۰۳۱-۳۴۰۵۵

قیمت قوطی آهنی

قیمت قوطی آهنی ستونی و تمام مقاطع فولادی در سایت و تلگرام آراد آهن به صورت آنی قرار می گیرد. شما می توانید در مرجع قیمت بروز آهن آلات (سایت آرادآهن) به صورت لحظه ای از قیمت قوطی آهنی ستونی مطلع شوید. همچنین قیمت قوطی آهنی تولیدی کاخانه ها و مجتمع های فولادیی مختلف را در فروشگاه اینترنتی آهن آلات آراد مشاهده و بررسی نمایید. قوطی آهنی یکی از مهم‌ترین محصولات فولادی است که جهت مقاوم‌سازی سازه استفاده می‌شود. و در انواع مختلف مانند قوطی صنعتی، قوطی مبلی، قوطی ستونی و قوطی گالوانیزه تولید می‌شوند. و هر نوع از این محصول در صنایع متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قیمت قوطی آهنی با ورق فولادی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی آهنی 10*20 ضخامت 2 (ورق فولادی)قوطی 20 * 10265.5کیلوگرم221000
قوطی آهنی 20*20 ضخامت 2(ورق فولادی)قوطی 20 * 20267کیلوگرم220200
قوطی آهنی 30*20 ضخامت 2(ورق فولادی)قوطی 30 * 20269کیلوگرم220100
قوطی آهنی 40*20 ضخامت 2(ورق فولادی)قوطی 40 * 202611کیلوگرم220000
قوطی آهنی 30*30 ضخامت 2(ورق فولادی)قوطی 30 * 302611کیلوگرم220000
قوطی آهنی 40*40 ضخامت 2(ورق فولادی)قوطی 40 * 402614/5کیلوگرم220000
قوطی آهنی 80*40 ضخامت 2(ورق فولادی)قوطی 80 * 402622/5کیلوگرم220000
قوطی آهنی 50*50 ضخامت 2(ورق فولادی)قوطی 50 * 502618/5کیلوگرم220000
قوطی آهنی 60*60 ضخامت 2(ورق فولادی)قوطی 60 * 602622/5کیلوگرم220000
قوطی آهنی 70*70 ضخامت 2(ورق فولادی)قوطی 70 * 702626کیلوگرم220000
قوطی آهنی 90*90 ضخامت 2(ورق فولادیقوطی 90 * 902633کیلوگرم220000
قوطی آهنی 20*20 ضخامت 2.5(ورق فولادی)قوطی 20 * 202.568/8کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 30*20 ضخامت 2.5(ورق فولادی)قوطی 30 * 202.5612کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 40*20 ضخامت 2.5(ورق فولادی)قوطی 40 * 202.5614کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 30*30 ضخامت 2.5(ورق فولادی)قوطی 30 * 302.5614کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 40*40 ضخامت 2.5(ورق فولادی)قوطی 40 * 402.5619کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 60*40 ضخامت 2.5(ورق فولادی)قوطی 60 * 402.5624کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 80*40 ضخامت 2.5(ورق فولادی)قوطی 80 * 402.5628کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 100*40 ضخامت 2.5(ورق فولادی)قوطی 100 * 402.5633کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 100*50 ضخامت 2.5(ورق فولادی )قوطی 100 * 502.5635کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 70*70 ضخامت 2.5(ورق فولادی )قوطی 70 * 702.5633کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 80*80 ضخامت 2.5(ورق فولادی )قوطی 80 * 802.5638کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 90*90 ضخامت 2.5(ورق فولادی )قوطی 90 * 902.5642کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 80*40 ضخامت 3(ورق فولادی)قوطی 80 * 403633کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 100*40 ضخامت 3(ورق فولادی)قوطی 100 * 403639کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 100*50 ضخامت 3(ورق فولادی)قوطی 100 * 503642کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 90*90 ضخامت 3(ورق فولادی)قوطی 90 * 903651کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 100*100 ضخامت 3(ورق فولادی)قوطی 100 * 1003656کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی آهنی 140*140 ضخامت 2.8قوطی 140 *140 (ستونی)2.8--کیلوگرم210000
قوطی آهنی 140*140 ضخامت 3قوطی 140 *140 (ستونی)3--کیلوگرم210000
قوطی آهنی 140*140ضخامت 3.8قوطی 140 * 140 (ستونی)3.8--کیلوگرم210000
قوطی آهنی 140*140ضخامت 4قوطی 140 * 140 (ستونی)4--کیلوگرم210000

قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نامسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی آهنی 10*20 ضخامت 2 (ورق اهوازی )قوطی 20 * 10265.7کیلوگرم217000
قوطی آهنی 20*20 ضخامت 2(ورق اهوازی )قوطی 20 * 20267/8کیلوگرم216200
قوطی آهنی 30*20 ضخامت 2(ورق اهوازی ))قوطی 30 * 202610کیلوگرم216100
قوطی آهنی 40*20 ضخامت 2(ورق اهوازی )قوطی 40 * 202611.5کیلوگرم216000
قوطی آهنی 30*30 ضخامت 2(ورق اهوازی ))قوطی 30 * 302611.5کیلوگرم216000
قوطی آهنی 40*40 ضخامت 2(ورق اهوازی )قوطی 40 * 402615کیلوگرم216000
قوطی آهنی 80*40 ضخامت 2( ورق اهوازی ))قوطی 80 * 402624کیلوگرم216000
قوطی آهنی 50*50 ضخامت 2(ورق اهوازی ))قوطی 50 * 502619کیلوگرم216000
قوطی آهنی 60*60 ضخامت 2(ورق اهوازی ))قوطی 60 * 602624کیلوگرم216000
قوطی آهنی 70*70 ضخامت 2(ورق اهوازی )قوطی 70 * 702627کیلوگرم216000
قوطی آهنی 90*90 ضخامت 2(ورق اهوازی ))قوطی 90 * 902634.5کیلوگرم216000
قوطی آهنی 20*20 ضخامت 2.5(ورق اهوازی )قوطی 20 * 202.568/8کیلوگرم215200
قوطی آهنی 30*20 ضخامت 2.5(ورق اهوازی )قوطی 30 * 202.5612کیلوگرم215100
قوطی آهنی 40*20 ضخامت 2.5(ورق اهوازی )قوطی 40 * 202.5614کیلوگرم215000
قوطی آهنی 30*30 ضخامت 2.5(ورق اهوازی )قوطی 30 * 302.5614کیلوگرم215000
قوطی آهنی 40*40 ضخامت 2.5(ورق اهوازی )قوطی 40 * 402.5619کیلوگرم215000
قوطی آهنی 60*40 ضخامت 2.5(ورق اهوازی )قوطی 60 * 402.5624کیلوگرم215000
قوطی آهنی 80*40 ضخامت 2.5(ورق اهوازی )قوطی 80 * 402.5628کیلوگرم215000
قوطی آهنی 100*40 ضخامت 2.5(ورق اهوازی )قوطی 100 * 402.5633کیلوگرم215000
قوطی آهنی 100*50 ضخامت 2.5(ورق اهوازی )قوطی 100 * 502.5635کیلوگرم215000
قوطی آهنی 70*70 ضخامت 2.5(ورق اهوازی )قوطی 70 * 702.5633کیلوگرم215000
قوطی آهنی 80*80 ضخامت 2.5(ورق اهوازی )قوطی 80 * 802.5638کیلوگرم215000
قوطی آهنی 90*90 ضخامت 2.5(ورق اهوازی )قوطی 90 * 902.5642کیلوگرم215000
قوطی آهنی 80*40 ضخامت 3(ورق اهوازی )قوطی 80 * 403633کیلوگرم215000
قوطی آهنی 100*40 ضخامت 3(ورق اهوازی )قوطی 100 * 403639کیلوگرم215000
قوطی آهنی 100*50 ضخامت 3(ورق اهوازی )قوطی 100 * 503642کیلوگرم215000
قوطی آهنی 90*90 ضخامت 3(ورق اهوازی )قوطی 90 * 903651کیلوگرم215000
قوطی آهنی 100*100 ضخامت 3(ورق اهوازی )قوطی 100 * 1003656کیلوگرم215000

