مقالات تیر آهن

با مقالات دانشنامه آراد آهن همیشه بروز باشید

تیرآهن زنبوری
تیر آهن
آراد

تیر آهن زنبوری (CPE)

در تیرآهن زنبوری، حفره‌های توخالی در مقطع جان تیرآهن وجود دارد که مانند لانه‌ی زنبور است به همین دلیل به آن تیر آهن های زنبوری می‌گویند. وجود این حفره های

بیشتر بخوانید