۵۱۷۲.۲۲.۵۶۲۳۴۳۲.۶
۳۲۰۳۲۰۱۳۱۱۱.۵۱۷.۳۶.۹۳۱۲۵۸۷۷.۷۶۱۱۲۵۱۰۷۸۲۱۲.۷۵۵۵۸۴.۷۲.۶۷۲۴۸۳۴.۱
۳۴۰۳۴۰۱۳۷۱۲.۲۱۸.۳۷.۳۳۳۲۷۴۸۶.۷۶۸۱۵۷۰۰۹۲۳۱۳.۵۶۷۴۹۸.۴۲.۸۲۶۴۳۵.۶
۳۶۰۳۶۰۱۴۳۱۳۱۹.۵۷.۸۳۵۲۹۰۹۷۷۶.۱۱۹۶۱۰۱۰۹۰۱۴.۲۸۱۸۱۱۴۲.۹۲۷۸۳۷.۲
۳۸۰۳۸۰۱۴۹۱۳.۷۲۰.۵۸.۲۳۷۳۰۶۱۰۷۸۴۲۴۰۱۰۱۲۶۰۱۵۹۷۵۱۳۱۳.۰۲۲۹۴۳۸.۷
۴۰۰۴۰۰۱۵۵۱۴.۴۲۱.۶۸.۶۳۸.۵۳۲۳۱۱۸۹۲.۴۲۹۲۱۰۱۴۶۰۱۵.۷۱۱۶۰۱۴۹۳.۱۳۳۰۸۴۰.۲
۴۲۵۴۲۵۱۶۳۱۵.۳۲۳۹.۲۴۱۳۴۳۱۳۲۱۰۴۳۶۹۷۰۱۷۴۰۱۶.۷۱۴۴۰۱۷۶۳.۳۳۲۸۴۲.۲
۴۵۰۴۵۰۱۷۰۱۶.۲۲۴.۳۹.۷۴۳.۵۳۶۳۱۴۷۱۱۵۴۵۸۵۰۲۰۴۰۱۷.۷۱۷۳۰۲۰۳۳.۴۳۳۴۸۴۴
۴۷۵۴۷۵۱۷۸۱۷.۱۲۵.۶۱۰.۳۴۵.۵۳۸۴۱۶۳۱۲۸۵۶۴۸۰۲۳۸۰۱۸.۶۲۰۹۰۲۳۵۳.۶۳۶۶۴۶
۵۰۰۵۰۰۱۸۵۱۸۲۷۱۰.۸۴۸۴۰۴۱۷۹۱۴۱۶۸۷۴۰۲۷۵۰۱۹.۶۲۴۸۰۲۶۸۳.۷۲۳۸۴۴۷.۸
۵۵۰۵۵۰۲۰۰۱۹۳۰۱۱.۹۵۲.۵۴۴۵۲۱۲۱۶۶۹۹۱۸۰۳۶۱۰۲۱.۶۳۴۹۰۳۴۹۴.۰۲۴۲۴۵۱.۸
۶۰۰۶۰۰۲۱۵۲۱.۶۳۲.۴۱۳۵۷.۵۴۸۵۲۵۴۱۹۹۱۳۹۰۰۰۴۶۳۰۲۳.۶۴۶۷۰۴۳۴۴.۳۴۶۰۵۵.۴

جدول اشتال تیرآهن CPE(لانه زنبوری)

در این جدول شما می‌توانید مشخصات کامل و ضروری تیرآهن CPE در ابعاد و سایزهای مختلف آن را مشاهده کنید. این مشخصات شامل مواردی چون: سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، وزن واحد طول تیرآهن و غیره می‌شود و اطلاعات مهمی را در مورد میزان مقاومت و کارایی تیرآهن در اختیار مهندسان قرار می‌دهد. 

نحوه محاسبه وزن تیرآهن لانه زنبوری

مهم‌ترین مشخصه تیرآهن لانه زنبوری وزن کم‌تر آن در مقایسه با دیگر انواع تیرآهن است. همین ویژگی باعث گسترش استفاده از این نوع تیرآهن شده است؛ چرا که وزن کم این مقطع فولادی نه‌تنها باعث کمترشدن وزن سازه می‌شود؛ بلکه کاهش هزینه‌های پروژه را هم به همراه دارد. با این وجود، هم‌چنان باید قبل از استفاده وزن نهایی این نوع مقاطع فولادی را هم محاسبه کرد. برای این کار می‌توانید علاوه بر محاسبه اشتال تیرآهن، از فرمول محاسبه وزن تیرآهن CPE هم کمک بگیرید. 

وزن تیرآهن لانه زنبوری در جدول اشتال (به‌ازای یک متر) * طول شاخه تیرآهن (برحسب متر) : وزن تیرآهن لانه زنبوری

شما می‌توانید پس از محاسبه وزن، تیرآهن لانه زنبوری موردنظر خود را سفارش دهید. البته در نظر داشته باشید وزن تیرآهنی که به دست شما می‌رسد، ممکن است با عدد به دست آمده از این فرمول کاملا مطابقت نداشته باشد. این موضوع با توجه به تفاوت استانداردها و مواد اولیه مصرفی کارخانجات مختلف طبیعی است؛ اما هرچه وزن نهایی محصول به عدد حاصل از فرمول نزدیک‌تر باشد، کیفیت بالاتر آن را نشان می‌دهد.


