لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت تیرآهن

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

از آن جایی که قیمت تیرآهن ارتباط نزدیکی با شاخص‌های اصلی اقتصاد دارد، در طی روز با نوساناتی همراه است. این مقطع فولادی در صنعت کاربرد فراوانی دارد. به همین دلیل قیمت تیرآهن امروز توسط بسیاری از صنعتگران به صورت مرتب پیگیری می‌شود.

به علاوه، از آن جایی که برای تکمیل هر کدام از پروژه‌های عمرانی حجم انبوهی از تیرآهن مورد استفاده قرار می‌گیرد، قیمت تیرآهن می‌تواند روی بودجه نهایی یک پروژه اثر بهسزایی بگذارد. این هم باعث می‌شود که قیمت تیرآهن در بازار اهمیت دو چندانی پیدا کند.

البته علاوه بر شاخه‌های اصلی اقتصاد عوامل دیگری هم روی قیمت تیرآهن اصفهان و سایر برندها اثر می‌گذارند.

سه شنبه : 1403/3/29
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریتعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
12
125
44
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 12
وزن هر شاخه 12 متری : 125
تعداد شاخه در هر بسته : 44
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
14
155
36
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 155
تعداد شاخه در هر بسته : 36
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
16
190
30
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 190
تعداد شاخه در هر بسته : 30
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
18
226
24
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 18
وزن هر شاخه 12 متری : 226
تعداد شاخه در هر بسته : 24
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
20
269
18
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20
وزن هر شاخه 12 متری : 269
تعداد شاخه در هر بسته : 18
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
22
315
16
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 22
وزن هر شاخه 12 متری : 315
تعداد شاخه در هر بسته : 16
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
24
369
14
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 24
وزن هر شاخه 12 متری : 369
تعداد شاخه در هر بسته : 14
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
27
434
12
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 27
وزن هر شاخه 12 متری : 434
تعداد شاخه در هر بسته : 12
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
30
507
10
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 30
وزن هر شاخه 12 متری : 507
تعداد شاخه در هر بسته : 10
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
12
125
44
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 12
وزن هر شاخه 12 متری : 125
تعداد شاخه در هر بسته : 44
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
14
155
36
انبار
کیلوگرم
29,600 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 155
تعداد شاخه در هر بسته : 36
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
16
190
30
انبار
کیلوگرم
29,000 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 190
تعداد شاخه در هر بسته : 30
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
18
226
24
انبار
کیلوگرم
29,000 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
سایز : 18
وزن هر شاخه 12 متری : 226
تعداد شاخه در هر بسته : 24
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
20
369
18
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20
وزن هر شاخه 12 متری : 369
تعداد شاخه در هر بسته : 18
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
22
315
16
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 22
وزن هر شاخه 12 متری : 315
تعداد شاخه در هر بسته : 16
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
24
369
14
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 24
وزن هر شاخه 12 متری : 369
تعداد شاخه در هر بسته : 14
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
27
434
12
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 27
وزن هر شاخه 12 متری : 434
تعداد شاخه در هر بسته : 12
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهانقیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
30
507
10
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 30
وزن هر شاخه 12 متری : 507
تعداد شاخه در هر بسته : 10
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/3/29
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریتعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن ظفر بنابقیمت تیرآهن ظفر بناب
14
123
18
کارخانه
کیلوگرم
28,200 تومان
200 ↑
قیمت تیرآهن ظفر بناب
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 123
تعداد شاخه در هر بسته : 18
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
200 ↑
قیمت تیرآهن ظفر بنابقیمت تیرآهن ظفر بناب
16
170
12
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 170
تعداد شاخه در هر بسته : 12
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ظفر بنابقیمت تیرآهن ظفر بناب
20
255
9
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20
وزن هر شاخه 12 متری : 255
تعداد شاخه در هر بسته : 9
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
چهار شنبه : 1403/3/30
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریتعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن آریان فولادقیمت تیرآهن آریان فولاد
14
140
40
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 140
تعداد شاخه در هر بسته : 40
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن آریان فولادقیمت تیرآهن آریان فولاد
16
175
30
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 175
تعداد شاخه در هر بسته : 30
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن آریان فولادقیمت تیرآهن آریان فولاد
18
205
21
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 18
وزن هر شاخه 12 متری : 205
تعداد شاخه در هر بسته : 21
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن آریان فولادقیمت تیرآهن آریان فولاد
20
250
21
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20
وزن هر شاخه 12 متری : 250
تعداد شاخه در هر بسته : 21
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن آریان فولادقیمت تیرآهن آریان فولاد
22
295
15
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 22
وزن هر شاخه 12 متری : 295
تعداد شاخه در هر بسته : 15
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن آریان فولادقیمت تیرآهن آریان فولاد
24
350
15
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 24
وزن هر شاخه 12 متری : 350
تعداد شاخه در هر بسته : 15
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن آریان فولادقیمت تیرآهن آریان فولاد
27
420
12
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 27
وزن هر شاخه 12 متری : 420
تعداد شاخه در هر بسته : 12
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
چهار شنبه : 1403/3/30
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریتعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهانقیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان
14
120
21
کارخانه
شاخه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 120
تعداد شاخه در هر بسته : 21
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : شاخه
نوسان ↜
قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهانقیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان
16
165
21
کارخانه
شاخه
4,499,990 تومان
299970 ↓
قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 165
تعداد شاخه در هر بسته : 21
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : شاخه
299970 ↓
قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهانقیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان
18
190
21
کارخانه
شاخه
5,500,000 تومان
399960 ↓
قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان
سایز : 18
وزن هر شاخه 12 متری : 190
تعداد شاخه در هر بسته : 21
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : شاخه
399960 ↓
شنبه : 1403/3/12
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریتعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن فایکوقیمت تیرآهن فایکو
14
125
36
کارخانه
کیلوگرم
28,600 تومان
220 ↑
قیمت تیرآهن فایکو
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 125
تعداد شاخه در هر بسته : 36
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
220 ↑
قیمت تیرآهن فایکوقیمت تیرآهن فایکو
14
155
29
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 155
تعداد شاخه در هر بسته : 29
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن فایکوقیمت تیرآهن فایکو
16
170
27
کارخانه
کیلوگرم
28,600 تومان
220 ↑
قیمت تیرآهن فایکو
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 170
تعداد شاخه در هر بسته : 27
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
220 ↑
قیمت تیرآهن فایکوقیمت تیرآهن فایکو
18
200
24
کارخانه
کیلوگرم
28,600 تومان
220 ↑
قیمت تیرآهن فایکو
سایز : 18
وزن هر شاخه 12 متری : 200
تعداد شاخه در هر بسته : 24
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
220 ↑
قیمت تیرآهن فایکوقیمت تیرآهن فایکو
20
250
18
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20
وزن هر شاخه 12 متری : 250
تعداد شاخه در هر بسته : 18
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن فایکوقیمت تیرآهن فایکو
22
305
16
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 22
وزن هر شاخه 12 متری : 305
تعداد شاخه در هر بسته : 16
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
چهار شنبه : 1403/3/30
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن لانه زنبوریقیمت تیرآهن لانه زنبوری
14
155
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 155
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن لانه زنبوریقیمت تیرآهن لانه زنبوری
16
190
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 190
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن لانه زنبوریقیمت تیرآهن لانه زنبوری
18
226
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 18
وزن هر شاخه 12 متری : 226
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن لانه زنبوریقیمت تیرآهن لانه زنبوری
20
269
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20
وزن هر شاخه 12 متری : 269
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن لانه زنبوریقیمت تیرآهن لانه زنبوری
22
315
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 22
وزن هر شاخه 12 متری : 315
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن لانه زنبوریقیمت تیرآهن لانه زنبوری
24
369
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 24
وزن هر شاخه 12 متری : 369
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن لانه زنبوریقیمت تیرآهن لانه زنبوری
27
434
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 27
وزن هر شاخه 12 متری : 434
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن لانه زنبوریقیمت تیرآهن لانه زنبوری
30
507
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 30
وزن هر شاخه 12 متری : 507
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
شنبه : 1403/3/12
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریتعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
14
135
36
کارخانه
کیلوگرم
28,380 تومان
381 ↑
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 135
تعداد شاخه در هر بسته : 36
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
381 ↑
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
16
180
24
کارخانه
کیلوگرم
28,380 تومان
381 ↑
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 180
تعداد شاخه در هر بسته : 24
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
381 ↑
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
18
218
21
کارخانه
کیلوگرم
28,380 تومان
381 ↑
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
سایز : 18
وزن هر شاخه 12 متری : 218
تعداد شاخه در هر بسته : 21
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
381 ↑
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
20
257
18
کارخانه
کیلوگرم
31,020 تومان
2220 ↑
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
سایز : 20
وزن هر شاخه 12 متری : 257
تعداد شاخه در هر بسته : 18
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
2220 ↑
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
22
310
18
کارخانه
کیلوگرم
29,810 تومان
719 ↑
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
سایز : 22
وزن هر شاخه 12 متری : 310
تعداد شاخه در هر بسته : 18
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
719 ↑
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
24
355
14
کارخانه
کیلوگرم
28,820 تومان
271 ↓
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
سایز : 24
وزن هر شاخه 12 متری : 355
تعداد شاخه در هر بسته : 14
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
271 ↓
چهار شنبه : 1403/3/30
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریتعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن ناب تبریزقیمت تیرآهن ناب تبریز
14
130
30
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 130
تعداد شاخه در هر بسته : 30
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ناب تبریزقیمت تیرآهن ناب تبریز
16
170
27
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 170
تعداد شاخه در هر بسته : 27
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن ناب تبریزقیمت تیرآهن ناب تبریز
18
210
24
کارخانه
کیلوگرم
25,550 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن ناب تبریز
سایز : 18
وزن هر شاخه 12 متری : 210
تعداد شاخه در هر بسته : 24
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
چهار شنبه : 1403/3/16
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایرانقیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران
14
130
کارخانه
کیلوگرم
28,160 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران - 14, 130
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 130
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایرانقیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران
16
167
کارخانه
کیلوگرم
28,160 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران - 16, 167
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 167
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایرانقیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران
18
213
کارخانه
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 18
وزن هر شاخه 12 متری : 213
محل بارگیری : کارخانه
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
چهار شنبه : 1403/3/30
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن وارداتیقیمت تیرآهن وارداتی
33
570
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 33
وزن هر شاخه 12 متری : 570
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن وارداتیقیمت تیرآهن وارداتی
36
600
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 36
وزن هر شاخه 12 متری : 600
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن وارداتیقیمت تیرآهن وارداتی
40
800
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40
وزن هر شاخه 12 متری : 800
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن وارداتیقیمت تیرآهن وارداتی
45
930
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 45
وزن هر شاخه 12 متری : 930
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن وارداتیقیمت تیرآهن وارداتی
50
1090
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 50
وزن هر شاخه 12 متری : 1090
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن وارداتیقیمت تیرآهن وارداتی
55
1270
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 55
وزن هر شاخه 12 متری : 1270
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن وارداتیقیمت تیرآهن وارداتی
60
1465
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 60
وزن هر شاخه 12 متری : 1465
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
چهار شنبه : 1403/3/30
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
10
200
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10
وزن هر شاخه 12 متری : 200
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
12
240
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 12
وزن هر شاخه 12 متری : 240
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
14
296
انبار
کیلوگرم
37,100 تومان
9000 ↑
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA) - 14, 296
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 296
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
9000 ↑
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
16
364
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 364
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
18
426
انبار
کیلوگرم
37,100 تومان
7000 ↑
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA) - 18, 426
سایز : 18
وزن هر شاخه 12 متری : 426
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
7000 ↑
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
20
510
انبار
کیلوگرم
39,100 تومان
9000 ↑
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA) - 20, 510
سایز : 20
وزن هر شاخه 12 متری : 510
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
9000 ↑
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
22
610
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 22
وزن هر شاخه 12 متری : 610
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
24
720
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 24
وزن هر شاخه 12 متری : 720
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
26
820
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 26
وزن هر شاخه 12 متری : 820
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
28
920
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 28
وزن هر شاخه 12 متری : 920
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
30
1050
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 30
وزن هر شاخه 12 متری : 1050
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
32
1170
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 32
وزن هر شاخه 12 متری : 1170
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
34
1260
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 34
وزن هر شاخه 12 متری : 1260
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
36
1344
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 36
وزن هر شاخه 12 متری : 1344
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
40
1500
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40
وزن هر شاخه 12 متری : 1500
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
45
1680
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 45
وزن هر شاخه 12 متری : 1680
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
50
1860
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 50
وزن هر شاخه 12 متری : 1860
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
55
1992
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 55
وزن هر شاخه 12 متری : 1992
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
60
2136
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 60
وزن هر شاخه 12 متری : 2136
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
65
2280
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 65
وزن هر شاخه 12 متری : 2280
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
70
2448
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 70
وزن هر شاخه 12 متری : 2448
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
90
3024
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 90
وزن هر شاخه 12 متری : 3024
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)
100
3264
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 100
وزن هر شاخه 12 متری : 3264
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
چهار شنبه : 1403/3/30
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
10
240
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10
وزن هر شاخه 12 متری : 240
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
12
320
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 12
وزن هر شاخه 12 متری : 320
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
14
400
انبار
کیلوگرم
27,100 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB) - 14, 400
سایز : 14
وزن هر شاخه 12 متری : 400
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
16
500
انبار
کیلوگرم
25,100 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB) - 16, 500
سایز : 16
وزن هر شاخه 12 متری : 500
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
18
590
انبار
کیلوگرم
24,600 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB) - 18, 590
سایز : 18
وزن هر شاخه 12 متری : 590
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
20
730
انبار
کیلوگرم
34,100 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB) - 20, 730
سایز : 20
وزن هر شاخه 12 متری : 730
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
22
850
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 22
وزن هر شاخه 12 متری : 850
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
24
998
انبار
کیلوگرم
67,100 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB) - 24, 998
سایز : 24
وزن هر شاخه 12 متری : 998
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
26
1120
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 26
وزن هر شاخه 12 متری : 1120
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
28
1240
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 28
وزن هر شاخه 12 متری : 1240
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
30
1400
انبار
کیلوگرم
65,100 تومان
ثابت −
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB) - 30, 1400
سایز : 30
وزن هر شاخه 12 متری : 1400
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
32
1524
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 32
وزن هر شاخه 12 متری : 1524
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
34
1608
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 34
وزن هر شاخه 12 متری : 1608
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
36
1704
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 36
وزن هر شاخه 12 متری : 1704
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
40
1860
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40
وزن هر شاخه 12 متری : 1860
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
45
2052
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 45
وزن هر شاخه 12 متری : 2052
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
50
2244
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 50
وزن هر شاخه 12 متری : 2244
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
55
2388
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 55
وزن هر شاخه 12 متری : 2388
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
60
2544
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 60
وزن هر شاخه 12 متری : 2544
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
70
2892
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 70
وزن هر شاخه 12 متری : 2892
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
90
3492
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 90
وزن هر شاخه 12 متری : 3492
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)
100
3768
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 100
وزن هر شاخه 12 متری : 3768
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜

عوامل موثر بر قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن امروز در بازار به صورت شاخه‌ای یا کیلویی اعلام می‌شود و به عوامل مختلفی بستگی دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

1- کیفیت و تاثیر آن بر قیمت تیرآهن

 در پروژه‌های عمرانی از تیرآهن برای اسکلت بندی و استحکام بخشی به سازه‌ها استفاده می‌شود. از این رو کیفیت این مقاطع فولادی بسیار اهمیت دارد و روی قیمت تیرآهن هم اثر می‌گذارد. استفاده از تیرآهن‌های غیر استاندارد می‌تواند خسارت فراوانی را به پروژه وارد کند. خساراتی که گاه جبران ناپذیر هستند. از این رو به هیچ وجه نباید کیفیت را فدای قیمت تیرآهن کرد.

یکی از راه‌های تعیین میزان کیفیت تیرآهن وزن آن است. هرچه اختلاف وزن اصلی تیرآهن با عدد تعیین شده در جدول وزنی تیرآهن کمتر باشد، نشان می‌دهد که کیفیت و در نتیجه قیمت تیرآهن بالاتر است. قیمت تیرآهن اصفهان هم که مرغوب‌ترین تیرآهن در ایران به شمار می‌رود، از این قاعده مستثنی نیست.

2- نوع تیرآهن و رابطۀ آن با قیمت این مقطع

قیمت تیرآهن در انواع آن متفاوت است. این مقطع فولادی بر اساس استاندارد‌ها بین المللی در انواع مختلفی تولید می‌شود که عبارتند از:

تیرآهن IPE

تیرآهن‌های IPE بر اساس استانداردهای اروپایی و با شکلی شبیه به حرف انگلیسی I تولید می‌شوند. این استاندارد از تیرآهن‌ها وزن سبکی دارند و ضخامت آن‌ها یکسان است. قیمت تیرآهن IPE به دلیل متقاضیان بسیار زیادی که در ایران دارد، به صورت مرتب توسط افراد استعلام می‌شود. بد نیست بدانید که تیرآهن‌های IPE در کارخانه ذوب آهن اصفهان، برترین کارخانه داخلی، در سایزهای 1 تا 30 تولید می‌شوند. قیمت تیرآهن اصفهان با توجه به سایز آن تعیین و سپس در جداول سایت آرادآهن درج خواهد شد.

