آراد آهن اسپادانا

بازار آهن در دستان شماست

031-34055

با مقالات دانشنامه آراد آهن همیشه بروز باشید

تنش سیلان چیست
میلگرد
آراد

تنش سیلان چیست؟

در مطالعه رفتاری فلزات پارامترهای بسیار زیادی مورد توجه است که تنش سیلان یکی از این موارد است. این تنش از عملیات حرارتی تاثیر می پذیرد و با افزایش دما

بیشتر بخوانید