قیمت قوطی گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
ردیف
سایز قوطی (mm)
ضخامت (mm)
وزن شاخه (kg)
محل تحویل قیمت (ریال)
قوطی گالوانیزه 2*2 ضخامت 2 ۲۰*۲۰
2 ۸.۲
کارخانه 280000
قوطی گالوانیزه 4*4 ضخامت 2 ۴۰*۴۰
2 ۱۶.۲
کارخانه 280000
قوطی گالوانیزه 4*8 ضخامت 2 ۴۰*۸۰
2 ۲۴.۴
کارخانه 280000
قوطی گالوانیزه 6*6 ضخامت 2 ۶۰*۶۰
2 ۲۴.۴
کارخانه 280000
قوطی گالوانیزه 7*7 ضخامت 2 ۷۰*۷۰
2 ۲۸.۵
کارخانه 280000
قوطی گالوانیزه 8*8 ضخامت 2 ۸۰*۸۰
2 ۳۲.۵
کارخانه 280000
قوطی گالوانیزه 2*2 ضخامت 2.2 ۲۰*۲۰
2.2
-
کارخانه 277000
قوطی گالوانیزه 4*4 ضخامت 2.2 ۴۰*۴۰
2.2
-
کارخانه 277000
قوطی گالوانیزه 4*8 ضخامت 2.2 ۴۰*۸۰
2.2
-
کارخانه 277000
قوطی گالوانیزه 6*6 ضخامت 2.2 ۶۰*۶۰
2.2
-
کارخانه 277000
قوطی گالوانیزه 7*7 ضخامت 2.2 ۷۰*۷۰
2.2
-
کارخانه 277000
قوطی گالوانیزه 8*8 ضخامت 2.2 ۸۰*۸۰
2.2
-
کارخانه 277000
قوطی گالوانیزه 2*2 ضخامت 2.5 ۲۰*۲۰
2.5
۱۰.۲۵
کارخانه 270000
قوطی گالوانیزه 4*4 ضخامت 2.5 ۴۰*۴۰
2.5
۲۰.۲۵
کارخانه 270000
قوطی گالوانیزه 4*8 ضخامت 2.5 ۴۰*۸۰
2.5
۳۰.۵
کارخانه 270000
قوطی گالوانیزه 6*6 ضخامت 2.5 ۶۰*۶۰
2.5
۳۰.۵
کارخانه 270000
قوطی گالوانیزه 7*7 ضخامت 2.5 ۷۰*۷۰
2.5
۳۵.۶
کارخانه 270000
قوطی گالوانیزه 8*8 ضخامت 2.5 ۸۰*۸۰
2.5
۴۰.۶
کارخانه 270000

قیمت قوطی آهنی به ضخامت، نام تولیدکننده، کیفیت و ابعاد قوطی بستگی دارد. تنوع بالا، قابلیت شکل‌پذیری، جوش‌کاری و فرم‌پذیری بالا ، از مهم‌ترین ویژگی‌های قوطی‌های آهنی به شمار می‌رود. در ادامه این مقاله به معرفی قوطی آهنی، مشخصات فنی و کاربردهای آن و  نیز بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت قوطی آهنی خواهیم پرداخت.

 

 

قیمت قوطی آهنی ورق فولادمیارکه
قوطی آهنی

قوطی آهنی

قوطی آهنی پروفیل توخالی است که در دسته پروفیل‌های بسته قرار می‌گیرد و به عنوان یکی از پرکاربردترین نوع پروفیل محسوب می‌شود. قوطی آهنی دارای سطح مقطع مربعی یا مستطیلی بوده و در ابعاد و ضخامت‌های مختلفی تولید می‌شود که  قیمت قوطی آهنی هر سایز با یکدیگر متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال قیمت قوطی آهنی 4در4  از قیمت قوطی آهنی 3*3 با ضخامت یکسان بیشتر می‌باشد.

به علت تنوع در تولید قوطی آهنی، این محصول به یکی از پرکاربردترین محصولات آهنی تبدیل شده است. قوطی آهنی با توجه به ضخامت و ابعاد آن درصنعت ساختمان‌سازی و در مکان‌های مختلف سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قوطی پروفیل‌های مربع و مستطیل در دیگر صنایع از جمله خودروسازی، ساخت نرده و حفاظ، ساخت پایه میز و صندلی، ساخت در و پنجره، آسانسور و … استفاده می‌شود. قوطی‌های با مقاطع بزرگتر که با نام پروفیل یا قوطی ستونی نیز شناخته می‌شوند با ضخامت ۲/۵ تا ۸ میلی‌متر جهت ساخت ستون و اسکلت فلزی در سازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. نرخ پروفیل درب و پنجره چهارچوب لنگه دری سپری به صورت لحظه‌ای در سایت آرادآهن به‌روزرسانی می‌شود بنابراین شما می‌توانید محصول مورد نظر خود را با اطمینان خاطر سفارش دهید.

مشخصات فنی قوطی آهنی

قوطی آهنی از ورق‌های فولادی St37 یا لوله‌های فولادی درزدار ساخته می‌شود و ابعاد آن شامل ضخامت، سایز و طول می‌باشد. در هنگام خرید قوطی آهنی اصفهان و برندهای دیگر باید به این نکته توجه داشت که ضخامت این محصول با توجه به مکان مورد استفاده، متفاوت است؛ بنابراین ضخامت قوطی آهنی از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر سایزهای قوطی فولادی نامناسب و نادرست، مورد استفاده قرار بگیرد، مصرف کننده آسیب زیادی را متحمل می‌شود.

قوطی آهنی با ضخامت بالاتر از 0.5 میلی‌متر و با طول 6 یا 12 متر تولید می‌شود. به عنوان مثال برای ساخت میز و صندلی و مبلمان از قوطی آهنی با ضخامت 0.5 تا 1.5 میلی‌متر، جهت صنعت ساختمان‌سازی از قوطی آهنی با ضخامت 2 تا 3 میلی‌متر و از قوطی آهنی با ضخامت بالاتر از 4 میلی‌متر، برای خودرو سازی و … استفاده می‌شود.ابعاد استاندار قوطی آهنی مربع از 10*10 تا 500 *500 میلی‌متر می‌باشد.

 

قوطی آهنی 14

قوطی آهنی سایز 14 که با نام ستونی 14 نیز شناخته می‌شود و در صنایع مختلف از جمله ساختمان سازی بسیار پرکاربرد و پرمصرف می‌باشد و پرفروش‌ترین سایز قوطی آهنی در بازار آهن آلات ایران است. قوطی ستونی 14 به روش نورد سرد و براساس استاندارد JIS G3131 ، G3132 ، DIN 2395  تولید و عرضه می‌شود. ترکیبات شیمیایی قوطی آهنی که بر اساس این استانداردها تولید می‌شود شامل سیلیس %0.35، کربن %0.3 تا % 0.1، گوگرد % 0.04، فسفر %0.04، منگنز %0.5 می‌باشد که از نظر کیفیت، مطلوب بوده و می‌تواند در سبک سازی و استحکام ساختمان‌های فولادی موثر واقع شود.

از قوطی آهنی 14 برای ساخت ستون و اسکلت فلزی سازه، خودروسازی، ساخت میز و صندلی و … استفاده می‌شود .قیمت قوطی آهنی 14امروز را می‌توانید در صفحه مربوطه در سایت آرادآهن مشاهده نمایید و در صورتی که قصد خرید آهن قوطی ۱۴ اصفهان یا سایر برندها را داشتید با کارشناسان واحد فروش آرادآهن تماس بگیرید. لازم به ذکر است که در بازرگانی آرادآهن، فروش قوطی آهنی در سایزهای مختلف با مناسب‌ترین قیمت صورت می‌گیرد.

محاسبه وزن قوطی آهنی

قیمت و وزن قوطی آهنی به ضخامت و ابعاد آن بستگی دارد ؛ به این صورت که با افزایش ضخامت قوطی آهنی به همان نسبت وزن آن بیشتر شده و با افزایش وزن قوطی آهنی، قیمت آن نیز بیشتر می‌شود. به عنوان مثال قیمت قوطی آهنی ۲در۲ با ضخامت‌های مختلف با یکدیگر متفاوت می‌باشد. مشتریان در هنگام خرید قوطی آهنی اصفهان یا برندهای دیگر، می‌توانند به راحتی وزن قوطی مورد نظر خود را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنند:

وزن قوطی آهنی = (آهن چگالی  * عرض * طول * ضخامت ) / 1000

با توجه به فرمول فوق وزن قوطی آهنی 2*2 با ضخامت 2، 7.7 کیلوگرم و وزن قوطی آهنی 2*2 با ضخامت 2.5، 10 کیلوگرم می‌باشد در نتیجه قیمت قوطی آهنی 2*2 با ضخامت 2.5 بیشتر از قیمت قوطی آهنی همین سایز با ضخامت 2 می‌باشد. برای اطلاع از تغییرات لحظه‌ای قیمت این محصول می‌توانید با کارشناسان آراد آهن تماس بگیرید و در خصوص خرید قوطی در ابعاد مورد نظر و استعلام آخرین قیمت قوطی آهنی  در بازار آهن، اطلاعات و راهنمایی‌های لازم را دریافت نمایید.

 

قوطی ستونی
قوطی آهنی

 

قیمت قوطی 

به دلیل پرکابرد بودن این محصول، تولیدکنندگان زیادی اقدام به تولید آن نموده‌اند از جمله کارخانه‌های یاران، سپاهان، نیکان، پروفیل ساوه، صدرا، صابری، هیربد و … از برترین تولیدکنندگان قوطی و پروفیل در ایران به شمار می‌روند. از آنجا که قوطی‌های آهنی از ورق‌ های فولادی یا لوله‌های فولادی درزدار ساخته می‌شوند، قیمت این محصول، به صورت مستقیم از قیمت ورق‌ فولادی تاثیر می‌پذیرد، همچنین نوع و جنس ورق‌ها نیز تعیین‌کننده قیمت نهایی قوطی آهنی می‌باشد.

قیمت قوطی آهنی در بازار آهن و فولاد ایران، پیرو عوامل موثر بر قیمت تمام شده آهن آلات مانند قیمت سنگ آهن، نرخ طلا و ارز، هزینه‌های مربوط به حمل‌و‌نقل، قیمت‌ نفت و … می‌باشد؛ به این صورت که ظرفیت تولیدات چین به عنوان بزرگترین تولید کننده و خریدار سنگ آهن، نسبت عرضه و تقاضا برای سنگ آهن در بازار جهانی، قیمت حامل‌های انرژی مانند قیمت نفت و … نیز بر قیمت محصولات فولادی همچون قیمت قوطی آهنی مستقیما تاثیر می‌گذارد. عوامل و فاکتورهای دیگری مانند ابعاد، ضخامت، کیفیت و روش تولید قوطی آهنی تعیین کننده قیمت این محصول در سایزهای مختلف مانند قیمت آهن قوطی ۱۴ اصفهان می‌باشند.

آراد آهن تامین کننده  قوطی آهنی

شرکت بازرگانی آراد آهن از سال 1377 با هدف و دیدگاهی متفاوت در صنعت آهن و فولاد کشور فعال است و به دلیل ارائه خدمات نوین و نیز تهیه و تامین محصولات فولادی با کیفیت و قیمت مناسب، به‌عنوان یک منبع معتبر، قابل اتکا و برتر در این حوزه شناخته می‌شود.

آرادآهن مرجع فروش قوطی آهنی وپروفیل برندهای برتر در سایزها و ضخامت‌های مختلف در اصفهان می‌باشد. شما می‌توانید برای خرید قوطی آهنی از این مجموعه از دوطریق اقدام کنید. فعالان حوزه آهن آلات مقاطع فولادی را به صورت حضوری و یا تلفنی خریداری می‌کنند.

در سایت آراد آهن در صفحه مربوط به این محصول، جدولی قرار دارد و مشخصات فنی این محصول به همراه قیمت قوطی اهنی بروز در سایزها و ضخامت‌های مختلف برای کاربران قابل مشاهده می‌باشد. جهت ثبت خرید به صورت تلفنی بعد از مشاهده لیست قیمت‌ها می‌توانید با کارشناسان واحد فروش مجموعه تماس بگیرید و پس از استعلام بهترین قیمت قوطی آهنی از جمله بهترین قیمت قوطی 2*2 و دریافت مشاوره و راهنمایی‌های لازم در خصوص کاربرد محصول، ابعاد، ضخامت و… از کارشناسان آرادآهن، سفارش خود را ثبت نمایید. همچنین شما می‌توانید سفارش خود را به‌راحتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صورت خرید آنلاین، از طریق سایت آرادآهن ثبت کنید.

 

 

ثبت سفارش

"*" indicates required fields

خیر. بدلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت ها ممکن است به صورت لحظه‌ای تغییرات داشته باشد.

ارسال بار با توسط شرکت آراد آهن و با هماهنگی با معتبرترین باربری های ایران در کمترین زمان ممکن و طبق تعرفه حمل و نقل  انجام می شود.

مدت اعتبار پیش فاکتور صادر شده توسط کارشناسان فروش آراد آهن به شما اعلام می شود. اما معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری، و در زمان نوسانات قیمت،  نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد 

مدت زمان ارسال بار بستگی به نوع و تناژ آهن آلات خریداری شده توسط مشتری دارد که معمولا از 48 ساعت تا 10 روز ممکن است این فرآیند انجام شود. مدت زمان بار های سفارشی ( خم کاری و برشکاری ) توسط کارشناس فروش به مشتریان اعلام می شود.

این موضوع بستگی به نوع آهن آلات درخواستی دارد اما در شهر اصفهان حداقل سفارش آهن آلات می تواند 1 تن باشد .