 

تیرآهن
تیرآهن

تیرآهن INP

برای تولید تیرآهن‌های INP استانداردهای کشورهای روسیه و چین ملاک قرار داده می‌شود. این تیرآهن‌ها اگر چه از نظر ظاهری شبیه به تیرآهن‌های IPE هستند؛ اما برخلاف این تیرها، ضخامت بال یکسانی ندارند. به این معنی که در محل اتصال به جان ضخامت بال‌ آن‌ها زیاد است و هرچه به سمت انتهای بال نزدیک‌تر می‌شویم، این ضخامت کاهش پیدا می‌کند. قیمت تیرآهن INP را می‌توانید در سایت آراد آهن مشاهده کنید.

شایان ذکر است که تیرآهنINP ذوب آهن، در دو سایز 12 و 14 تولید و قیمت تیرآهن اصفهان در این دو سایز براساس وزن آن‌ها محاسبه می‌شود که برای تیرآهن سایز 12 برابر با 11 کیلوگرم و برای تیر سایز 14 برابر با 14.3 کیلوگرم است.

تیرآهن IPB یا‌ هاش

شکل ظاهری این نوع تیرآهن متفاوت از دیگر انواع این مقطع فولادی است و به دلیل شباهتی که با حرف انگلیسی H دارد، آن را به نام تیرآهن‌ هاش یا بال پهن می‌شناسند. قیمت تیرآهن‌ هاش در انواع سبک، سنگین و فوق سنگین با یکدیگر اختلاف دارد. این تیرآهن معمولاً در سایزهای 10 تا 100 سانتی متر در بازار عرضه می‌شود. قیمت تیرآهن ‌هاش سنگین به دلیل وزن بالای آن بیش از سایر انواع تیرآهن تعیین می‌شود.

تیر آهن لانه زنبوری یا CNP

از آن‌جایی که قیمت تیرآهن درصد بالایی از بودجه یک پروژه را به خود اختصاص می‌دهد، مهندسان به فکر ساخت تیرآهن‌ها CNP افتادند که وزن کمتری داشته باشد. این وزن کمتر باعث می‌شود که قیمت این مقطع فولادی کاهش پیدا کند و استفاده از آن مقرون به صرفه شود. تیرآهن‌های لانه زنبوری روی ضلع جان خود دارای حفره‌های شش ضلعی یا دایره‌ای شکل هستند. وجود این حفره‌ها باعث کاهش وزن و کاهش قیمت تیرآهن خواهد شد.

با این که در طراحی تیرآهن‌های لانه زنبوری سعی شده که میزان مقاومت آن تحت تاثیر قرار نگیرد؛ اما ممکن است استفاده از این تیرآهن‌ها در موقعیت‌های مختلف پروژه با محدودیت‌های همراه شود.جهت مشاهده قیمت تیرآهن زنبوری به صفحه این محصول مراجعه نمایید.

3- سایز و رابطه آن با قیمت تیرآهن

از دیگر عواملی که روی قیمت تیرآهن اثر می‌گذارد، سایز آن است. منظور از سایز، ارتفاع ضلع جان تیرآهن است که نقش مهمی ‌در تعیین میزان استحکام تیرآهن و در نتیجه کاربرد آن دارد. به طورکلی تیرآهن‌ها در سایزهای مختلف 8 تا 100 سانتی‌متر براساس نوع تولید می‌شوند.

مسلم است که قیمت تیرآهن با سایز آن رابطه مستقیمی ‌دارد. به این معنی که هرچه ابعاد بزرگ‌تری داشته باشد، قیمت تیرآهن بالاتر تعیین می‌شود؛ اما این قاعده همیشه هم صادق نیست. چرا که برخی از سایزهای تیرآهن‌ کاربرد بیشتری دارند که می‌تواند قیمت تیرآهن امروز را تا حدودی تحت تاثیر قرار دهد. از رایج‌ترین تیرآهن‌هایی که در داخل کشور بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تیرآهن 12

از این سایز تیرآهن در بسیاری از ساختمان‌های شهری و نیمه سبک استفاده می‌شود و به همین دلیل در تیر سایز 12 در لیست تیرآهن‌های پرکاربرد قرار می‌گیرد. قیمت تیرآهن۱۲ به صورت روزانه و متاثر از میزان تقاضای آن تعیین می‌شود.