Cast CPE(mm)h(mm)H(mm)s(mm)t(cm2) Fa(per 1.5h) G kg/ml*a (cm4)w*a (cm3)(cm2) Fb(cm4) l*b(cm3) w*b
۱۲۰۸۰۱۲۰۳.۸۵.۲۹.۱۶۰.۷۱۸۲۰۶۳۴.۳۶.۱۲۱۸۹۳۱.۶
۱۵۰۱۰۰۱۵۰۴.۱۵.۷۱۲.۴۱.۲۱۴۳۷۵۸.۲۸.۲۵۴۰۳۵۳.۷
۱۸۰۱۲۰۱۸۰۴.۴۶.۳۱۵.۸۱.۸۶۸۰۹۸۹.۹۱۰.۶۷۴۶۸۲.۸
۲۱۰۱۴۰۲۱۰۴.۷۶.۹۱۹.۷۲.۷۱۳۷۰۱۳۱۱۳.۱۱۲۷۰۱۲۱
۲۴۰۱۶۰۲۴۰۵۷.۴۲۴.۱۳.۷۸۲۲۰۰۱۸۴۱۶.۱۲۰۳۰۱۶۹
۲۷۰۱۸۰۲۷۰۵.۳۸۲۸.۷۵.۰۶۳۳۳۰۲۴۷۱۹.۱۳۰۷۰۲۲۸
۳۰۰۲۰۰۳۰۰۵.۶۸.۵۳۴.۱۶.۷۴۹۱۰۳۲۷۲۲.۹۴۵۴۰۳۰۲
۳۳۰۲۲۰۳۳۰۵.۹۹.۲۳۹.۹۸.۶۳۶۹۹۰۴۲۳۲۶.۹۶۴۶۰۳۹۲
۳۶۰۲۴۰۳۶۰۶.۲۹.۸۴۶.۵۱۱۹۷۹۰۵۴۴۳۱.۷۹۰۷۰۵۰۴
۴۰۵۲۷۰۴۰۵۶.۶۱۰.۲۵۴.۸۱۴.۶۱۴۵۵۰۷۱۹۳۷۱۳۴۷۰۶۶۵
۴۵۰۳۰۰۴۵۰۷.۱۱۰.۷۶۴.۵۱۹۲۱۰۱۰۹۳۴۴۳.۲۱۹۴۱۰۸۶۳
۴۹۵۳۳۰۴۹۵۷.۵۱۱.۵۷۵۲۴.۳۲۹۵۸۰۱۲۰۰۵۰.۲۲۷۳۳۰۱۱۰۰
۵۴۰۳۶۰۵۴۰۸۱۲.۷۸۷.۱۳۰.۸۴۰۸۹۰۱۵۱۰۵۸.۳۳۷۷۸۰۱۴۰۰
۶۰۰۴۰۰۶۰۰۸.۶۱۳.۵۱۰۲۳۹.۷۵۸۲۹۰۱۹۴۰۶۷.۳۵۳۷۰۰۱۷۹۰
۶۷۵۴۵۰۶۷۵۹.۴۱۴.۶۱۲۰۵۲.۲۸۵۴۳۰۲۵۳۰۷۷.۷۷۸۲۹۰۲۳۲۰
۷۵۰۵۰۰۷۵۰۱۰.۲۱۶۱۴۲۶۸.۲۱۲۲۴۰۰۳۲۶۰۹۰.۵۱۱۱۸۰۰۲۹۸۰
۸۲۵۵۵۰۸۲۵۱۱.۱۱۷.۲۱۶۵۸۶.۶۱۷۱۱۰۰۴۱۵۰۱۰۳۱۵۵۷۰۰۳۷۷۰
۹۰۰۶۰۰۹۰۰۱۲۱۹۱۹۲۱۱۰۲۳۵۳۰۰۵۲۳۰۱۲۰۲۱۳۷۰۰۴۷۵۰

دلیل استفاده از جدول اشتال تیرآهن

در واقع بیشترین کاربرد جدول اشتال تیرآهن، دستیابی به مشخصاتی چون وزن تیرآهن، ابعاد، مشخصات فنی و به‌خصوص گشتاورهای خمشی در حول محورهای x و y است. در حقیقت معماران با به دست آوردن وزن هرکیلوگرم از مقطع و مقایسه آن با جدول اشتال تیراهن، کیفیت و مقدار نیاز محصول برای پروژه‌های خود را تعیین می‌کنند.

محاسبه آنلاین وزن تیرآهن

راحت‌ترین راه برای محاسبه وزن تیرآهن لانه‌ زنبوری استفاده از ابزارهای آنلاین است. کافی‌ست که مشخصات تیرآهن موردنظر را در این ابزارها وارد کنید. این ابزارهای آنلاین وزن نهایی تیرآهن را به صورت خودکار و طی چند ثانیه محاسبه می‌کنند و در اختیار شما قرار می‌دهند. 

البته با توجه به حساسیت موضوع بهتر است که به هر ابزاری اطمینان نکنید. برای محاسبه آنلاین وزن تیرآهن می توانید به جدول وزنی سایت آراد آهن مراجعه کنید.

 

سخن پایانی:

ما در این متن به بیان تمامی جدول اشتال تیرآهن پرداختیم، چراکه تیرآهن‌هایی چون هاش و تیرآهن معمولی در پروژه‌های کاری به خصوص در صنعت ساختمان‌سازی اهمیت فراوانی دارند. اگر در خصوص خرید این محصولات به مشاوره نیاز داشتید، کافیست با کارشناسان مجرب و توانمند ما در آرادآهن تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *