قیمت تیرآهن

شما می توانید قیمت انواع تیرآهن کارخانجات معتبر کشور، از جمله: ذوب آهن؛ فایکو؛ ظفر بناب؛ فولاد یزد (احرامیان)؛ آریان فولاد و گروه ملی صنعتی فولاد ایران را در سایت آراد آهن ببینید. قیمت ها به صورت لحظه ای بروز رسانی می شوند . همچنین به علت نوسانات در بازار آهن جهت خرید بهتر و گرفتن تایید قیمت ار طریق شماره تماس 34055-031 با کارشناسان فروش آراد آهن در تماس باشید.

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
نام محصولسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحد وزنقیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212544کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1415536کارخانهکیلوگرم156000
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1619030کارخانهکیلوگرم158000
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1822524کارخانهکیلوگرم161000
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان2027518کارخانهکیلوگرم181000
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان2232516کارخانهکیلوگرم188000
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان2437514کارخانهکیلوگرم188000
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان2742512کارخانهکیلوگرم177000
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان3050610کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
نامسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت
تیرآهن 14 آریان فولاد1414040کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 آریان فولاد1617530کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 آریان فولاد1820521کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 آریان فولاد2025021کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 22 آریان فولاد2229515کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 24 آریان فولاد2435015کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 27 آریان فولاد2742012کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
نامسایزطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان1412120شاخه20500000
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان1612165شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان1812195شاخه33500000

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
نامسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
تیرآهن 14 ظفربناب1413018کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 ظفربناب202409کارخانهشاخه170500

قیمت تیرآهن فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
نامسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت
تیرآهن 14 فایکو1413036کارخانهکیلوگرم 154000
تیرآهن 16 فایکو1617027کارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن 18 فایکو1820024کارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن 20 فایکو2024018کارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن 22 فایکو2230516کارخانهکیلوگرم تماس بگیرید

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
نامسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهواحدمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان1413536کیلوگرمانبارتماس بگیرید
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان1618024کیلوگرمانبارتماس بگیرید
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان1821821کیلوگرمانبارتماس بگیرید
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان2025718کیلوگرمانبارتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
نامسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت
تیرآهن 14 ناب تبریز1413030کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 ناب تبریز1617027کارخانهکیلوگرم158000
تیرآهن 18 ناب تبریز1821024کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن وارداتی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
نامسایزمحل بارگیریواحدقیمت
تیرآهن 8 وارداتی8بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 10 وارداتی 110بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 10 وارداتی 210بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 10 وارداتی 310بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 12 وارداتی12بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 24 وارداتی24بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 27 وارداتی27بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 30 وارداتی30بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 33 وارداتی33بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 36 وارداتی36بنگاه اصفهانکیلو گرم تماس بگیرید
تیرآهن 40 وارداتی40بنگاه اصفهانکیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن 45 وارداتی45بنگاه اصفهانکیلو گرم تماس بگیرید
تیرآهن 50 وارداتی50بنگاه اصفهانکیلو گرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
نامسایزوزن هر شاخه (kg)کارخانهمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
تیرآهن 14 لانه زنبوری14155ذوب آهن اصفهان انبار اصفهانکیلوگرم25000000
تیرآهن 16 لانه زنبوری16195ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم30400000
تیرآهن 18 لانه زنبوری18225ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم37100000
تیرآهن 20 لانه زنبوری20275ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم49900000
تیرآهن 22 لانه زنبوری22325ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم61700000
تیرآهن 24 لانه زنبوری24375ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 27 لانه زنبوری27425ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 30 لانه زنبوری30507ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
بیشتر
سایز (mm)
وزن (kg)
طول شاخه (m)
قیمت (ریال)
۱۰۰
۲۴۰
۱۲
تماس بگیرید
۱۲۰
۳۲۰
۱۲
تماس بگیرید
۱۴۰
۴۰۰
۱۲
تماس بگیرید
۱۶۰
۵۰۰
۱۲
190000
۱۸۰
۵۹۰
۱۲
تماس بگیرید
۲۰۰
۷۳۰
۱۲
181000
۲۲۰
۸۵۰
۱۲
تماس بگیرید
۲۴۰
۹۹۸
۱۲
تماس بگیرید
۲۶۰
۱۱۲۰
۱۲
تماس بگیرید
۲۸۰
۱۲۴۰
۱۲
تماس بگیرید
۳۰۰
۱۴۰۰
۱۲
281000
۳۲۰
۱۵۲۴
۱۲
تماس بگیرید
۳۴۰
۱۶۰۸
۱۲
تماس بگیرید
۳۶۰
۱۷۰۴
۱۲
تماس بگیرید
۴۰۰
۱۸۶۰
۱۲
تماس بگیرید
۴۵۰
۲۰۵۲
۱۲
تماس
۵۰۰
۲۲۴۴
۱۲
تماس بگیرید
۵۵۰
۲۳۸۸
۱۲
تماس بگیرید
۶۰۰
۲۵۴۴
۱۲
تماس بگیرید
۶۵۰
۲۷۰۰
۱۲
تماس بگیرید
۷۰۰
۲۸۹۲
۱۲
تماس بگیرید
۸۰۰
۳۱۴۴
۱۲
تماس بگیرید
۹۰۰
۳۴۹۲
۱۲
تماس بگیرید
۱۰۰۰
۳۷۶۸
۱۲
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
نام سایز (mm)
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
واحد
کارخانه-محل تحویل
قیمت (ریال)
تیرآهن 14 گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۴
۱۳۰
۱۲
کیلوگرم
گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز
154500
تیرآهن 16 گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۶
۱۶۷
۱۲
کیلوگرم
گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز
154500
تیرآهن 18 گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۸
۲۱۳
۱۲
کیلوگرم
گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز
155500
 • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages
  product_variation
  product
  shop_order_refund
 • مادر
 • مقالات
  انتقادات و پیشنهادات

  خیر بدلیل نوسانات نرخ ارز قیمتها ممکن است به صورت روزانه و ساعتی تغییرات داشته باشد

  ارسال بار با هماهنگی شرکت آراد آهن با باربری در کمترین زمان ممکن انجام می شود

  معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری  است  و در زمان نوسانات قیمت نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد

  بستگی به نوع بار و شرایط مختلف، بین 48 ساعت تا 7 روز می باشد

  این موضوع بستگی به نوع آهن آلات دارد اما حداقل وزن خرید 1 تن می باشد