تیرآهن 14

قیمت تیرآهن14 و به ویژه قیمت تیرآهن اصفهان سایز14، در بازار از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که این تیرآهن هر روز آمار فروش بالایی به خود اختصاص می‌دهد.

تیرآهن 16

از دیگر مقاطع فولادی پر مصرف تیرآهن سایز ۱۶ است که وزن متوسطی دارد. قیمت تیرآهن 16 براساس وزن آن اعلام می‌شود.

تیرآهن 18

این سایز از تیرآهن که ارتفاع جان آن برابر با ۱۸ سانتی‌متر است و وزن نسبتاً بالایی دارد، هم در لیست پر فروش‌ترین مقاطع فولادی قرار می‌گیرد. از این مقطع به دلیل وزن و استحکام بالای آن در پروژه‌های عمرانی بزرگ و سنگین استفاده می‌شود. میزان عرضه و تقاضا در بیشتر روزها، قیمت تیرآهن۱۸ را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

4- برند تیرآهن

 از آن‌جایی که تیرآهن‌ها نقش‌های حساسی را در پروژه‌های عمرانی بر عهده دارند، بسیار مهم است که این مقاطع در کارخانجات معتبر و تحت استاندارد و نظارت کامل تولید شده باشند. این امر نه تنها روی کیفیت بلکه روی قیمت تیرآهن هم اثر می‌گذارد. در ایران تیرآهن‌هایی تولید شده توسط کارخانه ذوب آهن بالاترین کیفیت ممکن را داردن و از این رو قیمت تیرآهن اصفهان در بازار بالاتر است. افزون بر این کارخانجات فایکو و ظفر بناب هم به عنوان تولیدکنندگان معتبری در داخل کشور شناخته می‌شوند که هر کدام محصولات خود را با قیمت‌های متفاوتی در بازار عرضه می‌کنند. جهت مشاهده قیمت تیرآهن فایکو به صفحه قیمت این محصول مراجعه نمایید.

تیرآهن
تیرآهن

قیمت تیرآهن امروز

علاوه بر عواملی که در پاراگراف‌های قبلی به آن‌ها اشاره کردیم؛ قیمت تیرآهن به شاخص‌های اقتصادی هم بستگی دارد. نرخ دلار، قیمت جهانی آهن آلات، شاخص نفت، تعرفه کمرگ، میزان تورم و عرضه و تقاضا همگی روی قیمت تیرآهن اثر می‌گذارند. به همین دلیل است که گاهی قیمت تیرآهن امروز در مقایسه با قیمت تیرآهن روزهای قبل اختلاف زیادی پیدا می‌کند.

بازرگانی آراد آهن به صورت لحظه‌ای قیمت تیرآهن را در سایت و شبکه‌های اجتماعی خود به روزرسانی می‌کند. با این وجود توصیه می‌کنیم که حتما قبل از خرید تیرآهن، قیمت انواع تیرآهن را از کارشناسان آراد آهن استعلام کنید تا در هنگام تسویه فاکتور‌های خود با مشکل مواجه نشوید. برای استعلام قیمت تیرآهن اصفهان و دیگر کارخانجات تولیدکننده تیرآهن کشور از آراد آهن، با شماره 34055-031 تماس بگیرید. جهت عضویت در کانال تلگرام قیمت تیرآهن آراد آهن بر روی لینک کلیک کنید.

سوالات متداول پرسیده شده

خیر. بدلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت ها ممکن است به صورت لحظه‌ای تغییرات داشته باشد.

ارسال بار با توسط شرکت آراد آهن و با هماهنگی با معتبرترین باربری های ایران در کمترین زمان ممکن و طبق تعرفه حمل و نقل  انجام می شود.

مدت اعتبار پیش فاکتور صادر شده توسط کارشناسان فروش آراد آهن به شما اعلام می شود. اما معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری، و در زمان نوسانات قیمت،  نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد 

مدت زمان ارسال بار بستگی به نوع و تناژ آهن آلات خریداری شده توسط مشتری دارد که معمولا از 48 ساعت تا 10 روز ممکن است این فرآیند انجام شود. مدت زمان بار های سفارشی ( خم کاری و برشکاری ) توسط کارشناس فروش به مشتریان اعلام می شود.

این موضوع بستگی به نوع آهن آلات درخواستی دارد اما در شهر اصفهان حداقل سفارش آهن آلات می تواند 1 تن باشد .

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش