قیمت تیرآهن

شما می توانید قیمت انواع تیرآهن کارخانجات معتبر کشور، از جمله: ذوب آهن؛ فایکو؛ ظفر بناب؛ فولاد یزد (احرامیان)؛ آریان فولاد و گروه ملی صنعتی فولاد ایران را در سایت آراد آهن ببینید. قیمت ها به صورت لحظه ای بروز رسانی می شوند . همچنین به علت نوسانات در بازار آهن جهت خرید بهتر و گرفتن تایید قیمت ار طریق شماره تماس 34055-031 با کارشناسان فروش آراد آهن در تماس باشید.

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
نام محصولسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحد وزنقیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212544انبارکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1415536انبارکیلوگرم169000
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1619030انبارکیلوگرم170000
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1822524انبارکیلوگرم181500
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان2027518انبارکیلوگرم185000
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان2232516انبارکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان2437514انبارکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان2742512انبارکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان3050610انبارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
نامسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت
تیرآهن 14 آریان فولاد1414040کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 آریان فولاد1617530کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 آریان فولاد1820521کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 آریان فولاد2025021کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 22 آریان فولاد2229515کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 24 آریان فولاد2435015کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 27 آریان فولاد2742012کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
نامسایزطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان1412130شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان1612165شاخه30550000
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان1812195شاخه3620000

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
نامسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
تیرآهن 14 ظفربناب1413018کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 ظفربناب16--کارخانهکیلوگرم172000
تیرآهن 20 ظفربناب202409کارخانهکیلوگرم182000

قیمت تیرآهن فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
نامسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت
تیرآهن 14 فایکو1413036کارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن 16 فایکو1617027کارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن 18 فایکو1820024کارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن 20 فایکو2024018کارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن 22 فایکو2230516کارخانهکیلوگرم تماس بگیرید

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
نامسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهواحدمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان1413536کیلوگرمانبارتماس بگیرید
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان1618024کیلوگرمانبارتماس بگیرید
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان1821821کیلوگرمانبارتماس بگیرید
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان2025718کیلوگرمانبارتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
نامسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحدقیمت
تیرآهن 14 ناب تبریز1413030کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 ناب تبریز1617027کارخانهکیلوگرم171500
تیرآهن 18 ناب تبریز1821024کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن وارداتی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
نامسایزمحل بارگیریواحدقیمت
تیرآهن 8 وارداتی8بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 10 وارداتی 110بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 10 وارداتی 210بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 10 وارداتی 310بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 12 وارداتی12بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 24 وارداتی24بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 27 وارداتی27بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 30 وارداتی30بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 33 وارداتی33بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 36 وارداتی36بنگاه اصفهانکیلو گرم تماس بگیرید
تیرآهن 40 وارداتی40بنگاه اصفهانکیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن 45 وارداتی45بنگاه اصفهانکیلو گرم تماس بگیرید
تیرآهن 50 وارداتی50بنگاه اصفهانکیلو گرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
نامسایزوزن هر شاخه (kg)کارخانهمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
تیرآهن 14 لانه زنبوری14155ذوب آهن اصفهان انبار اصفهانکیلوگرم26800000
تیرآهن 16 لانه زنبوری16195ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم32800000
تیرآهن 18 لانه زنبوری18225ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم42000000
تیرآهن 20 لانه زنبوری20275ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم51800000
تیرآهن 22 لانه زنبوری22325ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم65300000
تیرآهن 24 لانه زنبوری24375ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 27 لانه زنبوری27425ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 30 لانه زنبوری30507ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
بیشتر
سایز (cm)
وزن (kg)
طول شاخه (m)
قیمت (ریال)
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 10
10
۲۰۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 12
12 ۲۴۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 14
14
۲۹۶
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 16
16
۳۶۴
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 18
18
۴۲۶
۱۲
تماس بگیرید

تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 20
20
۵۱۰
۱۲

تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 22
22
۶۱۰
۱۲
تماس بگیرید

تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 24
24
۷۲۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 26
26
۸۲۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 28
28
۹۲۰
۱۲
تماس بگیرید

تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 30
30
۱۰۵۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 32
32
۱۱۷۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 34
34
۱۲۶۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 36
36
۱۳۴۴
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 40
40
۱۵۰۰
۱۲
تماس بگیرید

تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 45
45
۱۶۸۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 50
50
۱۸۶۰
۱۲
تماس بگیرید

تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 55
55
۱۹۹۲
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 60
60
۲۱۳۶
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 65
65
۲۲۸۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 70
70
۲۴۴۸
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 80
80
۲۶۸۸
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 90
90
۳۰۲۴
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک (HEA) سایز 100
100
۳۲۶۴
۱۲
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
نام محصول سایز (mm)
وزن (kg)
طول شاخه (m)
قیمت (ریال)
تیرآهن 100 هاش سنگین
۱۰۰
۲۴۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 120 هاش سنگین
۱۲۰
۳۲۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 140 هاش سنگین
۱۴۰
۴۰۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 160 هاش سنگین
۱۶۰
۵۰۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 180 هاش سنگین
۱۸۰
۵۹۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 200 هاش سنگین
۲۰۰
۷۳۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 220 هاش سنگین
۲۲۰
۸۵۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 240 هاش سنگین
۲۴۰
۹۹۸
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 260 هاش سنگین
۲۶۰
۱۱۲۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 280 هاش سنگین
۲۸۰
۱۲۴۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 300 هاش سنگین
۳۰۰
۱۴۰۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 320 هاش سنگین
۳۲۰
۱۵۲۴
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 340 هاش سنگین
۳۴۰
۱۶۰۸
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 360 هاش سنگین
۳۶۰
۱۷۰۴
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 400 هاش سنگین
۴۰۰
۱۸۶۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 450 هاش سنگین
۴۵۰
۲۰۵۲
۱۲
تماس
تیرآهن 500 هاش سنگین
۵۰۰
۲۲۴۴
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 550 هاش سنگین
۵۵۰
۲۳۸۸
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 600 هاش سنگین
۶۰۰
۲۵۴۴
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 650 هاش سنگین
۶۵۰
۲۷۰۰
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 700 هاش سنگین
۷۰۰
۲۸۹۲
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 800 هاش سنگین
۸۰۰
۳۱۴۴
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 900 هاش سنگین
۹۰۰
۳۴۹۲
۱۲
تماس بگیرید
تیرآهن 1000 هاش سنگین
۱۰۰۰
۳۷۶۸
۱۲
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
نام سایز (mm)
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
واحد
کارخانه-محل تحویل
قیمت (ریال)
تیرآهن 14 گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۴
۱۳۰
۱۲
کیلوگرم
گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز
تماس بگیرید
تیرآهن 16 گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۶
۱۶۷
۱۲
کیلوگرم
گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز
تماس بگیرید
تیرآهن 18 گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۸
۲۱۳
۱۲
کیلوگرم
گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز
تماس بگیرید
 • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages
  product_variation
  product
  shop_order_refund
 • مادر
 • مقالات
  سفارش آنلاین آهن آلات

  خیر بدلیل نوسانات نرخ ارز قیمتها ممکن است به صورت روزانه و ساعتی تغییرات داشته باشد

  ارسال بار با هماهنگی شرکت آراد آهن با باربری در کمترین زمان ممکن انجام می شود

  معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری  است  و در زمان نوسانات قیمت نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد

  بستگی به نوع بار و شرایط مختلف، بین 48 ساعت تا 7 روز می باشد

  این موضوع بستگی به نوع آهن آلات دارد اما حداقل وزن خرید 1 تن می باشد